Advertisements

IISA ANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT (SINO NASA GITNA NITO?)

APOCALYPSIS 4:2

Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang ISANG(1) TRONO at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.

May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.

ETO ANG NASA GITNA NG TRONO NA YAN NA NAGBIBIGAY NG TUBIG-NA NAGBIBIGAY BUHAY.

Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang KORDERONG nasa GITNA NG TRONO ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.

JUAN 4:10 Sumagot si HESUS, “Kung alam lamang ninyo KUNG ANO ang ipinagkakaloob ng Diyos, AT KUNG SINO ITONG HUMIHINGI SA INYO NG INUMIN(SINO NGA BA SIYA?) marahil ay kayo ang hihingi sa kanya, at kayo’ namay bibigyan niya ng TUBIG NA NAGBIBIGAY BUHAY.

KAYO ALAM BA NINYO KUNG SINO YUONG HINIHINGAN NG TUBIG NG BABAENG SAMARITANA? BAKIT GANOON ANG BINITAWANG PANANALITA NI HESUS KUNG SINO ITONG HUMIHINGI SA INYO NG INUMIN? SEE THE LOGIC.MAY IBA PA BANG MAGBIBIGAY NG TUBIG NA NAGBIBIGAY BUHAY?

JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

MATEO 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN...ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

BAGONG DAIGDIG = REVELATION 21:1-27
REVELATION 4:10 (12 SA 12 ALAGAD 12 SA MGA PIPILIIN) 24 LAHAT.

AMEN!

Advertisements

9 responses to this post.

 1. Posted by Codex on August 17, 2011 at 7:43 am

  Ipagpalagay nalang nating isa nga ang TRONO ng Diyos at ng Kordero, dapat ba nating tanggapin ang paniniwala ni Arman G. De Castro na ang Diyos at ang Kordero ay iisa sa bilang? Suriin natin ang mga sitas na kaniyang sinipi sa itaas.

  ————————————————————————————————————————————
  APOCALYPSIS 4:2 Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang ISANG(1) TRONO at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.

  Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang KORDERONG nasa GITNA NG TRONO ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.

  JUAN 4:10 Sumagot si HESUS, “Kung alam lamang ninyo KUNG ANO ang ipinagkakaloob ng Diyos, AT KUNG SINO ITONG HUMIHINGI SA INYO NG INUMIN(SINO NGA BA SIYA?) marahil ay kayo ang hihingi sa kanya, at kayo’ namay bibigyan niya ng TUBIG NA NAGBIBIGAY BUHAY.
  ————————————————————————————————————————————

  Ito ang mga sitas na ipinagtagpi-tagpi ni Arman De Castro. Sa kaniyang pagkakaintindi sa mga siping sitas niya ay ganito:

  May isang trono. Nasa gitna ng trono ang Kordero at inisip niya ito na ang Kordero ang nakaupo sa isang trono na ito bilang ang Diyos. Hindi ko ipinagkaila na ang nasa gitna ng trono ay ang Kordero pero ang tanong kung ang Kordero din ba ang nakaupo sa gitnang trono? Ganito ang patunay ng Biblia na HINDI ang Kordero ang nakaupo sa TRONO ng Diyos:

  “Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. He had seven horns and seven eyes, which are the seven spiritsa of God sent out into all the earth. He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne.” (Revelations 5:6-7)

  Sa mga talata, nakita ni Juan ang KORDERO at kaniya itong inilarawan:

  1. …Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders.

  2. He had seven horns and seven eyes, which are the seven spiritsa of God sent out into all the earth.

  3. He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne.

  Pansinin ang number 3: “HE (the Lamb) came and took the scroll FROM THE RIGHT HAND OF HIM WHO SAT ON THE THRONE.

  Malinaw na ang Kordero ay nakatayo at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. Sino ang nakaupo sa luklukan habang nakatayo ang Kordero?

  Pakisagot po ginoong Arman De Castro.

  Reply

 2. Ang sagot diyan kung iyong mauunawaan bakit si Jesus eh naging KORDERO ang SIMBOLO niya sa APOCALYPSIS. ((((((Dahil ang KORDERO ay SUMISIMBOLO SA PAGIGING LAMAN AT DUGO NOONG NAKA-UPO SA TRONO NA SIYA RING NAGPLANO NG LAHAT))))))))). iPINAKIKITA DIYAN ANG KANYANG PAGIGING LAMAN AT DUGO NA SIYA LAMANG DIN ANG MAKAPAGBUBUKAS NG MGA NASABING MGA SCROLL.

  PATUNGKOL SA PITONG ESPIRITU SI JESUS LANG DIN ANG NAGMAMAY-ARI NIYAN ANG PITONG ESPIRITU AY IISA LAMANG.

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/ang-7-espiritu-ng-diyos-ay-7-espiritu-din-ni-yeshuajesus-sa-pahayag/

  IISA LANG ANG DIYOS MATAGAL NA KAYA HINDI PWEDENG MAG-KAANAK ANG DIYOS SA LANGIT MAGIGING DALAWA NA SILANG DIYOS.

  Reply

 3. Posted by Teodorico Asuncion on November 1, 2011 at 1:41 pm

  Huwag na kayong magtatalo mga kaibigan kung anuman ang inyong mga paniniwala ay ipagpatuloy ninyo.Masabi kulang sa inyo na ang ating Inang Bayang PILIPINAS ang siyang bababaan ng ating Mahal na AMANG Dr. JOSE RIZAL sa kanyang pangalawang pagkabuhay ni KRISTO sa kanyang katauhang KRISTONG TAGALOG na siyang maghahari sa TEMPLO ng BAGONG JERUSALEM sa bayan nating PILIPINAS.Tapos na ang ginampanan ng ating Inang KRISTO at ito ngayong pangalawang KRISTONG darating ay wala ng iba kung hindi ang ating Mahal
  na AMANG si Dr. JOSE RIZAL.

  Reply

 4. Posted by Teodorico Asuncion on November 3, 2011 at 4:03 pm

  Kahit matapos ninyo ng basahin ang buong nilalaman ng bibliya ay walang makapagsasabi kung saang bansa talaga bababa ang ating mahal na Panginoong JESUKRISTO.Ako na ang magsasabi sa ating Bansang PILIPINAS ang siyang bababaan ng magiging pangalawang KRISTO sa katauhan ni Dr.JOSE RIZAL na siyang KRITONG TAGALOG na darating sa takdang panahon ng hangganan ng ating mundong ginagalawan.Nararapat na lamang na bumabana ang ating mahal na AMA at kanya ng igawad ang DEBONONG GOBYERNO para sa lahat sa TEMPLO ng BAGONG JERUSALEM sa ating BAYANG PILIPINAS dahil talamak na ang kasamaan dito sa mundo nating ginagalawan.

  Reply

 5. Posted by Teodorico Asuncion on November 8, 2011 at 12:01 pm

  Kahit sinong pinakamagaling na magpredict dito sa buong mundo ay walang makapagsasabi kung anong katauhan ng pangalawang KRISTONG darating at kung saang bansa talaga bababa ang ating mahal na HESUKRISTO sa kanyang pangalawang pagkabuhay at pagbabalik dito sa lupa.Hindi ako manghuhula katutuhanan ang sasabihin ko PILIPINAS ang siyang bababaan ng ating mahal na pangalawang KRISTONG darating sa katauhang KRISTONG TAGALOG.Huwag na kayong umasa na ang unang KRISTO pa ang magbabalik hindi na dahil tapos na ang ginampanan ng ating naunang KRISTO at ito ngayon ang ating paghandaan ang pagkabuhay at pagbabalik ng ating pangalawang HESUKRISTO dito sa ating BAYANG PILIPINAS ang pinakahihintay nating lahat na magaganap ang kaganapang panglawang pagkabuhay ni HESUKRISTO dito sa lupa na KRISTONG TAGALOG sa katauhan ni Dr. JOSE RIZAL sa nalalapit na ang hangganan ng ating mundo na talamak na sa kasamaan at karumihan.

  Reply

 6. MANY PEOPLE SAID ONLY THE FATHER KNOWS ABOUT THE JUDGEMENT DAY BECAUSE OF MATTHEW 24:36 ARE THEY CORRECT LET US CONTINUE THE READING IN THE NEXT VERSE IN MATTHEW 24:37.

  Matthew 24:36

  36 “But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son,[a] but only the Father.

  *************************************************
  THE COMING OF “SON OF MAN” PARABLES OF JESUS ABOUT HIMSELF.
  ************************************************

  MATTHEW 24:37 As it was in the days of Noah, so it will be at [[[[[[[[THE COMING OF THE SON OF MAN.]]]]]]

  THE EXAMPLE OF SON OF MAN (PARABLES OF JESUS)

  Matthew 19:28

  28 Jesus said to them, “Truly I tell you, at the renewal of all things, when the SON OF MAN [[[sits]]] on [[[his]]] glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

  REMEMBER THERE IS ONLY ONE THRONE OF GOD IN HEAVEN

  Revelation 4:2 ( A THRONE MEANS ONE/SOMEONE NOT THEM)

  2 At once I was in the Spirit, and there before me was [[[[[[a throne in heaven]]] with [[[[[[someone]]] sitting on it.

  **********************************
  THE LAMB AT THE CENTER OF THE THRONE IT DID NOT SAYS RIGHT SIDE.
  *********************************

  Revelation 7:17

  17 For the [[LAMB AT THE CENTER OF THE THRONE]]
  will be their shepherd;
  ‘he will lead them to springs of living water.’
  ‘And God will wipe away every tear from their eyes.’”

  THEREFORE IF ONLY THE FATHER KNOWS THAT DAY OF JUDGEMENT WHY JESUS(SON OF MAN IS COMING?)

  QUESTION:
  ARE THERE ANY VERSES IN THE BOOK OF REVELATION THAT GOD WAS COMMANDED JESUS TO COME?

  ARE THERE ANY VERSES IN THE BOOK REVELATION THAT YOUR FATHER IS COMING?

  REMEMBER THIS: IS JESUS ASKED PERMISSION TO THE FATHER THAT HE IS COMING?

  Revelation 22:12-13

  12 “JESUS SAID…….Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. 13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.

  AMEN!!!

  Reply

 7. […] SOURCE: ANG ISANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT AT ANG NASA GITNA MISMO NITO […]

  Reply

 8. […] CLICK ONE THRONE OF GOD LAMB AT THE CENTER/MIDST OF THE THRONE!! Share this:FacebookTwitterEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

  Reply

 9. […] CLICK: NAG-IISANG TRONO NG DIYOS AT ANG NAKA-UPO SA GITNA NITO […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: