Advertisements

GENESIS 1:26 AT GENESIS 1:27 LALANGIN ” NATIN/SIYA DIN” ANG TAO AT NILALANG ANG TAO AYON SA “KANYANG” LARAWAN

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata.
Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:
Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG LARAWAN. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
SINGULAR: “NG DIYOS”(GOD), “KANYANG LARAWAN”(HIS IMAGE), SIYA(HE).

KUNG MADAMI YAN GANITO SANA ANG GENESIS 1:27 (GENESIS 1:27 TRINITARIAN VERSION!!) BASA…

Genesis 1:27 Nilalang nga NG MGA DIYOS ang tao ayon sa KANILANG larawan. Lumalang SILA ng isang lalaki at babae.

PLURAL: “MGA DIYOS”(GODS), “KANILANG LARAWAN (THEIR IMAGE)”, SILA(THEY).

NGAYON TALAKAYIN NATIN ANG SALITANG “NATIN” NA SIYA DIN NAMANG NAKA-PLANO NA SA KANYA LAHAT NG BAGAY!

let_us_create_man_in_our_image

ako_at_ama_ay_iisa giveternalifealone GOD_OVER_ALL john_10_18

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG LARAWAN. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.
LARAWAN NG KANYANG ANAK NA SIYA!!!

COLOSAS 1:15

15 Na SIYA ang LARAWAN ng Dios na di nakikita, ang PANGANAY ng lahat ng mga nilalang;

SO NAPAKALINAW NA ISA LANG SIYA SA GENESIS 1:27 NOT THE TRINITARIAN VERSION
(IISA LANG PO YAN)

MAY INANYUAN PA BANG IBA ANG DIYOS?

ISAIAS 43:10

10 Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na INANYUAN una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.

Ang kausap nya doon ay ang kaniyang sariling manifestation.na si Hesus.

Paano nya nasabi Let us?

Roma 4:17 na tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na.

Kaya si cristo ( US ) ay panganay sa lahat ng nilalang kahit nauna pa si Adam lumitaw.

At siya ang blueprint ng lahat ng tao Roma 8:29.

ROMANS 8:29

29 Sapagka’t yaong mga nang una pa’y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng LARAWAN ng KANIYANG ANAK, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid:

Gen 1:26 let US sabi jan. Na nakatingin sa Hinaharap.

Ang salitang “NATIN” ay hindi mo pwedeng hulaan na 2 o 3 ito ay tumutukoy sa walang hanggang bilang (infinity). Ginagamit ito ng mga bulaang mangangaral para gawing TATLO ANG DIYOS hindi naman sila sigurado sa bilang ng salitang “NATIN” NANGHUHULA LAMANG SILA SA BILANG.


MGA TANONG:

1. MAHINANG KLASE BA ANG DIYOS AT KAILANGAN NG KATULONG SA PAGLALANG?
2. ANG SALITANG “NATIN” BAY AY TUMUTUKOY SA 2 PARA MABUO ANG 3 IN 1?
3. ANG TAO BA AY NILALANG NG DIYOS SA NAPAKARAMING LARAWAN?
4. BIGYANG PANGALAN ANG AMA=??? ANAK=??? AT HOLY SPIRIT=??? KAYA NYO BA?.

ANG PAGKAKASUNOD SUNOD NG HULA (DIVINE PROPHECIES) SA BUHAY NG PANGINOONG JESUS

SINO ANG SALITANG NAGING TAO AT ANO TALAGA ANG “SALITA”

MAY KATANUNGAN SA MGA NAGPAPARAMI NG DIYOS

ANG TATLONG (3) KATANUNGAN SA MGA SUMASALUNGAT SA PAGIGING DIYOS KRISTO JESUS

CLICK “IF ONLY THE FATHER KNOWETH THE JUDGMENT DAY WHY JESUS IS COMING”

CLICK: KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI KRISTO ANG DARATING?

Amen!

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by Codex on August 13, 2011 at 10:04 am

  Genesis 1:26

  “Let us make man in our image”

  The Triune God

  In the attempt to prove the doctrine of the Trinity, its proponents have resorted to grasping at verses that seem to support their claim. One of the favorite verses they use is Genesis 1:26:

  “Then God said, ‘Let us make man in our image, in our likeness,…” (New International Version)

  The Trinitarians argue that the use of plural pronouns us and our in this verse has been seen “to allude to the other persons of the Trinity” (New Bible Commentary, p. 61). But neither the context nor the language used supports their assumption that the pronouns “us” and “our” refer to the other two persons of the so-called Trinity – allegedly the Son and the Holy Spirit. These pronouns only indicate a number greater than one, but not limited to two or three. In fact, the singular pronoun in the next verse contradicts the concept of plurality in their argument:

  “So God created man in his own image,
  in the image of God he created him;
  male and female he created them.” (Genesis 1:27, NIV)

  If there were plurality of persons in the true God, then why the seeming contradiction? In one instance, the plural pronouns “us” and “our” are used , while in the succeeding verse the singular pronoun “he” is used. Since the Bible is the inspired work of God and contains no contradictions whatsoever, the problem lies in their misinterpretation of the plural pronouns.

  Why did God say, “Let us make man in our image, according to our likeness” if He was not talking to the “other persons of the Trinity”? To whom was He talking then?

  A plain comparison with the terms used in the same book of Genesis guides us to the fact that God was talking to His angels in heaven and other beings that encircle His throne (see Rev. 5:11):

  “And the LORD God said, ‘The man has now become like one of us … he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life.” (Genesis 3:22; 24, NIV)

  This is not the only instance in which God used the pronoun “us” to refer to Him and His angels. In Isaiah 6:8, 1-2, we find God asking in the presence of angels or seraphims: i”whom shall I send? And who will go for us ?”

  Notice that in the first question, God used the singular pronoun “I” , whereas in the second, the plural “us” . Why the shift in number? God was acknowledging the presence of the angels and other beings around His throne.

  It is therefore to the angels that God said “Let us make man in our image, according to our likeness” since they were already in existence before the creation of the world and of man. However, it does not mean that they are God’s co-creators, for God, being Almighty, does not need one.

  The Creator

  Christian-professing churches particularly those who believe in the Trinity doctrine attribute to Christ either the role of Creator or co-Creator. They consider this belief as a “necessary” truth to justify their claim that Jesus is the true God. They cite Genesis 1:26 to support their belief:

  “Then God said, ‘Let us make man in Our image, according to Our likeness,…’ ” (New King James Version)

  Though the pronouns “us” and “our” refer to any number greater than one, yet proponents of the Trinity doctrine are quick to limit “us” and “our” to three–the Father, the Son and the Holy Spirit. According to them, the doctrine defines the role of Christ as co-Creator with the Father.

  The Bible is not composed of a single verse. So, one must not immediately accept a belief no matter how popular it may seem just because someone cited a verse from the Bible to support it. Instead, they should follow the sound advice of Apostle Paul to compare spiritual things with spiritual (1 Corinthians 2:13). The doctrine about Jesus’ alleged role as co-creator with the Father should be examined in the light of this Biblical principle set forth by the Apostle Paul. Noteworthy is the fact that the writers of the Bible never coined the word “co-creator”. The Bible does not support the belief that God had a co-creator. In Isaiah 44:24, God declares:

  “…’ I am the LORD, who makes all things,
  Who stretches out the heavens all alone,
  Who spreads abroad the earth by by Myself .'” (NKJV)

  The God who spoke in Genesis 1:26 is the same God speaking in this verse. The prefix “co-” from the term “co-creator is defined as “together” or “associate” as opposed to the term “alone” which means “unaided” or “unaccompanied”. Moreover, the expressions used in Isaiah 44:24 were “all alone” and “by myself”, which leave no room for the belief that God had a co-creator.

  The early chosen people of God learned from Him that He alone created the world– that He is without a co-creator. The profession of faith of God’s early chosen nation was as follows:

  You alone are the LORD,

  Creator of the heavens

  and all the stars,

  Creator of the earth

  and those who live on it,

  Creator of the ocean

  and all its creatures.

  You are the source of life,…” (Nehemiah 9:6, Contemporary English Version)

  This essential truth is further proven by the actual account of the creation of man as recorded in Genesis 1:26-27:

  “Then God said, ‘Let us make man in Our image, according to Our likeness,..
  So God created man in His own image; in the image of God He created him; male and female He created them..’ ” (New King James Version)

  God created man in His (singular) own image. In the image of God, In the image of God He (singular) created him. Male and female He (singular) created them. The actual account of man’s creation attests to the fact that God did not have a co-creator. He created man all by Himself. It was to the angels that God said “Let us make man in our image, according to our likeness” because they are already in existence before the creation of the world and of man.

  Who then is this God, the sole Creator? Those who believe in Christ-is-God doctrine should understand that the one who created man and all other beings and creations is the Father:

  “But now, O LORD,
  You are our Father;
  We are the clay, and You our potter;
  And all we are the work of Your hand.” (Isaiah 64:8, NKJV)

  “Have we not all one Father?
  Has not one God created us? …” (Malachi 2:10, NKJV)

  “But we know that there is only one God, the Father, who created everything, and we live for him. And there is only one Lord, Jesus Christ, through whom God made everything and through whom we have been given life.” (1 Corinthians 8:6, New Living Translation)

  Reply

 2. Posted by Enos on October 4, 2014 at 4:14 pm

  Genesis 1:26
  Genesis 1:27

  Read this Juan 1:1-18
  Sinasabi sa aklat ng Juan 1:1-18 kung sino ang kasama ng Diyos sa paglalang ng daigdig. At walang sinabi na ANGHEL ang kasama ng Diyos sa Genesis 1:26

  Share lang po

  Reply

 3. […] WALANG TRINITY GENESIS 1:1-5!! WALANG INA AT AMA ANG DIYOS WALA SIYANG IPINAPATAY SARILI NIYA INALAY NIYA NGA MAGKATAWANG TAO SIYA!!! SI YEHUSHUA/KRISTO ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO!! ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG YEHOSHUA/IESOUS/IESV OR YOD HE VAV HE (I AM), YOD SHIN VAV AYIN (I AM = JESUS IN ENGLISH) IN SHORT!! 1 GOD/CREATOR. AMEN! […]

  Reply

 4. Ano nga ang buod ng henesis 1 : 1-26 ?? !!!
  😠😠😑😑

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: