Advertisements

SI ELIJAH DUMATING NA SIYA SI JUAN BAUTISTA (ELIJAH/ELIAS IS COME ALREADY!!)

angel_and_family_of_zacariah

Y/JESUS SAID ELIJAH HAS COME ALREADY!!

[SI ELIJAH AT JUAN BAUTISTA AY IISA DUMATING NA SINABI NI JESUS].

HINDI NAMATAY SI ELIJAH siya ay kinuha lamang ng isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayo sa harapan mismo ni Eliseo (2 KING 2:11-12).

************************************************
Ngayon mga kapatid sa pinakahuling mga talata ng Lumang Tipan.
************************************************
Malakias 4:5-6 “Ngunit bago dumating ang nakahihindik hindik na araw ni YAHWEH isusugo ko sa inyo si PROPETA ELIAS. 6 Muling magkakalapit ang loob ng mga ama’t mga anak. Kung hindi’y mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan.

ANG KAHINDIK HINDIK NA ARAW NI YAHWEH NA TINUTUKOY AY HINDI ANG JUDGEMENT DAY KUNDI ANG GAGAWING PAGPAPAPAKO SA KRUS NI YAHWEH…Tingnan po ninyo sa mga sumunod na mga talata. Espiritu ni Elias ang nakay Juan Bautista tandaan po natin ang ISANG TAO AY MAYROON LAMANG ISANG ESPIRITU NA NASA KANYA.

NG ISISILANG SI JUAN BAUTISTA MAGKATULAD ANG LAYUNIN SA ITAAS DITO SA SUSUNOD NA TALATA.

LUCAS 1:12 Mauuna siya sa Panginoon (Sinabi ito ni Zacarias sa Lucas 1:76) taglay ang ESPIRITU AT KAPANGYARIHAN NI ELIAS, upang pagkasunduin (MAGKAKALAPIT) ang mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga SUWAIL. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.

ANG ISANG TAO MAYROON LAMANG ISANG ESPIRITU. TANDAAN NINYO MGA KAPATID ANG ESPIRITU  NI ELIAS ANG NASA KANYA.

NG MAPUSPOS NG ESPIRITU SANTO SI ZACARIAS TATAY NI JUAN BAUTISTA ETO ANG KANYANG INIHULA.

LUCAS 1:76 “IKAW NAMAN ANAK (SI JUAN BAUTISTA), ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda gn kanyang mga daraanan.

SA BIBIG NA PO NI JESUS MGA KAPATID LUMABAS NA SI JUAN BAUTISTA AT SI ELIJAH AY IISA. HINDI NA PO NATING PWEDENG BAGUHIN PA ITO AT MAGIGING SINUNGALING PO ANG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO Basahin po ninyo ang mga talata sa ibaba.

MATEO 17:12-13″Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

ayan po SI JUAN BAUTISTA AT ELIAS AY IISA. see also MARCOS 9:13
MATEO 11:14 Kung maniniwala kayo, SIYA ANG ELIAS na darating.

ALAM BA NI JUAN BAUTISTA NA SIYA SI ELIAS? HINDI!!

Saan nakasulat at saan mayroong nagsabi sa kanya na SIYA SI ELIAS?
Ang tatay niya si Zacarias hindi naniwala kay Anghel Gabriel kaya napipi at nabingi (LUCAS 1:20).

ANG PAGTAKHAN NINYO BAKIT ALAM NI YESHUA/JESUS ANG SINABI NI ANGHEL GABRIEL NA ESPIRITU NI ELIAS ANG NA KAY JUAN BAUTISTA (LUCAS 1:17). SAMANTALANG PAREHO LAMANG SILANG SANGGOL NOON SA SINAPUPUNAN NG TAO (READ LUCAS 1:5-80)

KUNG BAGA SINO BA NAGUMPISA NG KUNG BAGA PARANG TSISMIS NA MAY KATOTOHANAN NA SIYA SI ELIAS? HINDI BA’T SA BIBIG NI JESUS NAGSIMULA?

KUNG MANINIWALA KAYO SIYA ANG ELIAS NA DARATING. SINABI NI JESUS YAN NG UMALIS NA ANG MGA ALAGAD NI JUAN BAUTISTA (MATEO 11:7) PARA HINDI MARINIG NG MGA ALAGAD NI JUAN BAUTISTA DIBA?

NATATAONG TAYO ANG BUMABASA NG MGA BIDA SA STORYA KAYA NALALAMAN NATIN ITO NGAYON SA ATING PAG-AARAL.

KUNG ALAM NI JUAN BAUTISTA NA SIYA SI ELIAS…MALILITO NA SI JUAN BAUTISTA SA BUHAY NIYA. NAGING SANGGOL KASI SIYA ULIT EH. SAKA LALAKI ANG ULO NON SIGURADO. BAKA PAGLARUAN NA LANG ANG PANAHON AT BUHAY NIYA KUNG ALAM NIYA NA SI ELIJAH/ELIAS.

SINASABI KO PO ITO DAHIL NG TANUNGIN SI JUAN BAUTISTA KUNG SIYA SI ELIAS SA JOHN 19:21 ANG SAGOT NIYA AY HINDI!! SIYA!!

SINABI PO YAN NI JESUS SA KANYANG MGA ALAGAD NA DUMATING NA SI ELIAS SA MATEO 11:14 AT MATEO 17:12-13. INUULIT KO PO KUNG SA BIBIG NA NI YESHUA/JESUS NANGGALING HINDI SIYA NAGSISINUNGALING AMEN!

DARATING MUNA SI ELIJAH/JOHN THE BAPTIST BAGO ANG KAHINDIK HINDIK NA ARAW NI YHWH

THE VOICE CRYING IN THE WILDERNESS ANG TINIG SA ILANG PROPHECIES

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: