Advertisements

ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

armandecastro.wordpress.com

PROPHECIES AND EACH FULFILLMENT IN THE LIFE OF YEHUSHUA/JESUS!!

PEACE ON EARTH!

PATRIPASSIANISM

peace_on_eart

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)]

YESHUA/YEHOSHUA

GOD IS LOVE!!!


patripassianism_guiding_verse

BE YE HOLY FOR I AM HOLY

PATRIPASSIANISM

FOCUS ON “ME” NOT “US” AND FOCUS ON THOSE “BOOKS” BELOW!

matupad_lahat_sa_kanya

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

luke_22_44-47

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

concerning_me

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:20-21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong ISIPING AKO’Y NAPARITO upang SIRAIN ang KAUTUSAN O  ANG MGA PROPETA:  AKO’Y NAPARITO, hindi upang SIRAIN,  kundi upang  “GANAPIN”.

Matthew 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to FULFILL.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

WHO HATH BELEIVED OUR REPORT? WERE ALREADY PROPHESIED!!!

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. PAGPAPAKO SA KRUS (pierced my hands and my feet) PSALM 22:16.

31. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

32. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

33. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

34. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

35. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

 

1. IKAW AY AKING ANAK NGAYON AY IPINANGANAK KITA

2. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

3. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

4. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

5. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

6. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

7. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

THE ABRAHAM’S WELL (BEER AVRA’AHM) IS IN BEERSHEBA NOT IN SAUDI ARABIA!! THE ZAM ZAM WELL OF ISLAM IS NOT THE WELL OF HAGAR AND ISHMAEL AND ABRAHAM. ISLAM HAS BEEN FOOLED BY QURAYSH TRIBE!!

BEER AVRA’AHM / ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA, ISRAEL

USE YOUR GOOGLE EARTH FLY TO WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA:

(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°14’14.47″N, 34° 47’34.94″E

ZAM ZAM WELL  BASED ON TORAH OF MOISES

 THE WELL OF ABRHAM/HAGAR/ISHMAEL LOCATION OF ISLAM IS FAKE!!!

QUESTION: WHERE IS THE LOCATION THE WELL OF HAGAR AND ISHMAEL FROM GERAR TO BEERSEVA?

GENESIS 20:1
א וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב, וַיֵּשֶׁב בֵּין-קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר; וַיָּגָר, בִּגְרָר. 1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between [
[[[[Kadesh and Shur;]]]]]] , [[[[Kadesh and Shur;]]]]]] and he sojourned in [[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]]

WHERE IS GERAR? THEN YOU WALKED UNTIL YOU REACHED BEERSHEBA!!!
(you can search Gerar it is in ISRAEL ALSO)

GERAR

WHERE IS GERAR MAPS GIVEN BY  ISLAM DEBATER

IMG_0303

ANOTHER ISLAM DEBATER GAVE THEIR MAPS DURING OUR DEBATEIMG_0493

GERAR IS THE PLACE WHEREIN HAGAR AND ISHMAEL LEFT ABRAHAM and STRAYED IN WILDERNESS OF BEERSHEBA (THE WELL OF ABRAHAM, HAGAR AND ISHMAEL)

GENESIS 21:14-15
יד וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל-הָגָר שָׂם עַל-שִׁכְמָהּ, וְאֶת-הַיֶּלֶד–וַיְשַׁלְּחֶהָ; וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע, בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע. 14 And Abraham arose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the WILDENESS of [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!! [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!!

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

 

BEERSHEBA SEE THE SEARCH BOX BELOW THIS PICTURE

AND HERE’S IS THE EARTH COORDINATES SEE THE RECTANGLE BLOW THIS PICTURE

beersheba2

A TAMARISK TREE!!

GENESIS 21:33

לג  וַיִּטַּע אֶשֶׁל, בִּבְאֵר שָׁבַע; וַיִּקְרָא-שָׁם–בְּשֵׁם יְהוָה, אֵל עוֹלָם. 33 And Abraham planted a tamarisk-tree in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD, the Everlasting God.

WHERE IS BE’ER SHEVA OR BEERSHEBA SEE THIS MAP and VERSE BELOW

wilderness_beersheba

beersheba

berseeva

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

HAGAR AND ISHMAEL THEY LIVED IN PARAN

GENESIS 21:20-21

20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer.
כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ}

כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ} 21 And he dwelt in the wilderness of [[[[[[Paran;]]]] and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

NOW WHERE IS HEBRON, GERAR, BEERSEVA AND PARAN, KADESH, SHUR?
SEE ATTACHED MAPS!!!deutoronomy_1_1

ARAVA_BETWEEN_PARAN_TOPHEL_TAFILAH2

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )

THE ISLAM CLAIM IN LOCATION OF THEIR ZAM ZAM WELL

zamzam_history_in_islam

another_claim_zam_zam_map

https://en.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well

THE PRE-ISLAMIC WHO ARE QURAYSH TRIBE? 
WHO IS HASHIM IBN ABD MANAF?
WHO IS HUBAL? ETC..ETC..

SEE THE DIGGING OF ZAM ZAM IN ISLAM

BY

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul-Muttalib

digging_of_zam_zam

TO ALL ISLAM IF YOU ARE TRUTHFUL!! SHOW YOUR PROOF AND REPLY BELOW!!!

ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA WITH EARTH COORDINATES
ABRAHAM’S HAS A LOTS OF WELL

GENESIS 26:12-18

12Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng GERAR at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13  Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14    Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka.

15 [[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]]

DATING TAWAG NI ABRAHAM NA KANYANG AMA.

16Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17   Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18      [[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang [[[[[mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[[dating tawag ]]]] dito ng kanyang ama.]]]]]


GENESIS 26:12-18

12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the Lord blessed him.

13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

15 For all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.

16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.

17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.

18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.

ABRAHAM’S WELL (BE’ER AVRA’AHM)

IN

BE’ERSHEVA/BEERSHEBA

abraham_well9

ZOOM THE EARTH COORDINATES!!!
abraham_well10

10020959

abraham_well8

abraham_well2 abraham_well3 abraham_well

abraham_well4

abraham_well5 abraham_well6abraham_well7

THE OLD ABRAHAM’S WELL IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!!

beside_dominobeside_domino2

 

 

THE HISTORICAL WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA

IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!location_of_beersheba3

location_of_beersheba3

AFTER THE RENOVATION OF THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM IN BEERHEBA

finished_construction

abrahams_well_pic_open abrahams_well_pic_open2 abrahams_well_pic_open3

MAS GINUSTO NG MGA ISLAM ANG PEKENG BALON

IT WAS PROPHESIED AND IT WAS FULFILLED!!

JEREMIAH 2:9-13

9 “Kaya’t muli kong susumbatan ang aking bayan
at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan.

10 Tumawid kang pakanluran hanggang Cyprus,
at magpadala ka patungong PASILANGAN hanggang KEDAR (SON OF ISHMAEL).
Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanman.

11 Mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga diyos,
kahit na ang mga ito ay hindi naman talagang diyos?
Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan,
at sila’y sumamba sa mga diyus-diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila.

12 Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan,
manggilalas kayo at manghilakbot;
akong si Yahweh ang nagsasalita.

13 Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
TINALIKURAN nila ako,
ako na bukal na nagbibigay-buhay,
at HUMUKAY sila ng mga balon,
ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig.

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )


TO YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY!!!

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE AND WHAT IS ARABIA?

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI

PEACE ON EARTH!

LOOK AT (TINGNAN NINYO ANG LOOK NG AQABA!!!!!! OR GULF OF AQABA!!!!)


CLICK: THE MOUNT SINAI!!! (JEBEL MUSA)

CLICK HERE WHERE IS AQABA THEN ZOOM OUT!!! USE EARTH/SATTELITE VIEW!!!!!

Numbers 10:12

12 And the children of Israel took their journeys out of the WILDERNESS of SINAI; and the cloud rested in the  WILDERNESS of PARAN.

NUMBERS_10_12 NUMBERS_12_2

 

THE MOUNT SINAI (JEBEL MUSA)

ISLAM SAID MT. SINAI IS SAUDI ARABIA THEY REMOVED THE “GULF OF AQABA” IN THIS LINK SEE SAUDI ARABIA…THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!

HERE’S THE PROOF ON THAT LINK ABOVED!!!!!!

WHO REMOVED THE “GULF OF AQABA”?

COMPARE TO BIBLICAL MT. SINAI!!

SUMMARY NG KASINUNGALINGAN!!!!!

CLICK HERE: THE LETTER OF MUHAMMAD (ISLAM) TO MT. SINAI THE ONE WITH “GULF OF AQABA”

HOMILY ON THE GOSPEL OF ST. JOHN IN MT. SINAI (ST. CATHERINE)

photo 1

photo 2

THE “VALLEY OF BACA” CLAIMED BY ISLAM AS “BAKKAH” AND THE “MOUNT ZION”! BIBLICAL EXACT LOCATION!!! PSALM 84:6-8!! THE VALLEY OF BAKKAH OF ISLAM IS FAKE!!

THE GOD OF JACOB/ISRAEL SEE VERSE 8

THE VALLEY OF BACA

Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7)

1  How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

2  My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

3  Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

4  Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

5  Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6  Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

7  They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

8  O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

9  Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12  O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

TYPE THE EARTH COORDINATES (31.769079, 35.227994) IN GOOGLE MAP OR GOOLE EARTH 

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO VALLEY OF BACA:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°46’08.66″N, 35°13’40.79″E OR 31.769076, 35.227994

SEE THE RESULT OF THAT VALLEY OF BACA!!

 SEE FROM VALLEY OF BACA TO MOUNT ZION

SEE THE EARTH COORDINATES IN BELOW MAP TRY IT IN YOUR OWN DEVICES!!!

MT_ZION_GOOGLE_MAP


VALLEY OF BACA!!! NOT DESERT

Psalm 84:5-7
King James Version (KJV)

5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6Who passing through the (((((((valley of Baca))))))) make it a well; the rain also filleth the pools.

7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God.

ZION – THE CITY OF DAVID

2 Samuel 5:7
Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.

1 Kings 8:1
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

1 Chronicles 11:5
And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

2 Chronicles 5:2
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

 

LET US VISIT THE PLACE IN STREET VIEW IF THERE ARE VALLEYS IN COORDINATES OF  31 AND 35

near_valley_of_baca near_valley_of_baca2 near_valley_of_baca3

ISLAM CLAIM IN THE VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 TOGETHER WITH MT. ZION

bakkah_islam_claim_is_baca

islam_claim_in_baca

THE END!!

PRE-ISLAMIC ERA

ABRAHAM’S JOURNE UNTIL HE/THEY DIED AND BURRIED IN HEBRON

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

MUHAMMAD SAID!! CHRISTIANS ARE MY CITIZENS!!! (ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI)

PEACE ON EARTH!
THE MOUNT SINAI!!!!!!
http://st-katherine.net/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=65

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI. THE PROOF!!!!!!!

“This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity,

NEAR and FAR

, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them,

because CHRISTIANS ARE MY CITIZENS;

and by Allah! I hold out against anything that displeases them.

No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries.

No one is to destroy a [[[[HOUSE of their RELIGION]]]], to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses.
Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate.

No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female

Christian is married to a Muslim

, it is not to take place without her approval.

She is not to be prevented from visiting her church to pray.

Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).”

English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C.E.’ by Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq, ZMD Corporation. P.O. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. P. 167.

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL, but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld.

CHRISTIAN MONK FORSEEN/SAID MUHAMMAD CAREER AS A PROPHET.
QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION?

PROOF #1

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad


PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO WARNS HIM ABOUT THE JEWS!!

http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html

*****************************
TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!!
*****************************

MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WHY ALL MUSLIM/ISLAM IN SAUDI ARABIA THEY ARE SAYING THAT MOUNT SINAI IS SAUDI ARABIA?

CLICK HERE!! TO WATCH THE LETTER OF MUHAMMAD!!

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the [[TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL].

WHO IS THAT MUHAMMAD NOW IN MECCA?

THE TRUTH WILL SET YOU FREE!!!

A MUSLIM CLAIM ABOUT THE LETTER TO ST. CATHERINE (MOUNT SINAI!!!!)

BARNABAS IS JOSEPH FROM CYPRUS HE IS A CHRISTIAN!!!!!!!!
*********************************************************

KAYO KAWAWA DAHIL HINDI NINYO KILALA SI BERNABE!! YAANG SI BARNABAS AY TAUHAN NI PABLO..YAAN AY SI JOSE…..ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS

ACTS 4:36

36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

EXAMPLE:

ACTS 13:4 Dahil [[[isinugo ng Espiritu Santo]]], sina [[[Bernabe at Saulo]] ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus.

PEACE ON EARTH!!!!!!!

AMEN!!!!!!!

CLICK HERE!! THE MT. SINAI!!!

WHAT IS “PATRIPASSIANISM” CHURCH NAME YESHUA\YEHOSHUA\YEHUSHUA?

 

 

GOD IS NOT A NAME!!!!!!!!!
SIMPLE PATRI(FATHER) PASSIO(PASSION) = PATRIPASSIANISM
WALANG BUGTONG NA ANAK NA NAIALAY SI ABRAHAM  HINDI NIYA NAIALAY SI ISAAC BAGKUS AY MAY PUMALIT NA RAM/UNCUSTRATED MALE SHEEP (YESHUA) DIYOS NG LUMANG TIPAN. YAN ANG SINABI NIYA KAY ABRAHAM DITO.

John 8:56-58

56 Your father Abraham rejoiced to [[see]] my day: and he saw it, and was glad.

57 Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was,  I AM

KUNG TUNAY KAYONG TAGA-SUNOD NI ABRAHAM DAPAT PINANIWALAAN NINYO AKO SABI NIYA. MAHIRAP MANG TANGGAPIN PERO ANG PINATAY AT INALAY PALA AY HINDI NAGPAPATAY NG ANAK KUNDI INALAY NIYA ANG KANYANG SARILI. DIYOS MISMO PINATAY NG MGA TAO!! NG ITO AY MAGKATAWANG TAO.

https://en.wikipedia.org/wiki/Patripassianism

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

 

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

= AMA, ANAK AT BANAL NA ESPIRITU SANTO

1. ANG “PATRIPASSIANISM” AY ISANG PANINIWALA SA PUSO NG TAO NA ANG AMA MISMO ANG IPINAKO SA KRUS AT NAGHIRAP WALA SIYANG IPINAPATAY NA IBA KUNDI ANG KANYANG SARILI BILANG KORDERO NA HANDOG SA IKAPAGPAPATAWAD NG KASALANAN NG LAHAT NG KANYANG MGA PINILI SIMULA PA NG LALANGIN ANG MUNDONG ITO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NI YHWH =

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

3. YEHUSHUA IS MY SAVIOUR NOT MY RELIGION.
Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS
http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO ITO SA MGA PASTOR NINYO AT MGA PARI

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO SA INYONG MGA PASTOR NINYO O MGA PARI. by: Arman G. de Castro (ONENESS CHRISTIAN – 2 CORINTHIAN 3:3) – RELIGION SA PUSO NG TAO.

1. MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?

SAGOT: WALA KAY JESUS LAHAT.

2. MAY NAKASULAT BA SA REVELATION NA DARATING ANG AMA?

SAGOT: REVELATION 22:12-13..(SI JESUS ANG DARATING) WALANG NAKASULAT NA PAGDATING NG AMA.

3. NG TAO SI JESUS NAGBANGGIT BA SIYA NG EKSAKTONG PANGALAN NG “AMA” NA DAPAT SAMBAHIN?

SAGOT: WALA…”AMA” LANG. ANG (ELI ELI = MY GOD MY GOD) GOD IS GENERAL NOUN. PUWEDENG MGA MYTHOLOGY GODS YAN. ASHERA, ZEUS, VENUS, AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44) ETC…ETC..

4. GENESIS 1:26 LALANGIN “NATIN” ANG TAO ……. NANATILI BA ANG SALITANG “NATIN” SA GENESIS 1:27?

GENESIS 1:26 VS GENESIS 1:27

SAGOT: GENESIS 1:27 AT NILALANG “NG DIYOS” ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA” NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

PLURAL BA ANG MGA SALITANG “NG DIYOS”, “KANYANG” AT “SIYA”?

5. KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI JESUS ANG DARATING?

MATEO 24:26-27

Walang Nakakaalam ng Araw o Oras

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” (JESUS) ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.

6. ANG DIYOS=NAGSUGO=AMA AY IISA?

SAGOT: OO IISA MEANING NIYAN SA BIBLIA.

NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.(LUCAS 10:16)

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

NASUSULAT: ANG TUMATANGGAP SA AKIN TUMANGGAP SA AMA. (JOHN 13:20)

JOHN 13:20 Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap
naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

NASUSULAT: AKO AT ANG NAGSUGO(DIYOS,AMA) AY IISA (JOHN 10:30)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

NASUSULAT: ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN (JOHN 14:9).

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama]]]. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

7. NASUSULAT: AKO ANG DAAN, AKO ANG KATOTOHANAN, AKO ANG BUHAY WALANG MAKAKARATING SA AMA
KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

TANONG: ALISIN NINYO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?
SAGOT: HINDI NA.

8. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS? (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS) FOCUS: MATEO 22:45

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
[[[[[[[[[[[45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

9. BAKIT NAGKAUSAP NA SI PROPETA ISAIAH NG LUMANG TIPAN AT SI JESUS?

SEE JOHN 12:41

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

10. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOIESES? – (SEE JUDAS 1:5)

READ THE OLD SCRIPT: VULGATE BIBLE 405 A.D.

JUDAS 1:5

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam JESUS populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

BAKIT SI JESUS SA LUMANG KASULATAN ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO?

SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

IN ABRAHAM’S JOURNEY ABRAHAM NEVER BEEN IN SAUDI ARABIA (MECCA/KAABAH) UNTIL HE DIED AND BURIED IN HEBRON/MACPELAH!!!

THE WELL OF ABRAHAM/ISHMAEL/HAGAR IN BEERSHEBA

TOMBS OF ABRAHAM AND HIS FAMILY “TOMB OF PATRIARCH IN HEBRON!!!! 

WHERE IS PARAN OR PARAN DESSERT?

WHERE IS BACA IN PSALM 84:6-7 IT IS IN PSALM NOT IN GENESIS STORY

PRE-ISLAMIC

WHAT GOD SAID TO ABRAHAM FROM UR /IRAQ TO HARRAN TO CANAAN, SHECHEM, BETHEL ETC….

MGA LUGAR NA PINUNTAHAN NI ABRAHAM (ABRAHAM ROUTES)
IMG_1512
THE ABRAHAM’S JOURNEY HAPPENED ABOVE GULF OF AQABA SEE BELOW HOW FAR GULF OF AQABA IN MECCAGENESIS 17:8 CANAAN THE PROMISE LAND TO ABRAHAM NOT MEKKA/MECCA

TINGNAN ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA TALATA:

DO NOT FORGET TO CLICK ALL THE MAPS of UR, HARAN, CANAAN, SHEKEHM, BETHEL, AI, NEGEV, HEBRON, GERAR, ETC…BELOW WITH EARTH COORDINATES!!!!!

UR/IRAQ (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGYPT/EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR (see below) BETWEEN CADES/KADESH AND SHUR (GEN 20:1) –>HEBRON(GEN. 23:19-20 burried Sarah HEBRON/MACPELAH) —>(GEN. 25:7-10 Died and Burried by Isaac and Ishmael in HEBRON/MACPELAH)

CLICK THIS BELOW LINK ANOTHER INFORMATION FOR HEBRON!!!

3 NAMES OF HEBRON = KIRIATHARBA or ARBA or MACPELAH (ALL HEBRON NAMES)

UR (IRAQ) TO HARAN, TO CANAAN, TO SHECHEM TO BETHEL/BEIT-ELharan_sechem

 

gerar_hebron_beerseva


 


ISLAM CLAIM ABOUT KAABA WAS BUILD BY ABRAHAM AND ISHMAEL!!

build_by_abraham2build_by_abraham


FAKE FOOTPRINT OF ABRAHAM IN MECCA

WHERE IS BETHEL OR BAYTULLAH OF ABRAHAM?

TO GOD ALMIGHTY YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY! Amen!

 

WHERE IS HARAN?

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS VALLEY OF BACA?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GALACIAN 2:11 SI PEDRO SA TURKEY/ANTIOCH

11 Nguni’t nang dumating si Cefas/PEDRO sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka’t siya’y nararapat hatulan.

evodiusignatius_of_antioch.pngwhereisignatiusofantiochinlistofpopeinromeantioch_antaka_turkey2

GOOGLE Search

ANG SABI NG JEHOVA’S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

BONOSUS THE FRIEND OF ST. JEROME WHA THE SAID?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

GENESIS 1:26 AT GENESIS 1:27 LALANGIN ” NATIN/SIYA DIN” ANG TAO AT NILALANG ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG LARAWAN. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

NGAYON TALAKAYIN NATIN ANG SALITANG “NATIN” NA SIYA DIN NAMANG NAKA-PLANO NA SA KANYA LAHAT NG BAGAY!

let_us_create_man_in_our_image

ako_at_ama_ay_iisa giveternalifealone GOD_OVER_ALL john_10_18

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG LARAWAN. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
LARAWAN NG KANYANG ANAK NA SIYA!!!

COLOSAS 1:15

15 Na SIYA ang LARAWAN ng Dios na di nakikita, ang PANGANAY ng lahat ng mga nilalang;

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

MAY INANYUAN PA BANG IBA ANG DIYOS?

ISAIAS 43:10

10 Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na INANYUAN una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.

Ang kausap nya doon ay ang kaniyang sariling manifestation.na si Hesus.

Paano nya nasabi Let us?

Roma 4:17 na tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na.

Kaya si cristo ( US ) ay panganay sa lahat ng nilalang kahit nauna pa si Adam lumitaw.

At siya ang blueprint ng lahat ng tao Roma 8:29.

ROMANS 8:29

29 Sapagka’t yaong mga nang una pa’y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng LARAWAN ng KANIYANG ANAK, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid:

Gen 1:26 let US sabi jan. Na nakatingin sa Hinaharap.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.


MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

WARNING!!! THIS IS A “SIGN OF REPENTANCE” YOU MUST BE AFRAID!!!! THE REAL MEANING OF BAPTISM OF JOHN THE BAPTIST

WARNING!!!!! TO ALL GENERATION OF VIPERS!!!!!
WARNING!!!!!!!! REPENT!!!! THE REAL MEANING OF JOHN THE BAPTIST BAPTISM IS A WARNING OR A SIGN!! A “SIGN OR WARNING OF REPENTANCE!!”
WARNING!! YOU MUST BE AFRAID FOR THE COMING OF YEHOSHUA/JESUS OUR GOD ALMIGHTY!! THAT IS THE REAL MEANING OF JOHN BAPTISM YOU SHOULD KNOW HOW TO READ A SIGN OR WARNING LIKE WHEN YOU ARE DRIVING A CAR YOU ARE DRIVING IN YOUR LIFE IN THIS WORLD THAT IS A WARNING IN YOUR WAY THROUGH THE RIGHT PATH A SIGN “SIGN OF REPENTANCE” THAT YOU ACCEPT THE COMING OF GOD THE FATHER GOD ALMIGHT YEHOSHUA/JESUS CHRIST.
Matthew 3 King James Version (KJV)

3 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,

2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.

3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

4 And the same John had his raiment of camel’s hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.

5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,

6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.

7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?

8 Bring forth therefore fruits meet for repentance:

9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.

10 And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

11 I indeed baptize you with water unto repentance. but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:

12 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.

13 Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.

14 But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?

15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.

16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
b
FROM:  PATRIPASSIANISM BELIEF CHURCH NAME YEHOSHUA HA’MASSIACH/NETZARETH OR JESUS MESSIAH/NAZARETH

Advertisements

DEBATE BETWEEN ALI SULTAN (ISLAM) VS BEN T. LADOR (PATRIPASSIANISM)

FORMAL DEBATE: ONE on ONE

PAKSA: SI ALLAH BA AY DIYOS?

AFFIRMATIVE: ALI SULTAN

NEGATIVE: BEN T. LADOR

SOURCE:QURAN AT BIBLIYA

LANGUAGE: TAGALOG


RULES OF FORMAT

1. UNANG MAG PRESENTASYON SI ALI, 500- 1500 words

2. Mag Presentasyon si Ben, 500- 1500 words

3. Magbigay ng limang katanungan si Ben, iponin sa isang Komento

4. Sasagutin ni Ali, lahat

5. Magbigay ng limang katanungan si Ali,

6. Sasagutin ni Ben, lahat

7. Usisain ni Ben ang mga Sagot ni Ali

8. Usisain ni Ali ang mga Sagot ni Ben

9. Conclusion ni Ali  

10. Conclusion ni Ben


RULES OF BEHAVIOR

1. Lahat ng Tanong ay nauugnay sa Topic

2. Walang masakit na salita

3. Walang tawanan

4. Walang tanong na Yes or No

5. Walang copy paste

6. Sinuman ang lumabag sa Rules automatic Talunan

7. Sinuman ang hindi makalatag sa loob ng limang oras automatic Talunan

8. Tatapusin ang Debate na ito sa loob ng 24 hours — with Ben T. Lador.


ALI SULTAN:
 

BISMILLAHI RAHMAN RAHIM- SA NGALAN NG ALLAH NA PINAKA MAHABAGIN AT PINAKA MAAWAIN
AKING PRESENTASYON, PATUTUNAYAN KONG TUNAY NA DIYOS SI ALLAH
IISA LANG ANG DIYOS NG LAHAT NG PROPETA MULA KAY ADAM HANGGANG SA HULING SUGO NA SI MUHAMMAD, ANG DIYOS NILANG LAHAT AY SYA SI ALLAH
IPINAKILALA NG MGA PROPETA

QURAN 7:59

Isinugo namin si Noah sa kanyang mamamayan sinabi nya O mga Tao sambahin ninyo si Allah wala kayong ibang Diyos maliban sa kanya
QURAN 7:65

Isinugo ko si Hud sa Tauhan ni Aad sinabi nya O mga Tao Sambahin ninyo si Allah wala kayong ibang Diyos maliban sa kanya 
QURAN 7:73

Isinugo ko si Salih sa Tribo ng Samod sinabi nya O mga Tao Sambahin ninyo si Allah wala kayong ibang Diyos maliban sa kanya
QURAN 7:85

Isinugo ko si Suwaib (Jetro) sa Median sinabi nya O mga Tao Sambahin ninyo si Allah wala kayong ibang Diyos maliban sa kanya
Lahat ng Propeta ay ay mga Sugo sila ni Allah

QURAN 16:36

Ang bawat mga Tao sa Unang panahon ay sinugoan ko sila ng mga Sugo sinasabi nila sa mga Tao Sambahin ninyo si Allah at layuan ninyo ang mga Diyos Diyosan
Ang Relihiyon ng mga Propeta ay Islam

QURAN 22:78

Ang Relihiyon ng inyong Amang si Abraham ay Islam si ALLAH ang nagbigay sa katawagan sa inyo Muslim
Si Allah ay iisa lamang

QURAN 112 si Allah ay iisa,
Kahit sa Bibliya iisa lang ang Diyos 

Isaias 45:18

Sinabi ng Diyos ako ang Diyos walang iba pa

MALINAW DITO WALA SIYANG KASAMANG ANAK NYA O ISPIRITU NYA,

IBIG KONG SABIHIN AY WALANG KASAMANG PERSONA ANG DIYOS
SI ALLAH ANG LUMIKHA SA LAHAT NG NAKIKITA NATIN PATI ANG LIHIM NA HINDI NATIN NAKIKITA TULAD NG MGA JINN AT MGA ANGHEL
KAYANG LIKHAIN NI ALLAH ANG WALA NA MAGING MERON DAHILAN SABIHIN LANG NIYA ANG( KON) MANGYARI AY NANGYARI NA
QURAN 3:59

NILIKHA KO SI HESUS GAYA SA PAGLIKHA KO KAY ADAM GALING ALABOK, SINABI KO ANG MANGYARI, NANGYARI NGA
IPINAKITA NI ALLAH ANG LAKAS NYA, NILIKHA NYA SI ADAM NA WALANG AMA AT INA, NILIKHA NYA SI EVA GALING SA LALAKI AT NILIKHA NYA SI HESUS NA WALANG AMA NGUNIT MAY INA SI HESUS.

BEN T. LADOR:
ALI SULTAN (ISLAM) VERSUS BEN T. LADOR (PATRIPASSIANISM)

THANKS Ali Sultan I AM Ben T. Lador FROM PATRIPASSIANISM

PAPATUNAYAN KO si ALLAH AY HINDI DIYOS NG ISHMAELITA O MGA ISLAM AT SIYA AY PEKENG DIYOS AT ISANG DIYOS DIYOSAN LAMANG

HERE ARE SOME REASONS WHY ALLAH IS NOT GOD!!

****1st REASON:****

ALLAH WAS CONFUSED AND MUHAMMAD WROTE HIS CONFUSION IN QURAN ALLAH KEEP SAYING OH! CHILDREN OF ISRAEL/JACOB (SON OF ISAAC SON OF ABRAHAM TO SARAH) NOT “OH CHILDREN OF ISHMAEL” (SON OF ABRAHAM TO HAGAR)

WHY ALLAH’s COVENANT fulfill TO JACOB/ISRAEL?

“OH CHILDREN OF JACOB/ISRAEL!!” NOT “OH CHILDREN OF ISHMAEL!!”
YOU CANNOT FIND IN THE QURAN ALLAH SAID “OH CHILDREN OF ISHMAEL” 😂😂👎👎👎

SURAH 2:40 [[[[O Children of JACOB/Israel]]]][, remember My favor which I have bestowed upon you and fulfill My COVENANT [upon you] that I will fulfill your covenant [from Me], and be afraid of [only] Me.

QURAN 2:40 O Children of JACOB/Israel, remember
My favor which I have bestowed upon you and
fulfill My COVENANT [upon you] that I will
fulfill your COVENANT [from Me], and be
afraid of [only] Me.

JACOB IS ISRAEL SEE THE CHANGE NAME BELOW

GENESIS 32:28 And he said, Thy name shall be called NO MORE JACOB, but ISRAEL: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed.

GENESIS 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.

THE FOLLOWING VERSES IN QURAN WITH OH CHILDREN OF ISRAEL/JACOB NYAHAHAHA ADUYY!! You cannot find in QURAF OH CHILDREN OF ISHMAEL!!

2:47, 2:63, 2:83, 2:87, 2:102, 2:122,
2:211, 2:246, 3:49, 3:93, 5:12, 5:32,
5:70, 5:72, 5:78, 5:110, 7:105, 7:129,
7:134, 7:137, 7:138, 7:141, 10:90, 10:93,
14:6, 17:2, 17:4, 17:101, 17:104, 20:47,
20:80, 20:94, 26:17, 26:22, 26:59, 26:197,
27:76, 28:4, 28:15, 32:23, 32:24, 40:53,
43:59, 44:18, 44:28, 44:30, 44:32, 45:16,
46:10, 61:6, 61:14

WHO ARE THEY IN GOSHEN EGYPT EXODUS 1:5 THEY ARE SEVENTY (70) ALL DESCENDANTS OF JACOB/ISRAEL SON OF ISAAC HOW ISLAM GIVEN A BOOK OF MOSES/TORAH WHERE IN 435 YEARS ISHMAEL WAS DEAD WHEN MOSES SAVED THE DESCENDANTS OF JACOB/ISRAEL IN EGYPT AFTER 430 YEARS?

Genesis 47:27 (KJV)

27 And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of [[Goshen;]] and they had possessions therein, and grew, and multiplied exceedingly.

Exodus 12:40-41 (KJV)

40 Now the sojourning of the children of Israel, who dwelt in Egypt, was four hundred and thirty years.(430 YEARS)

41 And it came to pass at [[[[[[the end of the four hundred and thirty years]]]]], even the selfsame day it came to pass, that all the hosts of the [[[Lord went out from the land of Egypt.]]]]

***2nd REASON***

ABRAHAM OF ISLAM ALSO FAKE:
In bible 99 years old abraham was circumsized in islam 80 years old

And the father of abraham in bible TERAH but the name in islam AZAR.

3rd Reason: FAKE MOSES IN QURAN

LEV 11:4 DO NOT EAT CAMEL.
ACCDG TO ISLAM THEIR MOSES NEVER PROHIBITED TO EAT CAMEL

*** 3rd REASON: ***
JESUS OF ISLAM IS FAKE THERE IS SHAKING OF PALM DATES TALKED WHEN HE WAS A BABY AND THERE IS A VERY SMALL BOOK IN HIS HAND.

JESUS OF ISLAM IS FAKE BECAUSE OF DIFFERRENT STORY OF BIRTH WITHOUT FATHER JOSEPH AND WITHOUT JERUSALEM AND TALKED WHEN HE WAS A BABY WITH SHAKING OF PALM DATES TREE, WITH NT/INJEEL IN HIS HAND IN CRADLE WHOSE SCHOLAR HAVING THIS KIND OF STORY BEFORE 650 a.d.?

************************************
JESUS/IZA OF ISLAM BORN NEAR THE PALM DATES NOT IN MANGER!!
************************************
SEE DROVE HER TO THE TRUNK OF A PALM-TREE NOT MANGER!!!!!!!!

SURAH 19:23-30

(19:23) Then the birth pangs [[[drove her to the trunk of a PALM-TREE]]]] and she said: “Oh, would that I had died before this and had been all forgotten.”17 فَاَجَآءَهَا الۡمَخَاضُ اِلٰى جِذۡعِ النَّخۡلَةِ‌ۚ قَالَتۡ يٰلَيۡتَنِىۡ sigمِتُّ قَبۡلَ هٰذَا وَكُنۡتُ نَسۡيًا مَّنۡسِيًّا ﴿19:23(19:24) Thereupon the angel below her cried out: “Grieve not, for your Lord has caused a stream of water to flow beneath you. فَنَادٰٮهَا مِنۡ تَحۡتِهَاۤ اَلَّا تَحۡزَنِىۡ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيًّا ﴿19:24﴾

*******************************
MARIA SHE IS IN PAIN THEN THE ANGEL SAID SHAKE THE TRUNK OF THE PALM DATES!!!***********************

(19:25) [[[[[[Shake the trunk of the palm-tree]]] towards yourself and fresh and ripe dates shall fall upon you. وَهُزِّىۡۤ اِلَيۡكِ بِجِذۡعِ النَّخۡلَةِ تُسٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿19:25﴾(19:26) So eat and drink and cool your eyes; and if you see any person say to him: ‘Verily I have vowed a fast to the Most Compassionate Lord, and so I shall not speak to anyone today.’ “18 فَكُلِىۡ وَاشۡرَبِىۡ وَقَرِّىۡ عَيۡنًا‌ ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الۡبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوۡلِىۡۤ اِنِّىۡ نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمٰنِ صَوۡمًا فَلَنۡ اُكَلِّمَ

*****************************
THEN JESUS TALKED WHEN HE WAS A BABY ANG THERE IS A BOOK (INJIL) ALREADY!!!
*****************************
(19:30) The child cried out: [[[[[[[[“Verily I am Allah’s servant]]]]. He has granted me [[[the Book]]] and has made me a Prophet قَالَ اِنِّىۡ عَبۡدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰٮنِىَ الۡكِتٰبَ وَجَعَلَنِىۡ نَبِيًّا ۙ ﴿19:30﴾

REMEMBER!!!! NO ONE HAS BEEN BORN WITH TWO DIFFERENT STORIES OF BIRTH!!!!!!

Ali Sultan CONTINUATION…

***4th REASON***

THE SON OF NOAH WHICH IS “HAM” AND NOAH’s WIFE DROWNED IN NOAH STORY IN ISLAM CANAAN FATHER IS HAM. WHY THERE IS CANAAN?

NALUNOD PA ASAWA AT ANAK NI NOAH SA ISLAM NAKUPO NAKAKAHIYA

SONS OF NOAH ARE SHEM, HAM, JAPHET

WHY HAM THE SON OF NOAH DROWNED but HE HAS A SON NAME CANAAN?
HAM IS THE FATHER OF CANAAN!! GENESIS 9:18

BA-SURAH 11:42-43

42 And it sailed with them through waves like mountains, and Noah called to his son who was apart [from them], “O my son, come aboard with us and be not with the disbelievers.”

43 [But] he said, “I will take refuge on a mountain to protect me from the water.” [Noah] said, “There is no protector today from the decree of Allah, except for whom He gives mercy.” And the waves came between them, and he was among the DROWNED.

SO BAGSAK SA GENEOLOGY SI ALLAH EVEN IN LOT STORY ALLAH CALLED IN INCEST SO NO MOABITES AND AMMONITES IN ISLAM.

***5th REASON****

WALA SI SET, HAGAR INA NI ISHMAEL, JEREMIAH, ISAIAH SA TALATA NG QURAN

UMAASA LAMANG ANG QURAN NA ANG NAKAKABASA NG QURAN AY NAKABASA NA NG BIBLIA

NARITO ISANG HALIMBAWA NA UMAASA LAMANG ANG QURAN SA BIBLIA ISIPIN NINYO 6 VERSES PA LANG BUHAY NA NI MOSES TO GOLIATH

READ SURAH 2:246-251 🙂 ACTUALLY QURAF IS A PARASITE OF THE BIBLE

BASA 6 VERSES KAGALING HAHAHA BA-SURAH 2:246-251

246. Hindi baga ninyo nagugunita ang tungkol sa pangkat ng Angkan ng Israel pagkaraan (ng panahon) ni [[[[Moises]]]]]?

247. At ang kanilang Propeta (si [[[[[Samuel]]]]) ay nagsabi sa kanila: “Katiyakang ang Allah ay nagtalaga kay Talut ([[[[Saul]]]]) bilang hari sa inyo.”

248. At ang kanilang Propeta (si Samuel) ay nagsabi sa kanila: “Katotohanan, ang tanda ng Kanyang kaharian ay mayroong darating sa inyo na At-Tabut (kahon na kahoy),

249. At nang si Talut (Saul) ay tumulak na kasama ang sandatahan, siya ay nagsabi: “Katotohanang ang Allah ay susubok sa inyo sa (pamamagitan ng) ilog; …….: “Sa araw na ito ay wala tayong lakas laban kay [[[[[Goliath ]]] at sa kanyang mga kabig.”

250. At nang sila ay pumalaot upang sagupain si [[[[Goliath]]]] at ang kanyang mga kabig, sila ay nanalangin: “Aming Panginoon! Ibuhos Ninyo sa amin ang pagtitiyaga at gawin Ninyong matatag ang aming mga hakbang. Kami ay gawin Ninyong matagumpay laban sa mga walang pananampalataya.”

251. Sa kapahintulutan ng Allah ay kanilang nailigaw sila at napatay ni David si Goliath, at ang Allah ay naggawad sa kanya ([[[[David) ]]] ng kaharian (pagkaraan ng kamatayan ni Saul at Samuel) at karunungan, at nagturo sa kanya ng Kanyang ninanais. At kung hindi sinubukan ng Allah ang isang lipon ng mga tao sa pamamagitan ng iba, ang kalupaan ay katiyakang mapupuspos ng kabuktutan. Datapuwa’t ang Allah ay Puspos ng Biyaya sa lahat ng Kanyang mga nilalang.

***6 REASON***
WALA 1 MANG LUGAR NA TINAMAAN SI ALLAH SA BUHAY NILA ABRAHAM

SI ALLAH AY ISANG IMBENTO NA DIYOS DIYOSAN NG MGA QURAYSH TRIBE DAHIL AKALA NG MGA MUSLIM KAY ISHMAEL ANG BUONG QURAN NOON PALA ANG LAMAN AT COVENANT AY LAHAT PURO KAY ISRAEL/JACOB ANAK NI ISAAC AT ANAK NI ABRAHAM ASAWA SI SARAH…NABALEWALA NGAYON SA QURAN SI ISHMAEL AT HAGAR DAHIL WALANG NAKASULAT NA “OHHH CHILDREN OF ISHMAEL SA QURAN”

Inton R. Soriano Brandon Regalado Patutine Depablo Junjun Manalo Alcalde


MGA SAGOT NI ALI SULTAN SA AKING 5 NA TANONG

Sagot #1

Walang dugong Israelita si Muhammad kasi Doon sya nagmula kay Ismael,

Si Ismael ang panganay na anak ni Abraham 

Nabanggit sa Quran na si Ismael ay kasama sa Propeta na pinili

QURAN 6:86

Si Ismael, Elisha, Jonah, Lot ay pinili sila kanikanilang panahon sa lahat ng mga Nilikha

Sagot #2

Hindi inalis ni Moises ang Lahi ni Ismael sa Ihipto

Katunayan, sadyang hindi nakatira ang Lahi ni Ismael sa Igypt kasi Doon sila nakatira sa Makka
Makinig ka ang Torah sa Quran ay hindi kinuha sa Tao

Kundi ibinigay mismo ni Allah, 

QURAN 15:9

Ako ang nagbigay nitong Quran at inaalagaan ko laban sa kasinungalingan

Sagot #3
HINDI ISMAELITA SI MOISES

SYA AY ISRAELITA KASI GALING SYA SA LAHI NI ISAAC

IISA LANG ANG GALING KAY ISMAEL NA PROPETA SYA SI MUHAMMAD SYA ANG HULING PROPETA

QURAN 9:33

SI MUHAMMAD AY HULING SUGO NA MAY DALANG PATNUBAY AT TUNAY NA RELIHIYON ISLAM


SAGOT #4
WALANG ANAK SI HAM NA CANAAN, ANG TOTOO SI HAM AT CANAAN AY ISA IBIG KONG SABIHIN DALAWA ANG PANGALAN NI HAM , CANAAN AT HAM

IYAN ANG NALUNOD SA PANAHON NI NOAH DAHIL HINDI SYA NANINIWALA SA INIAABOT NI NOAH, ANG INIAABOT NI NOAH AY

QURAN 7:59

IPINAKILALA NI NOAH SI ALLAH O MGA TAO SAMBAHIN NINYO SI ALLAH WALA KAYONG IBANG DIYOS MALIBAN SA KANYA

LIMANG KATANUNGAN KO SAYO Ben T. Lador
1. SINONG PANGALAN NG DIYOS ANG IPINAKILALA NG MGA PROPETA?
2. SINO SI ABRAHAM HUDYO BA SYA O KRISTIYANO BA SYA O MUSLIM?
3. SINONG DIYOS NI NOAH?
4. SINONG PANGALAN NG DIYOS ANG NAGBIGAY KAY MOISES SA AKLAT NIYANG TORAH?
5. MERON BANG PROPETA NA GUMAMIT NG KRUS?
SAGOT SA NUMBER #1: 
ANG PANGALAN NG DIYOS NA IPINAKILALA NG MGA PROPETA AY YOD HE VAV HE ( ASHER EHYEH ASHER EYEH ) I WILL BE THAT I WILL BE WHAT? So I AM THAT I AM DIN YAN. SO MALIWANAG SI JESUS NA YAN.
MATTHEW 23:34 “I SEND YOU PROPHETS” si CRISTO NA MAY-ARI NG MGA PROPETA NOON PA SA LUMANG TIPAN KASI SIYA SI I AM THAT I AM.
JOHN 8:56-58 NAKITA NI ABRAHAM AKING PAGDATING SAPAGKAT AKO AY AKO NA BAGO SA SIYA IPINANGANAK.
AT MADAMI PANG TALATA NA SIYA SI I AM SA BIBLIA.
JOHN 5:46 Kung talagang pinininiwalaan ninyo SI MOISES, AKO’Y PANINIWALAAN DIN SANA NINYO, SAPAGKAT SUMULAT SIYA PATUNGKOL SA AKIN.
NAKITA NA SIYA NI MOSES SA MT. SINAI at ang BATO NA PINUKPOK NI MOSES SA MERIBA SI CRISTO NA YON KAYA UMILAW MUKHA NI MOSES SI CRISTO LIGHT NA YON.
2 COR 3:13-16 MGA NAKATALUKBONG NGA MGA ISLAM
13 At hindi gaya ni Moises, na nagtalukbong ng kaniyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas:

14 Datapuwa’t ang kanilang mga pagiisip ay nagsitigas: sapagka’t hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito’y naalis sa pamamagitan ni Cristo.

15 Datapuwa’t hanggang sa araw na ito, kailan ma’t binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso.

16 Nguni’t kailan ma’t magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong.
ETO YUONG BATO NA YAN.

I CORINTHIAN 10:2-4 Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal 4at uminom din ng iisang inuming espirituwal, mula sa Batong espirituwal na sumubaybay sa kanila, at ang [[[[Batong iyon ay si Cristo.]]]
SAGOT SA NUMBER #2
LUMALABAS PATRIPASSIAN CHRISTIAN MATTHEW 23:34 NA SI ABARAHAM NA SUMASAMBA SA AMA NA SI JESUS AYON SA SAGOT KO SA #1 at SI JESUS ANG NAGSIPAGSUGO SA KANILA SA AYON SA MATTHEW 23:24 I SEND YOU PROPHETS “I” LANG GINAMIT NOT “WE”. AT SIYA NA KAUSAP NI MOSES SA OT.

SAGOT SA NUMBER #3 
ANG DIYOS NI NOAH AY SI JESUS NA DIN GENESIS 1:1-3 ay SI JESUS NA. 
ANG VERBO/ANG SALITA O SINALITA SA PASIMULA IPINANGAKO NA NG DIYOS NA MAGKAKATAWANG TAO SIYA -BAKIT NAGING TAO DIYOS BASA?
Yan ay 1 in 3 manifestations read the promise of gen 1:1 (ABBA/FATHER) that He will become MAN in gen 1:3 (FATHER HUMAN FORM/SON) “LET THREE BE LIGHT and his spirit now in this world gen 1:2(ABBA / FATHER HOLY SPIRIT), 
WARNING MUST READ!!!!! 

THE “LET THREE BE LIGHT” IN JOHN 1:4-10 and 2 COR 4:6 and HE BECOME MAN IN ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 prophecy fulfilled in MATTHEW 1:22-23 and JOHN 1:14 and I TIM 3:16 and that WORD IN REV 19:13
2 Corinthians 4:6 LET THERE BE LIGHT COMMANDED!!!

6 For GOD, WHO COMMANDED the LIGHT to SHINE OUT OF DARKNESS(GEN 1:3 LET THERE BE LIGHT!!!), hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the GLORY of GOD in the FACE of JESUS CHRIST.
JOHN 1:4-10=ILAW NA NAPAKADAMING NAKASULAT NA PINATOTOHANAN NI JUAN ANG ILAW.
SAGOT #4
ANG NAGBIGAY NG AKLAT KAY NOAH SI YHWH SI YEHOSHUA/JESUS NA NABASA MO NAMAN SA SAGOT SA NUMBER 1# JOHN 5:46 SUMULAT SI MOSES PATUNGKOL SA AKIN……SO NAKITA NA SIYA NI MOSES.
SAGOT #5 WALANG PROPETA NA GUMAMIT NG CROSS DIYOS DIYOS MISMO GUMAMIT PSALM 22:16 PIERCE MY HAND AND MY FEET SA ISINULAT NI DAVID NA MAGAGANAP SA KANYA SA PSALM 22:1-18 kasama ng ELI ELI LAMA SABACTHANI PSALM 22:1 AT PAGPUPUSTAHAN DAMIT SA KATAWAN PROPHETIC BOOK BIBLIA KAYA NAKAHULA NA LAHAT YAN BAGO PA NAGANAP.
ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Awit 22:18 Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan,

Ang hinubad na tunika’y dinaan sa sapalaran.
ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN
John 19:24 Nag-usap-usap ang mga kawal, “Huwag nating punitin ito; magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi.”

[[[[[[[[[Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng Kasulatan, ]]]]]]] prophecy of DAVID PSALM 22:18

“Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuutan;

At ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran.”

#1 Sagot sa Usisa mo

Mangmang ka Islam Ben T. Lador, hindi para sa mga Israel ang QURAN 

Nabanggit lang sa Quran ang mga kwento sa kanila kasi nakasagupa nila ang mga unang Propeta, tingnan mo ang mga Hudyo sila ay Sumuway kay Allah

Itong Quran ay para lang sa mga Muslim nanampalataya kay Allah
#2 SAGOT sa Usisa mo

Ang Torah ay Galing sa Allah ibinigay nya kay Moises

QURAN 2:53

SI ALLAH ANG NAGBIGAY KAY MOISES SA AKLAT NIYANG TORAH

ngunit nawala na ang Torah kasi napabayaan, ngayon ang natitirang akalt ng Diyos ay QURAN lamang
#3 SAGOT SA USISA MO

Hindi israeli si Muhammad kasi Doon sya nagmula kay Ismael na panganay na anak ni Abraham, kaya nakaugnay ang Lahi nya kay Abraham

Propeta si Muhammad kasi binigyan sya ng Aklat na Quran

Gaya ni Moises binigyan ng Aklat Torah, si David binigyan Aklat Salmo si Hesus binigyan Aklat Ebanghelyo

Si Muhammad ay binigyan Aklat na Quran
#4 SAGOT SA USISA

Tama ang sinasabi ko na si Ham at Canaan ay iisa lang kasi iyan ang nakatala sa Story of Prophets
#5 SAGOT SA USISA

Hindi kulang ang Aklat namin kasi ipinagamit ito sa isang Propeta e Ang Bibliya ninyo ay walang propeta na gumamit sa Bibliya

Ang Quran ay galing sa Diyos e Ang Bibliya ay hindi galing sa Diyos iyan ay inipon ng mga Greego

Ang Quran namin ay nabanggit ang Salitang Quran sa loob ng Quran e ang Bibliya ay walang nabanggit na salitang Bibliya sa loob ng Bibliya

Ben T. Lador mamaya na kitang Uusisain, may gawa ako

CARL CORTEZ (UPC) VS VAL CUTAMORA (PATRIPASSIANISM BELIEF)VAL CUTAMORA VS CARL CORTEZ

😇😇 ONE GOD DOCTRINE BELIEVERS 😇😇

                      (Formal debate Forum)

           =ONE ON ONE FORMAL DEBATE=


TOPIC: 


“The One that was hanged on the cross is the Son of God, the MAN Christ JESUS, not God or the Father”


SOURCES: BIBLE (All versions), other Theological references, Encyclopedias and Dictionary for definition of terms.


AFFIRMATIVE: Carl Cortez — UPC

NEGATIVE: Valer Cutamora — Patripassianism


MODERATORS/ADMINS:

Christine Marie Reluya Cajeta

Glomen Delacruz


FORMAL DEBATE FORMAT:

Part I :

😇😇😇 OPENING PRAYER: (Moderator)


PART II:

😇😇😇 PRESENTATION: 

(Stand/Proofs of claims – regarding the Topic) 

max 1500 words – min 500 words.

         a.) Affirmative

         b.) Negative


PART III: 

😇😇😇 CROSS-EXAM: 

(max 15 Questions min 10 Questions)

         a.) Affirmative

         b.) Negative


PART IV:

😇😇😇 REBUTTALS: 

(One by One from Debaters Answer 1-15 max 300 words – min 100 words/Answer )

         a.) Affirmative

         b.) Negative.


PART V: 

😇😇😇 CONCLUSION: 

(max 100 words – min 50 words)

         a.) Affirmative

         b.) Negative


PART VI:

😇😇😇 EVALUATION: 

— Moderators verdict regarding the FLOW OF DEBATE and DEBATERS ATTITUDE.

— Presentation of Records of DEBATERS VIOLATIONS.

— ARGUMENT WISE will be declared by the members/readers.


PART VII:

😇😇😇 CLOSING REMARKS:


PART VIII:

😇😇😇 OPEN FORUM:

— Members are allowed to give their POINT OF VIEW regarding the Formal Debate or POSITIVE AND NEGATIVE FEEDBACK about the performance of the Debaters and the Moderators.

— Members were allowed in this part to ASK QUESTIONS to the Debaters.


GUIDELINES: 

(As requested by the Negative Side Ptr Carl Cortez.)


        Observe proper rule of Bible interpretations known as Hermeneutics. Meaning, no personal interpretations allowed.


FORMAL DEBATE RULES:

😇 1.) The FORMAT OF DEBATE is CONSTANT and must STRICTLY BE FOLLOWED and FINISH even if ONE OF THE DEBATER cannot continue the Formal Debate for whatever reasons such as VOLUNTARY QUITTING or TECHNICALLY DECLARED LOOSER by obtaining the maximum violation of ten(10). Only the RULES OF DEBATE can be revise and NOT the FORMAT if Debate as requested or suggested by the Debaters before they will START the Debate. 

— The TOPIC — Must be agreed/confirmed with evidence by both parties. (required screen shot and must be documented and keep by the Moderator for record purposes. 

— Source/Sources — Depends to the topic as agreed by both parties as stipulated above.

— Time frame — Optional only, if agreed by both parties or what has been stipulated by the Moderator. Failure to obey is +1 violation of this Rule.


😇 2.) During the Formal Debate, the Debaters CAN QUIT without imposing him/her a violation IF the Debater’s Opponent would agree that there would be a replacement in his/her behalf that would continue the Debate. 


😇 3.)In the case of REPLACEMENT OF DEBATER, everything that has been PRESENTED or GIVEN by the PREVIOUS DEBATER cannot be change, added or ommitted by the NEW Debater who replaced in his behalf. Everything that has been started should be continued until the Formal Debate will finish. 


😇 4.) Once the Formal Debate STARTS, revisions of the Rules by only ONE PARTY, is strictly NOT ALLOWED, unless BOTH PARTIES requested for revisions. Only then it will be heard and granted by the Moderator.


😇 5.) Professional Debaters must observe good manners. Direct and Indirect Adhom are STRICTLY NOT ALLOWED against each other and towards the Moderator. The Moderator will give REMINDERS for the 1st offense, WARNING for the 2nd offense and LAST WARNING for the 3rd offense, before imposing or giving +1 violation of this PARTICULAR RULE ONLY.


😇 6.) Debaters complaint against each others statement must be with evidence submitted to the Moderator. Only Debaters complaint will be entertain inside the FD Thread. Members complaint will be entertain in a separate Complaint FD Thread posted separately by the Moderator.


😇 7.) Debaters are NOT allowed to Argue with each other and to the Moderators decision. The Debaters were OBLIDGE to follow INSTRUCTION from The Moderator. The Moderator has the power to impose +1 in every violation of this particular rule or NO RECORD OF COMPLIANCE from the Debaters. 

 

😇 8.) Debaters can APPEAL for the MODERATOR’s DECISION or INSTRUCTION but requires FORMAL LETTER address to the ADMINISTRATORS, state your complaint, date, and evidence (screenshot). It will be Formally submitted to the (office) GC of the Administrators for discussions and votation.


😇 9.) Any statement from the Debaters will be considered null and void UNLESS confirmed by the opposite party with evidence (screenshot).


😇 10.) Debaters MUST inform the Moderator/Admins when they are going to continue the FD once they are both/other party is NOT AVAILABLE. They can use this priviledge anytime they want until the end or once the FD is finish.


😇 11.) Presentation — Max of 1500 words min of 500 words. (checked/counted/approved by the Moderator if the Presentation is related to the Topic. If NOT, it is necessary to change or revise it and recorded +1 violation of this Rule.


😇 12.) Cross-exam — valid only IF the Question came from the Opponent’s PRESENTATION. 


a.) —- Questions should be at the BUTTOM of the comment. 

     —- On TOP of it, is the opponent’s statement from his PRESENTATION copy pasted for reference where the question came from. 


b.) The Question must be constructed with the ff words to be invoke transparently such as;

What, When, Where, How, Why etc.


c.) The Debaters MAY NOT answer the question and raise CLARRIFICATION or OBJECTION to the Moderator once the Debater found the question NOT APPROPRIATE for him/her to answer the Question BUT must explain”WHY” or WITH JUSTIFICATION. 


d.) If the question’s answer is YES or NO, you have to say the word “YES or NO” FIRST before you state WHY, ONLY if being asked to explain WHY.


😇 13.) Clarrifications or OBJECTIONS to the questions and answers of both Debaters should be raise directly to the Moderator. The Debaters are NOT allowed to make an argument with each other during the CROSS-EXAM. All they have to do is to ASK and ANSWER.


😇 14.) Initial Summary of word count must be presented by the Moderators anytime it is needed/requested by Debaters and everytime the Debater commited a violation. Maximum of Ten (10) violations and the Debater will be declared TECHNICALLY LOOSER or UNPROFESSIONAL DEBATER.


😇 15.) Rebuttals– One by One every Q/A of the Debater.

Format in one comment:

             — On top (Question)

             — Middle (Answer)

             — Buttom (Rebuttals)

Max of 300 words min of 100 words/Answer of your Opponent.


😇 16.) Edited comments are NOT allowed UNLESS requested by the Debaters and allowed by the opposite party. +1 violation of this Rule everytime the Debater has an EDITED COMMENT. 


😇 17.) Comments and suggestion is highly appreciated for the improvement of the quality of service rendered by the Group Admins.


Thank you…and God Bless…😇


https://web.facebook.com/groups/1593752647534451/permalink/2276130675963308/

********************

CARL CORTEZ: Pwede ko ng umpisahang ilatag ang aking affirmative presentation good moderator Christine Marie Reluya Cajeta sa napag usapan ng proposition na parehas naming pinagkasunduan na gaya ng proposition na iyong nilatag din sa thread na ito na iyong ginawa.    
Ano man ang iminumungkahi ng aking katunggali na si Valer Cutamora na ibang topic na labas sa una naming pinagkasunduan ay VOID ito dahil malinaw namang may napagkasunduan ng topic at ito ay FINAL na.   
ITO MULI ANG PRUWEBA NG FINAL NANG NAPAGKASUNDUAN AT TUMBOK REKTA SA MAGKAIBANG ARAL NG UPC AT NG PATRI.    
Salamat.
PABLO VILLEZA:

what is the subject in this formal Debate sis tin?


CARL CORTEZ:Ayos Valer Cutamora salamat sa iyong confirmation. Asahan mong mailatag ko ang aking affirmative statement bukas at wala na tayong tanong sa rules ng debate at dapat na linawin bagkus sumunod nito.  

Mga good admins at moderators Glomen Delacruz and Christine Marie Reluya Cajeta, both sides just accepted this formal debate engagement officially.

Clarifications good moderators Christine Marie Reluya Cajeta at Glomen Delacruz  
PAGLILINAW. Tingnan ang Title ng Negative Statement ng aking katunggali na si Valer Cutamora. ITO AY ISANG PANLILINLANG AT HINDI UMAAYON SA TEMA na dapat nyang patunayan. Ito ang sinabi nya.
“Ang Pag Papatunay ng Nigatibong panig. Dios si Cristo Hesus.”
HINDI PINAGTATALUNAN SA DEBATENG ITO KUNG SI JESUS BA AY DIOS O HINDI DAHIL MALINAW NAMAN SA LATAG KO NA NANINIWLA AKO NA SI JESUS AY DIOS BILANG ANG “I AM” O ANG ALMIGHTY BAGO PA ANG CRISTO AY DUMATING.  
Hindi umaayon sa tema o preposition na napag-usapan ang latag ng aking katunggali.  
Malinaw, ang dapat patunayan ang aking katunggali na si Valer Cutamora ay ang napako sa KRUS ay ang DIOS o ang ESPIRITU o ang AMA.  
Kung papatunayan ng aking katunggali na ang namatay pala ay ang TAO o ang LAMAN at hindi ang AMA o ang DIOS na syang ESPIRITU, ay teknikal na sumang-ayon na siya sa aking tindig.

VAL CUTAMORA: Sa Q and A lulutang Yan Ptr Carl Cortez kung sino ang Napako.

VAL CUTAMORA: Ikaw ang na sa affirmative na patunayan mo na Hindi Dios ang Napako. Ptr Carl Cortez


CARL CORTEZ: Good moderators, a breach to debate rules #1, #4, #6 and #7 were observed pls. check these and requesting to call for an order. Tnx.  
Debate Proper Preposition Agreed: To be Established by the Affirmative Side.
“The ONE that was hanged on the cross is the Son of God, the MAN Christ JESUS, not GOD or the FATHER!”
(“SIYA na napako sa krus ay ang Anak ng DIOS, ang TAONG si Cristo Jesus, hindi ang DIOS o ang AMA!”)
———————
The Negative Side should REFUTE the Affirmative Side. So the Negative should present a statement like this: 
NEGATIVE STATEMENT: 
“Sya na napako sa krus ay ang DIOS o ang AMA, hindi ang ANAK ng DIOS o ang TAONG si Cristo JESUS.”

VAL CUTAMORA(POSTED THIS IMAGE BELOW)
 

MODERATOR: CHRISTINE MARIE RELUYA CAJETA

Noted on your CLARRIFICATIONS Ptr Carl Cortez.


Negative Side Valer Cutamora maaari mo bang klarohin muna o kompirmahin kung SINO/ANO ang syang NAPAKO SA KRUS na STAND mo sa DEBATENG ito bago tayo mag proceed sa Q/A.


Ipinapaklaro sa iyo ng iyong KATUNGGALI kung ang NAPAKO ba sa Krus ay ang KRISTO na “SON OF GOD” “SON OF MAN” at hindi ang FATHER/SPIRIT. 


pls confirm first… Salamat po.


VALER CUTAMORA:


CARL CORTEZ: 

ok, good moderator Christine Marie Reluya Cajeta.  


for the record. Dito sinabi nya nang hindi siya naniniwala na ang napako sa krus ay ang tao o ang Anak kundi ang Dios o ang Ama. Thanks sa confirmation.  


Let my opponent proceed now to his questions good modetor/s. 

VALER CUTAMORA: 

Repost ptr Carl.Q2: Valer Cutamora KAILAN tinawag na Panginoon at DIOS si JESUS ayon din sa latag mong ito: 


“1)Batay sa Bibliya si Jesus Christ ay Dios. Batay sa totoong eye wintness na apostol ay hindi lamang narinïg at nabasa Kundi nahawakaan at na Hipo na Dios ang Panginoon👈


John 20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.”


A. sa panahon bang si JESUS ay buhay pang ayon sa LAMAN o sa pagiging TAO o


B. sa panahon na si JESUS ay wala na sa kalagayang TAO kundi sa kalagayang “NABUHAY NA MAG-ULI SA MGA PATAY”? 


Note: Specific kong kahilingan ay piliin lang sa sagot ang A o di kaya B.

~~~~~~~~

Val answer. A


HATAKE MIC HAEL:Pa sit in daw 😊😊😊 PrinceJohannz Joel-Sicot Red-Overcomer Yandex Zysev Ancheta Gabriel Liongson Winston Bridge Leo Salamanca Jake Manalad Ceejay Comander 

CARL CORTEZ:

Follow up question based my opponents answer to my Q2:
__________________________________
Valer Cutamora Repost ptr Carl.Q2: Valer Cutamora KAILAN tinawag na Panginoon at DIOS si JESUS ayon din sa latag mong ito: 
“1)Batay sa Bibliya si Jesus Christ ay Dios. Batay sa totoong eye wintness na apostol ay hindi lamang narinïg at nabasa Kundi nahawakaan at na Hipo na Dios ang Panginoon👈
John 20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.”
A. sa panahon bang si JESUS ay buhay pang ayon sa LAMAN o sa pagiging TAO o
B. sa panahon na si JESUS ay wala na sa kalagayang TAO kundi sa kalagayang “NABUHAY NA MAG-ULI SA MGA PATAY”? 
Note: Specific kong kahilingan ay piliin lang sa sagot ang A o di kaya B.

~~~~~~~~

Val answer. A

____________________________________
Q3: SAAN ang patunay mo Valer Cutamora na ang kaganapan sa John 20:28 ay sa panahong hindi pa pala namatay si JESUS sa laman at hindi pala ito sa panahon na sya ay nabuhay na maguli sa mga patay?

CARL CORTEZ CONT……

Q4: Based on your claim #3 Valer Cutamora, sinabi mong ang DIOS pala ay walang Laman at Buto at ang DIOS pala ay nasa Espiritung kalagayan.
“3) Batay sa Bibliya ang Dios ay walang Laman at Buto 

At kung ang Dios manatiling na sa Espiritu na kalagayan ay hindi mo siya mapapag pasan ng Krus at walang Dugo na ma pipiga sa Spirit na kalagayan ng Dios, dahil kung walang pag bubo ng dugo ng Dios walang kapatawaran.

Hebreo 9:22 At halos lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng batas ay nalinis ng dugo; at walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran.”
ANO (what) ang NAMATAY na kalagayan ni JESUS, 
A. Kalagayang ESPIRITU/DIOS o 
B. Kalagayang TAO/LAMAN. 
Note: Specific kong kahilingan ay piliin lang sa sagot ang A o di kaya B.

SALAM MALAS: Valer Cutamora parang no choice kana sa binigay nya. Kumbaga e HOLDAP

VAL CUTAMORA: Salam Malas 😁😁

VAL CUTAMORA:

Repost Carl Cortez Q4: Based on your claim #3 Valer Cutamora, sinabi mong ang DIOS pala ay walang Laman at Buto at ang DIOS pala ay nasa Espiritung kalagayan.
“3) Batay sa Bibliya ang Dios ay walang Laman at Buto 

At kung ang Dios manatiling na sa Espiritu na kalagayan ay hindi mo siya mapapag pasan ng Krus at walang Dugo na ma pipiga sa Spirit na kalagayan ng Dios, dahil kung walang pag bubo ng dugo ng Dios walang kapatawaran.

Hebreo 9:22 At halos lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng batas ay nalinis ng dugo; at walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran.”
ANO (what) ang NAMATAY na kalagayan ni JESUS, 
A. Kalagayang ESPIRITU/DIOS o 
B. Kalagayang TAO/LAMAN. 
Note: Specific kong kahilingan ay piliin lang sa sagot ang A o di kaya B.

~~~~~~~~

Val.Answer B.

VALER CUTAMORA CONT…

Repost Carl Cortez Follow up question based my opponents answer to my Q2:
__________________________________
Valer Cutamora Repost ptr Carl.Q2: Valer Cutamora KAILAN tinawag na Panginoon at DIOS si JESUS ayon din sa latag mong ito: 
“1)Batay sa Bibliya si Jesus Christ ay Dios. Batay sa totoong eye wintness na apostol ay hindi lamang narinïg at nabasa Kundi nahawakaan at na Hipo na Dios ang Panginoon👈
John 20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.”
A. sa panahon bang si JESUS ay buhay pang ayon sa LAMAN o sa pagiging TAO o
B. sa panahon na si JESUS ay wala na sa kalagayang TAO kundi sa kalagayang “NABUHAY NA MAG-ULI SA MGA PATAY”? 
Note: Specific kong kahilingan ay piliin lang sa sagot ang A o di kaya B.

~~~~~~~~

Val answer. A

____________________________________
Q3: SAAN ang patunay mo Valer Cutamora na ang kaganapan sa John 20:28 ay sa panahong hindi pa pala namatay si JESUS sa laman at hindi pala ito sa panahon na sya ay nabuhay na maguli sa mga patay?

~~~~~~~~~

Val. 3 answer.

Jn.1:1-14 At Siya ang Salita. Sa pasimula ay ang Salita, ang mga Logos na lumabas sa Diyos. At ang Salita ay naging laman at naninirahan sa gitna natin.

CARL CORTEZ:

Follow up question to my opponents answer to my Q2: 
Q5: BAKIT (why) hindi ka naniniwala o hindi mo tanggap Valer Cutamora ang panahon na si JESUS bilang CRISTO ay 
NAMATAY at MULING NABUHAY ng magpakita sya sa kaniyang mga alagad at lalo kay Tomas ng sinabi nito sa kaniya, “Panginoon at Dios ko”?VAL CUTAMORA:
Repos ptr Carl Cortez
Q1: Valer Cutamora, Saan sinabi ng Biblia o ng DIOS o ng 40 writers ng Bible na ang NAMATAY ay ang DIOS o ang AMA? Maglatag ng kahit dalawa o tatlong mga patunay lang mula sa nasusulat upang ang iyong pinatotohanan ay makakatayo sa kaniyang sarili at dapat paniniwalaan?

/Paglilinaw mula sa aking tanong – hindi ko hinihiling ang paliwanag sa tanong na ito kundi pruweba ang aking hiling mula sa nasusulat (Biblia)./
~~~~~~~~~~
Val. Q-1 answer.

Same God. O.T
Genesis 17:1
At nang si Abram ay may siyam na pu’t siyam na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram, at sa kaniya’y nagsabi, Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat lumakad ka sa harapan ko, at magpakasakdal ka.

Same God N. T Jesus Christ.

John 8:56-58
Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa.
[57]Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limangpung taon, at nakita mo si Abraham?
[58] Before Abraham was, I am.
Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga.
Hebrews 1:8 But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom.

Revelation 1:8, 18 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.
I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.
Namatay at Muling nabuhay na Dios.
 
MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUYA CAJETA: 
Good morning….

Salamat sa pagtugon Brod Valer Cutamora.

Ptr Carl Cortez you may now proceed to your line of questioning.

Salamat. 😇
 
 
VAL CUTAMORA:
Yes Kgg. Modertor. Miss Christine Marie Reluya Cajeta  

NAGBURA NG COMMENT NAMIN ANG MODERATOR SO RESULTA:
MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUYA CAJETA: 
Jun Fernandez and Ben T. Lador hindi pa pinahihintulutan ang mga members ng Forum na ito na kayo’y magkomento sa Formal Debate THREAD na ito. Pagkatapos ng kanilang Debate saka pa lamang kayo pweding magkomento/ magtanong sa dalawang DEBATISTA. Sa ngayon kayo po ay maaaring magbasa lamang SA kanilang mga latag/ tanong at sagot.

E dedelete ko na po ang inyong mga comment.

Salamat.
 
 
TULOY NG MODERATOR… Wilfredo Banaag Jordz Genteroy John Reyes Zervoulakos Jericho Gal Elgen A. Bandoy for notif
 
 
CARL CORTEZ:Q6: (Batay sa sagot mo Valer Cutamora ang aking tanong).
TAO ba o nasa LAMAN na kalagayan ba yong nakipag-usap kay Abram na sinabi nya “AKO NGA”, ang Makapangyarihan sa lahat? sa Gen. 17:1?

KUNG OO ang SAGOT mo na TAO o nasa LAMANG KALAGAYAN yong nakipag-usap kay Abram na makapangyarihan sa lahat, pasuportahan mo ang sagot mo na ito ayon sa context nito sa parehas ding kapanahonan sa OT.

KUNG HINDI naman ang SAGOT mo, bigyan mo rin ako ng paliwanag mula sa NASUSULAT.
 
 
VALER CUTAMORA:Repost. Carl.
Q6: (Batay sa sagot mo Valer Cutamora ang aking tanong).
TAO ba o nasa LAMAN na kalagayan ba yong nakipag-usap kay Abram na sinabi nya “AKO NGA”, ang Makapangyarihan sa lahat? sa Gen. 17:1?
~~~~~~~~~
Val Q-6 answer. Nasa theophany na katawan O anyo ang Dios. Hindi Tao na katawan.
Nagpakita kay Abraham Ang Diyos na Iyon ay isang theophany doon na nakipag usap kay Abraham. (Gen.17:1) At Nakita siya ni Moses At nang Siya ay dumaan, sinabi niya, “Iyon ang likod na bahagi ng isang tao.” Iyon ay ang
👉Theophany Body 👈
Exodus 33:23 And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts: but my face shall not be seen.
~~~~~~~~~~~~~
KUNG OO ang SAGOT mo na TAO o nasa LAMANG KALAGAYAN yong nakipag-usap kay Abram na makapangyarihan sa lahat, pasuportahan mo ang sagot mo na ito ayon sa context nito sa parehas ding kapanahonan sa OT.

KUNG HINDI naman ang SAGOT mo, bigyan mo rin ako ng paliwanag mula sa NASUSULAT.

CARL CORTEZ:

Q7: (Follow up to my opponent Valer Cutamora’s Answer to my Q6)

Ganito ang sinabi mo Valer Cutamora sa sagot mo.

“Val Q-6 answer. Nasa theophany na katawan O anyo ang Dios. Hindi Tao na katawan.

Nagpakita kay Abraham Ang Diyos na Iyon ay isang theophany doon na nakipag usap kay Abraham. (Gen.17:1) At Nakita siya ni Moses At nang Siya ay dumaan, sinabi niya, “Iyon ang likod na bahagi ng isang tao.” Iyon ay ang
👉Theophany Body 👈”

BAKIT kontra kontra ang mga pahayag mo sa nilatag mong talata Valer Cutamora na sinabi mong ang nagpakita kay Abram ay HINDI TAO na katawan, ngunit sa talatang nilatag mo ay sinabing “iyon ang likod ng isang TAO”.?

PAKIBIGYAN AKO NG PALIWANAG.

CARL CORTEZ:

Q8: Ano ang napako at namatay sa Krus Valer Cutamora na kalagayan ni JESUS,

A. sa kaniyang pagiging DIOS/Espiritu/Ama o
B. sa pagiging TAO o ayon sa Laman?

VALER CUTAMORA:

Q7: (Follow up to my opponent Valer Cutamora’s Answer to my Q6)

Ganito ang sinabi mo Valer Cutamora sa sagot mo.

“Val Q-6 answer. Nasa theophany na katawan O anyo ang Dios. Hindi Tao na katawan.

Nagpakita kay Abraham Ang Diyos na Iyon ay isang theophany doon na nakipag usap kay Abraham. (Gen.17:1) At Nakita siya ni Moses At nang Siya ay dumaan, sinabi niya, “Iyon ang likod na bahagi ng isang tao.” Iyon ay ang
👉Theophany Body 👈”

BAKIT kontra kontra ang mga pahayag mo sa nilatag mong talata Valer Cutamora na sinabi mong ang nagpakita kay Abram ay HINDI TAO na katawan, ngunit sa talatang nilatag mo ay sinabing “iyon ang likod ng isang TAO”.?
~~~~~~~~
Val Q-7 answer.
(Theophany ay isang katawan .) Hindi eksakto sa laman at dugo tulad ng ito ay sa glorified yugto nito, ngunit ito ay isang form ng isang katawan ng Dios na hindi kumain, ni uminom, ngunit ito-ay isang katawan,
Kailan, nang makita siya ni Moises. Sinabi niya, “Tingnan ko ang Iyong porma, Panginoon.” At itinago siya ng Diyos sa bato. At nang Siya ay dumaan, sinabi niya, “Iyon ang likod na bahagi ng isang tao.” Iyon ay ang Theophany. Iyon ay eksakto.
Pagkatapos, ang Theophany ay kailangang Mag katawang Tao laman. Hindi isa pang Tao, ngunit ang parehong Katawan anyo ay kailangang maging laman, upang kunin ang tibo ng kamatayan.
~~~~~~~~~~~~~~
PAKIBIGYAN AKO NG PALIWANAG.

VALER CUTAMORA:

Repost Carl Cortez Q8: Ano ang napako at namatay sa Krus Valer Cutamora na kalagayan ni JESUS,
~~~~~~~~~~~
Val Q-8 answer. B

~~~~~~~~~~
A. sa kaniyang pagiging DIOS/Espiritu/Ama o
B. sa pagiging TAO o ayon sa Laman?

VALER CUTAMORA:

Repost ptr Carl Cortez Q#9: Kung ang napako sa krus pala at namatay ay hindi ang pagiging DIOS/Espiritu/AMA ni JESUS kundi ang pagiging TAO o ayon sa LAMAN nya bilang CRISTO,

BAKIT mo kinalaban mismo ang dapat mong tindigan at patunayan na ang napako sa krus at namatay ay ang DIOS/Espiritu/AMA at sumang-ayon ka rin naman pala sa aking tindig?
~~~~~~~~~~
Val Q-9-answer.
Batay sa Bibliya ang Dios ay walang Laman at Buto
At kung ang Dios manatiling na sa Espiritu na kalagayan ay hindi mo siya mapapag pasan ng Krus at walang Dugo na ma pipiga sa Spirit na kalagayan ng Dios, dahil kung walang pag bubo ng dugo ng Dios walang kapatawaran.

Hebrews 9:22 And almost all things are by the law purged with blood; and without shedding of blood is no remission.

CARL CORTEZ:

Q#10: Valer Cutamora, batay ito sa mga sagot mo rin at nais ko lang linawin mula sa iyo kung ano ba talaga ang unawa mo sa kung ano ang DIOS o Espiritu at kung ano naman ang laman o TAO.

ALIN (what) ang may simula at may ina, nauuhaw, nagugutom, napapagod, nagpapahinga, nasusugatan, hindi alam ang lahat ng bagay at namatay na kalagayan ni JESUS,

A. kaniyang pagiging DIOS/Espiritu/AMA o
B. kaniyang pagiging TAO/Laman/ANAK?

VALER CUTAMORA:

Q#10: Valer Cutamora, batay ito sa mga sagot mo rin at nais ko lang linawin mula sa iyo kung ano ba talaga ang unawa mo sa kung ano ang DIOS o Espiritu at kung ano naman ang laman o TAO.

ALIN (what) ang may simula at may ina, nauuhaw, nagugutom, napapagod, nagpapahinga, nasusugatan, hindi alam ang lahat ng bagay at namatay na kalagayan ni JESUS,
~~~~~~~~~~
Val Q-10 answer. 👉B
Ito ay ang Diyos, Mismo, ay dumating sa anyo ng isang Anak. Ang anak ay may pasimula at may katapusan.
Tatlong titulo ng Pagka anak.
Anak ng Tao
Anak ng Dios
Anak ni David.
Jn.1:1 the word was God
Jn 1:14 the word was made flesh, ito ay naging laman at naninirahan sa gitna Ito ang Eternal na Panguluhang Diyos, hindi pagiging anak. Ngayon, dumating Siya upang tubusin tayo, at tinubos Niya tayo.

~~~~~~~
A. kaniyang pagiging DIOS/Espiritu/AMA o
B. kaniyang pagiging TAO/Laman/ANAK?

CARL CORTEZ:

Q#11: Valer Cutamora, kung naniniwala ka na ISA lang ang DIOS at
wala syang nakilala pang iba,

Alin ang may SIMULA o may INA,

A. ang DIOS na gumawa sa TAO ayon sa Book of Genesis, o

B. ang TAONG si Cristo na sugo ng DIOS ayon kay apostol Pablo sa 2 Tim. 2:5 Gal. 4:4?

CARL CORTEZ:

Q#12: Ginamit mo Valer Cutamora sa sagot mo ang John 1:1 (The Word was God) upang patunayan mong ang ANAK na sugo ng AMA ay DIOS na sinabi mong

“Ito ay ang Diyos, Mismo, ay dumating sa anyo ng isang Anak.”

PAANO (how) mo ipaliwanag ang mababaw na English translation sa John 1:1 na ,

In the beginning was God (word), and God (word) was with God?

MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUA CAJETA:
All side comments has been deleted.

To our DEBATERS Pls be reminded of our Rule NO. 5 Mr Valer Cutamora warning for your inappropriate comment (sticker). Your JOB in this PART is to ANSWER THE QUESTION and ASK CLARRIFICATIONS/OBJECTIONS only. Avoid commenting provocative stickers here.. Thank you.

MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUA CAJETA:
Christine Marie Reluya Cajeta kgg. Moderator pasinsiya na wrong send comment ko sana sa One God Doctrine yan coversation hindi sinasadya.

VALER CUTAMORA:
Christine Marie Reluya Cajeta kgg. Moderator pasinsiya na wrong send comment ko sana sa One God Doctrine yan coversation hindi sinasadya.

VALER CUTAMORA:
Drive pako pag naka parking sagutin kuna yan

VALER CUTAMORA:
Repost Carl Cortez Q#11: Valer Cutamora, kung naniniwala ka na ISA lang ang DIOS at
wala syang nakilala pang iba,

Alin ang may SIMULA o may INA,

A. ang DIOS na gumawa sa TAO ayon sa Book of Genesis, o

B. ang TAONG si Cristo na sugo ng DIOS ayon kay apostol Pablo sa 2 Tim. 2:5 Gal. 4:4?
~~~~r~~~~~~~~

Val Q-11-answer. 👉B May pasimula ang salitang Anak. At walang ina Ang Dios. John 2:4 Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.
sa Kordero ng Diyos, at ang Kanyang Dugo hindi Judio o Gentil, Siya ay Diyos. At tayo, sa di-dalisay na Dugo, hindi sa pamamagitan ng kasarian, kundi sa pamamagitan ng isang malikhaing gawa ng Dios Mismo, Na lumikha ng selula ng Dugo sa sinapupunan ng birhen at nagdala ng Anak ng Diyos .
Siya ay hindi Anak ni Maria. Hindi, tumawag ng Ina, Kayo ng mga👉 Katoliko na tinatawag na “ina ng Diyos,”👈 na tumatawag sa kanyang ina ng Diyos. Hindi niya tinawagan ang kanyang ina minsan. Tinawag niya ang kanyang babae. Iyon ay kung ano siya. Siya ay isang incubator na ginamit ng Diyos, eksakto lamang na maaari Niyang gamitin ang sinumang ibang tao. Siya ay hindi ina ng Diyos. Ang Diyos ay walang ina. Siya lamang ang Diyos. “Sa Kanya ay naninirahan ang Katawan ng Pagkadiyos sa katawan.

VALER CUTAMORA:
Repost Carl Cortez Q#12: Ginamit mo Valer Cutamora sa sagot mo ang John 1:1 (The Word was God) upang patunayan mong ang ANAK na sugo ng AMA ay DIOS na sinabi mong

“Ito ay ang Diyos, Mismo, ay dumating sa anyo ng isang Anak.”

PAANO (how) mo ipaliwanag ang mababaw na English translation sa John 1:1 na ,
~~~~~~~~~
Val. Q-12- answer.
In the beginning was God (word), and God (word) 👈was with God?👈 Jn.1:1
Jn.1:14 Jn.1:18.Ngayon, “Walang sinuman ang nakakita sa Ama sa anumang oras.” Walang sinuman ang makakakita sa Diyos sa katawan, dahil ang Diyos ay wala sa anyo ng katawan, ang Diyos ay isang Espiritu.(John 4:24) Walang taong nakakita sa Ama, kundi ang bugtong na Anak ng Ama ay
(John 1:18) nagpahayag sa Kanya.
ADB1905 John 14 7 Kung nakilala ninyo ako, ay makilala ninyo ang aking Ama: at mula ngayon ay inyong nakikilala siya, at inyong nakita siya.

CARL CORTEZ:
Clarifications good moderators Christine Marie Reluya Cajeta and Glomen Delacruz to my opponents answer to my Q#12.

He is not responding appropriately again to what I am asking him as HOW he will explain his reference Jn. 1:1 believing the translation that the word is GOD. If GOD is with GOD, then HOW will he explain this?

Paano nya maipapaliwanag ang pinaniwalaan nyang ang DIOS ay may kasama pang ibang DIOS? Hindi ko hinihingi sa kaniya ang mga Bible versions.

Ang John 1:1 ang hinihingi kong ipaliwanag nya batay sa kung ano ang kaniyang unawa dito na meron syang gustong palabasing hindi pala siya naniniwala na isa lang DIOS kundi isang DIOS na may kasama pang ibang DIOS. Wala sa ibang talata ang aking tanong kundi sa John 1:1 lang na ginamit nya God daw yong Word na kasama ng God din.

Salamat.

VALER CUTAMORA:
Miss Kgg. Christine Marie Reluya Cajeta kung hindi Gusto ng Affimative sagot ko👈 siya nalang ang sumagot ng Tanong niya alam naman pala niya sagot eh.

CARL CORTEZ:

Q#13: Valer Cutamora sinabi mong ang Anak ay may pasimula at walang ina ang Dios at sinabi mo ring si JESUS ay hindi Anak ni Maria.

“Val Q-11-answer. 👉B May pasimula ang salitang Anak. At walang ina Ang Dios.” … “Siya ay hindi Anak ni Maria.”

B. ang TAONG si Cristo na sugo ng DIOS ayon kay apostol Pablo sa 1 Tim. 2:5 Gal. 4:4.

MALINAW na hindi mo pinili sa sagot mo sa Q#12 na ang Dios ay may simula o may ina, KUNDI pinili mong sagot at pinaniwalaan na ang may simula ay ang ANAK o ang TAONG si Cristong sugo ng DIOS (1 Tim. 2:5) na anak o gawa ng isang babae (Maria) sa Gal. 4:4 na tinawag na Anak ng DIOS.

BAKIT gusto mong patunayan Valer Cutamora na ang napako sa Krus at namatay ay ang DIOS na walang simula at ina, samantalang malinaw naman pala sa yong ang napako at namatay sa krus ay ang may simula, ang TAONG si Cristo, na anak o gawa ng isang babae (Maria) na tinawag na Anak ng Dios sa Gal. 4:4?

Bible References:

1 Timothy 2:5 – “Sapagka’t may isang Dios AT may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang TAONG si Cristo Jesus,..”

Gal. 4:4 – “Datapuwa’t nang DUMATING ang kapanahunan, ay SINUGO ng DIOS ang KANIYANG ANAK, na IPINANGANAK ng isang BABAE (Maria), na ipinanganak sa ilalim ng kautusan,..”

VALER CUTAMORA:
Kgg. Moderator Miss Christine Marie Reluya Cajeta
Paki paliwanag ang Q.13 ng Affirmative. Cloudy

MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUA CAJETA:
Noted on your CLARRIFICATION Ptr Carl Cortez.

Brod Valer Cutamora ikinalulungkot ko po HINDI NYO PO NATUGUNAN ang hinihingi ng katanungan.

Sya po ay nagtatanong sa inyo kung “PAPANO/HOW” (ipaliwanag/explanation) po ninyo o UNAWA sa talata.

Ang NAIBIGAY nyo po ay MALINAW NA MGA SCRIPTURES bilang iyong sagot at HINDI PO PALIWANAG NG INYONG PAGKAKAUNAWA SA TALATA (John 1:1).

Binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na matugunan ng TAMA ang hinihingi ng katanungan.

Kung sakaling MAIPALIWANAG nyo na po ito GUSTO MAN O HINDI NG IYONG PALIWANAG saka palang tayo pweding mag proceed sa susunod na tanong kung gusto pa ng iyong katunggali na magtanong. Pakitugunan po ito agad.

Salamat po.

MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUA CAJETA:
Noted on your CLARRIFICTION Brod Valer Cutamora in his Question NO. 13
— Ang hinihingi po ng katanungan ay ang IYONG PALIWANAG/PAGKAKLARO sa kung ano ba talaga? Maaari nyo po yang sagutin ng walang scripture dahil sarili nyo pong paliwanag ang hinihingi sa katanungan. Focus lang po sa HINIHINGI NG KATANUNGAN. 
Salamat po. 

VALER CUTAMORA:
Kgg Miss Christine Marie Reluya Cajeta ang Q-12 ay Kailangan kubang ulitin ang sagot.

MODERATOR CHRISTINE MARIE RELUA CAJETA:
Opo Sir… Kailangan nyo pong IPALIWANAG ang talata (John 1:1) yon po kasi ang gusto ng iyong katunggali na matugunan ninyo. Hindi po nya kayo hinihingan ng mga talata kaya MAAARI PO NA HINDI NA KAYO MAGBIGAY. kung gusto nyo rin po maglatag ng mga talata maaari naman po kahit di nya hinihiling dahil WALA NAMAN PO SYANG STATEMENT NA H’WAG KAYONG MAGBIGAY. Ang kulang lang po ay ang inyong PALIWANAG/OPINION.

VALER CUTAMORA:
Thanks miss Kgg. Moderator

VALER CUTAMORA:
Repost 2) Carl Q#12: Ginamit mo Valer Cutamora sa sagot mo ang John 1:1 (The Word was God) upang patunayan mong ang ANAK na sugo ng AMA ay DIOS na sinabi mong

“Ito ay ang Diyos, Mismo, ay dumating sa anyo ng isang Anak.”

PAANO (how) mo ipaliwanag ang mababaw na English translation sa John 1:1 na ,

In the beginning was God (word), and God (word) was with God?
~~~~~~~~~~~~~
Val Q-12 answer. John 1:1 NG PASIMULA KASAMA NA NG DIYOS ANG SALITA ANG KANYANG PANGAKO NA MAGKAKATAWANG TAO KAYA NATUPAD SA JOHN 1:14 na NAGING TAO ANG SALITA AT ANG SALITA AY DIYOS. HINDI ITO LITERAL NA MAY KASAMA ANG DIYOS NA DALAWA SILA KUNDI BINITAWAN NIYANANG KANYANG PANGAKO SA HINAHARAP NA MAGKAKATAWANG TAO SIYA YAN SI “LET THERE BE LIGHT” ANG ILAW NA PINATOTOHANAN NI JUAN BAUTISTA / ELIJAH SA JOHN 1:4-10 NAGSALITA AT NANGAKO ANG DIYOS KAYA SIYA DIN ANG GUMANAP NITO AT HINDI SIYA DUMAMI NASA 2 CORINTHIAN 4:6 din yan at REV 19:13.
Ngunit ang Salita ng Diyos ay hindi maaaring itigil, sapagkat ito ang Diyos mismo. “Sa pasimula ay ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.
Sinasabi ng Bibliya, na, “Ang Salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa isang tabak na may dalawang talim. (Hebreo 4:12) Ang Salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa isang tabak na may dalawang talim. sa simula ay ang Salita? Iyan na, una ito ay isang pag-iisip. At dapat itong maging isang pag-iisip; kung gayon, kapag ito ay ipinahayag, ito ay nagiging isang salita. At pagkatapos, “Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos
( Siya ay nagsalita nito),
 
 
CARL CORTEZ:
Apologies good moderators and my opponent Valer Cutamora for logging in late today. Been pre-occupied with many schedules for the past hours. I’ll be in an appointment tomorrow again the whole day, so I can return home for sure again at night.
 
CARL CORTEZ:
Good moderators Christine Marie Reluya Cajeta and Glomen Delacruz, pls. remind my opponent that editing answers are prohibited in this formal debate tnx.
 

Q#13: Batay sa paliwanag mo Valer Cutamora gamit ang iyong unawa sa translation na iyong pinaboran na ang DIOS ay may kasamang DIOS sa Jn. 1:1 sinabi mong hindi DIOS ang ANAK na siyang tinawag na “SALITA ng DIOS” dahil sabi mo ang kasama pala ng DIOS

a) ay ang kaniyang SALITA o SALITA ng DIOS:

b) tinawag mo ring “PANGAKO ng DIOS”

c) “binitawan nyang mga PANGAKO sa hinaharap”

d) “Salita ng DIOS tulad ng TABAK na may dalawang matalas na talim”

e) sinabi mo rin, “una ito ay PAG-IISIP at kung gayun ito ay nagiging isang SALITA”.

KUNG hindi ka pala naniniwala na may kasamang ibang DIOS ang DIOS na syang AMA na nag-mamay-ari sa kaniyang SALITA, PANGAKO, PAG-IISIP na hinantulad mo sa TABAK, BAKIT (why) sinabi mo sa mga pahayag mo rin na DIOS ang ANAK na sinamahan ng DIOS na siyang AMA?

Ito ang mga patunay ng mga sinasabi mong DIOS din ang Salita na sya ding ANAK.

“Ito ay ang Diyos, Mismo, ay dumating sa anyo ng isang Anak.”
– DIOS SA ANYONG ANAK.

“Ngunit ang Salita ng Diyos ay hindi maaaring itigil, sapagkat ito ang Diyos mismo.
– ANG SALITA NG DIOS AY DIOS MISMO NA KASAMA NG DIOS NA NAGMAMAY-ARI NITO.


MARILYN ESCARTIN:
Dalwa ang Diyos ni Pastor carl
Ang Dios daw may kasama pang isang Dios
San nyo po bang pinupulot po yan wala naman yan sa bible.

VALER CUTAMORA:
Miss moderator. Paki palwanag uli ang Q 13 ng Affirmative.
 
VALER CUTAMORA:
Pki ayos yang Q-13 mo Ptr Carl Cortez na ang Sabi mo Hindi Dios ang Salita👈 na tinawag na Dios.👈
Pki screen shot kung
Ako👈 ba may sabi niyan na pinalunok mo saakin yan.

Miss Kgg Christine Marie Reluya Cajeta pki advice kung ako ba ang may statement na ganito NA HINDI DIOS ANG ANAK NA SALITA.👈 para maayos ng affirmative mga Tanong niya

ALLAH WAS CONFUSED BETWEEN ISRAELITA AND ISHMAELITA

KAYA SI ALLAH CONFUSED SA QURAF HAKHAKHAK ISINISIGAW MGA ANAK NI SARAH HINDI KAY HAGAR
JACOB IS ISRAEL(12 TRIBES ISRAELITES) SON OF ISAAC SON OF ABRAHAM NOT UNDER ISHMAEL
GENESIS 32:28 And he said, Thy name shall be called NO MORE JACOB, but ISRAEL: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed.
GENESIS 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.
OH CHILDREN OF JACOB/ISRAEL PINAGSISIGAW NI ALLAH CHAMBA!! ANG OH! CHILDREN OF ISHMAEL IN QURAN NONE HAKHAKHAKHAK!
SURAH 2:40 [[[[O Children of JACOB/Israel]]]][, remember My favor which I have bestowed upon you and fulfill My covenant [upon you] that I will fulfill your covenant [from Me], and be afraid of [only] Me. 
QURAN 2:40 O Children of JACOB/Israel, remember 

My favor which I have bestowed upon you and 

fulfill My covenant [upon you] that I will 

fulfill your covenant [from Me], and be 

afraid of [only] Me. 
TrHE FOLLOWING ARE VERSES IN QURAN WITH ” OH CHILDREN OF ISRAEL/JACOB ” NYAHAHAHA ADUYY!! THE “OH CHILDREN OF ISHMAEL” NONE!!
ALL “OH ! CHILDREN OF ISRAEL” WRITTEN IN QURAN UNDER SARAH NOT HAGAR WHY?

QURAN 2:40, 2:47, 2:63, 2:83, 2:87, 2:102, 2:122, 2:211, 2:246, 3:49, 3:93, 5:12, 5:32, 5:70, 5:72, 5:78, 5:110, 7:105, 7:129, 7:134, 7:137, 7:138, 7:141, 10:90, 10:93, 14:6, 17:2, 17:4, 17:101, 17:104, 20:47, 20:80, 20:94, 26:17, 26:22, 26:59, 26:197, 27:76, 28:4, 28:15, 32:23, 32:24, 40:53, 43:59, 44:18, 44:28, 44:30, 44:32, 45:16,46:10, 61:6, 61:14

WHY ALLAH IS NOT GOD AND WHY ISLAM IS A MAN MADE RELIGION?

REASONS WHY ALLAH IS NOT GOD? 

VISIT ALL THE LINKS BELOW FOR MORE INFORMATION ABOUT THE PICTURES

ALLAH FAILED IN GEOGRAPHY, HISTORY AND GENEAOLOGY READY YOUR GPS!! SEARCH type “armandecastro” in YOUTUBE for the PROOF.


ISLAM SAID ABRAHAM CREATED BY ALLAH BUT HE DO NOT KNOW EVEN A SINGLE(1) PLACE IN THE LIFE OF ABRAHAM. CHECK ALL THE EARTH COORDINATES IN THE MAPS GIVEN BELOW THESE LINKS!
ORIGIN OF ISRAELITES

JACOB IS ISRAEL(12 TRIBES ISRAELITES) SON OF ISAAC SON OF ABRAHAM NOT UNDER THE BLOOD OF ISHMAEL.
GENESIS 32:28 And he said, Thy name shall be called NO MORE JACOB, but ISRAEL: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed.
GENESIS 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.EXODUS 1:5 they are 70. 
FAKE ZAM ZAM WELL OF ISLAM (WELL OF HAGAR, ISHMAEL AND ABRAHAM) – SHOULD BE IN BEERSHEBA (GENESIS 21:14) 

 READ MORE…. https://armandecastro.com/2015/07/10/where-is-beershebabeersheva/ZAM ZAM WELL SUPPORTING VERSES WHERE IS GERAR AND BEERSHEBA? ABIMELEC THE KING OF GERAR (GENESIS 20:2) MAKE AN AGREEMENT IN ABRAHAM’S WELL IN THE STORY OF HAGAR AND ISHMAEL WELL WHEREIN ISHMAEL BECOME 13 YEARS OLD THEY LIVED IN GERAR AND BEERSHEBA THE CAPITAL OF NEGEV HOW CAN BE MEKKAH 1000+ kilometers

READ MORE…. https://armandecastro.com/2014/11/28/where-is-gerar/

FAKE KAABAH NOT BUILD BY ABRAHAM SEE AiBRAHAM’s JOURNEY UNTIL HE DIED AND BURIED TO HEBRON/MACPELAH

READ MORE…. https://armandecastro.com/2011/01/26/mga-lugar-na-pinuntahan-ni-abraham-ang-paglalakbay-niya/


ISLAM HAS FAKE WILDERNESS OF PARAN READ THE TRUTH DEUT 1:1 AND NUMBERS 10:12, AND 1 SAMUEL 25:1 WHERE IS ARAVAH, TOPHEL/TAFILAH IN JORDAN
READ MORE…. https://armandecastro.com/2014/05/14/arava-not-arabia-pharanparan-thopeltafilah-deuteronomy-11-2/SUPPORTING TRUTH ABOUT PARAN THE TOMB, AND HOUSE OF SAMUEL IN RAMA, PARAN MENTIONED ALSO IN THIS VERSE I SAMUEL 25:1
READ MORE…. https://armandecastro.com/2017/10/05/1-samuel-251-tomb-and-house-of-samuel-in-rama-mentioned-david-went-down-to-paran-see-the-truth/

ISLAM HAVE FAKE VALLEY OF BACA / BAKKAH (THERE SHOULD BE MT.ZION PSALM 84:6-7)

READ MORE…. https://armandecastro.com/2012/02/14/the-valley-of-baca-biblical-exact-location-psalm-846/


THE BAYTULLAH/BETHEL OF ISLAM IS FAKE READ JERICHO AND GILGAL AND THE TRIBES OF BENJAMIN ABOUT BETHEL


FAKE BAYTULLAH/BETHEL(BEIT-EL HEBREW WORD BEIT=HOUSE EL= GOD BEIT-EL/BETHEL OF ISLAM READ THE TRUTH ABOUT THE REAL BEIT-EL/”HOUSE OF GOD” HERE!

READ MORE…. https://armandecastro.com/2014/09/22/where-is-biblical-bethel-or-beit-el

FAKE JESUS OF ISLAM WITH SHAKING OF PALM DATES AND SPOKE WHEN HE WAS A BABY IN A CRADLE.

READ MORE…. https://armandecastro.com/2011/03/25/iza-jesus-of-islam-vs-jesus-of-christians/


FAKE GENEAOLOGY PRETENDING THEY ARE SAVED BY MOSES IN EGYPT

READ MORE…. https://armandecastro.com/2015/07/22/only-70-members-of-the-clan-of-israeljacob-when-they-multiplied-saved-by-moises-out-of-egypt/

SAUDI ARABIA IS FAKE HOLY LAND THE IN CANAAN GENESIS 17:8 IS THE LAND OF PROMISE TO ABRAHAM NOT MEKKAH

READ MORE…. https://armandecastro.com/2014/10/07/where-is-canaan/

FAKE FATHER OF ABRAHAM and FAKE CIRCUMCISION OF ABRAHAM – ABRAHAM FATHER IS TERAH NOT AZAR IN ISLAM ABRAHAM CIRCUMCIZED IN ISLAM 80 YEARS OLD NOT 99 Genesis 17:24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

READ MORE…. https://armandecastro.com/2016/09/17/azarquran-vs-terahbible-fathers-name-of-abraham/

FAKE NOAH HAM AND WIFE OF NOAH DROWNED THE FATHER OF CANAAN IS HAM THE ONE DROWNED QURAN OF ISLAM

READ MORE…. https://armandecastro.com/2013/01/20/in-islam-one-of-noahs-son-and-noahs-wife-drowned/

FAKE NOAH’S ARK MOUNTAIN -> MOUNTAINS OF ARMENIA

READ MORE…. https://armandecastro.com/2013/02/03/islam-claim-mt-judi-not-mt-ararat-in-the-ark-history-of-noah-it-is-mt-armenia-today-christian-country/
FAKE MOUNT SINAI THIS LINK IS THE REAL MOUNT SINAI

READ MORE…. https://armandecastro.com/2012/04/16/mount-sinai-is-in-st-catherines-hill-st-catherine-nature-reserved/
FAKE MOUNT SINAI OF ISLAM PASSING OF RED SEA HAPPENED FIRST BEFORE KIBROTH-HATAAVAH (1 PLACE IN EXODUS ROUTE)

READ MORE…. https://armandecastro.com/2017/09/18/exodus-route-kibroth-hattaavah/
FAKE MOSES, HE DID NOT PROHIBIT THE EATING OF CAMEL LEVITICUS 11:4

READ MORE…. https://armandecastro.com/2016/09/17/do-not-eat-camel-he-is-unclean-to-you-leviticus-114/
THE QURAYSH TRIBE 

READ MORE…. https://armandecastro.com/2015/02/02/pre-islamic-quraysh-tribe/
IN THE STORY OF LUT/LOT ALLAH CHAMBA FAILED IN GENEAOLOGY ISLAM DO NOT HAVE AMMONITES AND MOABITES RACES KING DAVID GREAT GREAT GRANDMOTHER “RUTH” in the book of “RUTH” she is MOABITES.

READ MORE…. https://armandecastro.com/2014/02/07/lot-and-his-2-daughters-sodom-and-gomorrah-story/
ISLAM FAILED IN GIANTS

THESE ARE THE COMPLETE CONTINOUS LIST OF NAMES IN GENEALOGY OF FIRST BORN SON FROM ADAM TO JESUS IF ADAN and EVE IS 90 FEET IN ISLAM, WHO IS THE FIRST BORN SON WHO SHRINK?

READ MORE…. https://armandecastro.com/2018/05/25/these-is-the-complete-list-of-genealogy-of-the-first-born-son-from-adan-to-jesus-if-adam-and-eve-is-9o-feet-according-to-islam-who-is-the-first-born-son-who-shrink/IT WAS WRITTEN Matthew 15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

IS MAKHDUM OF ISLAM REAL?

WARNING!! ONLY “PATRIPASSIANISM BELIEF” WILL BE SAVED! (ACTS 3:15, JOHN 2:19-21) THE TRUTH IS, YOUR FATHER/ALLAH/YAHWEH/JEHOVAH IS NOT COMING ONLY YEHUSHUA/YESHUA/JESUS IN THE BOOK OF REVELATION!! BECAUSE HE IS (EHYEH ASHER EHYEH)

TO ALL BIBLE DEBATERS HOW TO MAKE YOUR LIFE EASIER WHEN IT COMES TO DEBATE?

THIS IS HOW YOU CAN ANSWER THE VERY SIMPLE PATRIPASSIANISM QUESTION BECAUSE NOTHINGN YOU CAN DO

PATRIPASSIANISM QUESTION: IS YOUR FATHER OR ALLAH WILL COME TO SAVE YOU ALL IN JUDGEMENT DAY IN THE BOOK OF REVEALATION/APOCALYPSIS?

ANSWER: NO! OUR FATHER DIDN’T COME ONLY YEHUSHUA/YESHUA/JESUS OUR FATHER IN HEAVEN WHO WILL COME BASE IN ISAIAH 40:10 PROPHECIES GIVING A “REWARD” TO US. THAT’S IT A VERY SIMPLE ANSWER.

SEE WHOSE REWARD?

ISAIAH 40:10 Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his “REWARD” is with him, and his work before him. (REWARD IS WITH HIM REVELATION 1:7-8, 22:12-13, 22:20-21)

YEHUSHUA/YESHUA/JESUS IS COMING NOT YOUR FATHER!!! 

Revelation 1:7-8 (PIERCED HIM)
7 Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and THEY also which PIERCED HIM: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.

8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

JESUS SAID I WILL COME QUICKLY SEE ALSO THE “REWARD
Revelation 22:12-13 (KJV)
12 And, behold, I come quickly; and my REWARD is with me, to give every man according as his work shall be.

13 I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.
Revelation 22:20-21 (KJV)

20 He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.

21 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
TO GOD YEHUSHUA BE THE GLORY FOREVER AND EVER AMEN!!

By PATRIPASSIANISM BELIEF


PATRIPASSIANISM PROPHECY HIS DREADFUL DAY