Advertisements

PAGSAKAY NI YESHUA/JESUS SA ISANG BISIRONG ASNO

ANG HULA:

Zacarias 9:9 Sion, magalak ka at magdiwang
Umawit ka ng malakas, O Jerusalem!
Pagkat ang hari mo ay dumarating na,
Mapagwagi at mapagtagumpay Mapagpakumbaba siya
At nakasakay sa isang bisirong asno”

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

Mateo 21:4-5
4Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta:
5 “Sabihin ninyo sa lunsod ng Sion:
Masdan mo, dumarating ang iyong hari,
Siya’y mapagpakumbaba; nakasakay
sa isang asno, Sa isang bisiro, bisiro ng isang asno.

PALIWANAG: Sabi sa Mateo 21:4 “4Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta:” may tinutupad ulit si Jesus na nasusulat patungkol sa kanya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: