Advertisements

Arman de Castro Vs Catholic (Katolikong Tagapagtanggol)

Ang debateng ito ay patungkol kung ILAN ang DIYOS 3 in 1 o 1 in 3.

Ipagtatanggol ni “Katolikong Tagapagtanggol” ang 3 in 1.

Ipagtatanggol ni “Arman G. de Castro” ang 1 in 3.

Gaya ng request mo sa FB mauuna na ako at tutulan mo. Iwasan lamang ang mga masasamang pananalita dahil hindi nakalulugod sa Diyos ang mga bagay na yon sapagkat sa iyong mga salita ay hahatulan ka din ng Diyos.

At kung maari pakilabas mo ang totoo mong pangalan.

FB Source: http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=106884642711121&id=100001353602570&ref=notif&notif_t=share_comment

Advertisements

7 responses to this post.

 1. ***POST #1*** Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

  QUESTION #1 Ang “NG”, “KANYA”, “SIYA” ba ay tumutukoy sa marami?
  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/genesis-126-lalangin-natin-ang-tao-sablay-bakit-natin-tingnan-ninyo-at-iisa-lang-siya-na-lumalang/
  ***************************************************************************************************
  POST #2
  ISAIAH 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at SIYA ang mamahala sa atin.
  SIYA ang KAHANGA-HANGANG TAGAPAYO,
  SIYA ang MAKAPANGYARIHANG DIYOS,
  SIYA ang WALANG HANGGANG AMA, ———> FOCUS HERE ONLY!
  SIYA ang PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

  QUESTION #2 Ilan ang WALANG HANGGANG AMA pakipaliwanag?
  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/ang-pagsilang-ng-makapangyarihang-diyos-at-walang-hanggang-ama-2/
  ***************************************************************************************************
  POST #3
  Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw: “Ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

  JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

  QUESTION #2 Sino ang ipinaghanda ng daan ni Juan Bautista?
  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/ang-tinig-ng-isang-sumisigaw-sa-ilang/
  ****************************************************************************************************
  POST #4

  MATEO 24:36 Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga ANGHEL SA LANGIT, O ANG “ANAK” MAN, ANG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NITO.

  [KUNG AMA NAKAKAALAM BAKIT SI YESHUA/JESUS DARATING TULOY ANG BASA SA KASUNOD NA TALATA]

  MATEO 24:37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

  QUESTION #4 Kung AMA lang ang nakakaalam bakit si YESHUA/JESUS ang DARATING?
  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/kung-ama-lang-ang-nakakaalam-ng-paghuhukom-bakit-si-yeshuajesus-darating/
  ****************************************************************************************************
  POST #5

  JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni YESHUA/JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

  Sa vulgate bible YESHUA/JESUS ang nakasulat.

  QUESTION #5 Paano mo ipapaliwanag na hindi si Yeshua ang humati ng dagat na pula?
  https://armandecastro.wordpress.com/2010/09/29/si-yeshuajesus-nag-alis-ng-mga-tao-sa-egipto-ng-panahon-ni-moises/
  ****************************************************************************************************
  POST #6
  GAWA 8:34 “Sabihin mo nga sa akin” wika ng eunuko kay FELIPE sino ba ang tinutukoy dito ng propeta (NI ISAIAH) ***SARILI BA NIYA O IBA***?

  QUESTION #6 Sarili daw ba Niya o Iba ang tupang ipinako pakipaliwanag?
  https://armandecastro.wordpress.com/2010/09/26/sarili-ba-niya-o-iba/
  ****************************************************************************************************
  POST #7
  JOHN 12:39-40

  39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

  40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
  at pinatigas ang kanilang mga puso,
  upang sila’y hindi makakita,
  ni makaunawa ang kanilang mga isip,
  baka pa sila’y manumbalik sa akin
  at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9 na natupad sa JOHN 12:40)

  41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat “nakita” niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

  QUESTION #7 PAANO NAGKITA SI ISAIAH AT SI YESHUA/JESUS?
  ****************************************************************************************************

  Ayan kaibigan pakitutulan mo na lahat yan.

  Reply

 2. May mga link naman ang discussion ko pero ayaw ng sumagot ng aking kalaban napakatagal na nito 🙂

  Reply

  • Posted by Edgar Ocampo on June 13, 2011 at 6:19 pm

   Brother Arman, ISA-ISAHIN natin ang bawat TANONG mo para HINDI MALILITO ang mga LIHIM na SUMUSUBAYBAY sa USAPING ito.

   TANONG mo #1. Ang “NG”, “KANYA”, “SIYA” ba ay tumutukoy sa marami? (Genesis 1:27)
   SAGOT ko #1. HINDI
   TANONG ko #1. Ang “NATIN” at “ATIN” ba ay tumutukoy sa isa lamang? (Genesis 1:26)

   Reply

 3. Actually, nakakalito yung 3 in 1 o 1 in 3. Dapat in detail yung katanungan. Gaya ng 3 persons in 1 God, or 3 gods in one person, etc, etc.

  Reply

 4. KAPAG 1 lang…YHWH/JHVH OR YAHWEH/JEHOVAH LANG MABABALEWALA ANG PASSION OF CHRIST.

  KAPAG 3 IN 1 (TRINITY = LALANGIN NATIN MAY KATULONG DAW SA PAGLALANG ANG DIYOS SA GENESIS 1:26 di kasi itinuloy sa Genesis 1:27) YAHWEH(FATHER), JESUS(SON) MAY ANAK DAW AT HOLY SPIRIT(PANGATLO) MAGKAKAIBA ANG 3 ITO NA NAGING 1. (NANDOON DAW SA LANGIT NAKAUPO SA KANAN NG DIYOS EH IISA LANG ANG TRONO SA LANGIT. HINDI NGAYON MALAMAN KUNG SAAN UUPO YUONG HOLY SPIRIT.

  KAPAG 1 IN 3 SI YHWH (JESUS) AY MAGIGING TAO (JESUS) AT DARATING ANG KANYANG HOLY SPIRIT(JESUS). (ETO ANG KATOTOHANAN NA IISA ANG GUMANAP NG LAHAT NG YAN YESHUA/JESUS NASUSULAT PURIHIN ANG DUMARATING SA PANGALAN NG PANGINOON!!! NG SUMAKAY SIYA SA ASNO ZACARIAH 9:9)

  Reply

 5. Posted by Edgar Ocampo on June 13, 2011 at 6:36 pm

  Sa second paragraph mo brother Arman na sinabi mo na,”YAHWEH(FATHER), JESUS(SON) MAY ANAK DAW AT HOLY SPIRIT(PANGATLO) MAGKAKAIBA ANG 3 ITO NA NAGING 1 ay MALI ka. Dahil HINDi naging ISa kundi sila AY IISA lamang!

  Sa third paragraph mo brother Arman, ay PINAKITA mo mismo na may darating na ESPIRITU. So, ibig sabihin ay INAMIN talaga dyan sa talata na iyan (Possessive case) na MAYROONG (Take note: Mayroon) ESPIRITU si JESUS na darating. So, IPINAKITA mo lang dyan MAYROON ng DALAWANG PERSONS or ENTITIY ang binanggit mo; Si Jesus at ang ESPIRITU ni JESUS. O, kita mo na brother Arman, sa mismong talata mo ay napaka-KLARO na MAYROONG magkaibang dalawang PERSONS or ENTITY. Pero kahit SILA (Take note: SILA,, si JESUS ang kanyang ESPIRITU), ay kahit hindi PAREHA, SILA ay IISA!!!

  Reply

 6. Posted by Codex on August 21, 2011 at 11:44 pm

  Pare-pareho naman kayong mali sa pagkakaintindi nyo sa Biblia eh. Isa lang ang Diyos, ang Ama. Walang Trinidad at walang diyos na nagbabago ng kalagayan at kalikasan.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: