Advertisements

SARILI BA NIYA O IBA?

SARILI BA NIYA O IBA?

Kung mauunawaan lamang sana ng LAHAT kung SINO YUONG NAGING TAO.

GAWA 8:34 “Sabihin mo nga sa akin” wika ng eunuko kay FELIPE sino ba ang tinutukoy dito ng propeta (NI ISAIAH) ***SARILI BA NIYA O IBA***?

READ GAWA 8:32 ……SINO DAW YUONG KORDERO NA PINATAY SARILI BA NIYA O IBA?

GAWA 8:32 Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya:

“Siya ay tulad ng isang tupang nakatakdang patayin;
tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit na gupitan.
At hindi umiimik kahit kaunti man. (ISAIAH 53:7)

33 Siya’y hinamak at pinagkaitan ng katarungan.
Walang sinumang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan,
sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay.”

ISAIAH 53:7 “Siya ay binugbog at pinahirapan,
ngunit hindi kumibo kahit kaunti man;
tulad ay KORDERONG HATID SA PATAYAN,
hindi tumututol kahit na gupitan,
at hindi umiimik kahit kaunti man.

Amen!

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by jie on March 30, 2012 at 6:22 pm

    Amen!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: