Advertisements

NAGKAKATAWANG TAO NA ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN ( AT HINDI NAGUGUNAW ANG MUNDO!! )

humanformofgod

TIME OF ADAN AND EVE!
GENESIS 3:8 Pagdadapit-hapon, narinig nilang NAGLALAKAD sa halamanan si YAWHEH. Kaya’t nagtago sila sa kahuyan.

TIME OF ABRAHAM

GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkaka-anak?” tanong ni YAHWEH.
(basahin Genesis 18:1-15)

TIME OF MOISES

EXODUS 33:23 Pagkalampas ko’y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha sagot ni YAHWEH.
(basahin Exodus 33:18-23)

NAKIPAGBUNO ANG DIYOS KAY JACOB/ISRAEL.

GENESIS 32:30 “Sinabi ni Jacob, “Nakita ko nang mukhaan ang Diyos, gayunma’y buhay pa rin ako“. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon.

 

SA TIME NI JOSUE AFTER MOISES
SI JOSUE RIGHT HAND NI MOISES YAN.

NAGPAKITA NA DIN SIYA KAY JOSUE AT SINAMBA NI JOSUE
PERO HINDI NIYA BINAWAL NG SAMBAHIN SIYA.

JOSUE 5:13-15

13 At nangyari, nang si Josue ay malapit sa Jerico, na kaniyang itiningin ang kaniyang mga mata at tumingin, at, narito, nakatayo ang isang lalake sa tapat niya na may kaniyang tabak sa kaniyang kamay na bunot: at si Josue ay naparoon sa kaniya, at sinabi sa kaniya, Ikaw ba’y sa amin, o sa aming mga kaaway?

14 At kaniyang sinabi, Hindi; kundi ako’y naparito ng parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay nagpatirapa sa lupa at [[[[[sumamba]]]]]], at nagsabi sa kaniya, Anong sabi ng aking panginoon sa kaniyang lingkod?

15 At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Josue, Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong paa; sapagka’t ang dakong iyong kinatatayuan ay banal. At ginawang gayon ni

YAN DIN ANG NAGSABI KAY MOSES NA HUBARIN ANG KANYANG PANYAPAK!!

EXODUS 3:5, 3-5

At sinabi ni Moises, Ako’y liliko ngayon, at titingnan ko itong dakilang panoorin, kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok.

At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Dios mula sa gitna ng mababang punong kahoy, at sinabi, Moises, Moises. At kaniyang sinabi, Narito ako.

At sinabi, Huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagka’t ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa.

Read: Genesis 32:22:31

PALIWANAG: Sa Genesis 3:8 NAGLALAKAD si Yahweh sa halamanan. Sa Genesis 18:13 isa si Yahweh sa 3 bisita ni abraham kaya dalawang anghel lamang ang nagtuloy sa paggunaw sa Soddom at Gomorah (Genesis 19:1). Exodus 33:23 “Kausap Si Yahweh ni Moises na gustong makita ang kanyang anyo. At ang nakipagbuno kay Jacob/Israel diyan pinalitan ang pangalang Jacob sa Israel. Sa time ni Josue sinamba Si YHWH hindi Binawal Amen!

Advertisements

7 responses to this post.

 1. Posted by annabel gatbonton on September 23, 2010 at 11:48 am

  JOHN 1:18No one has ever seen God, but God the One and Only,[e][f]who is at the Father’s side, has made him known.

  It was Jesus Christ who revealed God to us for Gods glory.

  Reply

 2. MATEO 17 PLEASE READ THE TRANSFIGURATION OF JESUS CHRIST…WALA TALAGA SISTER MAKAKAKITA NG KANYANG KAANYUAN PA SA LANGIT.

  REMEMBER HINDI DARATING ANG “AMA”. REVELATION 22:12-13 SI JESUS ANG DARATING NA ALPHA AT OMEGA..SIMULA AT WAKAS…WAKAS NA BINABANGGIT DIYAN SIS.

  YUONG KAPAG NAGKAKATAWANG TAO SIYA MAY MUKHA SIYA KASI NGA NAGIGING TAO MAHIRAP MAGING TAO NA WALANG MUKHA NA IPAPAKITA.

  YUONG NASA LANGIT ANG HINDI NIYA IPINAKIKITA.

  Reply

 3. GENESIS 18 IS NOT TRINITY!!!!!!

  PAGLILINAW!!!!!!!!!! HINDI TRINITY YAN!!!!!!!! IISA LANG ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.

  GENESIS 18:13 SI YHWH kausap ni ABRAHAM…….(INSTANT NA ANYONG TAO ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN)

  SA GENESIS 19:1 doon tumuloy yuong 2 anghel na bisita at nanatili si YHWH SA TABI NI ABRAHAM..PARA TUPUKIN ANG SODOM AT GOMORRAH

  GENESIS 19:1 The[[[[[[[[ two angels]]]]] arrived at Sodom in the evening,

  ETO NAGPUNTA SA SODOMA YUONG 2 AT NAIWAN SI YHWH SA TABI NI ABRAHAM.

  GENESIS 18:22 Umalis nga ang [[[[[mga lalaki]]](2 ANGELS) at [[[[nagpunta]]] sa [[[[[[Sodoma]], ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham.

  Reply

 4. […] BA SILANG NAGTANONG KAY ABRAHAM?YUONG 2 ANGHEL NAGTULOY SA SODOM AT GOMORRAH SA GENESIS 19:1.https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/nagkakatawang-tao-na-ang-diyos-sa-lumang-tipan/ 34 minutes […]

  Reply

 5. […] SI MELCHISECH AY KATAWANG LUPA NG DIYOS SA PANAHON NI ABRAHAM!!! […]

  Reply

 6. […] NAGKAKATAWANG TAO/ANGHEL  NA ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN PA LAMANG BIGLAAN AT HINDI DUMADAAN SA PAGKA… […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: