Advertisements

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS (THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS!) 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS!!.

PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA?

BONOSUS THE FRIEND OF ST. JEROME WHA THE SAID?

SOURCE: http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm

marriage_mary_joseph

TINGNAN ANG MGA KAPANGANAKAN NG BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS? MGA SINUNGALING!!

jude_1st_century

REMEMBER!!! JESUS FATHER IS THE HOLY SPIRIT (BORN WITHOUT SEX/BORN BY VIRGIN)
THE BIOLOGICAL BROTHERS AND SISTERS OF JESUS WITH SEX (FATHER JOSEPH)
.

ST JEROME AND HIS FRIEND BONOSUS

WHO IS JUDE?

MAY ANAK PO TALAGA SI MARIA PAGKARAAN PA PO NI JESUS CHRIST HINDI PO AKO NANINIRA NG IBANG RELIGION KATOTOHANAN LAMANG PO MANUMBALIK KAYONG LAHAT KAY GOD JESUS CHRIST AT MAKI-ISA KAYO SA AMIN AT SA KANYA AT TAYONG LAHAT AY MAGKAKAPATID KAY KRISTO JESUS KAHIT NA NASAAN KAYO HINDI NA TAYO KAILANGANG MAGKITA-KITA PA BASTA ANG PUSO NINYO AY NAKAY KRISTO JESUS KAISA PO NINYO KAMING LAHAT WALANG ABULOYAN TUMULONG LAMANG PO KAYO SA MGA KAPATID AT MAGTRABAHO HUWAG UMASA SA IGLESIA MATUTUWA NA PO ANG DIYOS NON. TANDAAN WALANG KASINUNGALINGANG NAGMUMULA SA KATOTOHANAN. PAG-ARALAN PO NINYONG MABUTI ANG MGA SUMUSUNOD NA MGA TALATA. ANG IPINAGLALABAN KO PO AY SI JESU-CRISTO ANG MABUTING BALITA NG ATING PANGINOON.

REVELATION 22:8 (DIYOS LANG ANG SAMBAHIN MO)Dito sa verse na ito kahit anghel nagulat ng sasambahin siya ni Juan.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGADang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

ANG LAKAS NG MGA TAO NA YAN NA LAIT LAITIN SI JESUS DIBA?
Sabi pumunta ka sa JUDEA PARA MAKITA NG ***IYONG MGA ALAGAD***
KASI NGA PATI MGA KAPATID NIYA HINDI NANINIWALA SA KANYA. V5. IYONG MGA ALAGAD SABI NILA…IBA ANG ALAGAD KAYSA SA MGA KAPATID.

SABI NG MADAMI MGA ALAGAD DAW NI KRISTO TINATAWAG NIYANG KAPATID PERO NANDITO ANG MGA ALAGAD AT HIWALAY ANG MGA KAPATID NI JESUS

ACTS 1:13-14Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. (11 ALAGAD) Pagdating sa lunsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. 14 Lagi silang nagsasama sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, GAYON DIN ANG MGA KAPATID NI JESUS.

BINANGGIT NA ANG 11 ALAGAD…KAYA TULOY TULOY NA ANG SENTENCE NA YAN HANGGANG SA MGA KAPATID NI JESUS.

JOHN 2:12 Pagkatapos nito, pumunta si JESUS sa CAPERNAUM, kasama ang kanyang ina, MGA KAPATID, AT MGA ALAGAD (pinaghiwalay yan sa kapatid at alagad). AT sila’y nanatili roon ng ilang araw.

I COR 9:4-5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ni PEDRO, IBANG APOSTOL; AT MGA KAPATID NG
PANGINOON?

GALACIAN 1:19 Wala akong nakitang apostol liban kay SANTIAGO NA KAPATID NG PANGINOON.

AYAN KAPAG HINDI PA NAMAN KAYO NANIWALA NA MAY ANAK SI MARIA EWAN KO NA LANG PATAHIMIKIN NA PO NATIN ANG KANYANG KALULUWA. SABI NG ISANG NAKADEBATE NAMIN NOON “HAIL SATAN”, “HAIL SATAN” SABI NAMAN NG IBA “HAIL MARY” “HAIL MARY”…SINASAMBA NA PO KASI NINYO EH SA PAG-AAKALANG MAY NANAY AT TATAY ANG DIYOS. MAG-BASA PA PO KAYO NG MGA NAKA-POST SA WEBSITE NA ITO AT MALALAMAN NINYONG SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. MAHAL KO PO KAYONG LAHAT SA ATING PANGINOONG JESU-KRISTO ANG DIYOS NA MAPANIBUGHUIN. AMEN!

READ THE HISTORY OF BONOSUS THE FRIEND OF JEROME WHO TRANSLATE THE CATHOLIC BIBLE

Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church. In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that Mary did not always preserve her virginity.

391 A.D. PA ANG KATOTOHANAN NA ITO.

JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS (BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY)
He is best known for his new translation of the Bible into Latin, which has since come to be called the Vulgate (FIRST NT BIBLE A.D 405) and his list of writings are extensive.

JEROME WHO TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

*****************************************
MGA MARIA NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25). 3 MARIA ITO.
JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang ((((((((kanyang ina))))) (MARIA) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
MGA MARIA SA PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************

ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
MGA MARIA SA MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************

LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

SI SANTIAGO AY KAPATID NI JOSE (MATEO 13:55)

AMEN!


LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS

Advertisements

22 responses to this post.

 1. Posted by Gepalta on August 18, 2010 at 9:17 am

  Ang linaw ng Mateo 1:25. UNTIL maipanganak si Jesus ay di sumiping si Jose kay Maria. (hindi AFTER)

  meaning hanggang doon sa extent na yun.

  pero babasa sila sa OT na si Michal ay di nagkaanak hanggang mamatay tapos sasabihin nila after that ay nagkaanak.

  kung di mo bopols to ano? paano magkakaanak eh patay na.

  Isa pang palpak na argumento ng mga CFDs ay yung sa Mateo 28 na nagsasabi na Si Cristo ay sumasapalagi sa mga apostol until end of time.

  sasabihin nila after end of time eh hindi na sumasapalagi si Cristo sa mga apostol?

  eh mga bugok mga ito. tumutukoy lang dyan sa pagpalagi ni Cristo sa mga apostol habang nasa mundo sila.

  time will come mangyayari yan sa 1000 yrs na paghahari ni Cristo sa mundo kasama ng mga apostol.

  Reply

  • Posted by 4291236 on March 28, 2018 at 3:17 am

   PAANO SASABIHIN NG ROMANO KATOLIKO NA MAY ASAWA SI JOSEPH BAGO NAPANGASAWA SI MARIA GAYONG ANG MGA KAARAWAN NG MGA BIOLOGICAL BROTHER’S OF JESUS IS A.D. NA? ???? mula ng nangaral si kristo wala na si Joseph. kahit nga ng ipinako sa krus si kristo wa la na siya.(brothers ..AD??)

   Reply

 2. Let us remember that the bible is written in different time and different culture. Let us not interpret the bible in our modern context for it will only lead us to nowhere. The Bible is not an ordinary book and we should not read it the way we read newspapers.

  Mt 13:55 This is the carpenter’s son, surely? Is not his mother the woman called Mary, and his brothers James and Joseph and Simon and Jude?

  also

  Matthew 12:46-47
  46 While he was still speaking to the crowds, his mother and his brothers appeared outside, wishing to speak with him.
  47 (Someone told him, “Your mother and your brothers are standing outside, asking to speak with you.”) 33

  The word brothers or brethren in Jewish context refers to male relatives and not blood brothers. If those men are really blood brothers of Jesus and sons of Mary, the correct statement would be “Your mother and your mother’s sons are here”. In the presence of Mary, this is should be the right way of saying in Jewish context for they give honor to their mother.

  Psalm 50: 20 “You sit and speak against your brother; You slander your own mother’s son.

  In Genesis, we know that Lot is a nephew of Abraham but when their tribe had a feud they say “Let us not fight for we are brothers”.

  http://www.catholic.com/library/Brethren_of_the_Lord.asp

  http://www.catholic.com/library/Bad_Aramaic_Made_Easy.asp

  Reply

  • TAGALOG VERSION:

   Paano mo ipapaliwanag ang mga sumusunod?

   NILALAIT SI JESUS NG KANYANG MGA KAPATID…V3-6

   JUAN 7:2-8 Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio,3 Kaya’t sinabi kay Jesus ng KANYANG MGA KAPATID, “Bakit hindi kaumalis dito, at pumunta sa Judea, para makita ng IYONG MGA ALAGAD ang ginagawa mo? 4. Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawakung ang hangad niya’y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mgabagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan.5 (MAGING ANG MGA KAPATID NI JESUS AY HINDI SUMASAMPALATAYA SA KANYA).

   wala diyan ang mga alagad ni Kristo basahin mo ang verse 3 (para makita ng iyong MGA ALAGAD ANG MGA GINGAWA MO).

   ENGLISH VERSION:

   John 7:2-8 (King James Version)

   2Now the Jew’s feast of tabernacles was at hand.

   3His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judaea, that thy disciples also may see the works that thou doest.

   4For there is no man that doeth any thing in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world.

   5For neither did his brethren believe in him.

   6Then Jesus said unto them, My time is not yet come: but your time is alway ready.

   7The world cannot hate you; but me it hateth, because I testify of it, that the works thereof are evil.

   8Go ye up unto this feast: I go not up yet unto this feast: for my time is not yet full come.

   HOW CAN YOU EXPLAIN THOSE TEXT IN BOLD LETTERS IN VERSE 3 THE DISCPLES OF JESUS NOT WITH HIM?

   http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome (JEROME TRANSLATED THE CATHOLIC BIBLE HIS FRIEND IS BONOSUS)
   http://en.wikipedia.org/wiki/Bonosus_%28bishop%29 (BONOSUS BELEIVED THAT MARY DID NOT PRESERVED HER VIRGINITY) (MARY’S VIRGINITY IS A VERY OLD ISSUE 360 or 366 A.D.)

   Reply

 3. Posted by Ferard on February 17, 2011 at 3:52 am

  Bro Arman! heto mas magandang tanong… ilan ang naging asawa ni Maria?

  Reply

 4. Posted by petrus on March 22, 2011 at 7:29 pm

  brad nabasa mo na ba ang buong konteksto ng Juan 7? basahin mo 🙂 makikita mo na hindi niya mga kapatid sa laman o sa ina ang tinutukoy sa talatang iyan, iintindihin mo lang mabuti!
  si Ginoong Ferard naman masyadong malisyoso magtanong, alalahanin mo brad na si Sta. Maria ano man ang paniniwala o pagkakakilala mo sa kanya ay siya pa rin ang INA NI HESUS! mag-ingat ka!

  Brod arman, nakabasa ka na ba ng mga sulat ni San Geronimo tungkol kay Sta. Maria? kung hindi pa magbasa ka para malaman mo kung ano ang paniniwala niya.

  Reply

 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Bonosus_%28bishop%29

  SI BONOSUS FRIEND NI ST. JEROME 391 A.D. PA ANG ISSUE NA YAN.

  History

  Against the common teaching[1] of the Catholic Church he held that, after Jesus, Mary had several other children. The Council of Capua in 391, before which the matter was brought, did not pass any judgment on it, but referred it to the Metropolitan Anysius of Thessalonica and the other bishops of Illyria. (((((((((They condemned Bonosus and tried to exclude him from his church))))). In a letter to the same bishops Pope Siricius approves the sentence and also condemns the opinion that ((((Mary did not always preserve her virginity))))))).

  Notwithstanding his condemnation, and the prudent advice of his study friend St. Ambrose to submit, Bonosus continued to exercise the episcopal functions, to consecrate bishops and ordain priests. According to two letters of Pope Innocent I, one to Martian of Naïssa in 409 and the other to the bishops of Macedonia in 414, those ordained by Bonosus before his condemnation were to be received in the Church without a new ordination, those ordained since Bonosus’s condemnation, especially if they had themselves sought to be ordained by him, were to be deprived of their dignity. As Innocent speaks of Bonosus as no longer living, we may infer that he died at the end of the fourth, or the beginning of the fifth century. The baptism conferred by the his followers, the Bonosians, was by some declared valid and by others invalid.

  Whether, besides denying Mary’s perpetual virginity, Bonosus also denied Christ’s divinity cannot be determined with certainty, but it is certain that the Bonosians, to whom we find references in the councils and in ecclesiastical writers up to the seventh century, denied this dogma. On this point they were at one with the Photinians. As a consequence, they affirmed the purely adoptive divine filiation of Christ. However, they differed from the Adoptionists in rejecting all natural sonship, whereas the Adoptionists, distinguishing in Christ the God and the man, attributed to the former a natural, and to the latter an adoptive sonship.

  FRIEND OF ST. JEROME SI BONOSUS.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome

  Life
  Saint Jerome in his Study, by Domenico Ghirlandaio

  Sophronius Eusebius Hieronymus , known as St. Jerome, born at Stridon around 347,[4] was not baptized until about 360 or 366, when he had gone to Rome with ((((((((((((((((((((((his friend Bonosus)))))))))))))))))) (who may or may not have been the same Bonosus whom Jerome identifies as his friend who went to live as a hermit on an island in the Adriatic) to pursue rhetorical and philosophical studies. He studied under the grammarian Aelius Donatus. There Jerome learned Latin and at least some Greek,[5] though probably not the familiarity with Greek literature he would later claim to have acquired as a schoolboy.[6]

  Reply

 6. ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

  DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

  MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

  MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

  MATEO 13:55-56
  Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
  Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
  at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
  ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
  at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
  hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

  KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

  AMEN!

  Reply

 7. LAHAT (((NG MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS.

  *****************************************
  NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
  *****************************************
  MATEO 13:55-56
  Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
  Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
  at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
  ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
  at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
  hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

  MATEO 27:56 Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

  DITO PUMASOK ANG ISANG MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS (JOHN 19:25).
  JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

  MARCOS 15:40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

  *******************************************
  ANG PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
  ******************************************

  ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

  DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

  MATEO 27:61 Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

  MARCOS 15:47 Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

  MATEO 13:55-56
  Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
  Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
  at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
  ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
  at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
  hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

  **********************************************
  ANG MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
  *********************************************
  LUCAS 24:10 Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

  MARCOS 16:1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

  KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

  AMEN!

  Reply

 8. NANAY BA NI JESUS SI MARIA?
  AT PANAY ANG HILING NINYO KAY MARIA?

  SI MARIA KILALA NINYO SINASABI NINYO NA NANAY NI JESUS SI MARIA KAYA KUNG HIHILING SA NANAY AY SUSUNDIN NG ANAK. MASYADO KAYONG MATATALINO SA PAGLILIHIS NG PANINIWALA NG TAO KUNG SINO ANG ISINILANG NI MARIA. NA PINATOTOHANAN NG PAMILYA NI ZACARIAH.

  ANG HULA ANG IPAGHAHANDA NG DAAN NG TINIG AY SI YAHWEH.

  Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw: “IPAGHANDA SI YAHWEH” ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

  UMAMIN SI JUAN BAUTISTA NA SIYA ANG TINIG NA YAN KAY PROPETA ISAIAH.

  JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

  PINATOTOHANAN NG TATAY NI ZACARIAH ANG TATAY NI JUAN BAUTISTA.

  LUCAS 1:67 Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo, at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos:

  LUCAS 1:76 Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasang Diyos; sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan,

  PINATOTOHANAN NI ELIZABETH (ASAWA NI ZACARIAH INA NI JUAN BAUTISTA) NA PANGINOON NIYA ANG NASA TIYAN NI MARIA…

  FOCUS: AKING PANGINOON…PANGINOON NI ELIZABETH KASI SI ELIZABETH NAGSASALITA DIYAN.

  LUCAS 1:43 Sino ako upang dalawin ng INA ng (((AKING PANGINOON)))?

  DIYOS NI ELIZABETH ANG NASA TIYAN NI MARIA. SI MARIA AY TAO LANG NA DINAANAN NI YAHWEH PARA MAGING TAO (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NA NATUPAD SA MATEO 1:22-23)

  Reply

 9. Matthew 13:55-56

  55Is not this the carpenter’s son? is not his mother called Mary?

  and his [[[[[[brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas?]]]

  NOTE: REMEMBER JUDAS AND JAMES AND JOSES AND SIMON

  56[[[[[[[[And his sisters]]]]]], are they not all with us? Whence

  then hath this man all these things?

  NOTE: REMEMBER THAT BRETHREN AND SISTERS

  JOHN 7:2-5

  2Now the Jew’s feast of tabernacles was at hand.

  3His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into

  Judaea, that thy disciples also may see the works that thou doest.

  4For there is no man that doeth any thing in secret, and he himself

  seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to

  the world.

  [[[[[ 5For neither did his brethren believe in him. ]]]]

  Acts 1:13

  13And when they were come in, they went up into an upper room,

  where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and

  Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and

  Simon Zelotes, and [[[[[[Judas the brother of James.]]]]]]]]

  DISCIPLES IS DIFFERENT FROM BRETHREN

  12After this he went down to Capernaum, he, and his mother, and

  [[[[[his brethren, and his disciples:]]]]]] and they continued there

  not many days.

  1 Corinthians 9:4-5

  4Have we not power to eat and to drink?

  5Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other

  apostles, [[[[[[and as the brethren of the Lord]]]], and Cephas?

  Galatians 1:19

  19But other of the apostles saw I none, [[[[[[[[[[save James the

  Lord’s brother.]]]]]]]]

  WHO IS JUDE IN THE BOOK OF JUDE BEFORE REVELATION?

  Jude 1

  1Jude, the servant of Jesus Christ, and [[[[brother of James]]]]],

  to them that are sanctified by God the Father, and preserved in

  Jesus Christ, and called:

  Reply

 10. Posted by evelyn nuque on May 29, 2012 at 4:36 am

  saan po matatagpuan ang book ,chapter ,at verse kung saan sinasabi kung ilan ang naging kapatid ni Hesus ???

  Reply

  • MATEO 13:55-56
   Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
   Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
   at sina Santiago, Jose, Simon at Judas
   ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
   at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
   hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

   Reply

 11. Posted by dorado on July 12, 2012 at 3:43 am

  haha lupig sila… may the Holy Spirit guide us.

  Reply

 12. Posted by Sealtiel on July 12, 2012 at 5:14 am

  Notice that these 4 men (James, Joses (Joseph), Simon, Jude) are described as brothers of Jesus NOT the sons of Mary and Joseph. It was the usual respectful way to identify someone by their parentage not by their siblings. The way that these 4 men are described is more compatible with them being close relatives of Jesus and not uterine brothers. It was common in the Old Testament to label a relative as a brother or sister even if they were cousins, nephews, or uncles.

  In fact in Matthew and Mark ANOTHER woman named Mary is identified as the Mother of James and Joseph:

  Mat 27:56: “Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of
  Zebedee’s children.”

  Mar 15:40: There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome;

  In Luke’s gospel the parrallel verse says:
  Luk 24:10: It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary [the mother] of James, and other [women that were] with them, which told these things unto the apostles.

  In John the paralell passage says:
  John 19:25: Now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother’s sister, Mary the [wife] of Cleophas, and Mary Magdalene.

  Comparing these we discover that the mother of Zebedee’s sons (James and John) was named Salome and was the Blessed Virgin Mary’s sister. There was another Mary who was the mother of the other Apostle James (and of Joses, the brother of Jesus) who was married to Cleophas.

  In Matthew 10:3, Mark 2:14 & 3:18, Luke 6:15, and Acts 1:13, that same Apostle James is identified as the son of Alphaeus which is the Greek form of the semitic name Cleophas.

  And the early Church historian Hegesippus (2nd century) who lived in Israel identified the brother of Jesus named Jude as Jesus’ cousin (Greek: anepsios) the son of Cleophas.

  So based on the Bible and on very early testimony the brothers of Jesus were close relatives but not uterine (biological) brothers.

  Reply

 13. Posted by FiX_mE on September 7, 2012 at 7:42 am

  Did you study semetic aramaic and hebrew? or shall we say a little history on people of the time of Jesus?

  If not do not make any judgment regarding the issue on Jesus’ biological brethren.

  You just showing your ignorance to the whole world po kuya..^_^

  If you read the gospels you’ll find that those names that was allegedly brothers of Jesus was son of OTHER MARY..

  You cannot prove to me that THEY ARE THE SONS OF MARY AND JOSEPH…

  And Simon was OLDER than Jesus. and Jesus is the FIRSTBORN OF MARY…

  kaya wag kang tanga!..

  ehehehehe!!!

  Reply

 14. sino sino mga anak ni jacob ?
  ASAP

  Project ko yan ee

  Reply

 15. Posted by alfred on December 15, 2012 at 2:03 am

  Brod arman sinasabi mo na si YAWEH at si JESUS ay iisa..kung ganon pg nananalangin si Jesus kanino siya nananalangin? gayong sinasabi mo na si YAWEH at Jesus ay iisa

  Reply

 16. Posted by LARRY on September 5, 2013 at 11:31 am

  SI JOSEPH AY MAY UNANG ASAWA AT MAY ANAK SIYA NA APAT NA LALAKI AT DALAWANG BABAE.NOONG ANG EDAD NIYA 90 SAKA LANG DUMATING SI MARY TUNGHAYAN NATIN ANG KUWENTO;
  2. There was a man called Joseph, who lived in the town of Bethlehem, a
  Jewish town that was the home of King David. He had learned wisdom and
  the skill of carpentry. Joseph was married in the eyes of God, and his wife had
  given him sons and daughters: four boys called Judas, Justus, Jacob and
  Simeon, and two girls called Lysia and Lydia. His wife died when Jacob was
  quite small. He was a righteous man who praised God in all things and he
  worked with his two sons at his trade, which provided them with a living
  according to the law of Moses. And it was to this man, my human father, that
  my mother Mary was betrothed.
  3. When my father Joseph became a widow, Mary, my mother for her part, she
  of all good and blessed ways, was in the temple of God serving Him in purity.
  She was twelve years old and had spent three years with her parents and nine
  years in the temple of the Lord. When the priests saw that she lived modestly
  and in the fear of the Lord, they said, “Let us find a good man and betroth her
  to him until it is time for her to marry lest we allow the custom of women to
  happen to her in the temple, for it would be very sinful of us.”
  4. They then summoned the tribe of Juda and selected from it twelve men in
  accordance with the number of tribes in Israel. The choice fell upon that
  worthy elder, my human father Joseph. The priests told my mother to
  accompany Joseph and remain obedient to him until the wedding. Joseph took
  Mary home, where she found Jacob a poor orphan and set about caring for
  him. And so she came to be called ‘mother of Jacob’. After Joseph had installed
  her in his house, he went about his business as a carpenter. Mary spent two
  years in his house until the good time.
  5 In the fourteenth year of her life I came of my own accord. I came intoexistence inside her, I the living Jesus, your life. After Mary had been pregnant
  for three months, the innocent Joseph returned home from the place where he
  did his carpentry and found his wife pregnant. Troubled and afraid, he decided
  to put her away secretly. He was so distressed that he neither ate nor drank.
  6. In the middle of the night Gabriel, the archangel of joy, came to him in a
  vision, in accordance with the instructions of my good Father. He said to him,
  “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary for your wife. The child
  she will bear is from a Holy Spirit. She will give birth to a son whom you will
  call Jesus. He is the one who will rule all nations with a rod of iron.” The angel
  then left Joseph, who arose from his sleep and did as he had been instructed by
  the angel of the Lord. He took Mary for his wife.

  Reply

 17. Posted by jd jhawo on June 26, 2014 at 3:08 am

  huwag kayong mag away alam niyo kung bakit tayo nagbabasa ng bible?hindi para mag talo kundi pra mabago

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: