Advertisements

HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA KAHIT SA AKLAT NG ROMA WALANG NAKASULAT NA “PEDRO”, AT SA PAGWAWAKAS NI SAULO/PABLO SA “AKLAT NG ROMA” WALANG IGLESIA SI PEDRO NA NABANGGIT.

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GALACIAN 2:11 SI PEDRO SA TURKEY/ANTIOCH

11 Nguni’t nang dumating si Cefas/PEDRO sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka’t siya’y nararapat hatulan.

evodiusignatius_of_antioch.pngwhereisignatiusofantiochinlistofpopeinromeantioch_antaka_turkey2

GOOGLE Search

Advertisements

8 responses to this post.

 1. Posted by petrus on March 22, 2011 at 6:27 pm

  Magandang araw sa iyo kababayan! humahanap ka ng talata sa bibliya na si San Pedro ay nakarating sa Roma hindi ba? at ang sabi mo na hindi kailangan ang kuro-kuro ng kung sino-sino na madali namang gawin? hindi ba? Hindi mo ba alam na ang Roma sa Panahon ng mga apostol ay tinatawag na Babilonia? kung hindi mo pa alam iyan ay magbasa ka pa ng Bibliya at intindihin mo para makakita ka ng talata!ikalawa; ginamit mo ang Galacia 2:8 at nagbigay ka ng konklusyon na si Pablo sa Hentil at si Pedro sa Hudyo! sinabi ba sa talata na si Pedro ay sa Hudyo LAMANG? magbasa ka pa kapatid para makita mo na ang kay San Pedro ay kapwa sa Hudyo at Hentil! Ikatlo; maganda sana ang mga mapa mo na nakapost. pero mukhang hindi mo naintindihan ang sinasabi ng mga depensor katoliko na Babilonia, hindi ito ang Babilonia ng Syria kundi ang Roma (Babilonia ng Italya). kaya’t ang argumento mo at ang mapa mo ay isang Fallacy na tinatawag na equivocation! ikatlo; kaawa awa ka naman dahil hindi mo kinikilala ang mga dokumentong historikal lalo na ng mga taong mas malapit sa panahon ng Panginoon! bakit? dahil ikaw ay nagbasa lamang ngunit ang mga manunulat ng una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na siglo ay malapit sa panahon ng Panginoon at ang ilan ay mismong nakahalubilo ng mga Apostol!
  Ngayon, Si Pedro ba ay nakarating sa Roma? OO! May mababasa ba sa Bibliya? Meron! saan?
  Mas maganda siguro ay ihamon mo iyan sa Grupo ng St. Peter’s Men’s Society sa Quiapo, o kaya naman ay ipost mo ang hamon mo sa St.Peter’s Men Society Catholic Lay Apologetics sa Facebook!

  Reply

 2. SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.

  GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang
  kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO
  ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito)
  bilang apostol sa mga HENTIL.

  maari mo bang pagsamahin ANG PAGKAHIRANG SA KANILA?

  NARITO ANG GALACIA MO KAPATID…HINDI MO NAUUNAWAAN ANG BINABASA MO. BASAHIN MO ANG GALACIA 2:1 KUNG NASAAN SI PABLO AFTER 14 YEARS SA JERUSALEM NAGPUNTA DIBA?

  Galacia 2: 1-21

  Si Pablo at ang Ibang mga Apostol

  1 Makalipas ang labing-apat na taon(14 YEARS), MULI AKONG PUMUNTA SA (((((((Jerusalem))))))))) kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito. 2 Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at inilahad ko sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa mga Hentil. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. 3 Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito 4 kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon. Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami’y muli nilang maalipin. 5 Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita.

  6 Ngunit walang idinagdag sa aking ipinapangaral ang mga kinikilalang pinuno; hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. 7 Sa halip, kinilala nila na ako’y pinili ng Diyos upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Judio. 8 Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Judio ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hentil. 9 Nakita nina Santiago, Pedro at Juan, na mga kinikilalang haligi ng iglesya, na ako’y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya’t tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. ((((Pinagkasunduan namin na kami’y sa mga Hentil mangangaral at sila nama’y sa mga Judio.))) 10 Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa.

  NASA JERUSALEM SI PABLO SA KWENTO NA YAN DIBA? READ GALACIA 2:1
  KAYA NAKASULAT “MULI AKONG PUMUNTA SA JERUSALEM”.

  Reply

 3. SAAN SA BIBLIA MAKIKITA YAANG ROMA EH BABILONIA NG ITALYA?

  Reply

 4. NABASA MO NAMAN SIGURO TITLE NG MAPA?
  ANG IKATLONG PAGLALAKBAY NI PABLO PAPUNTANG ROMA…

  NASAAN ANG RELIGION NA ITINAYO NI PABLO SA ROMA? MERON BA? BAKIT NAGING SI PEDRO?

  Reply

 5. PETRUS..tingnan mo nga sa mapa kung nasaang gawi ang BABILONIA noong ARAW? GAWIN MONG GUIDE YUONG CHIPRE ha?

  Reply

 6. Posted by Sanctam Ecclesiam Catholicam et Apostolicam Romanvm on April 2, 2012 at 5:50 am

  Ay nako naman Arman. Binubulag mo lang yung sarili mo. Kawawa naman ‘to.

  Your sister church here in Babylon sends you greetings, and so does my son Mark.
  I Peter 5:13

  Babylonia emerged as a major power when Hammurabi (1792- 1750 BC or fl. ca. 1696 – 1654 BC, short chronology) – Wikipedia
  With the death of Alexander the Great in the palace of Babylon (323 BC), the ancient city begins its decline, then finally abandoned.

  Kitams Arman? ang Babilonia, libu-libong taon bago si Cristo, NAWALA na ang BABILONIA. ABANDONADO na Arman. 323 taon BAGO SI CRISTO, wala na ang Babilonia. Ngayon, pano mo masasabi na pumunta si Pedro sa Babilonia eh hindi pa nga siya ipinapanganak, the Babilonian Civilization was already put under destruction. hahaha.

  Ang Bagong Babilonia na tinutukoy diyan, ang Ciudad ng Roma. Supal-pal ka nalang lagi Arman. ‘yan talaga pag bobo ka sa History, napaka-Ignorante mo. Kahit National Geographic at History Channel na mga investigators, majority sa kanila, agrees na Peter was in Rome together with Paul. Ay naku naman.

  Saint Peter’s tomb is a site under St. Peter’s Basilica that includes several graves and a structure said by Vatican authorities to have been built to memorialize the location of St. Peter’s grave. St. Peter’s tomb is near the west end of a complex of mausoleums that date between about AD 130 and AD 300. – Wikipedia

  -Sanctam Ecclesiam Catholicam et Apostolicam Romanvm

  Reply

 7. TANONG: BAKIT SA EDAD NA 33 AY FIRST POPE NA SI PETER NG ROMA? BASA….

  SABI NG MGA SCHOLAR NINYO MGA 25+ ANG EDAD NG MAGING APOSTOL SI PETER NI JESUS.

  KUNG 25+16 YEARS (2 SA ROMA AT 14 YEARS NI PABLO SA GALACIA 1:1)

  LUMALABAS NAGKITA SILA PAUL AT PETER NG 41 (YEARS OLD NA SI PEDRO)

  KUNG 41 YEARS OLD NA SI PEDRO…………….AT NAGTUTURO PA LANG SILA……………

  PAANONG YEAR 33-67…….ANG RANGE NG PAGIGING POPE NI PETER SA ROMA?

  33 – 64/67

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_popes

  PAGKAMATAY NI KRISTO SA AKLAT NG ROMA GALACIA ALMOST 16 YEARS..NAGKITA PA SI SAULO AT PEDRO SA JERUSALEM..

  GALACIA 2:1 Makalipas ang labing-apat na taon(14 YEARS), muli akong pumunta sa Jerusalem

  NAGKITA PA SILA NI PETER DITO….!!!!!
  GALACIA 2:11 Nang si Pedro ay nasa Antioquia,

  EH DI PLUS 14 YEARS NA EDAD NI PEDRO DIYAN?

  KAYA 16 ang sinabi ko diyan…may 2 taon pa siya sa ROMA…NA NAGING

  ACTS 28:30 Humigit-kumulang sa [[[[[[dalawang taong ]]]] nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinatanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya.
  List of popes – Wikipedia, the free encyclopedia
  en.wikipedia.org
  This chronological list of popes corresponds to that given in the Annuario Ponti…See More
  2 minutes ago · Like ·
  Arman G. de Castro PAANONG EDAD NI PETER NA 33 AY NAGING 1ST POPE NA NINYO SI PETER SA ROMA? MGA IHO

  TAMA MALI?
  about a minute ago · Like
  Arman G. de Castro EH 41 YEARS OLD PA LANG SI PETER EH NAGKIKITA PA LANG SILA NI SAULO/PABLO SA GALACIA?

  GALACIA 2:1 Makalipas ang labing-apat na taon(14 YEARS), muli akong pumunta sa Jerusalem

  NAGKITA PA SILA NI PETER DITO….!!!!!
  GALACIA 2:11 Nang si Pedro ay nasa Antioquia,

  Reply

 8. Posted by jrp on June 16, 2016 at 7:56 am

  Itanong Ninyo sa mga Ministro ng Iglesia Ni Cristo or watch INCmedia.org

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: