Advertisements

ANG MULING PAGKABUHAY (THE RESSURECTION) SABI NI DAVID

KATUPARAN NG HULA NI PROPETA DAVID:

GAWA 2:31 Ang muling pagkabuhay ng MESIAS ang nakita’t hinulaan ni David ng kanyang sabihin:

‘Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay;
At hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan.

ANG HULA SA SINABI NI PROPETA DAVID SA LUMANG TIPAN:

AWIT 16:10 Pagkat di mo tinulutang ang mahal
mo ay malagak, sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.

HULA AT KATUPARAN NG NAUUHAW AKO!

ANG HULA SA DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN NA DAPAT TUPARIN

HINDI MABUBULOK SI HESUS HULA AT KATUPARAN PA DIN

ANG MULING PAGKABUHAY NI HESUS HULA AT KATUPARAN PA DIN

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: