Advertisements

ANG DUDUROG SA ULO NI SATANAS. GENESIS 3:15

GENESIS 3:15 Kayo ng babae’y laging mag-aaway Binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban. (May binhi si satanas mga bad spirit dito sa mundo na nakasanib sa mga tao) Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.

BINHI MO’T BINHI NIYA’Y LAGING MAG-AAWAY…BAD AND GOOD SPIRIT ngayon dito sa Mundo mga Alagad ni Satanas at mga Alagad ni Kristo Jesus. (May footnote/reference po ito “s” pakibasa na lamang po. Yuong malilit letra na may translation sa ilalim po ng inyong mga Biblia.)

SINO ANG DUDUROG SA ULO NI SATANAS SABI SA FOOTNOTE/REFERENCE ROMA 16:20?

KING JAMES VERSION:
ROMANS 16:20 And the God of Peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.

SAGOT: TAYO NA MGA NANALIG KAY KRISTO JESUS ang DUDUROG KAY SATANAS. AMEN!

Advertisements

2 responses to this post.

 1. Posted by Gepalta on August 12, 2010 at 11:23 am

  ang babae dyan ay si Eba.

  tandaan mo na ginawa ng DIOS ang tao para sa paggawa ng mabuti (Efeso 2:10)

  hindi yan si Maria kasi itaas mo lang ang sitas ay si Eba yan.

  kay Eba magmumula ang mga lingkod ng DIOS.

  tama na ang binhi ni Eba na mga lingkod ng DIOS ang dudurog sa ulo ng diablo.

  Reply

 2. Posted by petrus on March 22, 2011 at 7:10 pm

  Kapatid hula iyan,at ikalawa paanong makakalaban ang isang ni satanas kay satanas! dapat ang dudurog ay walang bahid dungis hindi ba? ang sabi ng Panginoon Jesus ay ito:
  Mat 7:18 Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti.
  kung si Eba na nahulog sa termino ni San Pablo ay nadaya ang sinasabi ninyong inyong pinagmulan, hindi malayong kayo man ay madaya! dahil hindi nga makapagbubunga ng mabuti ang masama! ikalawa nakakatuwa naman na sinabi ni ginoong arman na ang dudurog sa ulo ng ahas ay ang Roma! kaya nga lamang ang biglang idinugtong niya na Tayo! Kayo naman ba ay kaugnay sa Iglesiang Nasa Roma? Kung kaugnay kayo kasama kayo pero kung hindi, pasensya na lang at hindi kayo kasama:)

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: