Advertisements

ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA HULA AT KATUPARAN SA BUHAY NG PANGINOONG YEHUSHUA/YESHUA/IESOUS/IESV(JOHN 19:19-20). (YOD HE VAV HE = YOD SHIN VAV AYIN)

armandecastro.wordpress.com

PROPHECIES AND EACH FULFILLMENT IN THE LIFE OF YEHUSHUA/JESUS!!

PEACE ON EARTH!

PATRIPASSIANISM

peace_on_eart

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)]

YESHUA/YEHOSHUA

GOD IS LOVE!!!


patripassianism_guiding_verse

BE YE HOLY FOR I AM HOLY

PATRIPASSIANISM

FOCUS ON “ME” NOT “US” AND FOCUS ON THOSE “BOOKS” BELOW!

matupad_lahat_sa_kanya

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

luke_22_44-47

FOCUS ON “AKIN” NOT “AMIN”

concerning_me

NARITO ANG BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN NA MAGAGANAP NG MAGING TAO ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA SI YAHWEH=YESHUA/JESUS (1 JOHN 4:2-3, 1 TIM. 3:16, ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23, ISAIAH 40:3, JOHN 1:22-23). SUNDAN PO NATIN MGA KAPATID ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NITO SA ATING MGA BIBLIA AMEN!

2 PEDRO 1:20-21 Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag ng alinmang hula sa KASULATAN sa bisa ng KANYANG SARILING KAKAYAHAN. 21 SAPAGKAT HINDI NAGBUHAT SA KALOOBAN NG TAO ANG HULA NG MGA PROPETA; ITO’Y GALING SA DIYOS AT IPINAHAYAG NG MGA TAONG KINASIHAN NG ESPIRITU SANTO.

MATEO 5:17 “Huwag ninyong ISIPING AKO’Y NAPARITO upang SIRAIN ang KAUTUSAN O  ANG MGA PROPETA:  AKO’Y NAPARITO, hindi upang SIRAIN,  kundi upang  “GANAPIN”.

Matthew 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to FULFILL.

CLICK: ANG HULA MAGKAROON NG LIWANAG!


NARITO PO MGA KAPATID ANG MGA BUOD NG MGA HULA AT KATUPARAN:

WHO HATH BELEIVED OUR REPORT? WERE ALREADY PROPHESIED!!!

1. ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS (MIGHTY [[GOD!!!]]) AT WALANG HANGGANG-AMA (EVERLASTING FATHER!!!) AT EMMANUEL ([[GOD!!!]] IS WITH US)!!

2. ANG TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST).

3. SA BETHLEHEM DAPAT IPAPANGANAK SI JESUS.

4. NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL PAGKAPANGANAK NI JESUS.

5. NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO DAHIL IPINAPAPATAY NGA ANG MGA SANGGOL “TINAWAG KO ANG AKING ANAK SA EGIPTO”.

6. SA KANYANG PAGBABALIK HINDI SA NAZARETH NANIRAHAN KUNDI SA CAFERNAUM BAKIT?

7. ANG PAGPAPATOTOO NI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG PATUNGKOL KAY JESUS.

8. HINDI LAMANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO KUNDI SA BAWAT SALITANG NAMUMUTAWI SA BIBIG NG DIYOS (SI KRISTO ANG MANNA).

9. ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

10. ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH

11. NG BAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG.

12. MARAMING PAGAGALINGIN SI JESUS NA MGA MAY SAKIT.

13. SI JESUS ANG LINGKOD NA HINIRANG NA IPINAKILALANG ANAK NG DIYOS NGUNIT DITO SA TALATA AY TINAWAG NA LINGKOD.

14. MARAMI ANG MABUBULAGAN AT HINDI MAKAKAUNAWA (MAKINIG MAN NG MAKINIG DI KAYO MAKAKAUNAWA).

15. ANG PAG-AALITAN O PAG-AAWAY SA LOOB NG SAMBAHAYAN (Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.)

16. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES.

17. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA.

18. PAGSAKAY NI JESUS SA BISIRONG ASNO.

19. IPAGTATABUYAN NI JESUS ANG MGA NAMIMILI AT NAGPAPALIT NG SALAPI AT ANG MGA NAGTITINDA NG KALAPATI.

20. ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA NAGSIPAGTAYO ANG BATONG NAGING PANULUKAN NA DUDUROG SA KANILA.

21. ANG NAUPO SA KANAN NI DAVID (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS/MESSIAH.

22. PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA

23. TUMAKAS LAHAT NG MGA ALAGAD PARA WALANG MAPAHAMAK.

24. ANG PAGSAMPAL, PAGDURA, PAGBUNOT NG BUHOK AT BALBAS SA MUKHA NI JESUS.

25. PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE.

26. PAGKAMATAY NI JUDAS ISARIOTE.

27. ANG HULA NA IBIBILANG SI JESUS SA MGA SALARIN (MAY MGA KASAMA SIYANG MGA IBA PANG SALARIN NA KASAMA NIYANG IPINAKO.

28. DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN.

29. MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS PAGPUPUSTAHAN ANG DAMIT NIYA.

30. PAGPAPAKO SA KRUS (pierced my hands and my feet) PSALM 22:16.

31. MAUUHAW SI JESUS BAGO MAMATAY SA KRUS.

32. WALANG MABABALI SA KANYANG MGA BUTO.

33. PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS.

34. MULING PAGKABUHAY NI JESUS SA IKATLONG ARAW.

35. NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS.

 

PROPHECIES FULFILLED AFTER YESHUA/JESUS DEATH.

 

NGAYON MGA KAPATID NAUNAWAAN NINYO NA MAY MGA HULA(PROPHECY) AT KATUPARAN NARITO ANG NGA HULA SA LUMANG TIPAN KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN

 

1. IKAW AY AKING ANAK NGAYON AY IPINANGANAK KITA

2. SINO ANG PUMASOK NA YON SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

3. SINO ANG NAGING BATONG ITINAKWIL NA YON?

4. NAGKAUSAP NA AT NAGKITA SI JESUS AT SI PROPETA ISAIAH SA LUMANG TIPAN.

5. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

6. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

7. WHO WILL TEACH precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line.

 

CLICK HERE: NARITO NAMAN ANG MGA HULA AT KATUPARAN NA SA LUMANG TIPAN LAMANG NAGANAP LAHAT AT MAGAGANAP PA.

ANG DIYOS “NAGING TAO”. (1 JOHN 4:2-3) ANTI-KRISTO BA KAUSAP NINYO O HINDI?


ANG ALAMIN NINYO MGA KAPATID SA AKLAT NA ITO AY KUNG SINO ANG GUMANAP NG LAHAT NG MGA HULA NA ITO? SINO ANG NAGING TAO.

HEBREO 10:1 ANG KAUTUSAN ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog TAON TAON.

1. BAKIT KAILANGANG MAMATAY PA SI JESUS

2. KUNG WALANG KAKULANGAN ANG NAUNA HINDI NA SANA NAGKAROON NG PANGALAWA AT ANG BAGAY NA NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA

3. KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS (ANG ANAK NG TAO) ANG DARATING?

4. SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES.

5. ANG ILAWAN O LIWANAG NG BAGONG JERUSALEM

concerning_me

AMEN!

THE ABRAHAM’S WELL (BEER AVRA’AHM) IN BEERSHEBA!! vs ZAM ZAM WELL OF ISLAM!!

watch_beersheba

BEER AVRA’AHM / ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA, ISRAEL

USE YOUR GOOGLE EARTH FLY TO WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA:

(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°14’14.47″N, 34° 47’34.94″E

ZAM ZAM WELL  BASED ON TORAH OF MOISES

 THE WELL OF ABRHAM/HAGAR/ISHMAEL LOCATION OF ISLAM IS FAKE!!!

QUESTION: WHERE IS THE LOCATION THE WELL OF HAGAR AND ISHMAEL FROM GERAR TO BEERSEVA?

GENESIS 20:1
א וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב, וַיֵּשֶׁב בֵּין-קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר; וַיָּגָר, בִּגְרָר. 1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between [
[[[[Kadesh and Shur;]]]]]] , [[[[Kadesh and Shur;]]]]]] and he sojourned in [[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]]

WHERE IS GERAR? THEN YOU WALKED UNTIL YOU REACHED BEERSHEBA!!!
(you can search Gerar it is in ISRAEL ALSO)

GERAR

WHERE IS GERAR MAPS GIVEN BY  ISLAM DEBATER

IMG_0303

ANOTHER ISLAM DEBATER GAVE THEIR MAPS DURING OUR DEBATEIMG_0493

GERAR IS THE PLACE WHEREIN HAGAR AND ISHMAEL LEFT ABRAHAM and STRAYED IN WILDERNESS OF BEERSHEBA (THE WELL OF ABRAHAM, HAGAR AND ISHMAEL)

GENESIS 21:14-15
יד וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל-הָגָר שָׂם עַל-שִׁכְמָהּ, וְאֶת-הַיֶּלֶד–וַיְשַׁלְּחֶהָ; וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע, בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע. 14 And Abraham arose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the WILDENESS of [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!! [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!!

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

 

BEERSHEBA SEE THE SEARCH BOX BELOW THIS PICTURE

AND HERE’S IS THE EARTH COORDINATES SEE THE RECTANGLE BLOW THIS PICTURE

beersheba2

A TAMARISK TREE!!

GENESIS 21:33

לג  וַיִּטַּע אֶשֶׁל, בִּבְאֵר שָׁבַע; וַיִּקְרָא-שָׁם–בְּשֵׁם יְהוָה, אֵל עוֹלָם. 33 And Abraham planted a tamarisk-tree in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD, the Everlasting God.

WHERE IS BE’ER SHEVA OR BEERSHEBA SEE THIS MAP and VERSE BELOW

wilderness_beersheba

beersheba

berseeva

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

HAGAR AND ISHMAEL THEY LIVED IN PARAN

GENESIS 21:20-21

20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer.
כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ}

כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ} 21 And he dwelt in the wilderness of [[[[[[Paran;]]]] and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

NOW WHERE IS HEBRON, GERAR, BEERSEVA AND PARAN, KADESH, SHUR?
SEE ATTACHED MAPS!!!deutoronomy_1_1

ARAVA_BETWEEN_PARAN_TOPHEL_TAFILAH2

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )

THE ISLAM CLAIM IN LOCATION OF THEIR ZAM ZAM WELL

zamzam_history_in_islam

another_claim_zam_zam_map

https://en.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well

THE PRE-ISLAMIC WHO ARE QURAYSH TRIBE? 
WHO IS HASHIM IBN ABD MANAF?
WHO IS HUBAL? ETC..ETC..

SEE THE DIGGING OF ZAM ZAM IN ISLAM

BY

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul-Muttalib

digging_of_zam_zam

TO ALL ISLAM IF YOU ARE TRUTHFUL!! SHOW YOUR PROOF AND REPLY BELOW!!!

ABRAHAM’S WELL IN BEERSHEBA WITH EARTH COORDINATES
ABRAHAM’S HAS A LOTS OF WELL

GENESIS 26:12-18

12Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng GERAR at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13  Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14    Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka.

15 [[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]]

DATING TAWAG NI ABRAHAM NA KANYANG AMA.

16Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17   Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18      [[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang [[[[[mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[[dating tawag ]]]] dito ng kanyang ama.]]]]]


GENESIS 26:12-18

12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the Lord blessed him.

13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

15 For all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.

16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.

17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.

18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.

ABRAHAM’S WELL (BE’ER AVRA’AHM)

IN

BE’ERSHEVA/BEERSHEBA

abraham_well9

ZOOM THE EARTH COORDINATES!!!
abraham_well10

10020959

abraham_well8

abraham_well2 abraham_well3 abraham_well

abraham_well4

abraham_well5 abraham_well6abraham_well7

THE OLD ABRAHAM’S WELL IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!!

beside_dominobeside_domino2

 

 

THE HISTORICAL WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA

IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!location_of_beersheba3

location_of_beersheba3

AFTER THE RENOVATION OF THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM IN BEERHEBA

finished_construction

abrahams_well_pic_open abrahams_well_pic_open2 abrahams_well_pic_open3

MAS GINUSTO NG MGA ISLAM ANG PEKENG BALON

IT WAS PROPHESIED AND IT WAS FULFILLED!!

JEREMIAH 2:9-13

9 “Kaya’t muli kong susumbatan ang aking bayan
at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan.

10 Tumawid kang pakanluran hanggang Cyprus,
at magpadala ka patungong PASILANGAN hanggang KEDAR (SON OF ISHMAEL).
Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanman.

11 Mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga diyos,
kahit na ang mga ito ay hindi naman talagang diyos?
Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan,
at sila’y sumamba sa mga diyus-diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila.

12 Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan,
manggilalas kayo at manghilakbot;
akong si Yahweh ang nagsasalita.

13 Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
TINALIKURAN nila ako,
ako na bukal na nagbibigay-buhay,
at HUMUKAY sila ng mga balon,
ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig.

READ MORE ABOUT PARAN

WHERE IS BAKKAH OR VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 INCLUDING MT. ZION?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED AND BURIED IN HEBRON

WHERE IS NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA?

TOMB OF PATRIARCH

3 NAMES OF THE PLACE HEBRON SAME PLACE (KIRIATHARBA/ARBA/MACPELAH) 

WHERE IS BETHEL/BAYTULLAH ( HOUSE OF GOD OF ABRAHAM )


TO YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY!!!

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE AND WHAT IS ARABIA?

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI

PEACE ON EARTH!

LOOK AT (TINGNAN NINYO ANG LOOK NG AQABA!!!!!! OR GULF OF AQABA!!!!)


CLICK: THE MOUNT SINAI!!! (JEBEL MUSA)

CLICK HERE WHERE IS AQABA THEN ZOOM OUT!!! USE EARTH/SATTELITE VIEW!!!!!

Numbers 10:12

12 And the children of Israel took their journeys out of the WILDERNESS of SINAI; and the cloud rested in the  WILDERNESS of PARAN.

NUMBERS_10_12 NUMBERS_12_2

 

THE MOUNT SINAI (JEBEL MUSA)

ISLAM SAID MT. SINAI IS SAUDI ARABIA THEY REMOVED THE “GULF OF AQABA” IN THIS LINK SEE SAUDI ARABIA…THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!

HERE’S THE PROOF ON THAT LINK ABOVED!!!!!!

WHO REMOVED THE “GULF OF AQABA”?

COMPARE TO BIBLICAL MT. SINAI!!

SUMMARY NG KASINUNGALINGAN!!!!!

CLICK HERE: THE LETTER OF MUHAMMAD (ISLAM) TO MT. SINAI THE ONE WITH “GULF OF AQABA”

HOMILY ON THE GOSPEL OF ST. JOHN IN MT. SINAI (ST. CATHERINE)

photo 1

photo 2

THE “VALLEY OF BACA” AND THE “MOUNT ZION”! BIBLICAL EXACT LOCATION!!! PSALM 84:6-8!!

THE GOD OF JACOB/ISRAEL SEE VERSE 8

THE VALLEY OF BACA

Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7)

1  How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

2  My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.

3  Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

4  Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.

5  Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6  Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.

7  They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

8  O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.

9  Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.

10  For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.

11  For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

12  O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.

TYPE THE EARTH COORDINATES (31.769079, 35.227994) IN GOOGLE MAP OR GOOLE EARTH 

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO VALLEY OF BACA:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°46’08.66″N, 35°13’40.79″E OR 31.769076, 35.227994

SEE THE RESULT OF THAT VALLEY OF BACA!!

 SEE FROM VALLEY OF BACA TO MOUNT ZION

SEE THE EARTH COORDINATES IN BELOW MAP TRY IT IN YOUR OWN DEVICES!!!

MT_ZION_GOOGLE_MAP


VALLEY OF BACA!!! NOT DESERT

Psalm 84:5-7
King James Version (KJV)

5Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.

6Who passing through the (((((((valley of Baca))))))) make it a well; the rain also filleth the pools.

7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God.

ZION – THE CITY OF DAVID

2 Samuel 5:7
Nevertheless David took the strong hold of Zion: the same is the city of David.

1 Kings 8:1
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

1 Chronicles 11:5
And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

2 Chronicles 5:2
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.

 

LET US VISIT THE PLACE IN STREET VIEW IF THERE ARE VALLEYS IN COORDINATES OF  31 AND 35

near_valley_of_baca near_valley_of_baca2 near_valley_of_baca3

ISLAM CLAIM IN THE VALLEY OF BACA IN PSALM 84:6-7 TOGETHER WITH MT. ZION

bakkah_islam_claim_is_baca

islam_claim_in_baca

THE END!!

PRE-ISLAMIC ERA

ABRAHAM’S JOURNE UNTIL HE/THEY DIED AND BURRIED IN HEBRON

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

MUHAMMAD SAID!! CHRISTIANS ARE MY CITIZENS!!! (ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI)

PEACE ON EARTH!
THE MOUNT SINAI!!!!!!
http://st-katherine.net/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=65

ORIGINAL LETTER OF MUHAMMAD TO MT. SINAI. THE PROOF!!!!!!!

“This is a message from Muhammad ibn Abdullah, as a covenant to those who adopt Christianity,

NEAR and FAR

, we are with them. Verily I, the servants, the helpers, and my followers defend them,

because CHRISTIANS ARE MY CITIZENS;

and by Allah! I hold out against anything that displeases them.

No compulsion is to be on them. Neither are their judges to be removed from their jobs nor their monks from their monasteries.

No one is to destroy a [[[[HOUSE of their RELIGION]]]], to damage it, or to carry anything from it to the Muslims’ houses.
Should anyone take any of these, he would spoil God’s covenant and disobey His Prophet. Verily, they are my allies and have my secure charter against all that they hate.

No one is to force them to travel or to oblige them to fight. The Muslims are to fight for them. If a female

Christian is married to a Muslim

, it is not to take place without her approval.

She is not to be prevented from visiting her church to pray.

Their churches are to be respected. They are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their covenants. No one of the nation (Muslims) is to disobey the covenant till the Last Day (end of the world).”

English translation from ‘Muslim History: 570 – 1950 C.E.’ by Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq, ZMD Corporation. P.O. Box 8231 – Gaithersburg, MD 20898-8231 – Copyright Akram Zahoor 2000. P. 167.

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL, but the sultan gave the monks a copy of it and sanctioned its terms. From the enormous collection of ancient and modern rolls preserved in the monastery’s library, it is clear that the Covenant of the Prophet, whether or not authentic, was in some way or other renewed, and the privileges of protection and safe-conduct for the monks were upheld.

CHRISTIAN MONK FORSEEN/SAID MUHAMMAD CAREER AS A PROPHET.
QUESION: DO YOU THINK IF YOU ARE A “CHRISTIAN MONK” ARE YOU GOING TO DECLARE ANY PROPHET OF A DIFFERENT RELIGION?

PROOF #1

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad


PROOF #2 JEWS HATE YESHUA/IESOUS SO WARNS HIM ABOUT THE JEWS!!

http://www.truthnet.org/islam/whatisislam.html

*****************************
TO ALL MUSLIM/ISLAM ANSWER THIS!!!!
*****************************

MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. CATHERINE BECAUSE OF “HIS LETTER TO CHRISTIAN AND MUSLIM/ISLAM”. WHY ALL MUSLIM/ISLAM IN SAUDI ARABIA THEY ARE SAYING THAT MOUNT SINAI IS SAUDI ARABIA?

CLICK HERE!! TO WATCH THE LETTER OF MUHAMMAD!!

The ORIGINAL LETTER was taken away in 1517 by the Turkish Sultan Selim I and is now in the [[TOPKAPI MUSEUM IN STANBUL].

WHO IS THAT MUHAMMAD NOW IN MECCA?

THE TRUTH WILL SET YOU FREE!!!

A MUSLIM CLAIM ABOUT THE LETTER TO ST. CATHERINE (MOUNT SINAI!!!!)

BARNABAS IS JOSEPH FROM CYPRUS HE IS A CHRISTIAN!!!!!!!!
*********************************************************

KAYO KAWAWA DAHIL HINDI NINYO KILALA SI BERNABE!! YAANG SI BARNABAS AY TAUHAN NI PABLO..YAAN AY SI JOSE…..ANG LEVITANG TAGA-CYPRUS

ACTS 4:36

36 Ganoon ang ginawa ni JOSE, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihi’y “Anak na Matulungin.”

EXAMPLE:

ACTS 13:4 Dahil [[[isinugo ng Espiritu Santo]]], sina [[[Bernabe at Saulo]] ay nagpunta sa Seleucia at buhat doo’y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Cyprus.

PEACE ON EARTH!!!!!!!

AMEN!!!!!!!

CLICK HERE!! THE MT. SINAI!!!

WHAT IS “PATRIPASSIANISM” CHURCH NAME YESHUA\YEHOSHUA\YEHUSHUA?

 

 

GOD IS NOT A NAME!!!!!!!!!
SIMPLE PATRI(FATHER) PASSIO(PASSION) = PATRIPASSIANISM
WALANG BUGTONG NA ANAK NA NAIALAY SI ABRAHAM  HINDI NIYA NAIALAY SI ISAAC BAGKUS AY MAY PUMALIT NA RAM/UNCUSTRATED MALE SHEEP (YESHUA) DIYOS NG LUMANG TIPAN. YAN ANG SINABI NIYA KAY ABRAHAM DITO.

John 8:56-58

56 Your father Abraham rejoiced to [[see]] my day: and he saw it, and was glad.

57 Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was,  I AM

KUNG TUNAY KAYONG TAGA-SUNOD NI ABRAHAM DAPAT PINANIWALAAN NINYO AKO SABI NIYA. MAHIRAP MANG TANGGAPIN PERO ANG PINATAY AT INALAY PALA AY HINDI NAGPAPATAY NG ANAK KUNDI INALAY NIYA ANG KANYANG SARILI. DIYOS MISMO PINATAY NG MGA TAO!! NG ITO AY MAGKATAWANG TAO.

https://en.wikipedia.org/wiki/Patripassianism

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

 

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

= AMA, ANAK AT BANAL NA ESPIRITU SANTO

1. ANG “PATRIPASSIANISM” AY ISANG PANINIWALA SA PUSO NG TAO NA ANG AMA MISMO ANG IPINAKO SA KRUS AT NAGHIRAP WALA SIYANG IPINAPATAY NA IBA KUNDI ANG KANYANG SARILI BILANG KORDERO NA HANDOG SA IKAPAGPAPATAWAD NG KASALANAN NG LAHAT NG KANYANG MGA PINILI SIMULA PA NG LALANGIN ANG MUNDONG ITO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NI YHWH =

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

3. YEHUSHUA IS MY SAVIOUR NOT MY RELIGION.
Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS
http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO ITO SA MGA PASTOR NINYO AT MGA PARI

MGA TANONG KO SA “TRINITARIAN” O MARAMIHANG DIYOS ITANONG NINYO SA INYONG MGA PASTOR NINYO O MGA PARI. by: Arman G. de Castro (ONENESS CHRISTIAN – 2 CORINTHIAN 3:3) – RELIGION SA PUSO NG TAO.

1. MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?

SAGOT: WALA KAY JESUS LAHAT.

2. MAY NAKASULAT BA SA REVELATION NA DARATING ANG AMA?

SAGOT: REVELATION 22:12-13..(SI JESUS ANG DARATING) WALANG NAKASULAT NA PAGDATING NG AMA.

3. NG TAO SI JESUS NAGBANGGIT BA SIYA NG EKSAKTONG PANGALAN NG “AMA” NA DAPAT SAMBAHIN?

SAGOT: WALA…”AMA” LANG. ANG (ELI ELI = MY GOD MY GOD) GOD IS GENERAL NOUN. PUWEDENG MGA MYTHOLOGY GODS YAN. ASHERA, ZEUS, VENUS, AMA NG TAHANAN, AMA NG KATIPUNAN, DIYABLO ANG INYONG AMA (JOHN 8:44) ETC…ETC..

4. GENESIS 1:26 LALANGIN “NATIN” ANG TAO ……. NANATILI BA ANG SALITANG “NATIN” SA GENESIS 1:27?

GENESIS 1:26 VS GENESIS 1:27

SAGOT: GENESIS 1:27 AT NILALANG “NG DIYOS” ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN. LUMALANG “SIYA” NG ISANG LALAKI AT ISANG BABAE.

PLURAL BA ANG MGA SALITANG “NG DIYOS”, “KANYANG” AT “SIYA”?

5. KUNG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI JESUS ANG DARATING?

MATEO 24:26-27

Walang Nakakaalam ng Araw o Oras

36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.

37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” (JESUS) ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe.

6. ANG DIYOS=NAGSUGO=AMA AY IISA?

SAGOT: OO IISA MEANING NIYAN SA BIBLIA.

NASUSULAT: ANG NAGTATAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.(LUCAS 10:16)

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

NASUSULAT: ANG TUMATANGGAP SA AKIN TUMANGGAP SA AMA. (JOHN 13:20)

JOHN 13:20 Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap
naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

NASUSULAT: AKO AT ANG NAGSUGO(DIYOS,AMA) AY IISA (JOHN 10:30)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

NASUSULAT: ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN (JOHN 14:9).

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama]]]. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

7. NASUSULAT: AKO ANG DAAN, AKO ANG KATOTOHANAN, AKO ANG BUHAY WALANG MAKAKARATING SA AMA
KUNDI SA PAMAMAGITAN KO.

TANONG: ALISIN NINYO SI JESUS MAKAKARATING PA BA KAYO SA AMA?
SAGOT: HINDI NA.

8. BAKIT NAGKAUSAP NA SI DAVID AT SI JESUS? (HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS) FOCUS: MATEO 22:45

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
[[[[[[[[[[[45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?]]]]]]]]]]
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

9. BAKIT NAGKAUSAP NA SI PROPETA ISAIAH NG LUMANG TIPAN AT SI JESUS?

SEE JOHN 12:41

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

10. BAKIT SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOIESES? – (SEE JUDAS 1:5)

READ THE OLD SCRIPT: VULGATE BIBLE 405 A.D.

JUDAS 1:5

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam JESUS populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

BAKIT SI JESUS SA LUMANG KASULATAN ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO?

SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

ABRAHAM’s JOURNEY UNTIL HE/THEY DIED!! ANG PAGLALAKBAY NI ABRAHAM!! ABRAHAM NEVER BEEN IN SAUDI ARABIA!!!

THE WELL OF ABRAHAM/ISHMAEL/HAGAR IN BEERSHEBA

TOMBS OF ABRAHAM AND HIS FAMILY “TOMB OF PATRIARCH IN HEBRON!!!! 

WHERE IS PARAN OR PARAN DESSERT?

WHERE IS BACA IN PSALM 84:6-7 IT IS IN PSALM NOT IN GENESIS STORY

PRE-ISLAMIC

WHAT GOD SAID TO ABRAHAM FROM UR /IRAQ TO HARRAN TO CANAAN, SHECHEM, BETHEL ETC….

MGA LUGAR NA PINUNTAHAN NI ABRAHAM (ABRAHAM ROUTES)
IMG_1512
THE ABRAHAM’S JOURNEY HAPPENED ABOVE GULF OF AQABA SEE BELOW HOW FAR GULF OF AQABA IN MECCA

BETHEL_SIQUEM
TINGNAN ANG PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA TALATA:

DO NOT FORGET TO CLICK ALL THE MAPS of UR, HARAN, CANAAN, SHEKEHM, BETHEL, AI, NEGEV, HEBRON, GERAR, ETC…BELOW WITH EARTH COORDINATES!!!!!

UR/IRAQ (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGYPT/EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR (see below) BETWEEN CADES/KADESH AND SHUR (GEN 20:1) –>HEBRON(GEN. 23:19-20 burried Sarah HEBRON/MACPELAH) —>(GEN. 25:7-10 Died and Burried by Isaac and Ishmael in HEBRON/MACPELAH)

CLICK THIS BELOW LINK ANOTHER INFORMATION FOR HEBRON!!!

3 NAMES OF HEBRON = KIRIATHARBA or ARBA or MACPELAH (ALL HEBRON NAMES)

UR (IRAQ) TO HARAN, TO CANAAN, TO SHECHEM TO BETHELharan_sechem

 

gerar_hebron_beerseva

haran_sechem2

 


ISLAM CLAIM ABOUT KAABA WAS BUILD BY ABRAHAM AND ISHMAEL!!

build_by_abraham2build_by_abraham

FAKE FOOTPRINT OF ABRAHAM IN MECCA

WHERE IS BETHEL OR BAYTULLAH OF ABRAHAM?

TO GOD ALMIGHTY YEHUSHUA/YESHUA BE THE GLORY! Amen!

 

WHERE IS HARAN?

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS VALLEY OF BACA?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GALACIAN 2:11 SI PEDRO SA TURKEY/ANTIOCH

11 Nguni’t nang dumating si Cefas/PEDRO sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka’t siya’y nararapat hatulan.

evodiusignatius_of_antioch.pngwhereisignatiusofantiochinlistofpopeinromeantioch_antaka_turkey2

GOOGLE Search

ANG SABI NG JEHOVA’S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

WALANG TRINITY! ANG SALITANG “NATIN” BA AY TATLO(3)?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP ANG IKA-7 ARAW NA KANYANG IPINANGAKO (READ GENESIS 2:1-4) ITO ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA DARATING O MAGAGANAP “ANG BAGONG JERUSALEM” (REVELATION 21:9-27).

GENESIS 2:2 Sa loob ng anim na araw tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at Siya’y nagpahinga sa IKA-7 ARAW.

GENESIS 2:3 Pinagpala niya ang IKA-7 ARAW at itinangi, sapagkat sa araw na ito SIYA nagpahinga matapos likhain ang lahat.

ANO ANG SABI SA BAGONG TIPAN PATUNGKOL SA IKA-7 ARAW (READ HEBREW 4:1-13)?

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

HINDI MAKAKAPAMAHINGA SA AKING PILING AWIT 95:11

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. 4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” 5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.” 6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. 7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

KAPAG NARINIG NINYONG MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. 9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, 10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. 11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. 13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

AMEN!

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN “NATIN” ANG TAO? BAKIT “NATIN” ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

NARITO ANG SAGOT diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

“NG” DIYOS = SINGULAR;
“KANYANG” = SINGULAR;
“SIYA”. = SINGULAR;
(IISA LANG SIYA NA LUMALANG)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA RELIHIYON.

ANG “NATIN” PO NA NABANGGIT AY ANG MGA ANGEL NA SA SIMULA PA’Y NAGLILINGKOD NA SA DIYOS. SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NA NOONG ARAW AYON SA PANAGINIP NI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Ayan po mga kapatid sa Genesis 28:12 ay nandoon na ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

TANONG DIYOS BA SI KRISTO? OO sagot nila. KUNG DIYOS SI KRISTO IISA LANG ANG DIYOS EH DI SIYA ANG DIYOS. HINDI NAG-KAKAANAK ANG DIYOS DAHIL MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS AYON SA MGA DEVINE PROPHECIES O MGA HULA SA LUMANG TIPAN “ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN MISMO ANG MAGIGING TAO”. MAWAWALA ANG PAGIGING GODHEAD HINDI MO NA NGAYON MALAMAN KUNG SINO SA KANILA ANG MATAAS ANG POSISYON. AT ANG ISA PA NGAYON SA TRINITY HINDI MO MALAMAN KUNG KANINO MO IPINUPUKOL ANG IYONG PANALANGIN.

SINASAMBA NILA SI JESUS HINDI NAMAN TUMATANGGI

SI JESUS ANG NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NOONG PANAHON NI MOISES

HULA NA MAGSASAPALARAN SA DAMIT NI JESUS

SINO PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG HULA AT KATUPARAN

Amen!

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

BONOSUS THE FRIEND OF ST. JEROME WHA THE SAID?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

GENESIS 1:26 AT GENESIS 1:27 LALANGIN ” NATIN/SIYA DIN” ANG TAO AT NILALANG ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG LARAWAN. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

NGAYON TALAKAYIN NATIN ANG SALITANG “NATIN” NA SIYA DIN NAMANG NAKA-PLANO NA SA KANYA LAHAT NG BAGAY!

let_us_create_man_in_our_image

ako_at_ama_ay_iisa giveternalifealone GOD_OVER_ALL john_10_18

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG LARAWAN. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
LARAWAN NG KANYANG ANAK NA SIYA!!!

COLOSAS 1:15

15 Na SIYA ang LARAWAN ng Dios na di nakikita, ang PANGANAY ng lahat ng mga nilalang;

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

MAY INANYUAN PA BANG IBA ANG DIYOS?

ISAIAS 43:10

10 Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na INANYUAN una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.

Ang kausap nya doon ay ang kaniyang sariling manifestation.na si Hesus.

Paano nya nasabi Let us?

Roma 4:17 na tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na.

Kaya si cristo ( US ) ay panganay sa lahat ng nilalang kahit nauna pa si Adam lumitaw.

At siya ang blueprint ng lahat ng tao Roma 8:29.

ROMANS 8:29

29 Sapagka’t yaong mga nang una pa’y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng LARAWAN ng KANIYANG ANAK, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid:

Gen 1:26 let US sabi jan. Na nakatingin sa Hinaharap.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.


MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

FALSE SPIES AND NEWS ABOUT GIANT WAS KILLED BY GOD!!

TIKTIK NG GIANT PATAY
NUMBERS 13:2-3,30-33

2 Magsugo ka ng mga lalake na makakapaniktik sa lupain ng Canaan, na aking ibibigay sa mga anak ni Israel: isang lalake sa bawa’t isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo, na bawa’t isa’y prinsipe sa kanila. 

3 At sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng Paran ayon sa utos ng Panginoon: silang lahat ay mga lalaking pangulo sa mga anak ni Israel.
MASAMANG BALITA TSISMIS

30At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises, at sinabi, Ating akyating paminsan, at ating ariin; sapagka’t kaya nating lupigin. 

31 Nguni’t sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, Hindi tayo makaaakyat laban sa bayan; sapagka’t sila’y malakas kay sa atin. 

32 At sila’y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan, sa mga anak ni Israel, na sinasabi, Ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon; at lahat ng bayan na aming nakita roon, ay mga taong malalaki. 

33 At doo’y aming nakita ang mga Nefilim, ang mga anak ni Anac, na mula sa mga Nefilim: at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin.
DAHIL SA GIANT NA BALITA TALAGANG NAGKAGULO MGA ISRAELITA
NUNBERS 14:1 At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig, at humiyaw; at ang bayan ay umiyak ng gabing yaon
AYON PINATAY MGA TSISMOSO NA NAGBALITA NG MASAMANG BALITA SUPALPAL ISLAM
NIMBERS 14:36-37 At ang mga lalake, na sinugo ni Moises (NUMBERS 13:2) upang tumiktik ng lupain, na nagsipagbalik, at nagpaupasala ng buong kapisanan laban sa kaniya sa paghahatid ng masamang balita laban sa lupain, 

37 Sa makatuwid baga’y ang mga taong yaon na nagsipaghatid ng masamang balita ng lupain, ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon

Advertisements

ANG KATANGAHAN NG MGA MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO/MANALO (INCM) 1 DAY AY 1 SUN NYAHAHAHAHA!!

COMMON SENSE: KUNG TAO LANG SI CRISTO SA IGLESIA NI CRISTO KAYO AY IGLESIA NG TAO!!


1 SUN ONE DAY NG MGA BOBONG INCM


YUONG SUN 4th day na nagawa mga BOBONG INCM basa

4th day SUN, MOON, STARS CREATED NYAHAHAHAHA


Genesis 1:16 

16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.


2 Corinthians 4:6

6 For God, who COMMANDED the light to shine out of darkness(GEN 1:3 LET THERE BE KIGHT), hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the FACE of Jesus Christ.


JOHN 1:1-14 SEE THE BEAR WITNESS OF THE LIGHT (JOHN/ELIJAH)


John 1:1-14 THE WORD (LET THERE BE LIGHT OF GENESUS 1:3)

1 In the beginning was the WORD, and the WORD was with God, and the WORD was God.

2 The same was in the beginning with God.

3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4 In him was life; and the life was the [[LIGHT]] of men.

5 And the LIGHT shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

6 There was a man sent from God, whose name was John.

7 The same came for a witness, to BEAR WITNESS of the LIGHT, that all men through him might believe.

8 He (JOHN) was NOT that LIGHT, but was sent to bear witness of that Light.

9 That was the true LIGHT, which LIGHTETH every man that cometh into the world.

10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

11 He came unto his own, and his own received him not.

12 But as many as received him, to them gave he power [[[[to become the sons of God, ]]] even to them that believe on his name:

13 Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

14 And the WORD was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.INC DOCTRINE ITAKWIL ANG ARAL NA SI CRISTO AY TAO AT DIYOS.

THE BIRTH OF MIGHTY GOD, EVERLASTING FATHER AND GOD IS WITH US NOT MAN NOT SON BUT IMMANUEL PROPHECIES AND FULFILLMENT

CHALLENGE TO ALL RELIGIONS ANSWER THESE 3 QUESTIONS

CHALLENGE NAMIN SA INYO AT SA MGA LEADER NINYO KUNG TOTOO RELIGION NINYO ANG WALANG SAGOT WALA SA KATOTOTHANAN
CHALLENGE #1. SAAN DARATING AMA/ALLAH/JEHVOAH/YAHWEH SA AKLAT NG REVELATION. 

CHALLENGE #2 SAAN MAY APOSTOL AMA NINYO SA NEW TESTAMENT?

CHALLENGE #3 SAAN EKSAKTONG TALATA NG NEW TESTAMENT BUMANGGIT SI HESUS NA SAMBAHIN NINYO SI ALLAH/JEHVOAH/YAHWEH?

ANG KAPALPAKAN NI ELI FERNANDO SORIANO “BROTHER ELI” (ADD/MCGI LEADER)

KAPAG KADEBATE ATHEIST 1 CREATOR LANG SIYA SEE THE LINK ALSO BELOW

ONE CREATOR

KAPAG KADEBATE NA IBANG SEKTA JESUS IS GOD NAMAN SIYA AMA AT ANAK DIYOS NA HAYY!!

 

NAGYABANG PA MAY BAGAY DAW NA HINDI KAYANG GAWIN ANG DIYOS NAKUPO!! BASAANG KASALANAN

SABI NI ELI MAY BAGAY NA HINDI KAYANG GAWIN ANG DIYOS ANO SAGOT NIYA ANG MAGSINUNGALING NYAHAHAHA

TANONG: BAGAY BA ANG PAGSISINUNGALING HINDI BA’T YON EH ISANG URI NG KASALANAN NYAHAHAHAHAHA!!

SUPALPAL ANG MGA ADD/MCGI!!!

 

INTON R. SORIANO (PATRIPASSIANISM) VS SONNY ABDULLAH AKA HARBALLAH ISLAM TOPIC SPLIT PERSONALITY

Formal Debate Topic: Sino ang Diyos na may split personality? Allah ng muslim o Diyos ng Kristyano?

Muslim Side: Sonny Abdullah
Christian side: Inton R. Soriano

Sources: Bible, Quran and Hadith

Language: Filipino (Tagalog) or English. Taglish.

Moderators sa debate: Muslim side: Fareez, Chan Mae Thor
Christian side: Patutine, Mario Navales, Irene Santiago

Moderators para sa group. All Admins and Moderators

FORMAL DEBATE SEQUENCE:

1. Introduction of the Debater A

2. Introduction of the Debater B (opposition/Negative)

3. Presentation of the debater A — 2,000 minimum to 3,000 maximum words

4. Presentation of the debater B (Opposition/Negative) — 2,000 minimum to 3,000 maximum words

5. CROSS-EXAMINATION (ALTERNATE) – 10 questions — 500 words (randomized).

*sequence

A) Debater B (opposition) cross examine the debater A.
Debater A replies
B) Debater A cross examine the debater B (opposition).
Debater B (opposition) replies.

And so on…after all 10 questions been answered by both debaters.

*note: Please indicate the numbering of the questions and the replies.

6. Debater B(opposition/negative) rebuttal

7. Debater A Rebuttal

8. Debater B (opposition/negative) counter rebuttal

9. Debater A counter rebuttal

10. Rejoinder/Conclusion by the Debater B (opposition/negative).

11. Rejoinder/Conclusion by the Debater A.

Note: Each item/post should be a maximum of 1,500 words except where they are specifically indicated in the format itself. So the question post has only 500 words max.

RULES
These rules supersedes all previous agreements or understandings in pre-debate threads. Kindly review the rules carefully as these rules will prevail over others that you may have used in the past.

Start date:

This debate starts at the moment that this post has been posted. The Debater A is given two days to make his first posting

Behavioral Rules (numbered for easy reference.)

1. No Adhom

2. Presentation posts must be used by each side to present the arguments.

3. Cross-examination rules:

a) You must quote the post or the verse/verses presented
b) You cannot use your own presentation for your cross-examination
b) The debater can cross-examine the opponent presentation, the opponent answer or related to the topic.
c) The debater being cross-examine is expected to answer the questions directly.
d.) A question asking just a “Yes” or “No” answer is not allowed (It’s just a trick question).

4. No side comments allowed, focus on the topic being discussed.

6. During the rebuttal posts, no significantly new issues may be presented.

7. Maximum Word Count limit for each post is 1,500 words.FORMAT. Questions are part of the word count. Clarifications are part of the word count. Clarifications may be requested but no expectation is to be made that it will be addressed. Citations are part of the word count. These will also be part of the word count.

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. Debaters are welcome to indicate which are their preferred weekend days.

9. The Moderator can demand the debater to change his/her post in the Q&A or Rebuttal if the moderator believes that the post violates the rules stated earlier about relevance, focus, and appropriateness.

GUIDELINES:

1. Only KJV, ADB Bible and Quran (Saheeh International) are allowed books to be used in formal debates.
2. Links are not allowed for answering the debate, unless If the debater uses the hadith or any other sources, the debater must present the links for references.
3. Photo comments are not allowed.
4. English or Tagalog can be used. Arabic words or any other languages are not allowed, you must translate it to avoid confusion.
5. Each debater should assign his/her own moderator.
6. If you have any objection, notify your moderator so he/she will be the one to object. Your only role is to debate.
7. Group Admins and moderators only role is to keep the debate clean from side comments from comments sections and replies by kicking ang blocking troll members.

Image may contain: text
Comments
Job Mateo
Job MateoGroup Admin Sonny Abdullah, ikaw una magpopost ng introduction. Salamat

 · 

1

 · October 2 at 7:20pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo puwede ko ba ipost muna ang intro ko at bukas na ang stand ko after magpost ng kadebate ko, kasi hanggang 5pm lang po ako at gagawin ko pa ang stand ko para deretso po ang latagan at hindi madelay.

 · 

1

 · October 2 at 8:49pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo sige po at offtime ko na po, bukas po kapag nalatag na ni Inton R. Soriano ang intro niya ay ilalatag ko rin po ang magagawa ko na stand bukas, tutal ito po ang rules.

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent.See More

Remove

Inton R. Soriano
Job Mateo
Job MateoGroup Admin Sa formal debate nito lang ni Sonny ang bawal. Salamat.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tagal ng latag. Pa request naman Job Mateo si Ben T. Lador papasok dito para masaya si Patutine DepabPatutine Depablo

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Introduction lang mailalatag ni Sonny ngayon dahil offtime na niya.

Sige ipasok mo basta makikinotif lang siya.

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Yes, ganon RoseMarieFrancisco.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah 1. Introduction of the Debater A

Qalla rabbi israh lee sadree wa yasserlee aamree wa aahlul uqdatan min llisanee yafqahuwa qawlee.

Assalamo alaikom wa rahmatullahi wa barakatuho sa lahat ng mga kapatid sa agama islam at magandang araw naman po sa mga kaibigan natin kristiyano na nasa grupong ito lalo na po ang aking kadebateng si Inton R. Soriano at ganoon din po pinasalamatan ko si sir Job Mateo sa pagbigay ng oras na ilatag ang debateng ito at sa aking mga moderator na sila akh Fareez Rajah Hajj at sis Chan Mae Thor

Ako bilang mananampalataya ng ISLAM ay hindi po isang iskolar ngunit sa abot ng aking konting kaalaman ay aking patutunayan sa debate na ito sa topic na :-

“Sino ang Diy0s na may SPLIT PERSONALITY, Allah ng mga muslim o Diyos ng mga kristiyano”

na ang Allah (swt) ay tanging Diyos lamang at hindi walang ibang katauhan na katulad ng aral ng aking kadebate na si Hesus ay siya rin Diyos na kanyang tinatawag.

Alhamdolilah dahil sa usapin na ito ay ating maipahayag ang aral ng islam at maipakita natin sa lahat lalo na sa aking kadebate na si Inton R. Soriano na ang Allah (swt) ay Allahu Ahad (Bukod tangi na ang pagsamba ay para lamang sa kanya, na wala siyang katambal na kahit na sinuman).

Naway ang sinuman makakabasa po sa debateng ito ay buksan lang po ninyo ang inyong puso at isipan upang pagtibangin ninyo ang latag ng bawat isa sa amin ng aking kadebateng si Inton at doon ay kayo na po ang humatol kung saan aking idinadalangin na naway dumating ang hidaya ng Allah (swt) sa inyong lahat ng mga kapatid namin na kristiyano.

Hanggang dito na lang po at hinihiling ko lang po na sana maging mapayapa ang debateng ito at maiwasan ang personalan.

Sonny Abdullah aka Harballah Islam

 · 

12

 · October 2 at 9:00pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Wa ‘alaikumus Salam wa Rahmatullahi wa Barakatuho bro. Jazzakallah

Remove

Islam Deen Islam Rades
Islam Deen Islam Rades Wa alaykom salam wa rahmatullahi taa’alaa wa barakatuh bro sonny abdullah

Remove

Abdulrahkman Eraham Onutan
Abdulrahkman Eraham Onutan Waälaykumus’Salam Warahmatullahi Wabarakatuh”Lillah mga bro kbabalik kulang,bc masyado sa trabahu,bka sandali lang ako dto kc maaga ako mamaya,Musta bro Abdullah?Salam sayO Sister Nicole Fuentes?pcensiya na kayo pinakialaman ng pamangkin ko ang account ko,hehe

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Inton R. Soriano, maari ka na magpost ng introduction mo. Salamat.

 · 

1

 · October 2 at 9:04pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Intro :

Patutunayan ko na walang split personality ang Dios naming (Patripassianism). Na kung saan madaming sekta ang di nakaka unawa ng hiwaga ng kaniyang pagka Dios at ng kaniyang kamangha manghang mga gawa mula pa noong una.

At sana sa debateng ito ay may mapulot ang iba o matutunan man lang kahit isang kudlit.

Magandang umaga.

 · 

8

 · October 3 at 1:21am

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Sonny Abdullah, maari ka na magpost ng presentation mo. Salamat.

 · 

1

 · October 3 at 3:46pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah nakalatag na po sir Job Mateo at pasensiya na po tinapos ko ang work ko dito sa opisina bago ko inilatag

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah 3. Presentation of the debater A — 2,000 minimum to 3,000 maximum words

Part 1.

Bismillahirarrahmanir raheem (sa ngalan ng Allah ang mahabagin at maawain).

Una sa lahat ay akin muna ipakilala ang Allah (swt) sa kanyang kapahayagan sa banal na Quran mula sa suratul ikhlas.

========================================================
112: Say, “He is Allah, [who is] One, Allah, the Eternal Refuge, He neither begets nor is born, Nor is there to Him any equivalent.”
========================================================

Malinaw po na ang Allah subhana wa ta’ala ay iisa , na bukod tangi na inaasahan ng kanyang mga nilikha, hindi siya nagkaroon ng anak o hindi siya ipinanganak at siya ay walang katulad o hindi puwedeng itulad sa kanyang mga nilikha.

Ngayon nakita natin po sa isang ayah ng quran ang malinaw na batayan natin na ang Allah (swt) ay hindi puwedeng magkaroon ng ibang katauhan (split personality) sapagkat kung papaano siya ipinakilala ng mga propheta ay ganoon din po siya ipinakilala ng propheta Muhammad (saw).

Kung gayon ay ano ba ang ipinangaral ng mga propheta na siyang isinugo ng Allah (swt), ating alamin po sa mga ito.

>>> Una si Noah (as)

========================================================
7: 59 We had certainly sent Noah to his people, and he said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. Indeed, I fear for you the punishment of a tremendous Day.
========================================================

>>> si Abraham at Jacob ay kanilang ipinag-utos kung sino ang sasambahin.

========================================================
2: 132-133 And Abraham instructed his sons [to do the same] and [so did] Jacob, [saying], “O my sons, indeed Allah has chosen for you this religion, so do not die except while you are Muslims.” Or were you witnesses when death approached Jacob, when he said to his sons, “What will you worship after me?” They said, “We will worship your God and the God of your fathers, Abraham and Ishmael and Isaac – one God. And we are Muslims [in submission] to Him.
========================================================

>>> Si Hud (as)

========================================================
7:65 And to the ‘Aad [We sent] their brother Hud. He said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. Then will you not fear Him?”
========================================================

>>> Si Salih (as)

========================================================
7:73 And to the Thamud [We sent] their brother Salih. He said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. This is the she-camel of Allah [sent] to you as a sign. So leave her to eat within Allah ‘s land and do not touch her with harm, lest there seize you a painful punishment.
========================================================

>>> Si Shuaib (as)

========================================================
7:85 And to [the people of] Madyan [We sent] their brother Shu’ayb. He said, “O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. So fulfill the measure and weight and do not deprive people of their due and cause not corruption upon the earth after its reformation. That is better for you, if you should be believers.
========================================================

>>> Si Luqman.

========================================================
31:13 And [mention, O Muhammad], when Luqman said to his son while he was instructing him, “O my son, do not associate [anything] with Allah . Indeed, association [with him] is great injustice.”
========================================================

>>> Si Moses (as) ay mismong nakausap ng Allah (swt) at nagpakilala dito.

========================================================
20:14 Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance.
========================================================

>>> Si Hesus ay kanyang ipinakilala ang Allah (swt) na kanyang panginoon at panginoon ng lahat.

========================================================
43:64 Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. This is a straight path.
========================================================

>>> At ang panghuli ay ang propheta Muhammad (saw).

========================================================
21:106-108 Indeed, in this [Qur’an] is notification for a worshipping people, And We have not sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds, Say, “It is only revealed to me that your god is but one God; so will you be Muslims [in submission to Him]?”
========================================================

Napakalinaw po mga kapatid na ang mga propheta at mga sugo ng Allah (swt) ay nagtuturo po na sambahin lamang ang nag-iisang Diyos at walang katuruan na sumamba bukod sa kanya, kung kaya ating tingnan kung mayroon bang split personality na ipinikilala ang mga isinugo ng dakilang lumikha.

Alam ko po na ang nais tukuyin ng aking kadebate ay ang nakasaad sa quran na ipinahayag ng Allah (swt) gamit ang pangmaramihan salita na ayon sa salitang Arabic ay nahnu or we kung saan ito ay plural of respect at bakit sapagkat ang saksi sa paglikha ng Allah (swt) ay mga anghel tulad po ng ayah na ito kung saan po tinukoy po ng Allah (swt) mismo ang mga anghel.

========================================================
38:71-72 [So mention] when your Lord said to the angels, “Indeed, I am going to create a human being from clay, So when I have proportioned him and breathed into him of My [created] soul, then fall down to him in prostration.”
========================================================

Ngayon bakit po nabanggit po ang plural o pangmaramihan, ito ba ay dahil may split personality po ang Allah (swt), hindi po sapagkat malinaw po na ang mga anghel na saksi ay isa po sa mga sinusugo po niya, basa.

========================================================
19:64 [Gabriel said], “And we [angels] descend not except by the order of your Lord. To Him belongs that before us and that behind us and what is in between. And never is your Lord forgetful –

97:4 The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter.

78:38 The Day that the Spirit and the angels will stand in rows, they will not speak except for one whom the Most Merciful permits, and he will say what is correct.
========================================================

Ngayon tandaan po natin na sinabi ng Allah (swt) sa banal na quran.

========================================================
16:51-52 And Allah has said, “Do not take for yourselves two deities. He is but one God, so fear only Me. And to Him belongs whatever is in the heavens and the earth, and to Him is [due] worship constantly. Then is it other than Allah that you fear?
========================================================

Huwag daw sumamba sa dalawang diyos dahil bukod tangi na ang Allah ay nag-iisa at kararapat-dapat na sambahin at tanging dapat katakutan.

At ang Allah ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan, siya na bukod tanging dapat na sambahin at huwag matakot sa iba kung hindi sa kanya lamang.

Sa madaling salita ay ating natutunghayan na bukod tangi lamang siya at wala siyang katambal o walang ibang katauhan na i-uugnay sa kanya.

continuation….

 · 

9

 · October 3 at 4:22pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Part 2.

Ngayon dumako naman po tayo sa aral ng aking kadebateng si Inton Soriano kung saan malinaw po na ang Diyos sa lumang tipan ay siyang nagkatawang tao bilang si Hesus.

Ayon po sa bibliyang pinanghahawakan ng aking kadebate ay ating mababasa po na ang Diyos na ito ay tanging siya lamang at wala ng iba.

==========================================================
2 Mga Hari 19:19Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
19 Ngayon nga, Oh Panginoon naming Dios, iligtas mo kami, isinasamo ko sa iyo sa kaniyang kamay, upang makilala ng lahat na kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoong Dios, ikaw lamang.

Isaias 43:10-12Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
10 Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.
11 Ako, sa makatuwid baga’y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas.
12 Ako’y nagpahayag, at ako’y nagligtas, at ako’y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya’t kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios.

Isaias 45:20-22Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
20 Kayo’y mangagpipisan at magsiparito; magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa: sila’y walang kaalaman na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan, at nagsisidalangin sa dios na hindi makapagliligtas.
21 Kayo’y mangagpahayag, at mangagpasapit; oo, magsanggunian silang magkakasama: sinong nagpakilala nito mula nang mga unang panahon? sinong nagpahayag niyaon nang una? hindi baga ang Panginoon? at walang Dios liban sa akin: isang ganap na Dios at Tagapagligtas; walang iba liban sa akin.
22 Kayo’y magsitingin sa akin, at kayo’y mangaligtas, lahat na taga wakas ng lupa: sapagka’t ako’y Dios, at walang iba liban sa akin.
==========================================================

Napakalinaw po ang pagpakilala ng Diyos sa sarili niya at wala po kayong mababasa na siya ay mayroon ibang katauhan o split personality na matatawag at mismong sa isang talata ay kanyang ipinahayag.

==========================================================
Deuteronomio 6:4Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
4 Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon:
==========================================================

Ngayon sino ang Diyos na nabanggit si Hesus din ba tulad ng aral ng aking kadebate, ang sagot ay hindi po dahil sa isang pagtatanong kay hesus ay kanyang winika.

==========================================================
Marcos 12:29Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
29 Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa:
==========================================================

So, inulit po ni Hesus kung sino ang Diyos na tinutukoy sa nasabing talata at ito ay sinuportahan ng isa pang talata mula rin po sa juan.

==========================================================
Juan 17:3Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.

Juan 20:17Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
17 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.
==========================================================

Kung gayon po ay na mayroon po ipinakilala si Hesus na Diyos na tinatawag pa niyang ama, ay papaanong mangyari na si Hesus din ang Diyos sa unang tipan gayong alam naman natin na si Hesus ay ipinanganak lang ni Maria.

Isa pang nakakatawa na aral ay iyong sabihin mo na si Hesus iyong Diyos sa lumang tipan ngunit mayroon siyang tinatawag na Diyos at tulad po sa talatang ito kung saan sinisisi pa ang Diyos na siya daw ay pinabayaan.

==========================================================
Marcos 15:34Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
34 At nang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig: Eloi, Eloi, lama sabacthani? na kung liliwanagin ay, Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?
==========================================================|

So, papaano mo sasabihin na iisa lang po ang Diyos sa lumang tipan at si Hesus, maliban kung mayroon po itong SPLIT PERSONALITY o dalawang katauhan.

Ngayon si Hesus ba ay siyang Diyos sa lumang tipan, ating tunghayan ang patunay sa usapin na ito.

1. ANG KANYANG IPINANGARAL AY GALING SA DIYOS, HINDI PO SIYA ITO.

==========================================================
Juan 8:40Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
40 Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo’y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito’y hindi ginawa ni Abraham.
==========================================================

2. ANG KANYANG GINAGAWA AY NANGGALING SA NAGSUGO SA KANYA, HINDI NAMAN PUWEDENG SARILI NIYA ANG NAGSUGO SA KANYA MISMO.

==========================================================
Juan 5:30Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
30 Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko’y matuwid; sapagka’t hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.
==========================================================

3. MAS DAKILA DAW IYONG AMA O DIYOS KAYSA KANYA, SO IBA NGA PO SI HESUS.

==========================================================
Juan 13:16Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
16 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya

Juan 14:28Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
28 Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Kung ako’y inyong iniibig, kayo’y mangagagalak, dahil sa ako’y pasasa Ama: sapagka’t ang Ama ay lalong dakila kay sa akin.
==========================================================

4. NAKAKABUHAY SIYA NG PATAY NG DAHIL SA TINAWAG NIYANG AMA O SA MADALING SALITA AY YAONG DIYOS, KASI NGA PO HINDI NAMAN PO SIYA IYONG DIYOS NA TUNAY NA BUMUHAY KAY LAZARO.

==========================================================
Juan 11:38-43Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
38 Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon nga’y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon.
39 Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka’t may apat na araw nang siya’y namamatay.
40 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios?
41 Kaya’t inalis nila ang bato. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako’y iyong dininig.
42 At nalalaman ko na ako’y lagi mong dinirinig: nguni’t ito’y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila’y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin.
43 At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka.
Ngayon nakita po natin ang ilan po sa patunay natin na walang split personality ang Diyos, ang unawa lang po ng aking kadebate ang nagsasabing ang Diyos sa lumang tipan ay siyang nagkatawang tao na si Hesus.
==========================================================

continuation…

 · 

10

 · October 3 at 4:25pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah PART 3:

Subukan nga natin tanungin si Pablo na kanilang pinagkukunan ng aral kung ang Diyos ba sa lumang tipan ay siyang si Hesus, ano ba ang tutuo mang Pablo.

Ang sagot ni Pablo.

==========================================================
Filemon 3Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.

Roma 15:6Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
6 Upang kayo na may isang pagiisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo.

Efeso 1:2-3Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.
3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa’t pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay Cristo:

1 Timoteo 2:5Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
5 Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus,
==========================================================

Siguro naman po ay malinaw po kung sino si Hesus at iba po siya sa Diyos na ipinakilala ni mang Pablo, at kailan at sino ang gumawa na panginoon at kristo kay Hesus, basa.

==========================================================
Mga Gawa 2:36Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
36 Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus.
==========================================================

Naway alam na natin kung bakit po sinasabi ko na ang paniniwala ng aking kadebate na SPLIT PERSONALITY ay walang katotohanan at ginamit na po natin ang bibliya nila bukod sa quran na ating sandigan ng katotohanan.

Sa muli ay aking iiwan po ang nasa banal na quran kung saan nilinaw po ni Hesus or Isa ibn Maryam na ang Diyos ay ang Allah (swt) at hindi po siya ang Diyos na ito.

==========================================================
Surah Imran 3:
And [I have come] confirming what was before me of the Torah and to make lawful for you some of what was forbidden to you. And I have come to you with a sign from your Lord, so fear Allah and obey me. Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. That is the straight path.”
==========================================================

Ang Allah (swt) o ang Diyos ay siyang Diyos ni Hesus at hindi po sila iisa or SPLIT PERSONALITY.

Naway ang aking inilatag na batayan ay magkaroon ng kabuluhan sa lahat at buksan ninyo ang inyong isipan at damdamin patungkol sa ISLAM.

Masalama.

 · 

11

 · October 3 at 4:26pm

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Inton R. Soriano maari ka na magpost ng presentation mo. Salamat

 · 

2

 · October 3 at 5:56pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Compose lang ako

 · 

1

 · October 3 at 6:06pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Assalamo Alaikom wa rahmatullahi wa barakatuho sa aking moderator na si akh Fareez Rajah Hajj at sis Chan Mae Thor gayundin sa head admin na si Job Mateo tapos na po ang aking oras (Office hours) at kapag makalatag na ang aking kadebate at magtanong po siya ay bukas ko na po masasagot o matutugunan, salamat po.

 · 

5

 · October 3 at 10:03pm · Edited

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Aba nag fb ka habang sa opicina…buti di ka napuna ng boss mo…tapos bawal ang weekend?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Opo Elma puwede po ako mag fb basta po wala po ako work at alam ng boss ko at mga kasama ko in fact po alam nila na nagdadawah po ako at sila pa nga ang saksi sa maraming nagshahada sa pamamagitan ko po, kaya nga po kung sinasabi ko na work muna ako ay ibig sabihin may trabaho po ako sa opis.

Ngayon po ay cp po ang gamit ko at minsan mahina pa ang signal kaya sa opisina lang po ako nakakapagpost dahil malakas ang net at desktop gamit ko.

Hayan po nagpaliwanag na po ako at kung weekend po ay nasa rules po at para sa pamilya po iyan, ok na po ba?

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Binabayaran ka….buong araw…tapos fb ka?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Elma hindi malinaw ang paliwanag ko at bakit nga pala ako nagpapaliwanag sa iyo, sino kaba. 😏

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Medyo nag wonder ako lagi mo sinasambit ang oras mo…hahaha! Tapos lagi ka man fb panay post mo.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Elma kasi after office hours ay cp gamit ko at sinasabi ko ang hours ko para alam ng kausap ko, hindi kasi ako katulad ninyo na nagbadbad sa fb, nakakatuwa lang ang dami mong napupuna gayong hindi mo naman ako kilala personally, sino kaba?

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Hahaha alam ko modus mo…hihihi…i rest my argument to you…ty.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah tama rest muna kasi nais mo lang yata makipagchatting sa akin, tingnan mo Elma Soloveres Tagaduar nasa opis na ako kaya natagged na ang name ko.

tandaan mo at basahin masyado ang sabi ko, kasi hindi ka naman nagbabasa.

No automatic alt text available.

 · 

1

 · October 5 at 3:37pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Constructive post : 1

Split personality nga ba ang Dios gayong iisa lang naman ang Dios.

Saan nga ba naligaw ang karamihan sa pagbasa at pag unawa ng biblia? Ating umpisahan sa Genesis 1:26 na sinasabi (lalangin #natin ang tao). Sa paanong paraan ginawa ng Dios ang tao na may ka natin gayong siya lamang doon ay nag iisa sa paglikha (malakias 2:10) ? Sino ang ka-natin ng Dios? Ang isa pa niyang persona(ayon sa ibang sekta)? O mga anghel kaya na mga espiritung tagapaglingkod din at mga nilalang(Hebreo 1:14).

Para sa kaalaman ng hindi nakaka alam.lalo na sa aking katunggali. Ang ka natin niya diyaan sa talatang iyan ay ang kaniyang #human_manifestation o si Cristo Hesus.

Reasonable o matalino ang Dios namin. Dahil KUNG lilikhain niya ang tao ayon sa kaniyang wangis noong pasimula. Lalabas anyong DIOS (Filipos 2:6) ang mga tao, immortal walang laman gaya ng laman ng tao ,espiritu etc.

Ano ang ginawa niya na reasonable sa isip ng tao para hindi maging fairytale ang biblia? Gumawa siya ng #BLUEPRINT , sino iyon? Ang kaniyang sarili o human manifestation sa katauhang HESUS.

So paano sinabi ng Dios lalangin natin ang tao sa kanyang sarili sa hinaharap? Roma 4:17- na tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na.

So ka natin niya ung sarili niya na nasa hinaharap. Bakit? Kase si Cristo ang #blueprint ng mga tao -Roma 8:29. Kaya siya tinawag na panganay sa lahat ng nilalang kahit nauna pa sa kanya si Adam (colosas 1:15) kahit na 1st century lang siya #nagkatawang tao.

Kaya sa Genesis 1:27 singular na lang. Nilalang ng Dios ang tao ayon sa #kaniyang sariling larawan.

Ngayon sa hula ng kaniyang pagkakatawang tao, ipinasulat nya lahat ng mga gagawin nya.

Alin alin yun? Narito nakasulat : Mateo 5:17 Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.

Alin alin pa?

Awit 40:7 Nang magkagayo’y sinabi ko: Narito, dumating ako; sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin:

Awit 40:8 Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, Oh Dios ko; Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso.

So bale may mga nakasulat sa mga balumbon tungkol sa kanya. At ang sabi niya ay kaniyang kinalulugurang sundin ang kalooban ng Dios. Kaya lagi niyang sinasabi. Ang kalo oban ng ama ang kaniyang ginaganap pati na sa paghatol.

At pati ang kaniyang pagiging Anak ng Dios. Bakit siya naging anak ng Dios? Gaganapin o susundin lang naman niya ang mga nakasulat tungkol sa kaniya.

Then bago siya umakyat sa langit, ni reveal din naman niya sa mga alagad na gaganapin lang talaga niya lahat ng nasusulat tungkol sa kaniya (LUKaS 24:25-27,44). At buhat noon ay naliwanagan ang mga apostol tungkol sa kasulatan.

Isang halimbawa pa dito na nagpapatunay na siya din ang Ama.

Si #ugat at si #supling

Ang hula : Isaias 11:1 At may lalabas na usbong sa puno ni Isai, at isang sanga mula sa kaniyang mga ugat ay magbubunga:

Awit 110:1 Sinabi ng Panginoon (UGaT) sa aking panginoon (SUPLING), umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.

Na kung saan ay ipinahayag mismo ng Panginoong Hesus na siya rin ang dalawang tinutukoy dito.

Pahayag 22:16 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo’y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

Dahil ang ugat ni david ay ang Dios.

Lucas 3:38 Ni Enos, ni Set, ni Adam, ng Dios.

Isa pang pagpapatunay para sa ikalilinaw ng lahat tungkol sa paksa.

Tungkol sa Dios na nangako kay Abraham

Noong unang panahon ang lahat ng usap ay ipinanunumpa sa Dios, (ex.22:11)

subalit ng nangako siya kay Abraham…Hebreo 6:13 Sapagka’t nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa’y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang #kaniyang_sarili,

Bakit kaya sarili na nya ang ipinangako nya? Kase siya na ang pinaka mataas sa lahat at siya pa mismo ang nangako.

Nagkaroon ng katuparan ang pangako kay Abraham sa pamamagitan ni Hesus. Sa pamamagitan ng isang binhi. Si cristo.

Malinaw na ang hiwaga ng Dios ay nanatiling hiwaga parin sa iba upang maganap ang sinasabi ng propeta.habakkuk 1:5.

So walang split personality na nangyari. Tawag doon ay kamangha mangha, kagila-gilalas.

Isaias 29:14 Dahil dito narito, pasisimulan kong gawin ang isang kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito, isang kagilagilalas na gawa at kamanghamangha: at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga mabait ay malilingid.

 · 

3

 · October 4 at 10:09am

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Constrictive post : 2

#identity_theft

Bakit pagnanakaw ng isang personalidad ang ginawa ng allah na ito?

Unang una : wala siyang personality. Kase isa lang naman siyang dios diosan (moon god).

At kung babasahin natin ang quran , Malalaman natin doon na ang ibig sabihin ng allah ay #god base sa kwento na kung babasahin natin ay hawig ang kwento ni moises sa biblia na ang Dios naman na nakausap ni Moises ay nagpakilalang si YHWH o (God or Lord).

Al -lah means ” the god”

#kinanya_ni_allah_ang_torah

Surah 32:23 we certainly gave moses the scripture (torah)

Pero bakit walang allah na pangalan na binabanggit si moises sa TORAh? (5 books of moses)

At ang nakakalungkot po diyaan. Nabasa ni moises ang kaniyang kamatayan sa binigay daw na aklat ni allah. (Deut chapter 34). So ang magiging palusot ng aking katunggali diyaan. Hindi daw iyan ang tunay na torah. Kung hindi iyan ang tunay na torah, bakit hindi alam ni allah kung nasaan? Hindi ba allah is allknowing the most wise? Hmmmm.

At kung si allah nga ba talaga ang nagbigay ng torah kay moises. Bakit wala si seth? Bakit nalunod si Ham/cham. At bakit nakalimutan niya na may anak siya sa torah?

Genesis 6:2 Na nakita ng mga anak ng Dios, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao; at sila’y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili.

And say, “Praise to Allah, who has not taken a son and has had no partner in [His] dominion and has no [need of a] protector out of weakness; and glorify Him with [great] glorification.” 17:111

Pretending lang pala itong si allah na wise at allknowing. Dami nyang nakalimutan. Kase naman identity theft lang ginawa ng magaling na sumulat ng kuran.

Ang tatay ni abraham sa quran ay azar.
And [mention, O Muhammad], when Abraham said to his father  Azar, “Do you take idols as deities? Indeed, I see you and your people to be in manifest error.”

Samantalang dito ay thare… So halata na panggap na all knowing and wise itong si allah.

Genesis 11:27 Ito nga ang mga lahi ni Thare. Naging anak ni Thare si Abram, si Nachor, at si Haran; at naging anak ni Haran si Lot.

Ang injeel or gospel ni allah
SAHIH INTERNATIONAL
And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous. 5:46
Para sa kanilang baluktot na paniniwala at dahil nga kinanya na ni allah lahat. Silipin natin kung sino ba talaga ang sumulat ng 4 gospel si allah nga ba?

Katunayan na isang bluffer itong quran ni allah ay mga apostol ang sumulat ng gospel na kinanya nya ulit.

Lucas 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin,Lucas 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita,Lucas 1:3 Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula nang una, na isulat sa iyong sunodsunod, kagalanggalang na Teofilo;

Katunayan ang book of john ay inamin nya na siya ang sumulat noon.

Juan 21:24 Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito, at sumulat ng mga bagay na ito; at nalalaman namin na ang kaniyang patotoo ay totoo.

Ang magiging palusot na naman ng aking katinggali at sasabihin. Ang hawak naming biblia ay korap at peke.

So syempre sentido kumon. Itanong natin kay allah kung alam nya kung nasaan ang original na injeel kase all knowing at wise sya. Pero ang magiging tugon ay #case_closed alam mo na.

Subalit dahil ang Dios namin ay totoong Dios at matalino sa hindi sinasadyang pagkakataon ay hindi niya pinapayagan na maligaw ang kaniyang mga anak.

Dahil nga sa lahat na lang ay #inangkin ni allah, pati si satanas na identity theft din nya.

 Q 3:54 – allah the best deceiver

Pahayag 12:9 At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya’y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.

Ang masakit jan ang heaven ni allah ay may mga apoy.

sahih International: And we have sought [to reach] the heaven but found it filled with powerful guards and burning flames.

Tapos eto pa.

O you who believe! Strong drink and games of chance and idols and divine arrows are only an infamy of Satan’s handiwork. Leave it aside that you may succeed.
— Sura 5:

Un pala…

A similitude of the Garden which those who keep their duty (to Allah) are promised: Therein are rivers of water unpolluted … and rivers of wine delicious to the drinkers.
— Sura 47:15

So si allah ay walang sariling personality. Kase identity theft lang ang kanyang ginawa.

Ang tunay na pangalan niya ay HUBAL.

 · 

6

 · October 4 at 10:11am

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano End of my constructive post.

 · 

4

 · October 4 at 10:16am

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Patutine Depablo pa add nga po mare si tatang ben. Salamat

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj NEXT:

5. CROSS-EXAMINATION (ALTERNATE) – 10 questions — 500 words (randomized).
*sequence
A) Debater B (opposition) cross examine the debater A.
Debater A replies
B) Debater A cross examine the debater B (opposition).
Debater B (opposition) replies.
And so on…after all 10 questions been answered by both debaters.
*note: Please indicate the numbering of the questions and the replies.

 · 

1

 · October 4 at 1:40pm · Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj naghihintay ako sa cross exam ng kadebate ko.

notify Job Mateo

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Okey bro…may time limit naman ho, At yon po ung magiging guide niyo (both debater) na iwasang lumagpas.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sige po akh Fareez Rajah Hajj baka lang kasi nasasayang ang oras lalo mamaya ay offtime ko naman po

 · 

1

 · October 4 at 4:52pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj We’ll hope na mababasa to ni Inton at ng makapagbigay na siya ng kanyang tanong….inshaa Allah.

 · 

1

 · October 4 at 4:54pm

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Inton R. Soriano pwede mo na simulan ang cross examination mo kay Sonny Abdullah. SalSonny Abdullah

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo nais ko lang ipaalam na hanggang 5pm lang po ako dito sa opisina at logout na ako, kung sakali po na abutan ako ay bukas na po ako magtatanong.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Bukas na ako mag cross examine. Tnx

 · 

2

 · October 4 at 8:36pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano bukas ba at baka abutan ka ng limit time natin, sayang naman ang oras brad.

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. Debaters are welcome to indicate which are their preferred weekend days.

notify Job Mateo Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Sonny Abdullah last po niya ang presentation niya. Salamat.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj WE WILL NOTE LANG NA INTON’S time was elapsed…di po siya nakalatag ng TANONG NIYA sa loob ng 24 hours after his last post.

ITO PO YONG NAKASAAD SA RULES NG DEBATE:

8. Time limit is 24 hours from the last post by the opponent. (Note: No further editing is allowed after posting. If editing is needed, PM the mod for permission and a correction post may be inserted if permitted, but no change to the original post is still allowed.) Weekends are NOT counted. Debaters are welcome to indicate which are their preferred weekend days.

 · 

1

 · October 5 at 10:57am · Edited

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Wala namang last post by the opponent Fareez Raja na nag elapse sa 24 hour limit ni Inton Soriano …😂

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Ask Admin Job Mateo 4 that matter brad Mario. Thanks

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj PAKIUNAWA NA LANG ITO BRAD:

Sonny AbdullahSee More

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj 2loy pa rn

 · 

1

 · October 5 at 5:14pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sabi ko today ako maglalatag ng cross examine. Medyo busy lang.
So panalo na kayo ganun ba?

 · 

3

 · October 5 at 10:58am

Remove

Hide 14 Replies
Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Depende na sa kadebate mo ang disisyon. As of the moment, pwede ka namang makapaglatag ng tanong…

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Wala namang last post by the opponent Fareez Rajah Hajj na nag elapse sa 24 hour limit ni Inton Soriano …😂

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Pakibasa na lang ung reply portion na nakapagkoment siAdmin Job Mateo…about sa time limit.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj HETO:

Sonny AbdullahSee More

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Naka post nako ng unang question.
So naka ready na ung iba. Wait ko na lang sagot. Baka kase di masagot yung unang question ko baka magakaroon pa ng paglilinaw. So to follow na lang ung iba.

 · 

1

 · October 5 at 11:40am

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Nabasa mo na brad Mario?

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Oo nbasa ko Fareez Rajah Hajj …last post nga niya ang presentation nya….Agree nman ako don 😂

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Mario Navales pede pasuyo pre. Pa add naman si tatang arman sa group si Ben T. Lador. Kokopyahin lang itong whole debate para mai post sa website nya. Salamat in advance.

 · 

2

 · October 5 at 12:13pm

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Nai add ko na siya kagabi ..nag ask to Join cgeci add ko ulit

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Baka nasa blocked siya. Salamat

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Mamaya sagutin ko ang tanong nandoon kasi sa opisina ang listahan ng mga tanong ko at ok lang kung nareplase si inton pagbibigyan ko

 · 

1

 · October 5 at 2:07pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Para makasunod sa rules.

Sa part 1 na latag ni Sonny Abdullah may sinabi siya doon na #sa_ngalan_ng_allah_ang_mahabagin_at_maawainSee More

 · 

5

 · October 5 at 11:01am

Remove

Ash Dawud
Ash Dawud ALLAH means name of God

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah 5. CROSS-EXAMINATION (ALTERNATE) – 10 questions — 500 words (randomized).

Ang sagot #1

Ang pangalan ng Allah (swt) ay siyang nabanggit mo diyan mismo.

Kung nagtaka ka kung bakit ang sabi doon ay sa ngalan ng Allah, ang mahabagin at maunawain, dahil ito ang unang salitang ginagamit namin sa pambungad na pananalita, ngayon iyan ba ang pangalan, basa.

===========================================================
20:14
إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

ENGLISH: Sahih International
Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance.

FRENCH: Muhammad Hamidullah
Certes, c’est Moi Allah: point de divinité que Moi. Adore-Moi donc et accomplis la Salât pour te souvenir de Moi.

INDONESIAN:
Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku.

SPANISH: Sheikh Isa Garcia
Yo soy Al-lah, y no hay más divinidad que Yo. Adórame solo a Mí y haz la oración para recordarme.

GERMAN: Bubenheim & Elyas
Gewiß, Ich bin Allah. Es gibt keinen Gott außer Mir. So diene Mir und verrichte das Gebet zu Meinem Gedenken.
===========================================================

Ang linaw po nagpakilala siya na ang pangalan niya ay Allah at walang ibang diyos maliban sa kanya.

sa pagsalin po ng ibang bansa ay malinaw po na hindi po inalis ang pangalan Allah sapagkat ito ay pangalang pantangi, salamat po.

 · 

5

 · October 5 at 3:16pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Unang tanong #1:

Ayon po sa aking katunggali na kanyang sinabi:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Saan nga ba naligaw ang karamihan sa pagbasa at pag unawa ng biblia? Ating umpisahan sa Genesis 1:26 na sinasabi (lalangin #natin ang tao). Sa paanong paraan ginawa ng Dios ang tao na may ka natin gayong siya lamang doon ay nag iisa sa paglikha (malakias 2:10) ? Sino ang ka-natin ng Dios? Ang isa pa niyang persona(ayon sa ibang sekta)? O mga anghel kaya na mga espiritung tagapaglingkod din at mga nilalang(Hebreo 1:14).

Para sa kaalaman ng hindi nakaka alam.lalo na sa aking katunggali. Ang ka natin niya diyaan sa talatang iyan ay ang kaniyang #human_manifestation o si Cristo Hesus.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Kung si Hesus po ang nabanggit na NATIN doon sa Genesis 1:26

Sino iyong nagsalitang Diyos “At sinabi ngDios” at nagsabing lalangin natin ang tao sa ating larawan?

Si Hesus po ba?

 · 

3

 · October 5 at 3:17pm

Remove

Joel Ramon
Joel Ramon Hind yan masasagot ng tama!!
Dahil ang ama at anak sa kanila ay iisang persona lamang..😃😃

Maling pananampalataya

 · 

1

 · October 5 at 4:32pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sa tanong mong kung sino ang nagsalitang Dios sa Gen. 1:26.

Sagot sa iyong tanong :

Ang pangalan ng Dios na nagsalita doon ay YHWH o mas kilala sa tawag na Ama.

Na noong siya ay nagkatawang tao nakilala bilang si Hesus.

Sa katotohanan niyan ang iba ay nasa constructive post ko na.

Hebreo 13:8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man.

Siya din si alpha at omega. Pahayag 1:8

At siya ang walang hanggang Ama. Isaias 9:6

Kaya kapag kami ay TUMATAWAG sa PANGALANG HESUS….. Kami ay tumatawag sa Ama.

Dahil kami ay Kaniyang mga Anak at siya ay aming Dios. >Pahayag 21:6-7

 · 

2

 · October 5 at 7:09pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tanong no 2:

Sa sinabi mong ito , sino ang tinutukoy ni allah na #He tapos biglang sinabi na only Me?

Image may contain: text

 · 

1

 · October 5 at 7:19pm · Edited

Remove

Hide 34 Replies
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo Fareez Rajah Hajj Mario Navalespuwede po ba ang may image?

kasi kung alam ko na puwede ay sana gumamit na ako.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo hindi ba violation ito sa rules namin.

No automatic alt text available.

 · 

2

 · October 5 at 7:38pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj SA GUIDELINES, GANITO ANG NASABI SA #3

3. Photo comments are not allowed.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ang laman lang nyan ay yung sinabi mo. Cp lang kase ang gamit ko. So kapag kokopyahin ko lang yang part sa comment mo ay makokopya ko lahat. So yan lang ung alternative na alam ko para makopya ko ng tumpak ang sinabi mo.

In fact kahit verses ko nga walang laman ung iba kase naka cp lang ako. Sira kase ung monitor ng computer ko.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano kilala ninyo ako na mahilig maglagay ng ilustrasyon pero may rules tayo kaya hindi ko ginawa ito, kaya wait natin ang moderator mo na si Mario Navales at head admin na si Job Mateo dahil dalawang violation muna ito.. ako nga pilit ko ini-copy paste ang post mo para masunod ko ang rules

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Diko kase alam kung yung photo comment ay kung unrelated sa paksa. Kase ung laman ng photo na yan ay latag mo lang mismo.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano bago ka sumalang sa debate ay dapat alam mo ang rules, minsan na ginamit namin iyan sa debate ko with kaet aka judah

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Pero kung sa ikagaganda at ikababasa ng marami. I edit ko na lang.

Sa late posting ko. Nakiusap ako kahapon na today ako maglalatag. Tsaka minuto lang ako na delay. So wala naman doong problema.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Mas maiging written Inton kasi may iba rito ay free data…bukod sa ipinagbawal nga yong PHOTO COMMENTS according sa GUIDELINES #3

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano So i edit ko na lang. Para wala na kayong masabe. Para lang matapos tong debate. Maganda dulo nito e

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Kung photo comment lang ..hindi nga siguro Pwde Sonny Abdullah pero hindi lang nman Photo comment ang nakalagay sa comment …nanjan kasi nakapaloob ang tanong niya

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano wala naman problema sa akin kasi gusto ko matuloy ang debate kahit ilang beses mo pa malabag, pero nais ko malaman din ang desisyon ng head admin at mga moderator.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj HINDI RIN NAMAN NAKASTATE NA PAG RELATED AY PWEDE ANG PHOTO COMMENTS…..OR YONG UNRELATED SA PAKSA ANG HINDI PWEDE NAPHOTO COMMENTS. Thanks

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Mario Navales iyan po ang ipinagbawal ni Job Mateonoon kasi naglagay ako ng sampol pero hindi niya tinanggap ito at sabi bawal talaga ang photo comment

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ang unawa ko kase doon ung photo na may mga nakalagay na trolls etc.

So para walang away. Edit ko na lang.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Maigi sigurong idouble check niyo ang Rules, Format at Guidelines ng debateng ito….address ko po yan both sides

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano I edit ko na lang. Para smooth tayo.

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Quran 16:51-52 ang naka Photo comment

Na nanggaling sa Constructive post Ni Sonny Abdullah …..

Wala akong nakikitang masama sa Photo comment na yan..

 · 

1

 · October 5 at 7:55pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj 3. Photo comments are not allowed.

MAGING ANUMANG LAMAN NIYAN AY BAWAL.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Mario Navales kung puwede pala iyan ay bakit pa ako magpakahirap magpost o magkowt, wait lang natin si sir Job Mateo para maliwanagan po tayo.

dapat kasi nagbabasa po si Inton R. Soriano sa rules bago siya sumalang, tingnan mo hindi ako makapaglatag ng tagalog quran kasi ang inilagay ni Job Mateo ay sahih international, hindi man lang ako nakapagsabi na puwede ang tagalog quran

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Yamu na brad Mario Navales. Maki fit muna tayo. Just for now. Para next time lagyan na yan ng fixed rules. No photo comment at anytime and any kind.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano nasa rules po at huwag na po tayo magkunwaring kami pa ang mali, sumunod lang tayo sa rules, PERIOD!

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Hindi kase naka indicate jan kung unrelated photos and memes ang pinagbabawal.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano malinaw po NO PHOTO COMMENT, so tatanungin kita ang latag mo ba photo or hindi?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj 4 me as moderator of broSonny ay okey lang na iedit niyo yan INTON…pero ang concern naman ni bro ay hintayin ang FINAL SAY ng MAINADMIN….Siya kasi gumawa niyan.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano I edit ko na nga lang. Para matuloy lang.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ok lang ba o hindi?

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Cge Inton e edit mo na..i lagay mo n lang ang mismong Verse na yan sa quran

 · 

1

 · October 5 at 8:03pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah so para hindi madelay ang debate ay edit muna Inton R. Soriano kasi hanggang 5pm lang ako at bukas ay weekend at itutuloy lang natin ito sa sabado or linggo.

 · 

1

 · October 5 at 8:05pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj sis Chan Mae Thor parang nakalimutan ni sir Job Mateo ito pero doon sa objection ng kadebate ko ay hindi niya nakalimutan, nagtatanong lang po.

 · 

1

 · October 8 at 4:23pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Hindi na kase maaalis ung picture jan.

Isang paraan na lang jan ay burahin ung comment.

Pero pasok sa rules yan kung #qoute lang naman yung purpose not to insult.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano pasensiya kana nais ko lang din malaman ang pananalita dito ni Job Mateo medyo napansin ko lang na medyo hindi niya yata nakita ang ilang beses na pagmention ko sa kanya dito.

hindi pa namin nakuha ni akh Fareez Rajah Hajj kung ano baSee More

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Nasa intension kase un. Nasa rules naman yun. #Qoute

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ang sagot #2

Sapagkat ang kapahayagan ng Allah (swt) ay ipinahayag sa pamamagitan ni Anghel Jibril/Gabriel, ang nagsalita diyan ay si Jibril kapag pantukoy sa Allah (swt) at kung pantukoy naman sa Allah (swt) na kanyang ipinahayag na salita nito ay pumapatungkol sa kanya.

Kaya nga sabi pa sa banal na Quran.

==========================================================
78:38 The Day that the Spirit and the angels will stand in rows, they will not speak except for one whom the Most Merciful permits, and he will say what is correct.
==========================================================

 · 

3

 · October 5 at 7:35pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj MAY NAPANSIN TAYONG PHOTO COMMENTS ang Christian side…whichis against sa GUIDELINES #3.

 · 

4

 · October 5 at 7:44pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah tanong na ako bro Fareez Rajah Hajj kasi baka abutan ako ng offtime ko

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah nailatag ko na bro

 · 

1

 · October 5 at 8:18pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ikalawang Tanong #2

Ayon po sa tindig ng aking kadebateng si Inton.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Reasonable o matalino ang Dios namin. Dahil KUNG lilikhain niya ang tao ayon sa kaniyang wangis noong pasimula. Lalabas anyong DIOS (Filipos 2:6) ang mga tao, immortal walang laman gaya ng laman ng tao ,espiritu etc.

Ano ang ginawa niya na reasonable sa isip ng tao para hindi maging fairytale ang biblia? Gumawa siya ng #BLUEPRINT , sino iyon? Ang kaniyang sarili o human manifestation sa katauhang HESUS.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Kung ang Diyos mismo ay si hesus at ginamit po ninyo ang Filipos 2:6 ngayon nais ko ilatag ang kasunod na mga talata.
=================================================
Filipos 2:11Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.
=================================================

Ayon po sa talata ay si Hesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

Sino po iyong Diyos Ama sa talata?

 · 

3

 · October 5 at 8:15pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sagot sa ikalawang tanong mo :

Sino ang Dios Ama sa talata (filipos 2:11)?

Sagot no. 2

Si Hesus din.

Sa sequence ng sulat ni Pablo, hindi niya isinulat ang mga bagay sa biblia ng pa #buking para lang maka-unawa ang mga walang tiyaga. Isinulat niya iyan sa #hiwaga.

I Corinto 2:7 Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin:

I Corinto 2:8 Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka’t kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:

Dahil ang ipinangungusap ni Pablo sa filipos 2, ay ang pagkakatawang tao ng Dios (Hesus).
upang patunayan na SIYA (DIOS) ay totoo.

Sabi nga : He make Himself visible to human to prove them He was true.

So sa talata na iyan, Pinakikilala ni Pablo na ang Dios ay totoo sa pamamagitan ni Hesus. Na ang sabi : “bagaman siya ay nasa anyong Dios”

 · 

3

 · October 5 at 8:44pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah.

Ngayon gamitan natin ng quran verse ang paborito kong verse : surah 32:23 ang sabi diyaan :
And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
Take note : siya nagbigay ng torah.

Tanong : saan mababasa sa TORAH na ang pangalan ng Dios nila Abraham, isaac,jacob etc ay allah?

 · 

5

 · October 5 at 9:17pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj May Private Message (PM) po pala sa akn si broSonny kagabi na ngayon ko lng nabasa. ITO PO YON:

Sonny Abdullah
Salam bro sa sabado siguro ako makasagot kasi offtime ko na kanina at bukas ay day off ko, paki inform lang si inton at job mateo
Yesterday at 10:53pm · Sent from Mobile

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Jazak Allahu khairan akh Fareez Rajah Hajj in sha Allah sa bukas ay masasagot ko ang tanong at ready narin tanong ko doon sa opisina.
Nasa rules naman ang weekend.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ang sagot #3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++See More

 · 

5

 · October 7 at 3:13pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ikatlong tanong #3:

Ayon sa iyong naging tindig patungkol sa mga nasusulat kuno kay Hesus na kinumpirma ang kanyang pagkakatawang tao.

+++++++++++++++++++++++++++++++++==========++++++++++++++++
Ngayon sa hula ng kaniyang pagkakatawang tao, ipinasulat nya lahat ng mga gagawin nya.

Alin alin yun? Narito nakasulat : Mateo 5:17 Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.

Alin alin pa?

Awit 40:7 Nang magkagayo’y sinabi ko: Narito, dumating ako; sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin:

Awit 40:8 Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, Oh Dios ko; Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso.

So bale may mga nakasulat sa mga balumbon tungkol sa kanya. At ang sabi niya ay kaniyang kinalulugurang sundin ang kalooban ng Dios. Kaya lagi niyang sinasabi. Ang kalo oban ng ama ang kaniyang ginaganap pati na sa paghatol.

At pati ang kaniyang pagiging Anak ng Dios. Bakit siya naging anak ng Dios? Gaganapin o susundin lang naman niya ang mga nakasulat tungkol sa kaniya.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Nabanggit mo na hinulaan siya gamit mo ang nasa lumang tipan, kung kaya nais ko magbigay ka sa akin ng talata sa lumang tipan na nasabi ng Diyos na siya ay magkatawang tao sa hinaharap, takenote po talata po tulad nagkowt ka sa lumang tipan na sinasabi mo na may nakasulat tungkol sa kanya o kung wala po ay pakisagot lang po ng “WALA”.

 · 

5

 · October 7 at 3:15pm

Remove

Avira McAfee
Avira McAfee Notification. R Zep 3:14-16. Hihi

 · 

1

 · October 7 at 4:36pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Job Mateo Mario Navales hindi nasagot ng direcho ung tanong ko.

Anyway lalagyan ko na lang ng note :

Kase sa mga nilatag niya sa constructive post niya nababanggit ng mga propeta doon ang allah.

Tapos sa nilatag nya gamit ang bible, hindi daw nababanggit.

So dalawang version yan. Contradict sa nilatag nya.

Paki silip konti. Tapos abante tayo.

 · 

2

 · October 7 at 6:24pm

Remove

Hide 14 Replies
Sonny Abdullah
Sonny Abdullah tutal objection ito at dito na lang din ako magpost, hanggang 3pm lang po ako dito sa opisina at sakali po na may sagot na po kayo Inton R. Soriano sa tanong ko at may tanong kayo, kung hindi ko man po maabutan ay bukas ko na masasagot, salamat po!

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj may objection daw ang kadebate ko, bahala kana makipag usap at kung sakali sa inbox mo lang ako magsend para hindi po mauwi sa side comment.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Indirect answer yung sagot mo. Ginawa mong rebuttal.
Nirebuttal mo yung tanong ko.
Pati ung constructive mo kinontra mo sa sagot mo. See More

 · 

2

 · October 7 at 6:32pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Kung gusto mo iisa isahin ko. #Kinontra mo latag mo. Tapos #nirebuttal mo tanong ko.

 · 

1

 · October 7 at 6:34pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano paki-screenshot lang po sa post ko kung saan ang indirect answer, kasi ako ang linaw ng sagot ko in fact ang tanong mo nga nawala sa paksa na SPLIT PERSONALITY, hindi pangalan ng Allah (swt) ang paksa

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Oo split personality ung paksa dito. Kase may #paratang ako sa constructive post ko. At isa un sa main objective ko. Sabi nga : there’s so many ways to catch a fish.

So meron akong estilo sa pamamaraan na alam ko.

 · 

1

 · October 7 at 6:37pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano in sha Allah pagpasok ni akh Fareez Rajah Hajj at sis Chan Mae Thor baka maipakita nila ang deretsahan sagot ko, may basihan sa bibliya mo at sa quran.

No automatic alt text available.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah deretsahan sagot iyan at hindi po laway lang

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Wait natin ung mga moderators.

Kung lulusot ung indirect answer.

Job Mateo Mario Navales

 · 

2

 · October 7 at 6:38pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Since hinihingi ni Inton ang side ni Mario at Job, ay hihintayin natin kung anong masasabi nila… in shaa Allah. Wait muna natin bro Sonny. And okey yang may SS ka here para maipakita mo sa kanila ur side.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Of course akh Fareez Rajah Hajj malinaw kasi ang sagot ko.

una ang tanong ay kung may Allah daw sa Torah, so if ang tinatanong niya na torah ay nasa bibliya niya, nandiyan ang batayan ko sa jeremias at sofonias.. plus ang nasa 20:14..

 · 

1

 · October 7 at 6:47pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah work muna ako akh Fareez Rajah Hajj kasi malapit na ang offtime ko, isang oras na lang at pauwi na ako ng bahay

 · 

1

 · October 7 at 6:48pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Sige bro….i PM na lang kita later if maycomments nasiAdmin Job at Mario….and if online din ako maya in shaa Allah. Massalama

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Sorry ngayon lang ako naka online

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo post : for bases only — Inton R. Soriano Tanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah. See More

No automatic alt text available.

 · 

3

 · October 7 at 6:47pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Nilatag eh quran. Ang Tanong ko saan sa TORAH?

Paki check mga mod. Wait ko nalang. Nirebuttal ung tanong ko eh.

 · 

2

 · October 7 at 6:51pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Bago siya naglatag ng QUR’AN sa sagot niya, naglatag muna siya from OT….db? Sinuportahan lang niya ung sagot niya from OT with the verses from Qur’an para mas matibay….

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Basahin mo muna tanong ko. Tapos sagot nya. Tapos sabihin mo kung nasagot o hindi.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Nasagot niya….batay sa inilahad niya ay walang letra por letra na Allah….ANG PALIWANAG KUNG BAKIT WALA ay mababasa ngasa isinagot sau…2 verses from ur Bible ginamit niyang basehan sa sagot niya….then he supported it from Qur’an…para mas matibay sagot niya…YAN UNG UNAWAKOSASAGOT SAU NI BRO SONNY.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Hahahaha. Basahin mo mabuti tanong ko.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Marahil, kung may teknik ka sa presentasyon mo, may teknik din siya sa pagsasagot niya….with supportimg verses from ur Debate SOURCES na BIBLE AND QUR’AN.

 · 

1

 · October 7 at 7:09pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj pasensiya na at baka bukas na ito dahil wala pa si sir Job Mateo at ilang minuto na lang ay uwian na namin, nais ko lang ipakita nito na mali ang sinasabi niya na quran lang ang talag ko.

ang quran ay suporta ko na sa islam lang nagkaroon ng katuparan ang nasa bibliya niya na binanggit.

No automatic alt text available.

 · 

1

 · October 7 at 7:12pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano torah ba ito?

No automatic alt text available.

 · 

1

 · October 7 at 7:15pm

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Sonny Abdullah
Cross examination rule C.

The debater being cross examine is expected to answer the question directly.

Sana nilagay mo na walang mababasa sa Torah na Allah dahil sa ganito…saka ipost mo yung answer mo. Salamat.

By the way, may rebuttals naman kaya okay na yan. Proceed na kayo. Let the readers decide na lang. Salamat

 · 

5

 · October 7 at 8:19pm · Edited

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo pasensiya na po hindi ko na po nalagay ang talata mismo kasi hahaba pa kung ilalagay ko po, pero ang tinutukoy ko ay ito pong AKO NGA, alam naman ninyo kung saan po iyan hindi po ba sa exodus but ito ay hindi mo masasabing pangalan ng Diyos..

so papaano mo nasabing hindi ako sumagot ng deretso gayong may paliwanag naman po ako

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor may objection parin si Inton R. Soriano at kung kailangan na ilagay ko pa ang sinasabi niyang nasa torah ay ilalagay ko po, in fact ang tinutukoy ko na nasa torah po ay ito po.

Image may contain: text

 · 

1

 · October 8 at 4:22pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano (((((( Re-post ))))

Medyo may problema sa sagot ng ka debate ko. Mukang di nya naintindihan ung tanong ko.
Ang isinagot po niya ay QURAN na may salitang allah.

Ang hinihingi ko po ay sa TORAH.

#admin Job Mateo Mario Navales Patutine Depablo

Tanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah.

Ngayon gamitan natin ng quran verse ang paborito kong verse : surah 32:23 ang sabi diyaan :
And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
Take note : siya nagbigay ng torah.

Tanong : saan mababasa sa TORAH na ang pangalan ng Dios nila Abraham, isaac,jacob etc ay allah?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Actually wala pala akong nasabi sa sinasabi mo na constructive post na Allah ang pangalan ng Diyos sa TORAH.

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah o ayan Inton R. Soriano moderator mo na ang nagsabi

Remove

Vergilio Balgua Cerbito
Vergilio Balgua Cerbito gud job mr moderator….

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Mario Navales ung mga #character sa bible na binanggit nya sa constructive post nya ay mga character sa TORAH.

So considered un para i match ang dalawang aklat.

Nilinaw ko naman kung saan galing yung tanong.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano moderator muna ang nagsabi pero binabalewala mo yata

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Mario Navales

Paki check muna.

Dito kase ako bumatay.

Sa quran verses na nilatag nya.

 Sabi mo :!

Una si Noah

7:59 o my people worship allah

Si abraham

2:132-133 allah has chosen for you this religion.

Etc…

Kaya lumabas yang tanong ko na ikatlo (3).

################

Tanong no. 3

Inilatag mo sa constructive post mo na ang mga propeta sa TORAH ay nakausap ni allah.

Ngayon gamitan natin ng quran verse ang paborito kong verse : surah 32:23 ang sabi diyaan :
And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
Take note : siya nagbigay ng torah.

Tanong : saan mababasa sa TORAH na ang pangalan ng Dios nila Abraham, isaac,jacob etc ay allah?

 · 

1

 · October 8 at 6:42pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah okey na Inton R. Soriano mali si Job Mateo na ang ilagay ay SPLIT PERSONALITY malinaw na kung ano ang nais mo idebate at next time puwede natin iyan idebate

No automatic alt text available.

 · 

1

 · October 8 at 6:43pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sayang hindi pinapakinggan si Mario Navales at ilang paglabag na kaya ginagawa ni Inton R. Soriano

ano sa tingin mo sis Job Mateo akh Fareez Rajah Hajj sis Chan Mae Thor

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ahh may paratang ako sa constructive post ko. So wag mang hula Sonny Abdullah

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano ito nga huli ka, wala sa ayah na kinowt mo iyong torah, naghahanap ka lang ng palusot

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah nagsabi na ang moderator mo pero sige ka parin sa pagkakalat

No automatic alt text available.

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Sa Ayah na un nakalagay TORAH IS A GUIDANCE TO ISRAEL ..hindi Rin sinabi Na ALLAH ANG NAME NYA DON SA TORAH …..

 · 

2

 · October 8 at 6:52pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah bro Mario Navales wala naman kasi pangalan ang Diyos dahil ang AKO NGA ay hindi naman pangalan, kaya nga ang sagot ko ay nandoon sa jeremias at sofonias or zephania… siguro kung hindi ko man inilagay ang exodus ay dahil ayaw ko na humaba lang ang post ko, ito nga iyong laman ng post ko

Image may contain: text

 · 

1

 · October 8 at 6:54pm

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Kaya hindi Mo pwde pilitin PASAGUTIN ANG kadebate mo sa bagay na Hindi nman un ang Sinabi mismo…un lang Inton R. Soriano ….

 · 

1

 · October 8 at 6:53pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Eto oh kalinaw.

Mario Navales See More

 · 

1

 · October 8 at 6:54pm

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Basta ang ma Aadvise ko Inton R. Soriano ipagpatuloy na lang Ang debate …kasi yang mga punto na ipinupunto mo pwde mo nmang i POINT yan sa Rebuttal ehhh

 · 

1

 · October 8 at 7:11pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah wala na bro Mario Navales kumain kana kasi nalaman na natin kung ano pala ang nais niya idebate

Remove

Vergilio Balgua Cerbito
Vergilio Balgua Cerbito pede nmn dun nalang ilabas s rebuttal ang hinaing at dalamhati eh….kaso mukhang di n aabot dun dito plng umaatungal n eh…😊

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj MAY DECISION NA ANG HEADADMIN NA ITULOY ANG DEBATE…ganun din ang mismong moderator mo Inton, at ako’y ganun din ang maipapayo ko.

Sa REBUTTAL mo na lang ilalabas yang tutol mo sa sagot ng kadebate mo. See More

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj GUIDELINES:

5. Each debater should assign his/her own moderator.
6. If you have any objection, notify your moderator so he/she will be the one to object. Your only role is to debate

Remove

Job Mateo
Job MateoGroup Admin Inton R. Soriano proceed na tayo. Kung feeling mo hindi nasagutan ng direct answer pwede mo na lang gawin sa rebuttals. Salamat

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah sir Job Mateo offtime ko na po, at kung sakali ay bukas na matutuloy ito, wait lang din ako sa sagot ng aking kadebate.

tapusin ko muna ang report ko, babay po

 · 

1

 · October 8 at 9:28pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sagot sa question no. 3 ni Sonny Abdullah.

Nais daw niya na magbigay ako ng talata sa lumang tipan na nasabi ng Dios na siya ay magkatawang tao sa hinaharap.

Sagot

Isaias 9:6 Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.

Mikas 5:2 Nguni’t ikaw, Beth-lehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, mula nang walang hanggan.

 · 

4

 · October 8 at 10:46pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Tanong no. 4

Sabi mo si Hesus ay kaniyang ipinakilala ang allah() na kanyang panginoon at panginoon ng lahat ( 46:63)

Ngayon may verse na ganito sa quran : 19:30

[Jesus] said, “Indeed, I am the servant of Allah . He has given me the Scripture and made me a prophet.

5:46
And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous.

Saan sa GOSPEL sinabi ni Hesus na ang pangalan ng Dios niya ay allah?

 · 

2

 · October 8 at 11:06pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Itatanong ko lang bilang moderator ni bro….at para na rin sa kalinawan ng lahat d2, ANONG ‘GOSPEL” YANG TINUTUKOY MO BRAD, ANG NEW TESTAMENT na nasa Biblya niyo?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj ANOTHER TO BE CLEARED, nasa paksa niyo pa rin ba ito? Dahil Split Personality ng Diyos ng mga Kristyanos at Split Personality ng Allah ng mga Muslims ang ireresolba db?

 · 

1

 · October 8 at 11:15pm · Edited

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Basahin mo constructive no. 2 ko. At sa rebuttal lalabas lahat yan. Basta need ko lang sagot.

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Sabagay…open facts naman yan now if ano ang Kasalukuyang tinutukoy raw na Gospel. Salamat.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Paki basa na lang mabuti ang tanong. Wait ko sagot. Baka tomorow ko na makita.

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo matanong lng kita Fareez Rajah Hajj kung may Gospel ka ng islam na Jesus saan na itong book nato? ILATAG MO… baka quran ilatag mo ha?

 · 

1

 · October 10 at 7:33pm

Remove

Guadalupe Ejercito
Guadalupe EjercitoGroup Admin Fareez Rajah Hajj sensys kna kung di kita matutulungan ok bz lang talaga ako sa hukid

 · 

1

 · October 9 at 7:38am

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ang sagot#4

Ang tanong ng aking kadebateng si Inton R. Soriano kung saan nagkowt ng talata mula sa 19:30 and 5:46 .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Saan sa GOSPEL sinabi ni Hesus na ang pangalan ng Dios niya ay allah?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang nasabing talata mula sa 19:30 at 5:46 ay kapahayagan ng Allah (swt) sa pamamagitan ni Anghel Jibril kung saan isinasalaysay niya ang paghirang niya kay Isa ibn Maryam (as) bilang propheta, at ayon sa aking kadebate ay hinahanap nya kung saan sa GOSPEL na sinabi ni Hesus ang pangalan ng Diyos ay Allah.

Una sa lahat ay kung binasa ni Inton R. Soriano ang nasa ayah sa quran na kinowt niya mula sa 5:46 ay mababasa po natin ay ganito.

===========================================================
5:46 And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous.
===========================================================

pakibasa lang po ang litanyang ito.

“confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel”

Ang INJIL po ay pagkumpirma po sa naunang kasulatan ang TAURAT, sa madaling salita po ay ang INJIL na tinutukoy dito ay hindi po ang NEW TESTAMENT kung saan isinulat po ng apat na ebanghelyo at ang mga sulat ni pablo kung saan ni hindi nakita o nasaksihan ni Hesus or Isa ibn Maryam (as).

Kung kaya ang sagot ko na deretsahan ay wala po sa NEW TESTAMENT na nabanggit ang pangalan na ALLAH, pero basi sa aramikong katawagan sa Diyos nila ay Elah na katunog ng Allah. salamat po!

Notify Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor Job Mateo

 · 

4

 · October 9 at 3:23pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ikaapat na tanong #4:

Ayon muli sa iyong naging tindig ay ganito.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Isang halimbawa pa dito na nagpapatunay na siya din ang Ama.

Si #ugat at si #supling

Ang hula : Isaias 11:1 At may lalabas na usbong sa puno ni Isai, at isang sanga mula sa kaniyang mga ugat ay magbubunga:

Awit 110:1 Sinabi ng Panginoon (UGaT) sa aking panginoon (SUPLING), umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.

Na kung saan ay ipinahayag mismo ng Panginoong Hesus na siya rin ang dalawang tinutukoy dito.

Pahayag 22:16 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo’y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

Dahil ang ugat ni david ay ang Dios.

Lucas 3:38 Ni Enos, ni Set, ni Adam, ng Dios.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Bagaman ang inyong salin sa awit ay may dagdag (nasa open and close parenthesis) Ayon sa Markus kung saan kanyang binanggit ito.

===========================================================
Marcos 16:19Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
19 Ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na sila’y mangakausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit, at lumuklok sa kanan ng Dios
===========================================================

Ang tanong ay sino iyong Diyos na tinutukoy kung saan si Hesus ay doon lumuklok sa kanan ng Diyos?

 · 

3

 · October 9 at 3:32pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sagot sa ika apat (4) mong tanong :

Ginamit mo ang talatang markos 16:19 na ang sabi doon, si Hesus tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Dios.

Ang nakalagay diyaan ay -lumuklok sa kanan ng Dios.

Hindi yan literal na right o kanan na tumutukoy sa location na kanan.

Exodo 15:6 Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay dumudurog ng kaaway.
Exodo 15:6 Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, Oh Panginoon, ay dumudurog ng kaaway.

Hebreo 1:3 Palibhasa’y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan;

Ang kanan ng Dios pala ay nandiyaan ang KARANGALAN sa kaitaasan.

Saan kaya yang KANAN na iyan?

Awit 74:11 Bakit mo iniuurong ang iyong kamay, ang iyong kanan? Ilabas mo sa iyong sinapupunan, at iyong lipulin sila.

Ibig sabihin…  Bumalik siya sa KAnIYAng #karangalan sa kaitaasan.

Katunayan.

Juan 6:62 Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una?

Yan ung tinutukoy ni MARCOS.

 · 

1

 · October 9 at 4:40pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ika limang (5) tanong

Sabi mo, si moises ay mismong nakausap ng allah.

At dahil nga SILA allah ang nagbigay ng TORAH kay moises. 32:23

Tanong : saan mababasa sa torah na si allah ay nakausap ni Moises?

 · 

1

 · October 9 at 4:58pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ang sagot #5

Ayon po sa inyong naging tanong na ito na ang ikadalawang beses na itanong sa akin mula sa iyong stand at hindi sa stand ko.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tanong : saan mababasa sa torah na si allah ay nakausap ni Moises?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ito po ang laman ng ayah.
==========================================================
32:23 And We certainly gave Moses the Scripture, so do not be in doubt over his meeting. And we made the Torah guidance for the Children of Israel.
==========================================================

Sapagkat kinumpirma po ng quran ang taurat dahil hindi na po ito exist sa panahon ngayon, ating tutugunan basi po diwa kung saan nakipag-usap po ang Allah sa kay Moses, basa.

==========================================================
Exodo 3:15Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
15 At sinabi pa ng Dios kay Moises, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Dios ng inyong mga magulang, ng Dios ni Abraham, ng Dios ni Isaac, at ng Dios ni Jacob: ito ang aking pangalan magpakailan man, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi.
==========================================================

Iyan po ay makikita natin sa Quran na nakipag-usap po ang Allah (swt) kay Moses (as) ayon po sa kapahayagan na ipinahayag ng Allah (swt) sa propheta Muhammad (saw) sa pamamagitan ni anghel Jibril.

===========================================================
4:164 And [We sent] messengers about whom We have related [their stories] to you before and messengers about whom We have not related to you. And Allah spoke to Moses with [direct] speech.
===========================================================

Naway nasagot ang paulit-ulit na tanong mo mula sa stand mo at hindi sa stand ko.

Notify: Job Mateo Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor

 · 

3

 · October 9 at 5:08pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Paki sagot ng direcho yung tanong ko.

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Sonny Abdullah Mako-Confirm mo ba na HINDI MABABASA SA TORA NA NAKAUSAP NI ALLAH SI MOSES …kasi ito ung sa tingin ko balakid para makausad ang DEBATE na ito …..

Salamat

 · 

1

 · October 9 at 8:50pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Mario Navales ang tanong kasi niya doon ay saan mababasa sa torah, hindi naman itinatanong kung ano ang pangalan noong nakausap ni moses sa torah, pakibasa ulit ang tanong niya…

in fact, kung tutuusin ang iskolar ninyo ay nagsalin na Allah iyong kausap ni moses, basa..See More

Image may contain: text

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah actually ilang beses na sinira ng kadebate ko ang guidelines na ginawa ni Job Mateo bukod pa sa nasa stand na niya ang nais niya na isagot ko basi sa haka-haka niya,….

wala ako nakita na SPLIT PERSONALITY sa cross exam niya

No automatic alt text available.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Ikalimang tanong#5

Ayon muli sa iyong naging tindig.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nagkaroon ng katuparan ang pangako kay Abraham sa pamamagitan ni Hesus. Sa pamamagitan ng isang binhi. Si cristo.

Malinaw na ang hiwaga ng Dios ay nanatiling hiwaga parin sa iba upang maganap ang sinasabi ng propeta.habakkuk 1:5.

So walang split personality na nangyari. Tawag doon ay kamangha mangha, kagila-gilalas.

Isaias 29:14 Dahil dito narito, pasisimulan kong gawin ang isang kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito, isang kagilagilalas na gawa at kamanghamangha: at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga mabait ay malilingid.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ang tanong:

Ang sabi mo ay walang split personality dahil kamo mahiwaga ang diyos, pero kukunin natin ang sinasabi mo na si Kristo ay binhi ni Abraham.

Ngayon ilatag natin ang talatang ito patungkol sa BINHI.

===========================================================
Genesis 17:7Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
7 At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako’y magiging iyong Dios, at ng iyong binhi, pagkamatay mo.
===========================================================

Ang Diyos ba nakipagtipan kay Abraham ay siyang binhi ni Abraham sa nasabing talata?

Notify: Job Mateo Fareez Rajah Hajj Chan Mae Thor

 · 

3

 · October 9 at 5:36pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Paki sagot kung wala eh wala. Kung meron. Ilatag mo. Debate ito kaya walang takbuhan. Nalibre na nga yung tanong no 3 ko e.

 · 

1

 · October 9 at 5:40pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Same question din ang #3 at 5 mo db Inton?

 · 

1

 · October 9 at 6:26pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Same question din ang #3 at 5 mo db Inton?

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj SAME DECISSION ANG MAIAAPPLY ULIT NAMIN DIYAN….AT SA REBUTTAL MONA LANG ILALABAS SA PAGTUTOL MO SASAGOT NG KADEBATE MO. SUMAGOT DIN KASI SIYA KUNG ANO UNG TORAH NA BINANGGIT SA QUR’AN…

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Anong same question. Magkaiba yan.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Eto no. 3

No automatic alt text available.

 · 

1

 · October 9 at 6:35pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj TULOY NA PO ULIT ANG DEBATE….decided by Admin Mario Navales (moderator of Inton) and I seconded his motion. Thanks.

IF DI PA SATISFIED ANG ISANG SIDE SA DECISION, pwede niyo pong ipalabas yan sa REBUTTALS niyo.

Pakisagot na Inton ang Tanong #5 ng iyong kadebate.

Salamat

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj puwede naba ako magpaalam at malapit na ang aking offtime at tapusin ko na ang report ko, baka lang kasi nagsasayang tayo dito ng oras

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Okey bro….pwde na rin po! We understand.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Paki linaw ung desisyon na tinutukoy ni Fareez Rajah Hajj.

May rules sa debate

Number 4. Cross examination rules:

Letter C : the debater being cross examined is expected to answer the questions DIRECTLY.

Patutine Depablo Avira McAfee Mario Navales Job Mateo

 · 

1

 · October 10 at 4:41pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sagot sa tanong no 5 ng kabila :

Kung ang Diyos daw ba nakipapagtipan kay abraham ay siyang binhi ni abraham?

Gen. 17:7

Sagot : OO.

Hebreo 6:13 Sapagka’t nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa’y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili,

Galacia 3:16 Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi. Hindi sinasabi ng Dios, At sa mga binhi, na gaya baga sa marami; kundi gaya sa iisa lamang, At sa iyong binhi, na si Cristo.

So noong nangako ang Dios kay Abraham na dadami ang binhi niya ay ipinanimpa ng DIOS ang Kaniyang SARILI.

Na sa pamamagitan ng kaniyang sarili ay dadami ang binhi ni abraham.

Sino ung sarili niya na yun? Si CRISTO. (Gal.3:16)

Dumami ba o natupad ang pangako?

Galacia 3:29 At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.

 · 

2

 · October 10 at 6:09pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Thanks sa sagot Inton. Pakibgay #6 na tanong mo sa iyong kadebate. Salamat. SIDE COMMENTS WILL BE DELETED soon.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Ayusin ko daw ung question.

Question no. 6

Inilatag mo ang 2:132-133 na ang sabi doon:

abraham instructed his sons and jacob.

allah has chosen for you this religion.

dahil panahon ni abraham at jacob yan.

At dahil din si allah ang nagbigay ng torah (32:23)

Anong RELIGION iyan at saan mababasa sa torah?

Edited question no 6:

Tanong : anong religion ang tinutukoy diyan?

 · 

3

 · October 11 at 1:17am · Edited

Remove

Hide 102 Replies
Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Bilang moderator, papaano napapasok yang tanong mo sa nirersolba niyong paksa? Pakilinaw po. Salamat

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Napansinko ring dalawang tanong ang gusto mong masagot diyan….tama?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj sa tingin ko wala na sa paksa si Inton R. Soriano at nakakalungkot at naawa ako kay bro Mario Navales dahil sa hindi niya napasunod ay siya pa ang pinarantangan na kumakampi sa akin, gusto kasi niya maging moderator ay iyong mga kSee More

 · 

1

 · October 10 at 6:34pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Your objection bro is noted.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah salamat akh Fareez Rajah Hajj sabihin mo lang kung may tanong na siya basi sa paksa ko at sa dami ng aking nailatag ay aywan ko kung bakit bumabalik palagi siya sa stand niya

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Fareez Rajah Hajj dalawang bagay lang yan.

Kung wala sa torah fallacy ang quran.

Yan ang diwa ng 32:23 kaya laging naka dikit yan.

Or ibang abraham,moises,noah,jqcob etc. Yan na nabuhay noong 610 AD.

Patutine Depablo Avira McAfee

 · 

1

 · October 10 at 6:48pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Remember : abraham is a torah character. So dapat pareho nandoon yan sa quran at bible.

Gets?

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano next time sana iklaro mo ang kaya mo tindigan kasi hindi na split personality ang tinutungo mo kung hindi comparison ng quran at bibliya hehehe

wait lang natin si Job Mateo kasi nahalata ko na wala na patutunguhan ang tindig mo, baka sinasayang mo lang ang oras namin at kaya mo ba nais sipain si Mario Navales sa moderating .

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Dimo ba nabasa. Wala siyang interes sa debateng ito.
Kaya sumagot kna. Basic yung tanong :

Actually meron o wala lang yan.

Comparison between two books yan.

Wag kang mag alala sa split personality.

Problema ko na yun. Wag mong problemahin ung problema ko.

Diba Job Mateo?

 · 

1

 · October 10 at 7:05pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Uy sonny dapat magdebate one on one…pano yun sasagutin sa sunod na araw….dapat sagutan…yun maghanap pa ng sagot kung saan2..ang tunay na debater on the spot…sa oras na yun..side by side.

 · 

1

 · October 10 at 7:05pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar At saka yung debate na to dami sumasawsaw…eh di wala.

 · 

1

 · October 10 at 7:06pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Chill ka lang ate Elma Soloveres Tagaduar baka maisama sa violation ko side comments mo. Mag inbox ka na lang 😁😁😁

 · 

1

 · October 10 at 7:08pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Kng totoong may alam ka at memorize mo ang koran…sabay kayo dapat sa oras…pokus sa tanong…yun lang.

 · 

1

 · October 10 at 7:08pm

Remove

Elma Soloveres Tagaduar
Elma Soloveres Tagaduar Ah ok….hihihi! Di ko matiis.

 · 

1

 · October 10 at 7:09pm

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano problema mo ba iyon, hindi po problema po sa debate kasi out of topic ka.

tumabi ka muna Elma Soloveres Tagaduar dahil hindi ka kasama sa moderator ni inton..See More

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Dalawang bagay lang yan Sonny Abdullah.

1: kung dimo makumpirma sa torah ang sinabi sa quran mo, lalabas kwentong barbero quran mo.

2. Ibang noah, abraham, jacob etc ang nasa quran mo.

Kung babasahin mo mula no. 2 hanggang 6

Puro comparison lahat tanong ko.

Kaaimple sagutin. #meron o #wala

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano wait lang natin ang mga moderator at admin sapagkat malinaw na wala ka nga sa paksa, salamat sa pag amin.

comparison pala ang gusto mo at bakit napunta tayo sa split personality

No automatic alt text available.

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Job Mateo pinoproblema ni Sonny Abdullah yung problema ko sa split personality na paksa.

Salamat sa concern sonny. Pero paki sagot tanong ko para matapos nato. Kumampi na nga sayo si mario e. 😁

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah Inton R. Soriano wait lang natin ang mga moderator kasi bukod sa compariso ang topic mo at dalawa pa yata ang tanong mo, wait lang natin sila..

Si Patutine Depablo emoticon lang ang ginagawa niya, mas mabuti pa si Mario Navales na inaayawan ni Inton R. Soriano dahil may ginagawa siya bilang moderator..

anyway, wait lang natin ang aking moderator na si Fareez Rajah Hajj

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano Sonny Abdullah talata lang naman un na kasama ung religion.

Remove

Mario C Magallanes Jr.
Mario C Magallanes Jr. Sa tunay na debate lagpak na ito si inton dahil twisting sa ibang topic ang ginagawa niya!! split napunta sa Qur’an vs bible??

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj About sa 2 QUESTIONS in one ay di po pwede yan…ONE AT A TIME DAPAT.

Remove

Patutine Depablo
Patutine Depablo PANO MO NASABI NA TWISTING Mario C Magallanes Jr., TAPUS NABA ANG DEBATE?🤣🤣

 · 

1

 · October 10 at 7:36pm

Remove

Inton R. Soriano
Inton R. Soriano There’s so many ways to catch a fish. 😁

 · 

1

 · October 10 at 7:38pm

Remove

Fareez Rajah Hajj
Fareez Rajah Hajj Same tayo ng obserbasyon Mario with Inton’s way of QUESTIONING…na dapat sanay patungkol sa SPLIT PERSONALITY NG ALLAH AT NG DIYOS NIYA ANG TUTUMBUKIN at hindi ”comparing the Qur’an and Bible”…ibang issue nayan.

Remove

Sonny Abdullah
Sonny Abdullah akh Fareez Rajah Hajj kung sakali na mabago ang tanong ay aking tutugunan ito, kung relihiyon ba ang gusto niya na ilatag o naghanap lang siya ng talata mula sa sinasabi niyang torah.

nakakalungkot lang na umamin na siya na comparison ang argumento niya, wala na sa topic hindi katulad sa akin na mababasa mo na nasa topic ako dahil itinatanong ko ay about doon sa diyos and jesus..

No automatic alt text available.

Remove