Advertisements

THE BIRTH OF MIGHTY GOD, EVERLASTING FATHER AND E/IMMANUEL (GOD IS WITH US!) ..ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG-AMA AT E/IMMANUEL (KAPILING NATIN ANG DIYOS!)

BIBLE IS PROPHETIC BOOK/S!!!

IMMANUEL IN HEBREW, EMMANUEL IN GREEK(ROMANIZED)…SEE THE DIFFERENCE OF “I” AND “E“.

PROPHET ISAIAH 737 BC. IN BIBLE…740B.C. IN WIKI…

prophecyofmightygodandeverlastingfather

THE EVERLASTING FATHER, MIGHTY GOD, GOD IS WITH US!! WAS BORN PROPHECY FULFILLED.

Actually in ISAIAH 9:6(kjv) ISAIAH 9:5 (HEBREW BIBLE)

ה כִּי-יֶלֶד יֻלַּד-לָנוּ, בֵּן נִתַּן-לָנוּ, וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה, עַל-שִׁכְמוֹ; וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ, אֵל גִּבּוֹר, אֲבִי-עַד, שַׂר-שָׁלוֹם. ISAIAH 9:5 For a child is born unto us, a son is given unto us; and the government is upon his shoulder; and his name is called [[[Pele-joez-el-gibbor-Abi-ad-sar-shalom;]]

The meaning of Pele-joez-el-gibbor-abi-ad-sar-shalom is variously interpreted as “Wonderful in counsel is God the mighty, the Everlasting Father, the Ruler of Peace”

SO THE CHILD IS THE “MIGHTY GOD” NOT “MIGHTY MAN”.
EVERLASTING “FATHER” NOT EVERLASTING “SON”.

יד לָכֵן יִתֵּן אֲדֹנָי הוּא, לָכֶם–אוֹת: הִנֵּה הָעַלְמָה, הָרָה וְיֹלֶדֶת בֵּן, וְקָרָאת שְׁמוֹ, עִמָּנוּ אֵל. ISAIAH 7:14 Therefore the Lord Himself shall give you a sign: behold, the young woman shall conceive, and bear a son, and shall call his [[name(THERE IS A NAME HERE!)]] [[Immanuel.]]

IMMANUEL = 2 HEBREW WORDS IMMANU=”WITH US” EL=”GOD”
SO THE MEANING IS “GOD IS WITH US” not “MAN IS WITH US”

IT WAS FULFILLED IN MATTHEW 1:22-23

Matthew 1:22-23

King James Version (KJV)

22 Now all this was done, that it [[ MIGHT BE FULFILLED ]]which was spoken of the Lord by “THE PROPHET”, saying,

23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his[[ name ]] Emmanuel, which being interpreted is, GOD IS WITH US.

SO IT WAS VERY CLEAR THE THE CHILD IS THE GOD OF OLD TESTAMENT WHO MANIFEST IN THE FLESH. HE IS THE GOD OF OLD TESTAMENT WHO BECOME MAN.


ANG HULA (LUMANG TIPAN)
Isaiah 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang SANGGOL na LALAKI, at SIYA ang mamahala sa atin, SIYA ang kahanga-hangang tagapayo, ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ANG PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.
Isaiah 7:14 Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan; Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, At ito’y tatawaging EMMANUEL. (Iba ibig sabihin ng tatawagin sa papangalanan)

KUNG NAUUNAWAAN NINYO ANG TALATA GANITO YANG SIYA NA YAN sa ISAIAH 9:6.

ISAIAH 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at SIYA ang mamahala sa atin.
SIYA ang KAHANGA-HANGANG TAGAPAYO,
SIYA ang MAKAPANGYARIHANG DIYOS,
SIYA ang WALANG HANGGANG AMA,
SIYA ang PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

Yuon kasing SIYA diyan ay sinusundan ng mga comma(,) so lahat ng katangian ay tumutukoy doon sa SANGGOL.

Ang sanggol daw ay “WALANG HANGGANG AMA”? Paano NINYO ipapaliwanag ito ngayon? Ang “EVERLASTING FATHER BA AY SON?”

SABI NG IBA “MAKAPANGYARIHANG DIYOS LANG” HINDI “MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT” in ENGLISH MIGHTY GOD hindi daw ALMIGHTY GOD hindi ba nila nakikita ang salitang GOD? May tataas pa ba sa salitang GOD? Maging MIGHTY OR ALMIGHTY GOD PA DIN YAN.

SASABIHIN NG IBA PRINSIPE LANG NG KAPAYAPAAN EVERLASTING FATHER MIGHTY GOD NA NGA EH MAS TATAAS PA BA ANG PRINSIPE DOON?

ANG KATUPARAN (BAGONG TIPAN)

Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. (v.22) Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta: (v.23) “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”)

PALIWANAG: Sa Isaiah 9:6 Bigyang pansin ang salitang “SIYA ang” ang SIYA ay tumutukoy sa mga sumusunod “kahanga-hangang tagapayo, ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ANG PRINSIPE NG KAPAYAPAAN”

Iisa lamang ang ating MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT WALANG HANGGANG AMA DIBA? ang HULANG nabanggit ay natupad sa Mateo 1:22-23

TANDAAN MAGKA-IBA NG TATAWAGIN SA PAPANGALANAN.

EMMANUEL = HEBREO WORD MEANING KAPILING NATIN ANG DIYOS. (EMMANU=”WITH US” EL=”GOD”)

YAN ANG ITINAWAG SA KANYA. MAY MGA NAGTATANONG BAKIT DAW HINDI EMMANUEL ANG PANGALAN BAKIT YESHUA/JESUS ANG NAGING PANGALAN. KASI NGA PO TANDAAN MAGKA-IBA NG TATAWAGIN SA PAPANGALANAN.

Amen!

FACEBOOK!! DEBATE!!!!
ANG KAHIHIYAN NI MR. MANZANO PAST TENSE NA DAW ANG ISAIAH 9:6 TINGNAN SA ISAIAH 9:7


CLICK: WHAT IS MAHERSHALALHAZBAZ IN ISAIAH 8? ANG KATOTOHANAN

Advertisements

11 responses to this post.

 1. Posted by noraine on September 23, 2010 at 2:19 pm

  Isaiah prophetically referred to Jesus the Messiah as “Mighty God.” (Isaiah 9:6) At Isaiah 10:21, the same prophet spoke of Yahweh/Jehovah as “the Mighty God.” Some try to use this similarity of wording to prove that Jesus is God. But we need to be careful about reading too much into these verses. The Hebrew expression rendered “Mighty God” is not limited to Jehovah as is the expression “God Almighty.” (Genesis 17:1) Admittedly, there is a difference between being mighty and being almighty, with no superior.

  According to Isaiah 43:10, Jehovah said: “Before me there was no God formed, and after me there continued to be none.” But those words do not prove that Jesus is God. The point is that Jehovah had no predecessor, that no god existed before him, for he is eternal. There will be no god after Jehovah because he will always exist and will have no successors as the Supreme Sovereign. Yet, Jehovah did produce others that he himself called gods, as the Scriptures show by saying concerning certain humans: “I myself have said, ‘You are gods, and all of you are sons of the Most High. Surely you will die just as men do; and like any one of the princes you will fall!’” (Psalm 82:6, 7) Similarly, the Word was a god created by Jehovah, but that did not make Jesus equal to Almighty God at any time.

  Jesus’ True Position

  Those who claim that God took on human existence as a God-man should note that the Bible does not even hint that Jesus viewed himself in such a way. Rather, it consistently shows that Jesus has always been inferior to his Father. When on the earth, Jesus never claimed to be more than the Son of God. Moreover, Christ said: “The Father is greater than I am.”—John 14:28.

  Paul made a distinction between Jehovah and Jesus in saying: “There is actually to us one God the Father, out of whom all things are, and we for him; and there is one Lord, Jesus Christ, through whom all things are, and we through him.” (1 Corinthians 8:6) Paul also said: “You belong to Christ; Christ, in turn, belongs to God.” (1 Corinthians 3:23) Indeed, even as Christians belong to their Master, Jesus Christ, so he belongs to his Head, Jehovah God.

  Making a similar point, Paul wrote: “The head of every man is the Christ; in turn the head of a woman is the man; in turn the head of the Christ is God.” (1 Corinthians 11:3) This relationship between God and Christ will continue, for after Jesus’ Thousand Year Reign, “he hands over the kingdom to his God and Father” and “the Son himself will also subject himself to the One who subjected all things to him, that God may be all things to everyone.”—1 Corinthians 15:24, 28; Revelation 20:6.

  A Look at Other Texts

  Regarding Jesus’ birth, Matthew wrote: “All this actually came about for that to be fulfilled which was spoken by Jehovah through his prophet [at Isaiah 7:14], saying: ‘Look! The virgin will become pregnant and will give birth to a son, and they will call his name Immanuel,’ which means, when translated, ‘With Us Is God.’” (Matthew 1:22, 23) Jesus was not given the personal name Immanuel, but his role as a human fulfilled its meaning. Jesus’ presence on the earth as the Messianic Seed and Heir to David’s throne proved to Jehovah’s worshipers that God was with them, on their side, backing them up in their undertakings.—Genesis 28:15; Exodus 3:11, 12; Joshua 1:5, 9; Psalm 46:5-7; Jeremiah 1:19.

  Addressing the resurrected Jesus, the apostle Thomas exclaimed: “My Lord and my God!” (John 20:28) This and other accounts were “written down that [we] may believe that Jesus is the Christ the Son of God.” And Thomas was not contradicting Jesus, who had sent His disciples the message: “I am ascending to . . . my God and your God.” (John 20:17, 30, 31) So Thomas did not think that Jesus was Almighty God. Thomas may have addressed Jesus as “my God” in the sense of Christ’s being “a god,” though not “the only true God.” (John 1:1; 17:1-3) Or by saying “my God,” Thomas may have been acknowledging Jesus as God’s Spokesman and Representative, even as others addressed an angelic messenger as though he were Jehovah.—Compare Genesis 18:1-5, 22-33; 31:11-13; 32:24-30; Judges 2:1-5; 6:11-15; 13:20-22.

  According to the Bible, then, Jesus had a prehuman existence as the Word. When on the earth, he was not a divine God-man. He was wholly human, though perfect, as Adam originally was. Since Jesus’ resurrection, he has been an exalted immortal spirit ever subordinate to God. Clearly, therefore, the Scriptures do not support the idea of “the divinity of Christ.”

  [Box on page 23]

  Do Angels Worship Jesus?

  CERTAIN translations of Hebrews 1:6 say: “Let all the angels of God worship him [Jesus].” (King James Version; The Jerusalem Bible) The apostle Paul evidently quoted the Septuagint, which says at Psalm 97:7: “Worship Him [God] all ye His angels.”—C. Thomson.

  The Greek word pro‧sky‧ne′o, rendered “worship” at Hebrews 1:6, is used at Psalm 97:7 in the Septuagint for a Hebrew term, sha‧chah′, meaning “to bow down.” This can be an acceptable act of respect for humans. (Genesis 23:7; 1 Samuel 24:8; 2 Kings 2:15) Or it can relate to worship of the true God or that wrongly directed to false gods.—Exodus 23:24; 24:1; 34:14; Deuteronomy 8:19.

  Usually pro‧sky‧ne′o given to Jesus corresponds with obeisance to kings and others. (Compare Matthew 2:2, 8; 8:2; 9:18; 15:25; 20:20 with 1 Samuel 25:23, 24; 2 Samuel 14:4-7; 1 Kings 1:16; 2 Kings 4:36, 37.) Often it is clear that obeisance is rendered to Jesus not as God but as “God’s Son” or the Messianic “Son of man.”—Matthew 14:32, 33; Luke 24:50-52; John 9:35, 38.

  Hebrews 1:6 relates to Jesus’ position under God. (Philippians 2:9-11) Here some versions render pro‧sky‧ne′o “pay . . . homage” (The New English Bible), “do obeisance to” (New World Translation), or “bow before” (An American Translation). If one prefers the rendering “worship,” such worship is relative, for Jesus told Satan: “It is Jehovah your God you must worship [form of pro‧sky‧ne′o], and it is to him alone you must render sacred service.”—Matthew 4:8-10.

  Though Psalm 97:7, which speaks about worshiping God, was applied to Christ at Hebrews 1:6, Paul had shown that the resurrected Jesus is “the reflection of [God’s] glory and the exact representation of his very being.” (Hebrews 1:1-3) So any “worship” the angels give God’s Son is relative and is directed through him to Jehovah.

  Reply

 2. siya po tagapamahala sa atin.siya ang susi sa katutuhanan.kaya isa siyang propeta si hesus.[pbuh].juan;17;at ito ang buhay na walang hanggan,na inyong makilala ang nag iisang tunay na diyos,at si hesus[pbuh] na kanyang isinugo.1 timoteo 2;5.sapagkat may isang diyos at may isang tagapamagitan sa diyos at sa mga tao.ang taong si kristo hesus[pbuh].yan po maliwanag nakasulat.kaya hindi diyos si jesus.
  pbuh

  Reply

 3. FOCUS IN WALANG HANGGANG AMA AT MAKAPANGYARIHANG DIYOS? ILAN BA ANG EVERLASTING FATHER NA BINABANGGIT SA BIBLIA? INUULIT KO “EVERLASTING” FATHER.

  Reply

 4. Posted by Codex on August 16, 2011 at 1:26 am

  Isaiah 9:6
  “And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace”

  Isaiah 9:6 is another verse that is erroneously used by the Trinitarians who believe in the deity of Christ. Their belief stems from the segment of the prophecy about the “Son” which says, “And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace”. However, this will be clarified later that Jesus Christ, who is the “Son”, is not the Mighty God referred to nor does this prophecy indicate His alleged divinity.

  This is what is written in Isaiah 9:6, thus:

  “For unto us a Child is born,
  Unto us a Son is given;
  And the government will be upon His shoulder.
  And His name will be called
  Wonderful, Counselor, Mighty God,
  Everlasting Father, Prince of Peace. (New King James version)

  Since Isaiah 9:6 was originally written in Hebrew, it would be of help to consult the Jewish Publication Society of America for instance on how it renders the verse:

  “For a child is born unto us, A son is given unto us; And the government is upon his shoulder; and his name is called Pele-joez-el-gibbor-Abi-ad-sar-shalom.” (The Holy Scriptures According to the Massoretic Text, 1917 edition).

  The Hebrew name Pele-joez-el gibbor-Abi-ad-sar-shalom is translated in the footnote as, “Wonderful in counsel is God the Mighty, the Everlasting Father, the Ruler of Peace”.

  It is evident here that this is not a series of names as interpreted by some but just one long name. More importantly, we could clearly notice here that the “God the Mighty” or “Mighty God” referred to who is also “Wonderful in counsel” is none other than “the everlasting Father” Himself. Taking into consideration that Christ is the “Son” of the Father (Matt. 3:16-17), He therefore is not the Father Himself, hence, Christ is not the Mighty God.

  Why then is that one long name, having as its part the term “Mighty God”, mentioned in the prophecy concerning Christ? It is because the “government” or “authority” (JPS, 1999 edition) that the Child (Christ) would later hold came from no less than the Mighty God who is the Father. Christ Himself proved this when He said:

  “Then Jesus came to them and said, “All authority in heaven and on earth has been given to me.” (Matt. 28:18,NIV)

  “All things have been committed to me by my Father ,…” (Matt. 11:27,NIV)

  Therefore, although Christ is the fulfillment of the prophecy about the child, it does not mean that He is God. It is worthwhile to note that one’s state of being is not necessarily determined by the meaning attached to his personal name, much less by the meaning of the title of the government or authority he holds. Simon the apostle was named “Cephas” or “Peter” which means rock (John 1:42), and the apostles James and John, were named “Boanerges, that is, ‘Sons of Thunder’ ” (Mark 3:17). However, it doesn’t mean that Peter is himself a rock and that the other two are “sons of thunder”. Moreover, biblical names of persons such as Eliphelet (the God of deliverance) and Elihu (whose God is he [Jehovah]) and places like Elkosh (God my bow) and El-bethel ( the God of Bethel) [Smith’s Bible Dictionary, pp 163-167] also contain descriptions about God, but no serious theologian so far that those persons and places are God.

  Going back to Isaiah 9:6, is this how Jewish scholars understand this verse which is originally written in their language—that the name in this prophecy does not indicate Christ’s alleged divinity? In the Jewish Study Bible, edited by Adele Berlin and Marc Zvi Bettler, they expalin, thus:

  “The Mighty God… ruler: This long sentence is the throne name of the royal child. Semitic names often consist of sentences that describe God; thus the name Isaiah in Hebrew means, ‘The Lord saves’; Hezekiah, ‘The Lord strengthens’… These names do not describe the person who holds them but the God whom the parents worship. Similarly, the name… in this v.[Isa. 9:6] does not describe that the child or attribute divinity to him, contrary to classical Christian readings of this messianic verse.” (p. 802)

  It is clear that Pele-joez-el gibbor-abi-ad-sar-shalom is the “name” or “title” (Moffatt Translation) of the authority or government or, as Jewish scholars put it, the “throne name” which “does not describe the child or attribute divinity to him” but, as another scholar also puts it, “descriptive of his [Christ] office ” given by the Father:

  “This son is not to have a name which will be for a sign, like the names of Isaiah’s sons (cf. 7.3; 8.1), but one which will be descriptive of his office.” (Isaiah 1-39, by John Mauchline, p113)

  Reply

 5. Mr. Codex

  The Hebrew name Pele-joez-el gibbor-Abi-ad-sar-shalom is translated in the footnote as, “Wonderful in counsel is God the Mighty, the Everlasting Father, the Ruler of Peace”.

  huwag mong ibahin mga sinasabi mo sa itaas, kahit na kung ano-ano pa gamitin mo MIGHTY GOD AT EVERLASTING FATHER YUONG SANGGOL

  Reply

 6. THE EVERLASTING FATHER, MIGHTY GOD, GOD IS WITH US!! WAS BORN.

  Actually in ISAIAH 9:6(kjv) ISAIAH 9:5 (HEBREW BIBLE)

  ה כִּי-יֶלֶד יֻלַּד-לָנוּ, בֵּן נִתַּן-לָנוּ, וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה, עַל-שִׁכְמוֹ; וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ, אֵל גִּבּוֹר, אֲבִי-עַד, שַׂר-שָׁלוֹם. ISAIAH 9:5 For a child is born unto us, a son is given unto us; and the government is upon his shoulder; and his name is called [[[Pele-joez-el-gibbor-Abi-ad-sar-shalom;]]

  The meaning of Pele-joez-el-gibbor-abi-ad-sar-shalom is variously interpreted as “Wonderful in counsel is God the mighty, the Everlasting Father, the Ruler of Peace”

  SO THE CHILD IS THE “MIGHTY GOD” NOT “MIGHTY MAN”.
  EVERLASTING “FATHER” NOT EVERLASTING “SON”.

  יד לָכֵן יִתֵּן אֲדֹנָי הוּא, לָכֶם–אוֹת: הִנֵּה הָעַלְמָה, הָרָה וְיֹלֶדֶת בֵּן, וְקָרָאת שְׁמוֹ, עִמָּנוּ אֵל. ISAIAH 7:14 Therefore the Lord Himself shall give you a sign: behold, the young woman shall conceive, and bear a son, and shall call his [[name(THERE IS A NAME HERE!)]] [[Immanuel.]]

  IMMANUEL = 2 HEBREW WORDS IMMANU=”WITH US” EL=”GOD”
  SO THE MEANING IS “GOD IS WITH US” not “MAN IS WITH US”

  IT WAS FULFILLED IN MATTHEW 1:22-23

  Matthew 1:22-23

  King James Version (KJV)

  22 Now all this was done, that it [[ MIGHT BE FULFILLED ]]which was spoken of the Lord by “THE PROPHET”, saying,

  23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his[[ name ]] Emmanuel, which being interpreted is, GOD IS WITH US.

  SO IT WAS VERY CLEAR THE THE CHILD IS THE GOD OF OLD TESTAMENT WHO MANIFEST IN THE FLESH. HE IS THE GOD OF OLD TESTAMENT WHO BECOME MAN.

  Reply

 7. Posted by aileen on November 26, 2012 at 1:58 pm

  john 3:16″….HE gave his only begotten SON…”
  he(god)
  son(jesus)
  ……if a tree bears a fruit …..then then ang bunga niya syempre ay kung anu ung tree…
  conlude:the “SON” is same also as the “HE”?

  Reply

 8. […] IS JESUS PRAY HERE? MY GOD MY GOD WHY HAVE YOU FORSAKEN ME!! OR HE IS JUST FULFILLING HIS MEMORIZED SCRIPTURES OF OLD TESTAMENT? THE BIRTH OF MIGHTY GOD, EVERLASTING FATHER, VULGATE BIBLE 405 A.D. (FATHER OF THE WORLD WAS WRITTE… […]

  Reply

 9. whoah this weblog is great i like studying your
  articles. Stay up the good work! You already
  know, a lot of individuals are hunting around for this info,
  you could aid them greatly.

  Reply

 10. […] INA AT AMA ANG DIYOS WALA SIYANG IPINAPATAY SARILI NIYA INALAY NIYA NGA MAGKATAWANG TAO SIYA!!! SI YEHUSHUA/KRISTO ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO!! ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG YEHOSHUA/IESOUS/IESV OR YOD HE VAV HE (I AM), YOD […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: