Advertisements

ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

armandecastro.wordpress.com

PROPHECIES AND EACH FULFILLMENT IN THE LIFE OF YEHUSHUA/JESUS!!

PEACE ON EARTH!

PATRIPASSIANISM

peace_on_eart

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)]

YESHUA/YEHOSHUA

GOD IS LOVE!!!


patripassianism_guiding_verse

BE YE HOLY FOR I AM HOLY

PATRIPASSIANISM

FOCUS ON “ME” NOT “US” AND FOCUS ON THOSE “BOOKS” BELOW!

matupad_lahat_sa_kanya

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

luke_22_44-47

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

concerning_me

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:20-21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong ISIPING AKO’Y NAPARITO upang SIRAIN ang KAUTUSAN O  ANG MGA PROPETA:  AKO’Y NAPARITO, hindi upang SIRAIN,  kundi upang  “GANAPIN”.

Matthew 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to FULFILL.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

WHO HATH BELEIVED OUR REPORT? WERE ALREADY PROPHESIED!!!

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. PAGPAPAKO SA KRUS (pierced my hands and my feet) PSALM 22:16.

31. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

32. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

33. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

34. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

35. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

 

1. IKAW AY AKING ANAK NGAYON AY IPINANGANAK KITA

2. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

3. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

4. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

5. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

6. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

7. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

THE ABRAHAM’S WELL (BEER AVRA’AHM) IN BEERSHEBA!! vs ZAM ZAM WELL OF ISLAM!!

watch_beersheba

BEER AVRA’AHM / ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA, ISRAEL

USE YOUR GOOGLE EARTH FLY TO WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA:

(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°14’14.47″N, 34° 47’34.94″E

ZAM ZAM WELL  BASED ON TORAH OF MOISES

 THE WELL OF ABRHAM/HAGAR/ISHMAEL LOCATION OF ISLAM IS FAKE!!!

QUESTION: WHERE IS THE LOCATION THE WELL OF HAGAR AND ISHMAEL FROM GERAR TO BEERSEVA?

GENESIS 20:1
א וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב, וַיֵּשֶׁב בֵּין-קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר; וַיָּגָר, בִּגְרָר. 1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between [
[[[[Kadesh and Shur;]]]]]] , [[[[Kadesh and Shur;]]]]]] and he sojourned in [[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]]

WHERE IS GERAR? THEN YOU WALKED UNTIL YOU REACHED BEERSHEBA!!!
(you can search Gerar it is in ISRAEL ALSO)

GERAR

WHERE IS GERAR MAPS GIVEN BY  ISLAM DEBATER

IMG_0303

ANOTHER ISLAM DEBATER GAVE THEIR MAPS DURING OUR DEBATEIMG_0493

GERAR IS THE PLACE WHEREIN HAGAR AND ISHMAEL LEFT ABRAHAM and STRAYED IN WILDERNESS OF BEERSHEBA (THE WELL OF ABRAHAM, HAGAR AND ISHMAEL)

GENESIS 21:14-15
יד וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל-הָגָר שָׂם עַל-שִׁכְמָהּ, וְאֶת-הַיֶּלֶד–וַיְשַׁלְּחֶהָ; וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע, בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע. 14 And Abraham arose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the WILDENESS of [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!! [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!!

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

 

BEERSHEBA SEE THE SEARCH BOX BELOW THIS PICTURE

AND HERE’S IS THE EARTH COORDINATES SEE THE RECTANGLE BLOW THIS PICTURE

beersheba2

A TAMARISK TREE!!

GENESIS 21:33

לג  וַיִּטַּע אֶשֶׁל, בִּבְאֵר שָׁבַע; וַיִּקְרָא-שָׁם–בְּשֵׁם יְהוָה, אֵל עוֹלָם. 33 And Abraham planted a tamarisk-tree in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD, the Everlasting God.

WHERE IS BE’ER SHEVA OR BEERSHEBA SEE THIS MAP and VERSE BELOW

wilderness_beersheba

beersheba

berseeva

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

HAGAR AND ISHMAEL THEY LIVED IN PARAN

GENESIS 21:20-21

20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer.
כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ}

כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ} 21 And he dwelt in the wilderness of [[[[[[Paran;]]]] and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

NOW WHERE IS HEBRON, GERAR, BEERSEVA AND PARAN, KADESH, SHUR?
SEE ATTACHED MAPS!!!deutoronomy_1_1

ARAVA_BETWEEN_PARAN_TOPHEL_TAFILAH2

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )

THE ISLAM CLAIM IN LOCATION OF THEIR ZAM ZAM WELL

zamzam_history_in_islam

another_claim_zam_zam_map

https://en.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well

THE PRE-ISLAMIC WHO ARE QURAYSH TRIBE? 
WHO IS HASHIM IBN ABD MANAF?
WHO IS HUBAL? ETC..ETC..

SEE THE DIGGING OF ZAM ZAM IN ISLAM

BY

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul-Muttalib

digging_of_zam_zam

TO ALL ISLAM IF YOU ARE TRUTHFUL!! SHOW YOUR PROOF AND REPLY BELOW!!!

ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA WITH EARTH COORDINATES
ABRAHAM’S HAS A LOTS OF WELL

GENESIS 26:12-18

12Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng GERAR at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13  Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14    Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka.

15 [[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]]

DATING TAWAG NI ABRAHAM NA KANYANG AMA.

16Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17   Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18      [[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang [[[[[mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[[dating tawag ]]]] dito ng kanyang ama.]]]]]


GENESIS 26:12-18

12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the Lord blessed him.

13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

15 For all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.

16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.

17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.

18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.

ABRAHAM’S WELL (BE’ER AVRA’AHM)

IN

BE’ERSHEVA/BEERSHEBA

abraham_well9

ZOOM THE EARTH COORDINATES!!!
abraham_well10

10020959

abraham_well8

abraham_well2 abraham_well3 abraham_well

abraham_well4

abraham_well5 abraham_well6abraham_well7

THE OLD ABRAHAM’S WELL IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!!

beside_dominobeside_domino2

 

 

THE HISTORICAL WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA

IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!location_of_beersheba3

location_of_beersheba3

AFTER THE RENOVATION OF THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM IN BEERHEBA

finished_construction

abrahams_well_pic_open abrahams_well_pic_open2 abrahams_well_pic_open3

MAS GINUSTO NG MGA ISLAM ANG PEKENG BALON

IT WAS PROPHESIED AND IT WAS FULFILLED!!

JEREMIAH 2:9-13

9 “Kaya’t muli kong susumbatan ang aking bayan
at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan.

10 Tumawid kang pakanluran hanggang Cyprus,
at magpadala ka patungong PASILANGAN hanggang KEDAR (SON OF ISHMAEL).
Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanman.

11 Mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga diyos,
kahit na ang mga ito ay hindi naman talagang diyos?
Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan,
at sila’y sumamba sa mga diyus-diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila.

12 Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan,
manggilalas kayo at manghilakbot;
akong si Yahweh ang nagsasalita.

13 Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
TINALIKURAN nila ako,
ako na bukal na nagbibigay-buhay,
at HUMUKAY sila ng mga balon,
ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig.

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )


TO YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY!!!

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE AND WHAT IS ARABIA?

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI

PEACE ON EARTH!

LOOK AT (TINGNAN NINYO ANG LOOK NG AQABA!!!!!! OR GULF OF AQABA!!!!)


CLICK: THE MOUNT SINAI!!! (JEBEL MUSA)

CLICK HERE WHERE IS AQABA THEN ZOOM OUT!!! USE EARTH/SATTELITE VIEW!!!!!

Numbers 10:12

12 And the children of Israel took their journeys out of the WILDERNESS of SINAI; and the cloud rested in the  WILDERNESS of PARAN.

NUMBERS_10_12 NUMBERS_12_2

 

THE MOUNT SINAI (JEBEL MUSA)

ISLAM SAID MT. SINAI IS SAUDI ARABIA THEY REMOVED THE “GULF OF AQABA” IN THIS LINK SEE SAUDI ARABIA…THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!

HERE’S THE PROOF ON THAT LINK ABOVED!!!!!!

WHO REMOVED THE “GULF OF AQABA”?

COMPARE TO BIBLICAL MT. SINAI!!

SUMMARY NG KASINUNGALINGAN!!!!!

CLICK HERE: THE LETTER OF MUHAMMAD (ISLAM) TO MT. SINAI THE ONE WITH “GULF OF AQABA”

HOMILY ON THE GOSPEL OF ST. JOHN IN MT. SINAI (ST. CATHERINE)

photo 1

photo 2

THE “VALLEY OF BACA” AND THE “MOUNT ZION”! BIBLICAL EXACT LOCATION!!! PSALM 84:6-8!!

THE GOD OF JACOB/ISRAEL SEE VERSE 8

THE VALLEY OF BACA

Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7)

1  How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

2  My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

3  Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

4  Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

5  Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6  Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

7  They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

8  O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

9  Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12  O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

TYPE THE EARTH COORDINATES (31.769079, 35.227994) IN GOOGLE MAP OR GOOLE EARTH 

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO VALLEY OF BACA:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°46’08.66″N, 35°13’40.79″E OR 31.769076, 35.227994

SEE THE RESULT OF THAT VALLEY OF BACA!!

 SEE FROM VALLEY OF BACA TO MOUNT ZION

SEE THE EARTH COORDINATES IN BELOW MAP TRY IT IN YOUR OWN DEVICES!!!

MT_ZION_GOOGLE_MAP


VALLEY OF BACA!!! NOT DESERT

Psalm 84:5-7
King James Version (KJV)

5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6Who passing through the (((((((valley of Baca))))))) make it a well; the rain also filleth the pools.

7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God.

ZION – THE CITY OF DAVID

2 Samuel 5:7
Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.

1 Kings 8:1
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

1 Chronicles 11:5
And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

2 Chronicles 5:2
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

 

LET US VISIT THE PLACE IN STREET VIEW IF THERE ARE VALLEYS IN COORDINATES OF  31 AND 35

near_valley_of_baca near_valley_of_baca2 near_valley_of_baca3

ISLAM CLAIM IN THE VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 TOGETHER WITH MT. ZION

bakkah_islam_claim_is_baca

islam_claim_in_baca

THE END!!

PRE-ISLAMIC ERA

ABRAHAM’S JOURNE UNTIL HE/THEY DIED AND BURRIED IN HEBRON

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

MUHAMMAD SAID!! CHRISTIANS ARE MY CITIZENS!!! (ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI)

PEACE ON EARTH!
THE MOUNT SINAI!!!!!!
http://st-katherine.net/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=65

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI. THE PROOF!!!!!!!

“This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity,

NEAR and FAR

, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them,

because CHRISTIANS ARE MY CITIZENS;

and by Allah! I hold out against anything that displeases them.

No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries.

No one is to destroy a [[[[HOUSE of their RELIGION]]]], to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses.
Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate.

No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female

Christian is married to a Muslim

, it is not to take place without her approval.

She is not to be prevented from visiting her church to pray.

Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).”

English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C.E.’ by Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq, ZMD Corporation. P.O. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. P. 167.

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL, but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld.

CHRISTIAN MONK FORSEEN/SAID MUHAMMAD CAREER AS A PROPHET.
QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION?

PROOF #1

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad


PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO WARNS HIM ABOUT THE JEWS!!

http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html

*****************************
TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!!
*****************************

MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WHY ALL MUSLIM/ISLAM IN SAUDI ARABIA THEY ARE SAYING THAT MOUNT SINAI IS SAUDI ARABIA?

CLICK HERE!! TO WATCH THE LETTER OF MUHAMMAD!!

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the [[TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL].

WHO IS THAT MUHAMMAD NOW IN MECCA?

THE TRUTH WILL SET YOU FREE!!!

A MUSLIM CLAIM ABOUT THE LETTER TO ST. CATHERINE (MOUNT SINAI!!!!)

BARNABAS IS JOSEPH FROM CYPRUS HE IS A CHRISTIAN!!!!!!!!
*********************************************************

KAYO KAWAWA DAHIL HINDI NINYO KILALA SI BERNABE!! YAANG SI BARNABAS AY TAUHAN NI PABLO..YAAN AY SI JOSE…..ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS

ACTS 4:36

36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

EXAMPLE:

ACTS 13:4 Dahil [[[isinugo ng Espiritu Santo]]], sina [[[Bernabe at Saulo]] ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus.

PEACE ON EARTH!!!!!!!

AMEN!!!!!!!

CLICK HERE!! THE MT. SINAI!!!

WHAT IS “PATRIPASSIANISM” CHURCH NAME YESHUA\YEHOSHUA\YEHUSHUA?

 

 

GOD IS NOT A NAME!!!!!!!!!
SIMPLE PATRI(FATHER) PASSIO(PASSION) = PATRIPASSIANISM
WALANG BUGTONG NA ANAK NA NAIALAY SI ABRAHAM  HINDI NIYA NAIALAY SI ISAAC BAGKUS AY MAY PUMALIT NA RAM/UNCUSTRATED MALE SHEEP (YESHUA) DIYOS NG LUMANG TIPAN. YAN ANG SINABI NIYA KAY ABRAHAM DITO.

John 8:56-58

56 Your father Abraham rejoiced to [[see]] my day: and he saw it, and was glad.

57 Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was,  I AM

KUNG TUNAY KAYONG TAGA-SUNOD NI ABRAHAM DAPAT PINANIWALAAN NINYO AKO SABI NIYA. MAHIRAP MANG TANGGAPIN PERO ANG PINATAY AT INALAY PALA AY HINDI NAGPAPATAY NG ANAK KUNDI INALAY NIYA ANG KANYANG SARILI. DIYOS MISMO PINATAY NG MGA TAO!! NG ITO AY MAGKATAWANG TAO.

https://en.wikipedia.org/wiki/Patripassianism

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

 

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

= AMA, ANAK AT BANAL NA ESPIRITU SANTO

1. ANG “PATRIPASSIANISM” AY ISANG PANINIWALA SA PUSO NG TAO NA ANG AMA MISMO ANG IPINAKO SA KRUS AT NAGHIRAP WALA SIYANG IPINAPATAY NA IBA KUNDI ANG KANYANG SARILI BILANG KORDERO NA HANDOG SA IKAPAGPAPATAWAD NG KASALANAN NG LAHAT NG KANYANG MGA PINILI SIMULA PA NG LALANGIN ANG MUNDONG ITO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NI YHWH =

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

3. YEHUSHUA IS MY SAVIOUR NOT MY RELIGION.
Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS
http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO ITO SA MGA PASTOR NINYO AT MGA PARI

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO SA INYONG MGA PASTOR NINYO O MGA PARI. by: Arman G. de Castro (ONENESS CHRISTIAN – 2 CORINTHIAN 3:3) – RELIGION SA PUSO NG TAO.

1. MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?

SAGOT: WALA KAY JESUS LAHAT.

2. MAY NAKASULAT BA SA REVELATION NA DARATING ANG AMA?

SAGOT: REVELATION 22:12-13..(SI JESUS ANG DARATING) WALANG NAKASULAT NA PAGDATING NG AMA.

3. NG TAO SI JESUS NAGBANGGIT BA SIYA NG EKSAKTONG PANGALAN NG “AMA” NA DAPAT SAMBAHIN?

SAGOT: WALA…”AMA” LANG. ANG (ELI ELI = MY GOD MY GOD) GOD IS GENERAL NOUN. PUWEDENG MGA MYTHOLOGY GODS YAN. ASHERA, ZEUS, VENUS, AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44) ETC…ETC..

4. GENESIS 1:26 LALANGIN “NATIN” ANG TAO ……. NANATILI BA ANG SALITANG “NATIN” SA GENESIS 1:27?

GENESIS 1:26 VS GENESIS 1:27

SAGOT: GENESIS 1:27 AT NILALANG “NG DIYOS” ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA” NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

PLURAL BA ANG MGA SALITANG “NG DIYOS”, “KANYANG” AT “SIYA”?

5. KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI JESUS ANG DARATING?

MATEO 24:26-27

Walang Nakakaalam ng Araw o Oras

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” (JESUS) ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.

6. ANG DIYOS=NAGSUGO=AMA AY IISA?

SAGOT: OO IISA MEANING NIYAN SA BIBLIA.

NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.(LUCAS 10:16)

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

NASUSULAT: ANG TUMATANGGAP SA AKIN TUMANGGAP SA AMA. (JOHN 13:20)

JOHN 13:20 Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap
naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

NASUSULAT: AKO AT ANG NAGSUGO(DIYOS,AMA) AY IISA (JOHN 10:30)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

NASUSULAT: ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN (JOHN 14:9).

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama]]]. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

7. NASUSULAT: AKO ANG DAAN, AKO ANG KATOTOHANAN, AKO ANG BUHAY WALANG MAKAKARATING SA AMA
KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

TANONG: ALISIN NINYO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?
SAGOT: HINDI NA.

8. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS? (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS) FOCUS: MATEO 22:45

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
[[[[[[[[[[[45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

9. BAKIT NAGKAUSAP NA SI PROPETA ISAIAH NG LUMANG TIPAN AT SI JESUS?

SEE JOHN 12:41

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

10. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOIESES? – (SEE JUDAS 1:5)

READ THE OLD SCRIPT: VULGATE BIBLE 405 A.D.

JUDAS 1:5

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam JESUS populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

BAKIT SI JESUS SA LUMANG KASULATAN ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO?

SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

ABRAHAM’s JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED!! ANG PAGLALAKBAY NI ABRAHAM!! ABRAHAM NEVER BEEN IN SAUDI ARABIA!!!

THE WELL OF ABRAHAM/ISHMAEL/HAGAR IN BEERSHEBA

TOMBS OF ABRAHAM AND HIS FAMILY “TOMB OF PATRIARCH IN HEBRON!!!! 

WHERE IS PARAN OR PARAN DESSERT?

WHERE IS BACA IN PSALM 84:6-7 IT IS IN PSALM NOT IN GENESIS STORY

PRE-ISLAMIC

WHAT GOD SAID TO ABRAHAM FROM UR /IRAQ TO HARRAN TO CANAAN, SHECHEM, BETHEL ETC….

MGA LUGAR NA PINUNTAHAN NI ABRAHAM (ABRAHAM ROUTES)
IMG_1512
THE ABRAHAM’S JOURNEY HAPPENED ABOVE GULF OF AQABA SEE BELOW HOW FAR GULF OF AQABA IN MECCA

BETHEL_SIQUEM
TINGNAN ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA TALATA:

DO NOT FORGET TO CLICK ALL THE MAPS of UR, HARAN, CANAAN, SHEKEHM, BETHEL, AI, NEGEV, HEBRON, GERAR, ETC…BELOW WITH EARTH COORDINATES!!!!!

UR/IRAQ (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGYPT/EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR (see below) BETWEEN CADES/KADESH AND SHUR (GEN 20:1) –>HEBRON(GEN. 23:19-20 burried Sarah HEBRON/MACPELAH) —>(GEN. 25:7-10 Died and Burried by Isaac and Ishmael in HEBRON/MACPELAH)

CLICK THIS BELOW LINK ANOTHER INFORMATION FOR HEBRON!!!

3 NAMES OF HEBRON = KIRIATHARBA or ARBA or MACPELAH (ALL HEBRON NAMES)

UR (IRAQ) TO HARAN, TO CANAAN, TO SHECHEM TO BETHELharan_sechem

 

gerar_hebron_beerseva

haran_sechem2

 


ISLAM CLAIM ABOUT KAABA WAS BUILD BY ABRAHAM AND ISHMAEL!!

build_by_abraham2build_by_abraham

FAKE FOOTPRINT OF ABRAHAM IN MECCA

WHERE IS BETHEL OR BAYTULLAH OF ABRAHAM?

TO GOD ALMIGHTY YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY! Amen!

 

WHERE IS HARAN?

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS VALLEY OF BACA?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GALACIAN 2:11 SI PEDRO SA TURKEY/ANTIOCH

11 Nguni’t nang dumating si Cefas/PEDRO sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka’t siya’y nararapat hatulan.

evodiusignatius_of_antioch.pngwhereisignatiusofantiochinlistofpopeinromeantioch_antaka_turkey2

GOOGLE Search

ANG SABI NG JEHOVA’S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

BONOSUS THE FRIEND OF ST. JEROME WHA THE SAID?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

GENESIS 1:26 AT GENESIS 1:27 LALANGIN ” NATIN/SIYA DIN” ANG TAO AT NILALANG ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG LARAWAN. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

NGAYON TALAKAYIN NATIN ANG SALITANG “NATIN” NA SIYA DIN NAMANG NAKA-PLANO NA SA KANYA LAHAT NG BAGAY!

let_us_create_man_in_our_image

ako_at_ama_ay_iisa giveternalifealone GOD_OVER_ALL john_10_18

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG LARAWAN. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
LARAWAN NG KANYANG ANAK NA SIYA!!!

COLOSAS 1:15

15 Na SIYA ang LARAWAN ng Dios na di nakikita, ang PANGANAY ng lahat ng mga nilalang;

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

MAY INANYUAN PA BANG IBA ANG DIYOS?

ISAIAS 43:10

10 Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na INANYUAN una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.

Ang kausap nya doon ay ang kaniyang sariling manifestation.na si Hesus.

Paano nya nasabi Let us?

Roma 4:17 na tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na.

Kaya si cristo ( US ) ay panganay sa lahat ng nilalang kahit nauna pa si Adam lumitaw.

At siya ang blueprint ng lahat ng tao Roma 8:29.

ROMANS 8:29

29 Sapagka’t yaong mga nang una pa’y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng LARAWAN ng KANIYANG ANAK, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid:

Gen 1:26 let US sabi jan. Na nakatingin sa Hinaharap.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.


MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

PAUL A PHARISEE BEFORE NOW HE IS PATRIPASSIANISM BELIEF READ ALSO OH GENERATION OF VIPERS KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG!!

PATRIPASSIANISM NA ANG BELIEF NG MGA ALAGAD NI CRISTO NA WALA AMA NYO NA APOSTOL SA NT SA AKLAT NG ACTS KAYA INUSIG NI PABLO ANG IGLESIA NG DIYOS KASAMA MGA 12 ALAGAD DAHIL SA BAGONG PANGALAN NA YAN COMMON SENSE KUNG DIYOS NI MOSES IPINAKILALA NI PEDRO AT PABLO WALA NA SANANG KAGULUHAN SA PATUNGKOL SA DIYOS SA AKLAT NG GAWA.

GALACIA 1:13 Sapagka’t inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang NAKARAANG PANAHON sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios. (IGLESIA NI \YEHUSHUA/JESUS)

ACTS 9:5-6 SAULO SAULO BAKIT MO AKO INUUSIG SINO PO KAYO PANGINOON!!!!!!????? AKO SI JESUS ANG IYONG INUUSIG
KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG!! MAGSIPAGSISI NA KAYO SA INYONG MGA KASALANAN KUNG ANG PAKILALA NI PABLO AY DIYOS NI MOSES WALA NA SANANG GULO SA ACTS DAHIL YON ANG DATING DIYOS NI PABLO BASAHI NINYO ANG SILAKBO NG GALIT NI PABLO AT PAANO SIYA NAGBAGO NG PANINIWALA PATUNGKOL SA DIYOS MGA MANGMANG NG KASULATAN.

ACTS 9:1-6
1 Datapuwa’t si Saulo, na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote, 

2 At humingi sa kaniya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siya’y makasumpong ng sinoman sa mga nasa Daan, maging mga lalake o mga babae, ay kaniya silang madalang gapos sa Jerusalem. 

3 At sa kaniyang paglalakad, ay nangyari na siya’y malapit sa Damasco: at pagdaka’y nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit: 

4 At siya’y nasubasob sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kaniya’y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaguusig? 

5 At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, Ako’y si Jesus na iyong pinaguusig:
KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG MAGSIPAGBAGO NA KAYO NG ISIP MGA BINULAG NA KAYO NG INYONG AMANG SI SATANAS JOHN 8:44
HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO KAY YEHUSHUA MISMO

GALACIA 1:11-12

11 Mga kapatid, nais kong
malaman ninyo na ang Magandang
Balitang ipinangaral ko’y 
hindi kathang TAO.
12 Hindi ko ito tinanggap
mula sa TAO, 
at hindi rin itinuro sa
akin ng sinumang TAO.

Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin.

KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG HINDI NYO KILALA SI PABLO NA ISRAELITA NA LIPI NI BENJAMIN SA ROMA 11:1 NA MAHIGPIT NA PINATUTUPAD ANG DIYOS NILA NI MOISES ANO NANGYARI BAKIT SIYA NAGPALIT NG DIYOS AT PANINIWALA?

ACTS 8:1-5 AFTER MAPATAY SI ESTEBAN

1 At si Saulo ay sumangayon sa kaniyang pagkamatay. At nang araw na yao’y nangyari ang isang malaking paguusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem; at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. 

2 At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at siya’y tinangisan ng di kawasa. 
GAANO KASAMA SI PABLO/SAULO SA PAGPAPATUPAD NG DIYOS NI MOSES?

3 Datapuwa’t pinuksa ni Saulo ang iglesia, na pinapasok ang bahay-bahay, at kinakaladkad ang mga lalake’t mga babae, at sila’y ipinapasok sa bilangguan. 

4 Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay, na ipinangangaral ang salita. 
5 At bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria, at ipinangaral sa kanila ang Cristo.

KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG SI PABLO AY NAG-ARAL KAY GAMALIEL NA NAGTUTURO NG KATURUAN NI MOSES BAKIT NABAGO ANG DIYOS NIYA BILANG ISRAELITA ROMA 11:1? SI GAMALIEL AY ISANG FARISEO.

Mga Gawa 22:3 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

3 Ako’y Judio, na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, datapuwa’t pinapagaral sa bayang ito, sa paanan ni Gamaliel, na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang, palibhasa’y masikap tungkol sa Dios, na gaya ninyong lahat ngayon:

BAKIT SI CRISTO NA IPINANGANGARAL NIYA?

Mga Gawa 5:34 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

34 Datapuwa’t nagtindig sa Sanedrin ang isang FARISEO, na nagngangalang GANALIEL, doktor sa kautusan, na pinapupurihan ng buong bayan, at nagutos na ilabas na sandali ang mga tao.
PARISEO=ISANG PANGKAT NG MGA JUDIO NG PANAHON NI JESUS, SILA’Y MAHIGPIT SA PAGSUNOD SA KAUTUSAN NI MOSES AT SA MGA ALITUNTUNING IDINAGDAG DITO. 

Source: MBB page 326

SADUSEO=MALIIT NA SAMAHAN NG MGA JUDIO NA KARAMIHAN AY SASERDOTE ANG UNANG LIMANG AKLAT LAMANG NG MATANDANG TIPAN ANG KANILANG PINANINIWALAAN.

Source: MBB page 327


FARISEO SI PABLO/PAUL A PHARISEE

ACTS 23:6 LAHI NG ULUPONG BASA

Datapuwa’t nang matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduceo at ang iba’y mga Fariseo, ay sumigaw siya sa Sanedrin, Mga kapatid na lalake, ako’y Fariseo, anak ng mga Fariseo: ako’y sinisiyasat tungkol sa pagasa at pagkabuhay na maguli ng mga patay.

Filipos 3:5

Na tinuli ng ikawalong araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo; tungkol sa kautusan, ay Fariseo;

MATTHEW 12:33-35 

33 O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon; o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon: sapagka’t ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang bunga.
34 Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama, ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? sapagka’t sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.

35 Ang mabuting tao sa kaniyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay: at ang masamang tao sa kaniyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay.


FACEBOOK GROUP CHAT

Advertisements

REST IN PEACE (R.I.P) GALACIA 2:20 & LIFT UP YOUR HANDS TO GOD LYRICS

THE REAL MEANING OF “REST IN PEACE” GALACIA 2:10Requiescat in pace “Rest in peace”

EXODUS 33:14 At kaniyang sinabi, Ako’y sasa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan.

JOHN 14:27 “KAPAYAPAAN ANG INIIWAN KO SA INYO, “””ANG AKING””” KAPAYAPAAN ANG IBINIBIGAY KO SA INYO; HINDI ITO KATULAD NG IBINIBIGAY NG SANLIBUTAN. HUWAG KAYONG MABALISA; HUWAG KAYONG MATAKOT.

ROMA 7:9
At nang isang panahon ako’y nabubuhay na walang kautusan: datapuwa’t nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako’y namatay;

GALACIA 2:19
Sapagka’t ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa kautusan, upang ako’y mabuhay sa Dios.

2 CORINTO 5:15
At siya’y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay.

ROMA 14:9
Sapagka’t dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya’y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay.

ROMA 6:6
Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sakrus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo’y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan;

GALACIA 2:10
Ako’y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon salaman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito’y saAnak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin.

GALACIA 3:1
Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na saharapan ng inyong mga mata’y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag?

GALACIA 6:14
Datapuwa’t malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niyao’y ang sanglibutan ay napakosa krus sa ganang akin, at ako’y sa sanglibutan.

ROMA 8:34
Sino ang hahatol? Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin.

REVELATION 1:18
18 At ang Nabubuhay; at ako’y namatay, at narito, ako’y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades.

REVELATION 2:8

8 At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:

LIFT UP YOUR HANDS TO GOD!

Life is not at all that bad my friend, mmm….

If you believe in yourself

If you believe there’s someone

Who walks through life with you

You’ll never be alone

Just learn to reach out

And open your heart

Lift up your hands to God

And He’ll show you the way


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


When you feel the world is tumbling down on you

And you have no one that you can hold on to

Just face the rising sun and you’ll see hope

And there’s no need to run

Lift up your hands to God

And He’ll make you feel alright


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me all of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


And He said,

“Cast your burdens upon me,

Those who are heavily laden

Come to me all of you who are tired

Of carrying heavy loads

For the yoke I will give you is easy

And My burden is light

Come to Me and I will give you rest.”


Come to Me and I will give you rest


https://youtu.be/OT0DD7XsDzA

ROMAN CATHOLIC ARE ALSO BASED IN MOON GOD

READ HERE THE EXACT DATE OF DAY OF PASCH

MEDITATIONS OF THE HOLY WEEK VIDEO KAYO NA ANG HUMUSGA SA RELATIVE NG ISLAM MOON GOD ROMAN CATHOLIC WHO BUILD OUR WORLD IN CHAOS KAYA MAGSIPAGBAGO NA KAYO PARE PAREHO KAYONG NASA KULTO
ANO SABI NI MOST REVEREND SOCRATES VILLEGAS basa …
(5:45min)BROTHER AND SISTER HAVE YOU EVER ASKED? WHY EASTER SUNDAY KEEP ON CHANGING BECAUSE IT IS NOT BASE IN OUR REGULAR CALENDAR BUT BASE IN LUNAR CALENDAR THE LUNAR CALENDAR IS BASE ON THE BEHAVIOR OF THE MOON (TIME 6:09min) NOW IS EASTER SUNDAY DETERMINED TO FORMULIZED THIS IT IS THE FIRST SUNDAY AFTER THE FIRST FULL MOON AFTER THE VERNAL (SPRING) EQUINOX SO PAGKATAPOS PO NG MARCH 21 YOU HAVE THE FULL MOON AN EASTER SUNDAY IT IS VERY STRANGE THAT EASTER SUNDAY IS DETERMINED BY THE MOON (6:33) BECAUSE SOMEBODY WHO WILL DETERMINE BY THE MOON IS LUNATIC SOMEBODY WHO WILL DETERMINE BY THE MOON IS MOONSTRACK SOMEBODY WHO WILL DETERMINE BY THE MOON BEHAVE STRANGELY (6:45) AND IF YOU LOOK AT IT BROTHER AND SISTERS IT FEELS LIKE ITS LOOK LIKE JESUS DISOBEY HIS MOTHER AND SLEPT UNDER THE MOON LIIGHT AND WHEN HE WOKE UP HE SAW US AND MOONSTRUCK HE FELL IN LOVE WITH US AND DID SO MANY [[[CRAZY]]] THINGS TO SHOW US HOW MUCH HE LOVE US, ON EASTER SUNDAY BROTHER IN SISTERS I’LL TELL YOU JESUS IS MOONSTRUCK WITH YOU AND JESUS WILL NOT GET TIRED IN DOING [CRAZY] THINGS FOR YOU WHY? BECAUSE YOU ARE LOVE …

THE DAY OF PASCH is in 14th day of ABIB/NISAN IN HEBREW CALENDAR + RESSURRECTION

IF PETER HAVE BEEN IN ROME WHT THERE IS NO WORD PETER IN THE BOOK OF ROME?

THE BIOLOGICAL BEOTHERS OF JESUS 

THE WOMAN GIVING BIRTH FIGURATIVE JERUSLAEM IN REVELATION IS NOT MARY

CODE NAME BABYLON WORSE PROPHECIES

THE BRIDE WOMAN OF LAMB IN THE BOOK OF REVELATION IS GOD YEHUSHUA CHOSEN PEOPLE

CONSPIRACY OF DIANA AND THE STON FALLING FROM THE SKY

THE INVERTED CROSS

ANG ADAN NG ISLAM TINUKSO SI EBA HAKHAKHAKHAK BY HIDA TAHIR

ADAN IN ISLAM

By HIDA TAHIR
NILAGYAN NI SALAM MALAS NG NOTE NA KAPITAL,LETTERS AT BRACKET ANG MGA MALI
Ang Kwento Tungkol Kay Propeta Adan (Adam)
Si Allah (Subhanawataallah) ay nagwika: (Pagmasdan!) At nang magwika ang inyong Panginoon sa mga Anghel: “Katotohanan, [[[[Ako ay maglalagay ng Khalifah ]]]]](sangkatauhan, kapalit, kahalili) sa kalupaan (sa maraming sali’t saling lahi.) “Sila ay nagsabi: Maglalagay ba Kayo roon ng nilikha (tao) na gumawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng dugo, at (habang) kami ay lumuluwalhati ng mga pagpupuri at pagpaparangal sa Inyong Banal (na Pangalan)?” Siya (Allah) ay nag wika: “Nababatid Ko ang hindi ninyo nalalaman:”.
ITINURI?

At [[[[itinuri]]]]]] Niya kay Adan ang pangalan ng lahat ng bagay at itinambad Niya ang [[[[mga ito]]]]] sa harapan ng mga anghel at nagsabi: “Sabihin ninyo sa Akin ang pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan.”

Sila (mga anghel) ay nagsabi: [[[[“Luwalhatiin Kayo! ]]]]] Kami ay walang kaalaman maliban sa itinuro Ninyo sa amin: sa katotohanan Kayo lamang ang may Ganap na Kaalaman at Karunungan.”

Siya (Allah) ay nagwika: [[[[“O Adan! Sabahin mo sa kanila ang kanilang mga pangalan.” ]]]]] At nang masabi na niya sa kanila ang kanilang mga pangalan, si Allah ay nagwika: “Hindi baga Aking winika sa inyo na batid Ko ang mga lihim ng langit at lupa at talastas Ko kung ano ang inyong inilalantad at ikinukubli?”

At Kami ay nagwika: “O Adan! Manirahan ka at ang iyong asawa sa Paraiso (Halamanan) at kumain kayo rito ng mga masaganang bagay (saan man at kailanman) ninyo naisin, datapuwat huwag ninyo[[[[lapitan ang punong ito]]]], baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan.

Nguni’t (hindi naglaon) ay nagawa ni Satanas na sila ay makalabas (sa katayuan ng katahimikan) na kanilang kinalalagyan. At [[[[[Kami (Allah) ]]]]]ay nagwika: “Magsibaba kayong lahat (sa lupa), na kayo ay magkaaway (may pagkagalit sa bawat isa). At ang kalupaan ang inyong magiging tirahan at isang pansamantalang kaligayahan.”
ILAN BA SI ADAN BAKIT NAGING KAMI?

[[[[[At si Adan ay tumanggap ng mga Salita (Kapahayagan) mula sa kanyang Panginoon at Siya (ang kanyang Panginoon) ay nagpatawad sa kanya (tumanggap [[[[kami]]]] sa kanya ng pagsisi). ]]]] Katotohanang Siya ay lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.
KADAMI NI ALLAH “KAMI” HAKHAKHAK 

[[[[Kami (Allah]]]]) ay nagwika: [[[[[“Magsibaba kayong lahat mula rito (Paraiso)]]]]], at kailanma’t may dumatal sa inyo na patnubay mula sa Akin; at sinumang sumunod sa Aking patnubay, ay walang dapat pangambahan, at hindi magkakaroon ng kalumbayan.” (Qur’an 2:30-39).
BAKIT KADAMI NI ADAN AMANG ADAN PAGKATAPOS MAY AMANG ADAN PA?

Si Allah (Subhanawataallah) ay nag wika; At Katiyakang [[[[Aming ]]]] nilikha [[[[[kayo (ang inyong amang si Adan), at pagkatapos ay amang si Adan)]]]], at pagkatapos ay aming ginawaran kayo ng hubog (ang marangal na hubog ng tao), at pagkatapos ay aming winika sa mga anghel, [[[[“Magpatirapa kayo kay Adan”,]]]]]] at sila ay nagpatirapa, maliban kay Iblis (isang Jinn na nasa lipon ng mga anghel), siya ay tumanggi na mapabilang doon sa mga nagpatirapa.

Si (Allah) ay nagwika: “Ano ang humadlang sa iyo (O Iblis) upang ikaw ay magpatirapa, nang ikaw ay aking pinag-utusan?”
SI SATANAS NILIKHA SA APOY SI ADAN SA PUTIK

Si Iblis ay nagsabi: “Ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya (Adan), ako ay nilikha Ninyo mula sa apoy, at siya (Adan). Ay Inyong nilikha mula sa malagkit na putik”.
Si (Allah) ay nagwika: “Bumaba ka (O Iblis) mula rito (sa Paraiso), hindi marapat sa iyo na ikaw ay magiging palalo rito; lumayas ka, sapagkat ikaw ay katotohanang kabilang sa mga naaba (at winalan ng karangalan).”

Si (Iblis) ay nagsabi: “Ako ay inyong bigyan ng palugit hanggang sa araw na sila ay ibabangon (alalong baga, [[[[ang araw ng Muling pagkabuhay)”]]]]

Si (Allah) ay nagwika: “Ikaw ay isa sa mga binigyan ng palugit”.

Si (Iblis) ay nagsabi: “Sapagkat ako ay Inyong iniligaw, katotohanang ako ay haharang sa kanila ([mga tao], tungo) sa Inyong Matuwid na Landas. At ako ay tutungo sa kanilang kanang bahagi at sa kanilang kaliwang bahagi (upang sila ay hadlangan sa Inyong Landas). At hindi Ninyo matatagpuan na ang karamihan sa kanila ay nagbibigay ng pasasalamat (alalaong baga, sila ay hindi magiging masunurin sa Inyo).”

Si (Allah) ay nagwika (kay Iblis): “Lumayas ka rito (sa Paraiso) na walang kahihiyan at pinatalsik. Kung sinuman sa kanila (sangkatauhan) ang sumunod sa iyo, kung gayon, katotohanang Aking pupunuin ang Impeyerno (sa pamamagitan) ninyong lahat.”

At, O Adan! Manirahan ka at ang iyong asawa sa Paraiso, at kumain kayo rito kung (anao) ang kapwa ninyo maibigan, at huwag ninyong lapitan ang punong ito, upang hindi kayo (kapwa) mapabilang sa Zalimun (mga tao na walang katarunngan at mapaggawa ng kamalian).”

At si Satanas ay bumulong sa kanilang dalawa (na sila ay kumain ng bunga ng puno na ipinagbawal sa kanila) upang (kung sila ay magkasala ay) malantad sa kanila kung ano ang kanila ay nakalingid na maslelang bahagi (ng kanilang katawan noon); siya ay nagsabi: Ang inyong panginoon ay hindi nagbawal sa inyo ng punong kahoy na ito maliban (sakadahilanang) baka kayo ay maging mga anghel o kayo ay maging walang kamatayan.”.

At siya (Satanas) ay nanumpa (sa Ngalan ni Allah) sa kanilang dalawa (na nagsabi): “Katotohanang ako ay [[[[matatapat]]]] na tagapayo sa inyong dalawa.”

Kayat Kanyang iniligaw sila ng may panlilinlang. At nang kanilang matikman ang (bunga) ng punong kahoy, yaong nakalingid sa kanila na kanilang kahihiyan (maselang bahagi ng katawan) ay nagging lantad sa kanila), at sila ay nagsimulang magtagni-tagni ng mga dahon ng halaman sa kanilang kahihiyan). At ang kanilang Panginoon ay tumawag sa kanila (na nagsabi):[[[[ “Hindi baga ipinagbawal Ko sa inyo ang punong kahoy na yaon at (Ako ay) nangusap sa inyo na: “Katotohanang si Satanas ay inyong lantad na kaaway?”.]]]]

Sila ay nagsabi: “Aming Panginnoon! Aming ipinariwara [[[an gaming sarili]]]]. Kung kami ay hindi Ninyo patatawarin at hindi Ninyo iagagawad sa ang Inyong Habag, katiyakang kami ay kabilang sa mga talunan.” (Si Allah) ay nagwika: “Magsibaba kayo, ang bawat isa sa inyo ay [[[[kaway]]]] sa isat-isa (alalong baga,kaaway nina Adan at Eba si Satanas). Ang kalupaan ang inyong pananahanan at (pansamantalang) kasiyahan sa natatakdang panahon.”

Siya (Allah) ay nagwika: “Doon kayo ay mamumuhay at doon kayo ay mamamatay, at mula roon ay muling ilalabas (alalong baga, ang muling pagkabuhay). (Qur’an 7:11-25)

NAULIT SA ITAAS

Isipin nating kung paano si Allah (Suhanawataallah) magpasya ng gawin niya si Adan: Sinabi Niya at Ipinag-utos niya sa mga anghel na mag patirapa sa kanya (Adan). Hindi manlamang tinanong (sa mga anghel) ang kanilang mga pananaw (opinyon) o kaya ang kanilang payo, pagkat Siya ang Pinakamatas sa lahat Si Allah (Subhanawataallah) ay nag wika: (Pagmasdan!) At nang magwika ang inyong Panginoon sa mga Anghel: “Katotohanan, Ako ay maglalagay ng Khalifah (sangkatauhan, kapalit, kahalili) sa kalupaan (sa maraming sali’t saling lahi.) “Sila ay nagsabi: Maglalagay ba Kayo roon ng nilikha (tao) na gumawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng dugo?” (Qur’an 2:30).
May [[[mga tradisyon ]] matatagal na ang mga anghel bago paman nilikha si Adan (pbuh). Ayon kay Ibn Qatadah, sinabi niya na ang mga anghel ay binagyan ng impormasyon tungkol sa paglikha kay Adan (pbuh) at mga lahi ng Jinn ng namuhay bago paman kay Adan (pbuh). Si Abdullah Ibn Umar ( isa sa mga Shahaba ni Propeta Muhammad) ay nagsabi na ang mga Jinn ay nanirahan na sa lupa ng[[[[[ 2000 taon bago paman kay Adan (pbuh) at dumanak na ng dugo dito sa lupa. ]]]]] Dahil doon si Allah (Suhanawataallah) ay nag padala ng mga Kawal ng Anghel upang mag tataboy sakanila sa ilalim ng dagat.

 

MAY ADVISER PA SUMUSULAT NG HADITH HAKAHAKHAKHAK

Si [[Ibn Abi Hatim ay nag salaysay sa patnubay ni Ali Jafar Al Baqer]]] na ang mga anghel ay napag-alaman na ang mga tao maninirahan na maghahasik ng kabuktutan at dadanak ng dugo dito sa ibabaw ng lupa.

Kung totoo man o hindi ang tradisyon ito ay mangyayari, ang mga anghel ay napag-alaman nila na si Allah (Suhanawataallah) ay maglalagay ng Khalifah (sangkatauhan,kapalit.kahalili) sa kalupaan. [[[Si Allah (Suhanawataallah) ay nagpahayag na kanyang lilikhain ang tao na galling sa putik, at ito kanyang ihuhulma at hihipan ang kanyang ispiritu at ang mga anghel ay mag papatirapa sa Kanya ( Adan).]]
LUPANG IBA IIBA KULAY

Si Abi Musa al Sha’arai ay nagsalaysay na si Propeta Muhammad (pbuh) ay nagsabi: “Si Allah (Suhanawataallah) ay nilikha si Adan sa pamamagitan ng sandakot na alikabok na kanyang inipon mag mula sa bawat sulok ng kalupaan. Kaya ang lahi si Adan (pbuh) ay nilikha sa pamamagitan ng komposisyon bawat kalupaan. Dahil doon kaya ang sankatauhan ay may ibat-ibat kulay puti, pula,itim at madidilaw, meron sa atin mababait at masasama, kaginhawaan at dalamhati, at kung ano ano pang dumarating sa atin.” ( Sahih al Bukhari).
LUPA NAGSASALITA KAY ANGHEL JIBRIL HAKHAKHAKHAK

Si Ibn Masud at ang ibang mga shahaba ng Propeta (pbuh) ay nagsabi na si Allah (Suhanawataallah) ay sinugo si Gabriel (Jibreel) sa lupa upang pag-utusan kumuha ng ibat-ibang klase ng putik sa lupa. Ang[[[[[ Kalupaan ay nagsabi ]]]] (kay angel Gabriel): Ako ay humihingi ng kanlungan mula Kay Allah (Suhanawataallah) sa [[[[pagbawas mo sa aking kabuuan]]]] at [[[[pag bawas mo sa akin anyo]]]”. At si Anghel Gabriel (Jibreel) ay nag balik ng [[[[walang dala ]]] at nagsabi kay Allah (Suhanawataallah) : “[[O aking panginoon ang kalupaan ay humihingi ng iyong kanlungan mula sa iyo at itoy aking pinayagan”.]]]

Kaya si Anghel Mikael (Micheal) sa parehong utos na ipinatupad Niya kay anghel Gabriel (Jibreel) ay tumalima at nagbalik at sakanyang pagbabalik ay nagwika: [[[[“O aking panginoon ang kalupaan ay humihingi ng iyong kanlungan mula sa iyo at itoy aking pinayagan”.]]]]

Kaya sinugo ni Allah (subhanawataallah) ang Anghel ng Kamatayan, at ang kalupaan ay muling humingi ng kanlungan mula kay Allah at ang anghel (anghel ng Kamatayan) ay nagsabi: Ako din ay humihingi ng [[[kalungan]]] mula Kay Allah (Subhanawataalah) sa akin pagbabalik ng [[[[walang dala]]]] putik mula sayo (kalupaan). Kaya siya ay kumuha ng putik mula sa mukha ng kalupaan at pinaghalo niya ito. Siya ay hindi kumuha ng isang klase lamang sa iisang lugar kundi minabuti niyang kumuha ng ibat-ibang kulay puti,pula at itim na putik sa bawat lugar ng kalupaan.
Ang anghel ng Kamatayan ay pumanaog sa langit dala ang mga ito, Si Allah (Subhanawataallah) ay nilubog ang putik sa tubig haggang maging malagkit ito. (Alalahanin) nang ang iyong Panginoon ay nagwika sa mga anghel “Katotohanang Ako ay nilikha ng tao mula sa malagkit na putik”. Nang aking mahubog siya at Aking mahingahan ang kaluluwa na Aking (nilikha para sa kanya), sila ay nagpatirapa sa kanya “bilang paggalang at pagsunod sa Aking kautusan”(Qur’an 38:71-72).
40 TAONG PUTIK BAGO NAGING TAO DINADAANAN NI SATANAS AT SINASAMPAL NA TUNOG PALAYOK(BANGA) HAKHAKAHKHAK

Kaya si Allah (Suhanawataallah) ay hinubog si Adan bilang tao, ngunit siya (Adan) ay [[[nagging]]] hugis putik ng apatnapung (40) taon bago paman [[[nagging]]] tao. Ang lahat ng Anghel ay dinadaan-daanan siya (Adan). Sila (mga anghel) ay may takot sa kanilang nakita, at si Iblis ang isa sa mga ito na may malaking takot. Siya (Iblis) ay lagging dinadaan-daanan niya (ang hugis putik ni Adan) na [[[[[sinasampal at ang tunog nito ay animoy palayok]]]. “At nilikha Niya ang tao (Adan) mula sa malambot na putik na tulad (ng gamit) na palayok” (Qur’an 55:15).
KALILIKHA PA LANG KAY ADAN MAY KASALANAN NA PINATAWAD NA HAKHAKHAKHAK MALAPIT PA LANG ESPIRITU SA ULO NABAHIN NA ATA NG ANG ESPRITU UMABOT NAMAN SA MATA NAPATITIG SA MGA PRUTAS NG ANG ESPIRITU UMABOT SA TIYAN NAKARAMDAM NG PAGKAGUTOM KUMUKUHA NA NG PRUTAS BAGO DUMATING ESPIRITU SA BINTI KAYA ANG TAO NILIKHA NA NAGMAMADALI!! HAKHAKHAKHAK

At nang malapit na ang takdang oras upang ibigay ang ispiritu ni Adam (pbuh), (Ipagbadya) Siya (Allah) ay nag-utos: “ Kapag Aking hinipan at bigyan Ispiritu si Adan Kayo (Mga anghel) ay maypatirapa sa Kanya (Adan).”Si Allah (subhanawataallah) ay hinipan at binigyan ispiritu ni Adan (pbuh), At nang ang [[[[hinga ay malapit na sa Kanyang ulo si Adan (pbuh) ay nabahing]]] . At ang lahat ng mga anghel ay nagsabi “Sabihin mo (Adan) ang lahat ng papuri ay para lang kay Allah” (Alhamdullilah!). At ito ay inulit ni Adan: “Alhamdulillah!” At si Allah ay nagsabi sa Kanya: [[[[“Ang Iyong Panginoon ay nagpapatawad sa iyo”.]]]] At .nang ang ispiritu ay umabot sa kanyang mga mata, Si Adan ay napatitig sa mga prutas na makikita sa paraiso, At nang itoy (ispiritu) umabot na sa kanyang tiyan si Adan ay nakaramdam ng pagkagutom. Siya (Adan) ay dali-daling na nakumuha ng mga prutas na makakain bago paman dumating ang ispiritu niya haggang Sakanyang mga binti. Kaya si Allah (Subhanawataallah) ay nagsabi: “Äng tao ay nilikha na nagmamadali” (Qurán 21:37). 
 Kaya’t ang mga anghel ay nagpatirapa (nagbigay-galang) sa kanya, silang lahat ng sama-sama. Maliban kay Iblis (Si Satanas)- siya ay tumangi na magpatirapa (Qurán 15:30:31).

 

DITO UNANG DAAN NG ESPIRITU MATA TAPOS SA ILONG SA ITAAS SA ULO MALAPIT PA LANG SAKA BUMAHIN CONTRADICTION AT MAY KASALANAN NA KAAGAD HAKHAKAHAKAHK

Si Abu Hurairah ay nagsalaysay na si Propeta Muhammad (pbuh) ay nagsabi: “Si Allah ay nilikha si Adam mula sa alikabok at hinalo Niya ito hanggang sa ito ay maging malagkit na putik, at pagkatapos ito ay hinubog ni Allah (Subhanawataallah). At pagkatapos noon ay iniwan ito upang tumigas naparang palayok. Si Iblis ay lagging dinadaan-daanan Siya (Adan) na animoy nangungusap na sinasabing“Ikaw ay nilikha na may malaking layunin” At pagkatapos noon si Allah (Subhanawataallah) ay hiningahan ito (Adan) upang ibigay ang [[[Kanyang ispiritu]]]. Ang [[[[[[]unang daan ng ispiritu ay mula sa kanya mga mata at kasunod ay sa ilong. ]]] [[[Siya (Adan) ay napabahing At si Allah ay nagsabi: Ang iyong diyos ay nagpapatawad sa iyo, O Adan! ]]]] (Siya ay inutusan) Magpunta ka sa mga Anghel at itanong mo kung ano ang sasabihin nila sa iyo! Kayat si Adan (pbuh) ay tumalima at binati niya ito “At ang mga anghel ay nagsabi: Kapayapaan sayo mula sa awa at pagpapala ni Allah” (Assallahmualaykum) Si Allah ay nagsabi: “Ito ang iyong pagbati at maging sa iyong saling lahi.” (Sahih al Bukhari.)
WALANG ASAWA SI ADAN NAGPALABAS MULA SA HIMAYMAY NI ADAN NG KANYANG MGA ANAK AT KAANAK 

Si Allah (Sububhanawataallah) ay pinahayag: “At (gunitain) nang ang iyong Panginoon ay [[[[nagpalabas mula sa himaymay ni Adan ng kanyang mga anak at kaanak –anakan, ]]] at giniwa sila na sumaksi sa kanilang sarili, (na [si Allah] ay nagsabi sa kanila): “Hindi baga Ako ang inyong Panginoon?” Sila ay nagsabi : “Oo! Kami ay sumasaksi” (marahil) baka kayo ay magsabi sa [[[Araw ng muling Pagkabuhay: ]] “Katotohanang kami ay hindi nakakaalam nito”. “ O baka inyong sabihin: “Yaong lamang aming mga ninuno )noong panahong sinauna) ang tumatangkilik sa iba pa bilang mga katambal (sa pagsamba) kay Allah, at kami (lamang) ay kanilang mga saling –lahi pagkaraan nila; Inyo bagang wawasakin kami dahilan sa mga gawa ng mga tao na nagsagawa ng Al-Batil (alalong baga, ang pagsamba sa diyus-diyosan), paggawa ng krimen at kasalanan, panininikluhod sa iba pa sa pagsamba maliban pa kay Allah)?”.

Sa ganiton Namin ipinapaliwanag ang Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) sa masusing paraan upang saila ay magbalik (sa Katotohanan). (Qur’an 7:172-174).
SEE KAY ADAN PA LANG NABANGGIT NA SILA NOAH, ABRAHAM AT MOSES AT HESUS NA ANAK NI MARIA HAKHAKHAKHAK

Ang Lahi ni Adan ay nagsabi: “O Panginoon, kami ay sumusumpa na walang ibang Diyos kundi Ikaw na aming Panginoon; Walang ibang diyos kundi ikaw Allah. Si Allah (Subhanawataallah) ay tinaas ang kanilang Amang si Adan, at siya (Adan) ay tumingin sakanila (kanyang mga lahi) at Kanyang (Adan) nakita kung sino ang mayaman at kung sino ang mahirap, at kung sino ang maymagandang anyo at kung sino ang hindi. Si Adan ay nagsabi: “ O Allah! Ako ay humiling mula sa iyo na maging pantaypantay sana ang iyong mga alipin. Ngunit si Allah (Subhanawataalah) ay tumugon: “Gusto ko ako ay [[lagging]] pinapasalamatan” At nakita ni Adan (pbuh) na animoy lampara ang Propeta sa [[ gita ]] ng kanyang lahi.

Ang Dakilang Allah ay nagpahayag: “(At alalahanin) nang Aming hingin sa mga propeta ang kanilang kasunduan, at mula sa iyo (O Muhammad), at mula kay Noah, Abraham, Moises at Hesus na anak ni Maria; hiningi Namin sa kanila ang isang sagradong Kasunduan.” (Qur’an 33:7).
SI MUHAMMAD NA ITO HINDI NA SI ADAN BAKA MALITO PA KAYAO HAKHAKHAK

Sa ibang Aya si Allah (Subhanawataallah) ay nag pahayag: “Kaya’t ituon mo ( O Muhammad) ang iyong mukha (alalong baga,ang iyong sarili) tungo sa Pananampalataya (na dalisay,ang Islam) na nahihilig sa katotohanan.(Kumapit at manatili ka) sa Fithrah (ang likas na damdamin na paniniwala at pagsamba sa tanging Isa at Panginoon) ni Allah, na sa gayunding (konsepto) nito (Fitrah) ay Kanyang nilikha ang (lahat) ang mga tao .Walang anumang pagbabago ang marapat (na mangyari) sa Khalq-illah (alalong baga, hayaang ang mga tao ay manatili sa kanilang Fitrah sa loob ng pananampalataya, Islam). Ito ang Tuwid na Pananampalataya, datampuwa’t ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman.” (Qur’an 30:30).
MAY IBA PANG VERSION O BERSYON SI ALLAH HAKHAKHAK BASA KAYA PALA MAY AMOY ISLAM HAKHAKHAK PATI AMOY BINANGGIT NA NYAHAHAHAHA

Ayon sa [[[[[ibang bersiyon ng storya ]]]]] ay sinalaysay na si Allah (Subhanawataallah) ay kumuha ng sandakot na alikabok sa ibat-ibang parte ng mundo sa kalupaan at ito Kanyang hinalo na ibat ibang kulay, puti, itim, dilaw at pula. Ito ang naging dahilan kaya ang tao ang saling lahi ay ipinanganak na ibat-ibang kulay. At ngang si Allah (Subhanawataallah) ay hinalo ang alikabok sa tubig, ito’y naging animoy palayok na kawangis. [[[[Ito’y pinahilab at nag karoon ng amoy]]]. Si Iblis ay padaan-daan sa Kanya (Adan), nag-iisip kung ano ang gagawin sa anyong hugis putik. Mula sa putik ay nilikha ni Allah (Subhanawataallah) si Adan (pbuh). Siya (Allah) ay hinubog si Adan (Pbuh) sa pamamagitan ng kanya mga kamay at hinipan at ang kanyang (Adan) ispiritu at ito ay umanib sa Kanyang katawan. Ang Katawan ni Adan (pbuh) ay nangatog ng ang buhay ay itanim sa Kanya. Katotohanang kung Siya ay magnais (na gumawa) ng isang bagay, ang Kanyang pag-uutos lamang ay: “ Mangyari nga” At ito ay magaganap. ! (Qur’an 36:82).
HESUS AT ADAN NA ITO KAHALINTULAD HAKHAKHAKHAK SI JESUS NAGING PUTIK NG 40 DAYS AT SINAMPALSAMPAL NI SATANAS SA ITAAAS HAKHAKHAK

Si Allah (Subhanawataallah) ay nagsabi: Katotohanan, ang [[[kahalintulad ni Hesus]] sa palikha sa kanya ni Allah (Subhanawataallah) ay kay Adan (pbuh). Kanyang nilikha siya mula sa alabok, at (Kanyang) winika sa kanya: “Mangyari nga!” At siya ay nilikha. (Qur’an 3:59).
NG DUMILAT SA ITAAAS (QURAN 21:37) ANG NAKITA PRUTAS HAKHAKHAK AT NGAMADALING KUMAIN NGAYON NG IDILAT ANG NAKITA NAGPAPATIRAPANG ANGHEL

Si Adan (pbuh) ng [[[[imulat ang Kanyang mga mata at nakita niya ang mga Anghel na nagpapatirapa ]]] sa Kanya maliban sa isa na dikalayuan ang distansya mula sa Kanya ay hindi Niya kilala ang pangalan nito. Si Iblis ay nakatayo kahanay ng mga Anghel na inutusan magpatirapa sa Kanya (Adan). Ngunit Siya (Iblis) ay [[[hindi kabilang sa mga lahi ng mga Anghel]]]. Siya ay isang Jinn , at magkagayon nadapat na siya (Iblis) ay pinaka mababa maliban sa mga Anghel. [[[[[Ang pinakamalinaw [[s autos ]] na magpatirapa sila kay Adan (pbuh) upang magbigay galang at hindi upang sambahin ng mga Anghel si Adan (pbuh). Ang pagpapatirapa na pagsamba ay ginagawa lamang kay Allah (Subhanawataallah).]]]]
KANINA LUPANG IBA IBA KULAY NGAYON LUPANG MAITIM NA LANG HAKHAKHAKHAK

Ang Pinakamakapangyarihan si Allah (Subhanawataallah) ay isinalaysay ang istorya ni Iblis ng ito’y tumangging mag patirapa mula kay Adan (pbuh): At (alalahanin) nang ang inyong Panginoon ay nangusap sa mga [[Anhel]]] : “ Ako ay lilikha ng isang tao (Adan) mula sa putik , mula sa [[[maitim]]] at madulas na lupa. “Kaya’t kapag ito ay Aking natapos nang ganap, at (matapos na) Aking maihinga sa kanya (Adan) ang kaluluwa an Aking nilikha at magpatirapa sa kanya (bilang paggalang at hindi pagsamba).” “Kaya’t ang mga anghel ay nagpatirapa (nagbigay-galang) sa kanya, silang lahat ng sama-sama”. “Maliban kay Iblis (Si Satanas),-siya ay tumanggi an magpatirapa. “Siya (Allah) ay nagwika: “O Iblis! Ano ang iyong dahilan upang ikaw ay hindi sumama sa mga nagpapatirapa?”. “Siya (Iblis) ay nagsabi: “Hindi ako dapat magpatirapa sa putik, mula sa hinubog an [[[maitim]]] at madulas an lupa.” “Siya (Allah) ay nagsabi: “Kung gayon, ikaw ay Rajim ( isang isinumpa o itinaboy)”. “At katotohanang ang sumpa ay sasaiyo hanggang sa Araw ng paghuhukom ( alalong baga, ang Araw ng pagkabuhay).” (Qur’an 15:28-35).
MAY VERSION NA NAMAN SI ALLAH, KAYO TAPOS ADAN LANG HAKHAKHAKHAK

Sa [[[ibang aya]]] ang pinakamakapangyarihan si Allah (Subhanawataallah) ay nagsalaysay: At katiyakang Aming nilikha [[[kayo (ang inyong amang si Adan)]] at pagkatapos ay Aming ginawaran kayo ng hubog (ang marangal an hubog ng tao), at pagkatapos ay Aming winika sa mga[[ Anhel]] “Magpatirapa kayo kay Adan”,at sila ay nagpatirapa, maliban kay Iblis (isang jinn na nasa lipon ng mga Anghel), siya ay tumanggi na mapabilang doon sa mga nagpapatirapa. “(Si Allah) ay nagwika : “ Ano ang humahadlang sa iyo ( O Iblis) upang ikaw ay hindi magpatirapa, nang ikaw ay Aking pinagutusan?” Si Iblis ay nagsabi: “Ako ay higit na masmabuti kaysa sa kanya (Adan), [[[[ako ay nilikha Ninyo mula sa apoy, at siya (Adan) ay Inyong lamang nilikha mula sa malagkit [[an]] putik.” ]]](Si Allah) ay nagwika: “ Bumaba kayo ka ( O Iblis ) mula rito (sa paraiso), hindi marapat sa iyo an ikaw ay katotohanang kabilang sa mga naaba (at winalan ng karangalan).”(Si Iblis) ay nagsabi: “Ako ay Inyong bigyan ng palugit haggang sa Araw na sila ay ibabangon ( alalong baga, ang Araw ng muling Pagkabuhay.)” (Si Allah) ay nagwika: “Ikaw ay isa sa mga binigyan ng palugit”.(Qur’an 7:11-15).
ETO NA MGA QURAYSH JINN NA MAY CONCLUSION HAKHAKHAKHAK

Si [[[Ibn Jarir ]]]ay nag ulat na ayon kay Muhammad [[[Ibn Sirin]] ay nagsabi ayon sa kanyang [[[konklusyon ]]] nasa makatuwid ay[[[[ si Iblis ang dahilan ng Pagsamba sa Araw at Buwan ayon sa kanyang pamamagitan.]]]]]Ito ang dahilan kaya si Iblis ay ikinukumpara niya Ang Kanyang sarila kay Adan (pbuh). Siya (Iblis) ay naniniwala na siya ay mas higit na dapat parangalan kaysa kay Adan (pbuh). Kaya siya ay hindi lumahok sa pagpapatirapa (kay Adan) kahit kay Allah (Subhanawataallah) na nag utos sa Kanya, at gayundin an iniutus sa mga anghel. At sa ating gawing paghahambing si Iblis ay masasabing isang hambog. Sa katotohanang ang putik ay mas mainam kaysa sa Apoy sa kadahilang ang mga katangian nito (putik) ay katahimikan, mahabagin, pagtitiyaga at pagyabong; gayong ang totoo’y ang apoy naman ay di magandang makitungo, walang kahulugan,at pangsunog. Si Iblis ay sinubukang bigyan ng katuwiran ang Kanyang pagtangi: “Siya (Iblis) ay nagsabi: “Nakikita ba Ninyo si (Adan) an Inyong pinarangalan nang higit sa akin? Kung ako ay (Inyong) bibigyan ng palugit hanggang sa Araw ng Muling pagkabuhay , katotohanang aking sasakmalin (ililigaw) ang kanyang mga anak (mga lahi), maliban sa ilan sa kanila!” (Qur’an 17:62).
Si Adan (pbuh) ay sumusunod lamang sama nagyayari sa kanyang paligid at may damdamin ng pagmamahal, takot, pagkamangha. Sa lalim ng pagmamahal ni Allah (Subhanawataallah), ang siyang lumikha at kaluwalhatian sa Kanya at sa mga anghel na kanyang nilikha nanagpapatirapa sa Kanya (Allah). Ang pagkasindak ng dakilang lumikha (Allah) ang nagbigay poot upang alisin si Iblis sa pamamagitan ng kanyang awa. Si Adan (pbuh) ay nagulat sa [[Kayang]] nilikha (si Iblis) sa pagkapoot sa Kanya ni Iblis (Satanas) an hindi man lamang niya alam ang ngalan nito nang una, at sa Kanyang isip (Iblis) ay mas mainam siya kaysa kay Adan (pbuh) na walang batayan kung siya (Adan) ay karapat-dapat. Kakaiba si Iblis sa mga nilikha, at kamangha-mangha ang kanyang dahilan sa pagsuway sa utos na magpatirapa siya(kay Adan).

Siya (Iblis) ay nag-isip na mas mainam ang apoy kaysa putik, kung saan niya nakuha ang ganitong kaisipan? Na ang gayon kalaman ay natatangi lamang sa dakilang lumikha kung alin sa dalawa ang mas mainam sa putik at ang apoy.

Sagayong pag-uusap (sapagitan ni Allah at Iblis) na laman ni Adan (pbuh) na si Iblis na kanyang nilikha ( ni Allah) ang tunay na pagkatao ni Iblis na tuso at walang utang na loob. At noo’y napagalaman niya na si Iblis ang walang hanggang kaaway. Si Adan ay malaki ang pagkagulat sa kapangahasan ni Iblis at sa pagunawa ni Allah (Subhanawataallah). Kagad-agad pagkatapos ng paglikha kay Adan ay nabatid niya ang malaking kalayaan na iginawad ni Allah (Subhanawataallah) sa kanyang mga nilalang.

Alam ni Allah (Subhanawataallah) na si Iblis ay hindi susunod sa Kanya ng kanyang ipag-utos ang pagpapatira pa kay Adan (pbuh). Kung tutuusin si Allah (Subhanawataallah) ay kayang patayin siya (Iblis) agad o kaya’y gawing isang dakot na alikabok o patayin sa pag-utas ng kanyang bibig. Ngunit, Si Allah (Subhanawataallah) ay nagbigay kaayusan sa Kanyang mga nilikha ng lubos na kalayaan na kahit na ito ay umabot pa sa pagtanggi sa Kanyang dakilang ipinag-uutos. Siya ay nag bigay ng kalayang tumanggi, pagsuway, at kahit maging sa kanyang kasunduan.

Ang Kanyang Kaharian ay hindi magmamaliw kung ang mga hindi mananampalataya ay hindi sumampalataya sa kanya at kahit pa umabot sa lahat ng tao ay hindi sumampalataya sa Kanya. Liban dito, ang mga hindi sumampalataya ay siyang talunan, at ang mga manamampalataya ang siyang magwawagi ngunit si Allah (Subhanawataallah) ang siyang lubos an nakakalalam.
DITO NAGING PINUNO NG MGA ANGHEL SA LANGIT SA ITAAS HINDI KALAHI NG MGA ANGHEL HAKHAKHAKHAK

May mga salinsabi tungkol kay Iblis sa kapanahunan ni Propeta Muhammad (pbuh). Sina Ibn Masud, Ibn Abbas at ang grupo ng mga Sahaba ni Propeta Muhammad (pbuh) ay nagsabi: na si Iblis ay [[[[[dating pinuno ng mga lupon ng mga anghel sa kalangitan.]]] 
ANG LUPET NI SATANAS HAKHAKHAK 4 ANG PAKPAK NG ANGHEL NA HINDI NAMAN KALAHI NG ANGHEL NYAHAHAHAHA

Si Ibn Abbas ay nagsabi sa kanyang salaysay: Nasi Iblis ang dating pangalan niya ay [[Azazil ]] at sa iba namang salaysay ay kanyang sinabi an [[[Al Harith]]]. Ibn Abbas nagsabi din na si Iblis ay isa sa mga Jinn na taga pamahala ng Paraiso noong una, Siya (Iblis) ay kagalang-galang at pinakamaalam at matapat sa lahat. Sa ibang salinsabi ay sinabi na siya ang pinakabantog namay [[[apat an pakpak (anghel)]]] , bago paman ito ginawaran ng kasumpasumpang si [[[Satanas.]]]
Si Allah (Subhanawataallah) ang pinakadakila ay isinalaysay si Iblis, ang pagiging pagsuway nito sa ibang Aya: “(Alalahanin) nang ang iyong Panginoon ay nagwika sa mga anghel : “Katotohanang Ako ay nagwika sa mga anghel: “Katotohanang Ako ay lilikha ng tao mula sa malagkit na putik.” “Nang Aking mahubog siya at Aking mahingahan ang kaluluwa na Aking (nilikha para sa kanya), sila ay nagpatirapa sa kanya (bilang paggalang at pagsunod at pagsunod sa Aking kautusan). Maliban kay Iblis (Satanas); siya ay nagging palalo at napabilang sa mga hindi sumasampalataya.

(Si Allah) ay nagwika: “(Na) katotohananng Aking pupunuin ang Impyerno na kasama ka (Iblis) at sila sa susunod sa iyo mula sa kanilang lipon, nang sama-sama.” (Qur’an 38:71, 85)
At pagkatapos niyang mapagaralan ang lahat .Si Adan (pbuh) ay may isa pang natutunan, tungkol sa Karunungan. Si Adan (pbuh) ay napagalaman niya nasi Iblis ay ang Simbilo ng kasamaan at sa buong kalawakan at ang mga anghel ay simbolo ng kabutihan. Nganit hindi niya lubusan pa nalalaman ang tungkol sa kanyang sarili. Kaya Si Allah (Subhanawataallah) ay hinayaan siyang (Adan) na mapagtanto ang kanyang sarili at ang dahilan ng kanyang pagkakalikha, at ang naiikubling kaluwalhatian nito.

Si Allah (Subhanawataallah) ay nag sabi: At itinuro Niya kay Adan ang mga pangalan ng lahat ng bagay at itinambad Niya ang mga ito sa harapan ng mga anghel at nagsabi: “Sabihin ninyo sa Akin ang pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsabi ng katotohanan.” (Qurán 2:31).
Ang Kataastasang si Allah (Subhanawataallah) ay pinayagan si Adan (pbuh) na malaman ang lahat ng bagay sa kanyang paligid at ang kabuuan ngalan nito tulad ng; ito ang ibon, [[[ito ang mga bituin, ito ang mga puno at iba pa]]]]. Si Allah (Subhanawataallah) ay nagtanim ng kay Adan (pbuh) ng walang pagkabusugan sa lahat ng bagay, at pagmamahal sa kaalaman, at upang ipamana ang kaalamanan sa kanyang salin lahi. Ito ang dahilan ng kanyang pagkakalikha at ang naikukubling kaluwalhatian nito.

Pagkatapos nalaman ni Adan (pbuh) ang lahat ng mga pangalan ng bagay, kasabay ang uri at ang gamit nito, Si Allah (Subhanawataallah) ay inilantad sa mga Anghel at sinabi: “Sabihin ninyo sa Akin ang mga pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohan.”(Qurán 2:31). 
Sila (mga anghel) ay nagsabi: “Luwalhatiin Kayo sa itinuro Ninyo sa amin; sa katotohanan Kayo lamang ang ganap na may Kalaman at Karunungan”. (Qurán2:32).
Si Allah (Subhanawataallah) pagkatapos ay sumangguni sa Adam: “O Adan! sabihin mo sa kanila ng kanilang mga pangalan,” At ng masabi na niya ang kanilang mga pangalan, Si Allah ay nag wika: “Hindi baga Aking winika sa inyo na nababatid Ko ang mga lihim ng langit at sa lupa at talastas Ko kung ano ang inyong inilalantad at ikinukubli? ” (Qur’an 2:33). 
Si Allah (Subhanawataallah) ay gusto na ang mga anghel na malaman nila na Alam niya ang kanilang labis na pagtataka kapag Siya ay sinabi sa kanila ang tungkol sa paglikha Niya kay Adan (pbuh) at na Siya rin ang lubos na nakakaalam ng kanilang pagkalito kung saan hindi sila ang nagsiwalat nito, pati na rin kung ano ang kay Iblis ang lingid sa kanyang pagsuway at kawalan ng utang na loob. Ang mga anghel ng maisasakatuparan ni Adan (pbuh) ang nilalang na alam kung ano ang hindi nila alam at na ang kanyang kapasidad na matuto ay kanyang pinaka marangal na kalidad. Ang Kanyang kaalaman kasama ang kaalaman tungkol sa Dakilang Lumikha na tinatawag nating pananampalataya o Islam, pati na rin ang kaalaman kung panaano tumira at maging makapangyarihan sa lupa. Lahat ng mga uri ng pangmundo kaalaman kung saan ay kasama dito.

NATULOG LANG NG MAGISING MAY BABAE NA SA IBABA MAY HINUGOT NA SA TADYANG HAKHAKHAKHAK

Si Adan (pbuh) ay alam ang mga pangalan ng lahat. Minsan siya nakikipag-usap sa mga anghel, ngunit sila ay abalang-abala sa pagsamba Kay Allah (Sunhanawataallah). Samakatuwid si Adan (pbuh),ay nakadama ng pag-iisa. [[[[[Isang araw siya nakatulog at sa Kanyang pagkagising natagpuan Niya malapit sa kanyang ulohan, ang isang babae nakatitig sa kanyang mukha na may magandang mga magiliw na mata . ]]]]]
[[[Ang mga anghel ay nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang pangalan at Siya ay tumugon: “. Siya ay si Eba (Hawa)” (Ibig sabihin buhay na bagay ). Sila (mga anghel) ay nagtanongth: “Bakit mo Siya tawag na Eba?” At si Adan (pbuh) ay sinabi: “Dahil siya ay nilikha sa akin at ako ay isang bagay na buhay.”]]]
AYON NAKAKOPYA NA SA BIBLIA GALING DIN PALA SA TADYANG HAKHAKHAK

Si Ibn Abbas at isang pangkat ng mga kasamahan ng Propeta (PBUH) ay nagsalaysay na kapag si Iblis ay ipinadala sa Paraiso at si Adan (pbuh) ay pinatutuloy niya si (Iblis) dito. Si Adan (pbuh) ay nag-iisa sa Paraiso at wala siyang kasama, na mula kahit na kanino niya makakuha ang kapanatagan. Siya ay nakatulog ng ilang oras at sa Kanyang pagising, [[[[Nakita niya ang isang babae na nilikha ni Allah (Subhanawataallah) mula sa kanyang tadyang. ]]]]]]Kaya siya (Eba) ay Kanyang tinanong, “Sino Ka ? at Siya (Eba) ay tumugon,” Isang babae “. Siya (Adan ) ay nagtanong:” Bakit ka nilikha? ” Siya (Eba) ay nagsabi:” Kaya ako ay nilkha upang maaari mong mahanap ang kapayapaan sa akin”. Ang mga anghel,ay sinusubukan na alamin ang lawak ng Kanyang (Adan) kaalaman tungkol dito,Kaya Siya (Adan) ay tinanong: “Ano ang kanyang pangalan O Adan (pbuh)?” Siya ay tumugon, “Eba” Tinanong nila (mga anghel): “Bakit kaya iyon ang kanyang pinangalanan?” Siya (Adan) ay tumugon, “Dahil siya ay nilikha mula sa isang bagay na buhay.” 
TANONG KAYO NG TANONG SA CHRISTIAN PAANO DUMAMI TAO EH NANGOPYA LANG PALA DIN KAYO HAKHAKHAKHAK

Si Muhammad Ibn Ishaaq at Ibn Abbas kaugnay sa kwento ay nagsabi nasi Eba ay nilikha mula sa pinakamaikling [[[kaliwa tadyang]]] ni Adan (pbuh) habang siya ay natutulog at pagkatapos ng ito ay binalutan ng laman. Na siyang dahilan kung bakit si Allah (Subhanawataallah) ay sinabi: O sangkatauhan! Pangambahan (ninyo) ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan), at mula sa Kanya ay nilikha Niya ang kanyang asawa (Eba), [[[[[[at mula sa kanila dalawa ay nilikha Niya ang maraming mga lalaki at babae. (Qur’an 4:1) ]]]]]
Si Allah (Subhanawataallah)ay sinabi din: Siya (Allah) ang lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan) at Kanyang nilikha mula sa kanya kanyang asawa (Eba), upang siya (ang lalaki) ay makadama ng kapanatagan na mamuhay sa niya (ang babae). (Qur’an 7:189). 
Si Abu Hurairah ay nagsalaysay na ang Propeta Muhammad (PBUH) ay nagsabi:. ” O Muslims! ang payo ko sa inyo na maging magiliw sa mga kababaihan, dahil sa sila ay nilikha mula sa isang tadyang, at ang pinaka-baluktot na bahagi ng buto ng tadyang ay ang itaas na bahagi nito. Kung sinubukan mong ituwid ito, ito ay mababali at kung iwan mo ito, mananatili itong baluktot, kaya’t hinihimok ko sa inyo na pangangalagaan ang mga kababaihan. ” (Sahih Bukhari). 
Si Allah (Subhanawataallah) ay nag utos kay Adan (pbuh) upang mamuhay sa Paraiso: “O Adan! Manirahan ka at ang iyong asawa sa Paraiso (Halamanan) at kumain rito ng masaganang bagay ( saan man at kailanman ) ninyo naisin, datapuwa’t huwag ninyong lapitan ang punong ang ito, baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan. (Qur’an 2:35) 
Ang lokasyon ng Paraiso ay hindi natin batid. Ang Qur’an ay hindi ibinunyag ito, at ang mga nagsasalaysay ay may limang magkakaibang opinyon. Ang ilang ay nagsinabi na ang paraiso ay ating kanlungan at ang lugar na ito ay langit. Ang Iba naman ay di umayon sa mungkahi na dahil kung ito ay ang paraiso ang ating kanlungan si Iblis ay ipinagbawal na pumasok at pagsuway ay ipinagbabawal din dito. Ang Iba pa rin ay sinabi na ito ay isa pang paraiso na nilikha sa pamamagitan ni Allah para kay Adan at Eba. Ang ika-apat na grupo naman ay sinabi ito ay isang paraiso sa lupa na matatagpuan sa isang mataas na lugar. Ang isa pang pangkat ng mga nagsasalaysay ay tinanggap na lamang kung ano ang nasa Qur’an na walang pagtatanong kung saan ang paraiso na ito ay matatagpuan. Ang lahat ay sumasang-ayon sa huling opinyon bilang aral na dapat malaman natin mula sa lokasyon nito ay hindi mahalaga kumpara sa aralin ng pahina at ang mga kaganapan na kinuha sa lugar na ito.
Si Adan at Eba ay pinatuloy sa Paraiso at doon sila nanirahan na siyang pinangarap ng lahat ng tao. Si Allah (Subhanawataallah) ay pinahihintulutan lapitan at tamasahin ang lahat ng bagay maliban sa isang puno,

 na maaaring ang Puno na ito ay magdudulot ng sakit o ng Puno ng Kaalaman. Si Allah (Subhanawataallah) ay ipinagbawal ang mga ito sila sa kanilang tinutuluyang Paraiso. ” datapuwa’t huwag ninyong lapitan ang punong ito, baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan.” (Qur’an 2:35) 
Si Adan at Eba ay nauunawaan na sila ay ipinagbabawalan na matikman ang bunga ng punong kahoy. Gayunpaman si Adan (pbuh) ay isang tao lamang at upang ito ay madaling makalimutan. Ang kanyang (Adan) tibok ng puso ay pabago-bago at ito ang kanyang ay kahinaan. Si Iblis ay tinipon ang lahat ng mga inggit sa loob ng kanyang dibdib at upang samantalahin ang kahinan ng pagkatao ni Adan (pbuh). Sinimulan niya (Iblis) na bumulongan si (Adan) araw- araw,upang himukin Siya (Adan): ” Gusto ninyo ba na gabayan ko kayo upang makahanap ng Puno na maghahatid sa inyo ng kawalang-kamatayan at ang walang hanggan Kaharian?” Sinabi niya sa kanila: “Ang iyong Panginoon ay hindi nagbawal sa inyo (na kumain ng bunga) ng punoy kahoy na ito, maliban (sa kadahilanang) baka kayo maging mga anghel o kayo ay maging ng walang kamatayan.” Siya (Satanas) ay nanumpa kanilang dalawa (na nagsabi): “. Katotohanang ako ay matapat na tagapagpayo sa inyo dalawa” (Qur’an 7:20-21).
Adam nagtanong ang kanyang sarili?: “Ano ang mangyayari kung kumain ako mula sa Punong kahoy an ito? Maaaring tunay ang ito ay puno ng kawalang-kamatayan.” Ang Kanyang (Adan) pangarap ay upang manirahan nang walang hanggan sa purong kawalang-kasalanan ng Paraiso. ” 
 BAKLA SI ADAN HAHAHA SIYA TUMUKSO KAY EVA SI ADAN PUMITAS MG BUNGA NYAHAHAHA BAKIT PUNONG PUTOL PAGKASULAT HAKHAKHAKHAK

[[Taon]] ang lumipas, at ng sila Adan (pbuh) at Eba (pbuh) ay abalang-abala sa mga saloobin ng [[punong]]. Pagkatapos ng isang araw sila ay nagpasya na kumain ng prutas nito. Sila ay nakalimot na si Allah (Subhanawataaallah) ay nagbigay babala na wag lalapitan ang puno na ito at si Iblis ay ang kanilang tunay na kaaway. [[[[[[Si Adan (pbuh) ay inunat ang Kanyang kamay,upang pumili ng isa sa mga bunga nito at inalok ito kay Eba (pbuh). Sila ay parehong kumain ng ipinagbabawal na bunga ng puno.]]]
Si Allah (Subhanawataallah) ay nagsabi sa atin: “Kaya’t Kanyang iniligaw sila na may panlilinlang.” (Qur’an 7:22) Si Allah (Subhanawataallah) ay sinabi: “Sa ganito sinuway ni Adan (pbuh) ang Kanayang Panginoon, kayat siya ay napaligaw.” (Qur’an 20:121). 
NAGKAKABISTUHAN NA ISINAMA NA BIBLIA NA LUMANG TIPAN HAKHAKHAK

Ayon sa [[[[lumang Tipan]]]], Si Eba ay inakit ng demonyo upang kumain ng ipinagbabawal na bunga ng puno. Siya ay kumain dahil sa mga salita ng demonyo at ipinakain din niya ito kay Adan (pbuh). Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nabuksan sa katotohanan na sila ay hubad, at sila ay kinuha ang dahon ng puno ng igos upang masakop ang kanilang mga sarili. Si [[[Wahb Ibn Munabah]] ay sinabi na ang kanilang damit (bago ang kanilang mga kasalanan) ay ginawang banaag sa pribadong bahagi ng pareho ang mga ito. 
NABABANGGIT NA BIBLIA HAKHAKHAK

Ang Kuwentong ito sa [[[[Lumang Tipan ]]] ay isang huwad at panlilinlang. Si Allah (Subhanawataallah) ay nagsiwalat: O Angkan ni Adan! Huwag hayaan si Satanas ay luminlang sa inyo, tulad ng pagkapalayas niya sa inyong mga magulang (Adan at Eba) mula sa Paraiso , na hinubaran sila ng kanilang saplot upang maipakita sa kanilang maseselang bahagi ng katawan. Katotohanang siya (Satanas) at ang kanyang mga sundalo mula sa lugar na sila ay hindi ninyo nakikita , Katotohanang Aming ginawa ang mga dyablo (satanas) bilang auliya (tagapangalaga at tagapagtangkilik) ng mga walang pananampalataya.”(Qur’an 7:27) .
ANG MARAHIL AY HINDI SIGURADO/MAY BE O BAKA

Si Adan (pbuh) ay [[[marahil]]] ay hindi pa natatapos sa pagkain ng siya ay nakadama kanyang paninikip ng puso , at siya ay biglang napuno ng sakit, kalungkutan at kahihiyan. Ang Kanyang kapaligiran ay nagbago at ang panloob na musika sa kanyang dibdib ay huminto. Natuklasan Niya at ang kanyang asawa na sila ay nakahubad, kaya sila parehong nagsimula namagputol ng dahon ng puno na kung saan upang matakpan ang kanilang mga sarili. 
Si Allah (Subhanawataallah) ay sinalita niya: “Hindi baga ipinagbawal Ko sa inyo ang punong kahoy na yaon at (Ako ay) nangungusap sa inyo an: Katotohanang si Satanas ay inyong lantad na kaaway ?” Sila ay nagsabi: “Aming Panginoon! Aming pinariwara ang aming sarili, Kung kami ay hindi Ninyo patatawarin at hindi Ninyo igagawad sa amin ang Inyong Habag, katiyakang kami ay kabilang sa mga talunan.” Si Allah ay nagwika: “Magsibaba kayo, ang bawat isa sa inyo ay kaaway sa isa’t isa (alalong baga, kaaway ni Adan (pbuh) at Eba (pbuh) si Satanas) Ang Kalupaan ang inyong pananahanan at (pansamantalang) kasiyahan sa nakatakdang panahon.” Siya (Allah) ay nagwika: “Doon kayo ay mamumuhay ,at doon kayo ay mamamatay, at mula roon kayo ay muling ilalabas (alalong baga, ang pagkabuhay)” (Qur’an 7:22-25). 
KORONA AT DIADEM

Muli ay [[[[may mga lumang kwento]]]] pa tungkol sa mga kaganapang ito.Si [[[Al Hafez Ibn Asaker ay nagsalaysay na si Allah (Subhanawataallah) ]] ay nagutos sa dalawang mga anghel upang alisin Adan (pbuh) mula sa Kanyang banal na kalapitan (alalong baga, sa pagitan ni Allah at Adan). Kaya si Anghel Gabriel (Jibreel) ay [[[tinanggalan niya ng korona si (Adan) sa kanyang ulo, ]]]]]at si Mikael naman ay kinuha ang [[[[[[diadem]]]] mula sa kanyang noo. Si Adan (pbuh) ay naisip na ang kanyang kaparusahan ay madaliin at kayat siya ay napatirapang napaiyak; “kapatawaran! kapatawaran! (ito ang kanyang sambit)” [[[[[[Kayat si Allah (Subhanawataallah) ay nagtanong: ” Bakit ka tumatakbong papalayo mula sa Akin?” Si Adan (pbuh) ay sumagot, “Hindi, aking Panginoon, ngunit ako ay nahihiya sa iyo.” ]]]]
MGA NAGSULAT NG HADITH MAY CONTRADICTION NA HAKHAKHAK

ILANG TAON BA TALAGA SA PARAISO KUYA? GRABE 70 TAON NA UMIIYAK SA PARAISO NAGKAANAK PA AT NAMATAYAN NG ANAK HAKHAKHAKHAK

Si [[[Abdul Rahman Ibn Amru AL Awza ]]ay sinabi na Adan (pbuh) ay ginugol ang 100 taon sa Paraiso. Sa [[[[[ibang pagsasalaysay ]]]] naman kanilang sinabi na siya (Adan) ay ginugol ang 60 taon. [[Si Ibn Asaker ]]]ay iniulat na si Adan [[[[(pbuh) ay tumangis (umiyak) ng 60 taon ]]] para sa kanyang pagkawala ng Paraiso at 70 taon para sa kanyang pagkakamali, [[[[at siya ay tumangis (umiyak) pa ng 70 taon ]]] ng ang [[[[kanyang anak na lalaki ay namatay. ]]]]
————————————————– ——————————————————————————————–
– [ ] Sila ay umalis mula sa Paraiso at bumaba sa lupa. Si Adan (pbuh) ay malungkot at Eba (pbuh) ay umiiyak (nang sila ay pinaalis sa paraiso) . Si Allah (Subhanawataallah) ay [[[[tinanggap ang kanilang pagsisisi]]] sapagkat ito ay taos-puso sa kanilang dibdib at Siya ay nagsabi sa kanila na ang lupa ay magiging kanilang lupain at pinanggalingan kung saan sila nakatira at mamatay at sa anong kadahilan sila ay dadating sa kanila ang Araw ng paghuhukom. — with Salam Malas.

KAPALPAKAN NI ABE SAN SA 3 YEARS OLD REBECCA DAW NASUPALPAL!!

Salam Malas LAGOT KANA Abe San ayan na SUMUPALPAL SA IYO HAKHAKHAK MAY MGA PICTURE PA YAN NYAHAHAHA GO BRO Joe Lim Tan nyahahaha

Inton R. Soriano

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San bat takot na takot kayo sumagot sa tanong ko????

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San bat takot na takot kayo sumagot sa tanong ko????????😂😂😂😂

Manage

 · Reply · 2h

Joshua Alim
Joshua Alim maawa kau kay tanda Abe San di ata matanggap DALAGA SI REBECCA, si aisha kasi bubwit pa ng nilamutak ni muhammad

Manage

 · Reply · 2h

Salam Malas

Salam Malas Dami kung tawa kay Abe San mga 20 nyahahahaha walanghiya talagang pang international ang katangahan lakas ng loob sa international debate eh nagsasabog lang pala nyahahahahaha

Inton R. SorianoJunjun Manalo AlcaldeManage

Image may contain: 1 person, smiling, hat

 · Reply · 2h · Edited

Abe San
Abe San bat takot na takot kayo sumagot sa tanong ko????😂

Manage

 · Reply · 2h

Abe San

Abe San nyahaha!!!! HALATA lang na takot kayo i cross examine dahil puro lang presumption yun sa inyo.

Ganun lang naman ka simple

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San Grabeeeeehhh!!!!Manage
Image may contain: 1 person, closeup

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San Huwwaaaawww!!!Manage
Image may contain: text

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San nasa tamang pag iisip pa ba kayo nyan?????

Manage

 · Reply · 2h

Joshua Alim
Joshua Alim guys be kind to animals na lng tau, iiyak na uang si Abe San sa kahihiuan ng islam

Manage

 · Reply · 2h

Salam Malas

Salam Malas Abe San pagbibigyan kita hakhakhakhak okay GENESIS 17:17 basa si SARAI AY 90 years old THEN ANO RELASYON KAY REBECCA HAKHAKHAKHAK

Genesis 17:17

17 Nang magkagayo’y nagpatirapa si Abraham, at nagtawa, at nasabi sa kaniyang sarili, Magkakaanak kaya siya na may isang daang taon na? at manganak pa kaya si Sara na may siyam na pung taon na?

Manage

 · Reply · 2h

Abe San

Abe San oh anu na haha…. mas magalingpa kayo sa mga Rabbi na yan??? comon mga bopols hikhikhik😂😂😂😂

1

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San aangal pa mga Kristyanong bugok eh yun mga Jews nga inamin nila na 3 years pa si Rebeccah nang ikinasal siya 😂😂😂😂Manage
Image may contain: text
1

 · Reply · 2h

Joshua Alim
Joshua Alim Abe San naniniwala kaba basta sabi ng rabbi?

Manage

 · Reply · 2h

Salam Malas

Salam Malas Kumuha na naman si Abe San sa jewish source hakhakhak NAPAHIYA NA SA GIANT YAN EH ITINAKWIL SOURCE NIYA NYAHAHAHAHA 😂😂😂

Inton R. SorianoManage

Image may contain: 2 people, people smiling, text

 · Reply · 2h · Edited

Abe San okay good…. tandaan mo sagot mo na yan ha Ben T. Lador…

tama yan 90years old jan si Sarah… jan sa Gen 17:17

Next…sa

Genesis 21:5 ilang taon na jan si Abram nang isilang si Isaac?

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Salam Malas

Salam Malas Abe San 100 then

Genesis 21:5

5 At si Abraham ay may isang daang taon, nang sa kaniya’y ipanganak si Isaac na kaniyang anak.

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Abe San alian mo hakhakhak ano relasyon kay rebecca nyahahahah ng itinatanong mo hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San haha… nice! may isip din pala Ben T. Lador na to…. tandaan mo mga edad na yan ha!!!

next….. dont worry easy question lahat… sa

Genesis 23:1-2 ilang taon jan Si Sarah nang siyay namatay?

Manage

 · Reply · 18h

Abe San
Abe San Joe Lim Tan wag ka muna sumabat sandamakmak ka ng kabobohan!!!!

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas

Salam Malas Abe San 127 basa

Gen 23:1 At ang buhay ni Sara ay tumagal ng isang daan at dalawang pu’t pitong taon: ito ang naging mga taon ng buhay ni Sara.

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Abe San

Abe San Nice Ben T. Lador kita mo easy lang nman lahat…

next is See More

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Salam Malas

Salam Malas Okay Genesis 25:20 si ISAAC AY 40 years old then

20 At si Isaac ay may apat na pung taon, nang siya’y magasawa kay Rebeca, na anak ni Bethuel na taga Siria sa Padan-aram, kapatid na babae ni Laban na taga Siria.

Manage

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Si rebecca ay pasan ang isang banga ng tubig ng sya ay makita…

Walang 3 taong gulang na batang kayang pumasan ng ganyang kabigat na tubig. .

Wag nyo ng linisin ang pangalan ni muhamad via rebecca…

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San Wow impress ako nasagot ni Ben T. Lador ng tama un 4 question….

now… base sa Genesis 17:17 at Genesis 21:5

ilang taon na si Sarah nang isilang niya si Isaac?????

=======================

Gen 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?

Gen 21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Magkaiba ang naipanganak sa kapapanganak….

Manage

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Pinipilit nilang linisin ang pangalan ni muhamad dahil nakipagtalik ito sa batang 9 na taong gulang..

Mauunawaan ko pa ang kasal nya noong 6 pa si aisha.. Pero ang pagtatalik ay hindi.. Dahil hindi naman ito gaano ka importante.. Walang mawawala kay muhamad pag di maka churva sa batang si aisha..

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Hoy Abe SanTanga ano na? Hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San now… base sa Genesis 17:17 at Genesis 21:5

ilang taon na si Sarah nang isilang niya si Isaac?????

=======================

Gen 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?

Gen 21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas

Salam Malas Abe San na kay ISAAC NA TAYO KUFAL 40 years old so next

Hoy Abe SanTanga ano na? Hakhakhakhak 40 ng mag-asawa

Genesis 25:20

20 At si Isaac ay may apat na pung taon, nang siya’y magasawa kay Rebeca, na anak ni Bethuel na taga Siria sa Padan-aram, kapatid na babae ni Laban na taga Siria.

Manage

 · Reply · 18h

Abe San
Abe San kita nyo takot na takot kayo malaman nang lahat ang katotohanan noh??? kaya ayaw nyo na patunayan ko mismo sa inyo na 3 years old lang si Rebecca nang ikasal siya… hayaan nyu muna kami ni Ben T. Lador

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Abe San ANO NA 40 years old si isaac ng mag-asawa so NASAAN EDAD NI REBECCA HAKHAKHAKHAK

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San Salam Malas

now… base sa Genesis 17:17 at Genesis 21:5 See More

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Galing sa google.. Matagal ng binasura yan dito..Abe San newbie ka nga..

1

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Eh bakit ba sarah ka ng sarah eh asawa ni abraham yan hakhakhak 90 nga so

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas

Salam Malas Hoy Abe SanTanga ano na? Hakhakhakhak 40 ng mag-asawa si isaac

Genesis 25:20See More

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Abe San
Abe San Okay…. so ilang taon si Isaac nang namatay si Sarah???

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Abe San 91 si sarah ng maipanganak si isaac after 9 months sabihin na 1 year plus 127 so mga nasa 37 na si ISAAC NG MAMATAY SI SARAH THEN

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Salam Malas
Salam Malas So Abe San next na apurahin mo dami mong eklat eh namatay si sarah mga 37 years old si isaac then

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Let us interpret the verse..

Genesis 24: 15. Before he had finished praying, Rebekah came out with her #jar_on_her_shoulder. She was the daughter of Bethuel son of Milkah, who was the wife of Abraham’s brother Nahor. 16. The #woman was very beautiful, a virgin; no man had ever slept with her. She went down to the spring, filled her jar and came up again.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner 1. Ang nakalagay ay Women not child…

2. Bitbit ang jar ng tubig sa kanyang balikay…See More

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner 3rd.. No man had ever slept with her…

Walang batang gagawa ng ganun…

At kung bata yun hindi na kailangang sabihin yan

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Abe San

Abe San wow!!!! galing ni Ben T. Lador!!!

tama 37 !See More

1

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Genesis 22: 20. Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor: 21. Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram), 22. Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.” 23. Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor. 24. His concubine, whose name was Reumah, also had sons: Tebah, Gaham, Tahash and Maakah.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Saan dyan pinanganak si rebecca

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Saan dyan ang salitang kapapanganak lang..

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San Gen 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham’s brother.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Verse 20 clearly stated the word some time later…

Which is the time after abraham offer his son…

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San walang sinabi jan na matagal na panahon…. kaya ang presumption jan ay tuloy tuloy ang kwento jan

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Nope…
Malinaw ang pagkakasabi ng verse 20 na some time later… Pag binalik mo ang verse 1 hanggang 19 it was the time abraham offer his son…
Then verse 20 says some time later abraham was told…

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San (Gen 22:15)
The angel of the LORD called to Abraham from heaven a second time
(Gen 22:16)
and said, “I swear by myself, declares the LORD, that because you have done this and have not withheld your son, your only son,

(Gen 22:17)
I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies,

(Gen 22:18)
and through your offspring all nations on earth will be blessed, because you have obeyed me.”

(Gen 22:19)
Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba. And Abraham stayed in Beersheba.

(Gen 22:20)
Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor:

(Gen 22:21)
Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram),

(Gen 22:22)
Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.”

(Gen 22:23)
Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor.

(Gen 22:24)
His concubine, whose name was Reumah, also had sons: Tebah, Gaham, Tahash and Maakah.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner See verse 15-19it was the time when abraham offer his son..

Verse 20 says some time later…

Isaac was very young that time..

Verse

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San

Abe San kung papansinin mo hanggang Chapter 23 ay magkakadugtong yan mga sequence of events…. Kaya walang dahilan na yang sa verse 20 took many many years…

Notice Gene 23

Gen 23:1 Sarah lived to be a hundred and twenty-seven years old.
Gen 23:2 She died at Kiriath Arba (that is, Hebron) in the land of Canaan, and Abraham went to mourn for Sarah and to weep over her.
Gen 23:3 Then Abraham rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites. He said,
Gen 23:4 “I am a foreigner and stranger among you. Sell me some property for a burial site here so I can bury my dead

1

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Kaya nga.. Bata pa si isaac noong time tungkol sa verse 20…

Geeets o mahina pumick up

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas

Salam Malas BWAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Lakas ng tawa ko kay Abe San basa Nyahahahaha NAPAKALAKI MONG TANGA WALA KANG READING COMPREHENSION ANO NAPAPANSIN MO SA TALATA HAKHAKHAKHAK

GENESIS 22

20 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milca rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid.

21 Si Huz ang kaniyang panganay, at si Buz na kaniyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram;

22 Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel.

23 At naging anak ni Bethuel si Rebeca: ang walong ito ay naging anak ni Milca kay Nachor na kapatid ni Abraham.

24 At ipinanganak din naman ng kaniyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San

Abe San The question is on

since yun pagkamatay ni Sarah ay yun din yun time na pinanganak si Rebecca. (Genesis 22:20-23)

at ang age ni Isaac sa panahon na namatay si Sarah is 37…

then ilang taon lang si Rebecca kung sa age na 40 ni Isaac ay pinakasalan nya si Rebecca???

SAGOT!!!!

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Nope…

Genesis 22: 20. Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor: 21. Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram), 22. Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.” 23. Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor. 24. His concubine, whose name was Reumah, also had sons: Tebah, Gaham, Tahash and Maakah.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas Abe San hakhakhakhak PWEDE BANG ISAISAHIN MO BALITA HAKHAKHAKHAK

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Saan dyan..

Genesis 22:

20. Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor:

21. Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram),

22. Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.”

23. Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas NYAHAHAHAHAHA Abe San WALA KANG READING COMPRE TAKAGA ISA KANG DAKILANG TANGA HAKHAKHAKHAK

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San Genesis chapter 22 is continuing hanggang chapter 23 yan… kaya di mo masabi na parang may break jan sa Gen 22:20…

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Alinor Sangcopan Cosain
Alinor Sangcopan Cosain Iisa lng yan sila kuya abe… inton a.k.a bentililing = arman g. Decastro

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas ANG IKINUKWENTO DIYAN MGA ANAK NA NI NAHOR TULOY TULOY NYAHAHAHAHAHA KUFAL PANSININ MO NYAHAHAHAHA TAPOS ISINILANG PA LANG SI BETHUEL NA AMA NI REBECCA SO KATAGAL NA NYAHAHAHAHA SA 22 BWAHAHAHAHAHAHAHA

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas MATAGAL NA KWENTO NA YAN NYAHAHAHAHAHA KUFAL

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas

Salam Malas Sa 22 isinilang pa lang AMA NI REBECCA NA SI BITUEL HAKHAKHAKHAK KUFAL KA TALAGA @abe lupet mo pang INTERNATIONAL HAKHAKHAK

Inton R. Soriano

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h · Edited

Salam Malas
LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San

Abe San since yun pagkamatay ni Sarah ay yun din yun time na pinanganak si Rebecca. (Genesis 22:20-23)

at ang age ni Isaac sa panahon na namatay si Sarah is 37…

then ilang taon lang si Rebecca kung sa age na 40 ni Isaac ay pinakasalan nya si Rebecca???

SAGOT!!!!😂😂😂😂

1

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San so yan lang panlaban nyo yun spamming?

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas Nasa 23 WALO SILANG LAHAT HAKHAKHAKHAK TANGA

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San now…. alam mo na ngayun ang dahilan Ben T. Lador kung bakit 3 years old lang si Rebecca???? dahil yan mismo sa record ng Biblia nyoManage
Image may contain: text
2

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas Abe San di mo pa din nakuha KASISILANG PA LANG BA NI BITUEL NA AMA NI REBECCA NYAHAHAHAHAHA TANGA

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas

Salam Malas BWAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Lakas ng tawa ko kay Abe San basa Nyahahahaha NAPAKALAKI MONG TANGA WALA KANG READING COMPREHENSION ANO NAPAPANSIN MO SA TALATA HAKHAKHAKHAK

GENESIS 22

20 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milca rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid.

21 Si Huz ang kaniyang panganay, at si Buz na kaniyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram;

22 Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel.

23 At naging anak ni Bethuel si Rebeca: ang [[[[[walong ito]]]]] ay naging anak ni Milca kay Nachor na kapatid ni Abraham.

24 At ipinanganak din naman ng kaniyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha.

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas Nabasa mo ba Abe San yuong 8 hakhakhak ano yang BALITA WALO SABAY SABAY IPINANGANAK HAKHAKHAKAHAK KUFAL

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Salam Malas

Salam Malas Meaning matagal na hindi pagkikita matagal na balita na yan hakhakhakhak TATAY NI REBECCA SA VERSE 22 na si BETUEL KASING EDAD NIYA NYAHAHAHAHAHAHA

Joe Lim Tan Inton R. Soriano Junjun Manalo Alcalde Mario NavalesBen T. Lador Michelle D. Mendez hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas PAREHONG KASISILANG NYAHAHAHAHA KUFAL KA TALAGA Abe San hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 1h

Alinor Sangcopan Cosain
Alinor Sangcopan Cosain 1. Sarah was 90 when Abraham was 100 (Genesis 17:17).
2. Abraham was 100 when Isaac was born (Genesis 21:5).
3. Sarah died at aged 127 (Genesis 23:1-2).See More

2

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas

Salam Malas Isa ka pa Alinor Sangcopan Cosain bashin mo 8 anak ni NACOR AT MILCA YANG BALITA NA YAN HAKHAKHAK MGA BOBO ano yan 8 isang balita at KAPANGANAKAN HAKHAKHAKHAK MGA KUFAL NA ISLAM

Inton R. Soriano Joe Lim Tan

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Alinor Sangcopan Cosain

Alinor Sangcopan Cosain TANGA HNDI KO TINUTUKOY KUNG ILAN ANAK….

TATAHOL KNA NMAN NG TATAHOL E IKAW TONG KULANG/MAHINA SA READING COMPREHENSION 🙂See More

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas NYAHAHAHA MGA TANGA NAKARINIG NG BALITA KAY BITUEL NA AMA NI REBECCA TAPOS KASING EDAD NI BITUEL ANAK NIYA HAKHAKHAK MGA TANGA

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas

Salam Malas Basang mabuti ANO BA IBINABALITA HAKHAKHAKHAK

BWAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Lakas ng tawa ko kay Abe San basa Nyahahahaha NAPAKALAKI MONG TANGA WALA KANG READING COMPREHENSION ANO NAPAPANSIN MO SA TALATA HAKHAKHAKHAK

GENESIS 22

20 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milca rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid.

21 Si Huz ang kaniyang panganay, at si Buz na kaniyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram;

22 Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel.

23 At naging anak ni Bethuel si Rebeca: ang [[[[[walong ito]]]]] ay naging anak ni Milca kay Nachor na kapatid ni Abraham.

24 At ipinanganak din naman ng kaniyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha.

Manage

 · Reply · 1h

Joe Lim Tan

 · Reply · 1h

Joe Lim Tan
Joe Lim Tan Wala na… Sira na ulo ni Abe San

Manage

 · Reply · 1h

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Hindi na makaintindi…

1

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas ANG IBINALITA 8 anak ni MILCA AT NAHOR HAKHAKHAK LUMABAS NG 37 daw si isaac nyahahahahahaha

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd

Josh Wayd ang napansin ko sa talata ay dinagdagan mo ng ganto [[[[[ ]]]]]]

1

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Salam Malas
Salam Malas PINALALABAS NI Abe Sandamukal na tanga na Sabay sabay na IPINANGANAK YUONG WALO(8) na TATAY PA,LANG NI REBECCA NA SI BITUEL HAKHAKHAK 37 na si ISAAC NYAHAHAHAHA

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Josh Wayd
Josh Wayd anung version ng bible yan genesis 22 : 23 na may ganito [[[[ ]]]]]

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd
Josh Wayd walang ganyan dinagdag mo yan.. lol hahhahaha

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas Josh Wayd NILAGYAN KO LANG NG BRACKET YAN NG MAKITA NINYO KABOBOHAN NYO HAKHAKHAK

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd

Josh Wayd so dinagdagan mo??? bawal yan magdagdag..

talo ka na

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd

Josh Wayd mananagot ka sa Diyos nyo na nasa lupa lol hahhaha

1

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd
Josh Wayd diyos nyo binuntis si maria after buntisin sinuso si maria..

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas 37 na daw si isaac sabi ni Abe San hakhakhakhak nakarinig ng balita ISINILANG SI BITUEL TATAY NI REBECCA NYAHAHAHAHAHA ANAK NA DAW NA 3 year old kasing edad ng balita ng tatay nyahahahahahahaha

Manage

 · Reply · 1h

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Anong sense ng latag mo bentong? nagkwento ka lang ng angkan!! walang detalye ng edad dyan?? bwehehehe!!

1

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas KUFAL BACKREAD KA SA CLAIM NI @abe sandamukal na katangahan hakhakhak

Manage

 · Reply · 1h

Naim Mustapha Datubandar

Naim Mustapha Datubandar Hndi detalyado dinagdagan nya LNG ng ganito [[ ****]]

1

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd
Josh Wayd wag kang magagalit Salam Malas.. nagagalit ka na… lol hahaha

Manage

 · Reply · 1h

Shams Ibrahim

Shams Ibrahim Umuusok na nman tainga ni benturjak 😂😂😂

1

Manage

 · Reply · 1h

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Naglatag lang ng 8 anak ni nahur at nagkaapo kay betuel eh kuha mo na agad ang edad??

1

Manage

 · Reply · 59m

Salam Malas

Salam Malas Nyahahahaha Abe San ayan GALIT NA SA IYO SI Mario C Magallanes Jr. Nyahahahahaha

Inton R. Soriano Joe Lim Tan dsmi kung tawa mga 100 hahahaha

Manage

 · Reply · 58m

Salam Malas
Salam Malas Sige Mario C Magallanes Jr. Sa 8 anak na yan NANDIYAN BA EDAD NI REBECCA HAKHAKHAKHAK

Manage

 · Reply · 57m

Josh Wayd

Josh Wayd breaking news: descendant daw ni joseph si jesus.. sabi ni Salam Malas

1

Manage

 · Reply · 57m

Salam Malas
Salam Malas Josh Wayd di pa kita tinututukan hakhakhak ilabas mo ss nyan kung eron akong sinabi

Manage

 · Reply · 56m · Edited

Josh Wayd
Josh Wayd tutukan mo yung Diyos mo na nagdadasal sa sarili nya lol hahahaha

Manage

 · Reply · 55m

Salam Malas
Salam Malas May ginaganap nga lang o ayan sinasabi lang kufalManage
No automatic alt text available.

 · Reply · 53m

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Ikaw yun bentong! buti pa latag ni bro cosain maliwanag at may computation ng kapanganakan, edad at kamatayan!!

eh sayo bentong mga pangalan lang ng anak ni Nahur??? bwahahahaha!! paano mo natotal ang edad ng subject??? buang!!

1

Manage

 · Reply · 55m

Josh Wayd
Josh Wayd nagdadasal si jesus . wala palang diyos sa langit.. red horse pa ben t Ben T. Lador hahhaha

Manage

 · Reply · 54m

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Mahirap kausap ang abnormal!!

1

Manage

 · Reply · 53m

Salam Malas
Salam Malas Abe San abnormal ka daw sabi ni Mario C Magallanes Jr. Nyahahahaha 8 anak daw ni milca at nahor walang edad hakhakhak bakit mo nga namang sinasabi na 3 years old si rebecca hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 52m

Salam Malas
Salam Malas Abe San may suggestion ako hakhakhakhak MAGPALIT KA NA DIN NG ACCOUNT MO NYAHAHAHAHA

Manage

 · Reply · 51m

Alinor Sangcopan Cosain

Alinor Sangcopan Cosain HINDI KO ALAM KUNG SAAN HUMUHUGOT NG KAPAL NA MUKHA ITONG SI BABOY RAMO ARMAN G. DECASTRO ^_^

CHECK MO KUYA Abe San ^_^Manage

Image may contain: 3 people, text
1

 · Reply · 49m

Abe San
Abe San Tama Alinor Sangcopan Cosain haha… 40-37= 3

Manage

 · Reply · 1m

Mario C Magallanes Jr.
Mario C Magallanes Jr. Heto ka ohhh, spotted na buang!! “AMA, ANAK” BWAHAHAHA PERO WALANG TATAY???Manage
Image may contain: text
1

 · Reply · 44m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Sabog Utak ni Mario C Magallanes Jr.

1

Manage

 · Reply · 43m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Si Alinor Sangcopan Cosain, Mario C Magallanes Jr. mga aso ni Abeteling

1

Manage

 · Reply · 42m

Alinor Sangcopan Cosain

Alinor Sangcopan Cosain Mario C Magallanes Jr. MMYA MYA BKA ITO NA NMAN PAG TULUNG TULUNGA NILANG I BLOCK ^_^

1

Manage

 · Reply · 42m

Josh Wayd

Josh Wayd isa pa sa pinaka nakaktawa dyan..

since sya din yung holy spirit.. sya din bumuntis kay maria. sya din sumuso kay maria lol hahahaha

Manage

 · Reply · 42m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Tumakbo na si Abe San o lumipat ng bago nyang Account?? Wahahha

1

Manage

 · Reply · 41m

Salam Malas
Salam Malas Di pala alam ni Alinor Sangcopan Cosain ang usapan hakhakhakhakManage
Image may contain: 1 person, smiling, hat

 · Reply · 39m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Yung aso ni Abe San na si Mario C Magallanes Jr. ang sumupalpal sa kanya..

1

Manage

 · Reply · 38m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Aso ni Abe San yan si Ali Alinor Sangcopan Cosaingamit yan par ilihis usapan at para tumakas sa khihiyn si Abe San

1

Manage

 · Reply · 37m

Salam Malas
Salam Malas NATATAWA NGA AKO KANINA PATANONG TANONG PA NG EDAD HAKHAKHAK NAG START PA KAY ABRAHAM AT SARAH NYAHAHAHAHA

Manage

 · Reply · 36m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Kahit magtulong pa yang tatlong yan baka hindi nila kaya magpainum ng kamelyo na galing sa paglalakbay

Tapos 3 years old na babae kakaynin???Manage

No automatic alt text available.
1

 · Reply · 35m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Sablay na talaga ang pagiisip… Sabagay Idol kasi si muhammad.. Pati si Isaac idadamay pan

1

Manage

 · Reply · 35m

Salam Malas
Salam Malas Alam nila kapapanhanak lang ni rebecca sa balita hakhakhak hindi nila alam eh 8 anak na ni nacor at milca ibinabalita hahahaha nagtataka nga ako bakit doon daw sa time na yon ipinanganak si rebecca hahahahaha so kasing edad ng tatay niya hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 31m · Edited

Salam Malas

Salam Malas Si Abe San ilang taon niyang ipinagyayabang sa islam yan at iniingat ingatan na parang bikining itim hakhakhak ngayong nabutata NAGTAGO NA NAMUMUTLA NA SA KAHIHIYAN HAKHAKHAKHAK

Inton R. Soriano

Manage

 · Reply · 28m · Edited

Shams Ibrahim
Shams Ibrahim D makapag hintay c #malaslas nasa work pa yung tao ungas! 🤣

Manage

 · Reply · 10m

Leonel Ahihcu
Leonel Ahihcu Shams Ibrahim ganyan ka UGOK ang mga muklo!

Manage

 · Reply · 3m

Abe San
Abe San So eto lang panlaban ng mga talunan yun spamming nila

Manage

 · Reply · 1m

Shams Ibrahim D makapag hintay c #malaslas nasa work pa yung tao ungas! 🤣

Manage

 · Reply · 23m

Leonel Ahihcu
Leonel Ahihcu Shams Ibrahim ganyan ka UGOK ang mga muklo!

Manage

 · Reply · 15m

Abe San
Abe San So eto lang panlaban ng mga talunan yun spamming nila

Manage

 · Reply · 13m

Joe Lim Tan
Joe Lim Tan Try.mo naman Abe San sa ibang topic baka sakaling maka score ka naman…

Manage

 · Reply · 10m

Joe Lim Tan
Joe Lim Tan Ano masasabi mo.Abe sa pagbutata sa iyo ni Salam Malas tungkol sa 8 anak

Manage

 · Reply · 2m

 

FALSE SPIES AND NEWS ABOUT GIANT WAS KILLED BY GOD!!

TIKTIK NG GIANT PATAY
NUMBERS 13:2-3,30-33

2 Magsugo ka ng mga lalake na makakapaniktik sa lupain ng Canaan, na aking ibibigay sa mga anak ni Israel: isang lalake sa bawa’t isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo, na bawa’t isa’y prinsipe sa kanila. 

3 At sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng Paran ayon sa utos ng Panginoon: silang lahat ay mga lalaking pangulo sa mga anak ni Israel.
MASAMANG BALITA TSISMIS

30At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises, at sinabi, Ating akyating paminsan, at ating ariin; sapagka’t kaya nating lupigin. 

31 Nguni’t sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, Hindi tayo makaaakyat laban sa bayan; sapagka’t sila’y malakas kay sa atin. 

32 At sila’y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan, sa mga anak ni Israel, na sinasabi, Ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon; at lahat ng bayan na aming nakita roon, ay mga taong malalaki. 

33 At doo’y aming nakita ang mga Nefilim, ang mga anak ni Anac, na mula sa mga Nefilim: at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin.
DAHIL SA GIANT NA BALITA TALAGANG NAGKAGULO MGA ISRAELITA
NUNBERS 14:1 At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig, at humiyaw; at ang bayan ay umiyak ng gabing yaon
AYON PINATAY MGA TSISMOSO NA NAGBALITA NG MASAMANG BALITA SUPALPAL ISLAM
NIMBERS 14:36-37 At ang mga lalake, na sinugo ni Moises (NUMBERS 13:2) upang tumiktik ng lupain, na nagsipagbalik, at nagpaupasala ng buong kapisanan laban sa kaniya sa paghahatid ng masamang balita laban sa lupain, 

37 Sa makatuwid baga’y ang mga taong yaon na nagsipaghatid ng masamang balita ng lupain, ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon

ANG KATANGAHAN NG MGA MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO/MANALO (INCM) 1 DAY AY 1 SUN NYAHAHAHAHA!!

COMMON SENSE: KUNG TAO LANG SI CRISTO SA IGLESIA NI CRISTO KAYO AY IGLESIA NG TAO!!


1 SUN ONE DAY NG MGA BOBONG INCM


YUONG SUN 4th day na nagawa mga BOBONG INCM basa

4th day SUN, MOON, STARS CREATED NYAHAHAHAHA


Genesis 1:16 

16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.


2 Corinthians 4:6

6 For God, who COMMANDED the light to shine out of darkness(GEN 1:3 LET THERE BE KIGHT), hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the FACE of Jesus Christ.


JOHN 1:1-14 SEE THE BEAR WITNESS OF THE LIGHT (JOHN/ELIJAH)


John 1:1-14 THE WORD (LET THERE BE LIGHT OF GENESUS 1:3)

1 In the beginning was the WORD, and the WORD was with God, and the WORD was God.

2 The same was in the beginning with God.

3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4 In him was life; and the life was the [[LIGHT]] of men.

5 And the LIGHT shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

6 There was a man sent from God, whose name was John.

7 The same came for a witness, to BEAR WITNESS of the LIGHT, that all men through him might believe.

8 He (JOHN) was NOT that LIGHT, but was sent to bear witness of that Light.

9 That was the true LIGHT, which LIGHTETH every man that cometh into the world.

10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

11 He came unto his own, and his own received him not.

12 But as many as received him, to them gave he power [[[[to become the sons of God, ]]] even to them that believe on his name:

13 Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

14 And the WORD was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.INC DOCTRINE ITAKWIL ANG ARAL NA SI CRISTO AY TAO AT DIYOS.

THE BIRTH OF MIGHTY GOD, EVERLASTING FATHER AND GOD IS WITH US NOT MAN NOT SON BUT IMMANUEL PROPHECIES AND FULFILLMENT