Advertisements

ANG 7 ESPIRITU NG DIYOS(AMA) AY 7 ESPIRITU DIN NI YESHUA/JESUS SA APOCALYPSIS HINDI PWEDENG MAGING 14 ANG ESPIRITU!!!

IPAPAKITA KO DITO MGA KAPATID NA ANG PITONG ESPIRITU NG DIYOS AY PITONG ESPIRITU DIN NI KRISTO JESUS.

PAHAYAG 1:4 Buhat kay Juan —
Sa pitong iglesia sa Asia:
Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan
mula sa Diyos — Diyos ng kasalukuyan, sa nakaraan,
at siyang darating — at mula sa pitong (7) espiritung nasa harap
ng kanyang trono,

Sabi ni Juan Dito mula sa Diyos na may 7 espiritung nasa harap ng kanyang trono.

Eto naman ang sabi ni JESUS CHRIST na nagpasulat sa 7 Iglesia APOCALIPSIS 1:11.

PAHAYAG 1:12-19 (SI JESUS CHRIST NA NAKAKASILAW ANG KASUOTAN)

PAHAYAG 1:20 (IPINALIWANAG DITO ANG PITONG BITUIN AT PITONG ILAWANG GINTO NA HAWAK NI YESHUA/JESUS)

ANG NAGPAPASULAT SA SARDIS (4TH CHURCH) !!!
PAHAYAG 3:1
“Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
“Ito ang sinasabi ng may pitong(7) espiritu ng Diyos at may pitong
bituin.

LETTER TO SMIRNA(2ND CHURCH) SABI NG NAMATAY AT NABUHAY!! 

REVELATION 2:8

 At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:]]]]]

(Si Jesus yang nagpapasulat na yan
PAHAYAG 2:18)

ANG DIYOS SA PAHAYAG

PAHAYAG 4:5 Mula sa trono’y gumutguhit ang kidlat kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May pitong(7) nagniningas na sulo sa harap ng trono; ito ang pitong(7) espiritu ng Diyos.

Ang pitong( 7) Espiritu ng Diyos ay isang (1) Espiritu lang na paningin niya sa 7 iglesia. Narito ang ibig sabihin niyan sa (Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay paningin ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”)

Nawa’y maka-isa ko kayong lahat kay GOD JESUS CHRIST lamang. Amen!

Advertisements

One response to this post.

  1. […] “Ito ang SINASABI ng may pitong(7) espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay paningin ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig” The 7 Spirit of God become One […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: