Advertisements

HINDI MABUBULOK SI YESHUA/JESUS AT PATUNGKOL SA KANAN

kaluluiwaMARK 16:19 After the Lord JESUS had spoken to them,he was taken up into heaven and he sat at the RIGHT HAND of god.

RIGHT HAND = SIDEKICK O KANANG KAMAY NG HARI.

2 HARI 7:2
Sinabi ng opisyal na [[[[[[[[[[kanang kamay]]]]]]]] ng hari, “Hindi magkakatotoo iyang sinasabi mo kahit pa buksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit.”

ANG RIGHT HAND AY DIYOS O SIDEKICK YUONG SIDEKICK NA YON ANG UMUPO SA TRONO SA LANGIT. DAHIL HINDI NAUUPUAN ANG RIGHT HAND. ANG KORDERO NA SUMISIMBOLO SA PAGIGING LAMAN AT DUGO NG NAKA-UPO SA TRONO NA SI JESUS DIN. SA APOCALYPSIS WALANG NAKASULAT NA DARATING ANG AMA.

KATUPARAN NG KAY PROPETA DAVID:

GAWA 2:25-27 Gaya ng sinabi ni David:
Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon,
Siya’y kasama koa kaya’t
hindi ako matitigatig.

(a=”nasa kanan ko” footnote/reference sa ilalim ng inyong kasulatan)

26 Dahil dito, nagalak ang puso ko at
umawit sa tuwa ang aking dila,
At ang katawan ko’y nahihimlay na may pag-asa.

27 Sapagkat ang kaluluwa ko’y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong Banal.


ANG HULA SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL SA SINABI NI PROPETA DAVID:


AWIT 16:8-10
Nababatid ko na siya’y kasama ko
oras-oras,
Sa piling n’ya kailanma’y hindi ako
matitinag.

9 Kaya’t ako’y nagdiriwang ang diwa ko’y nagagalak,
Ang lagi kong nadarama’y hindi ako matitinag.

10 Pagkat di mo tinulutang ang mahal
mo ay malagak,
sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.

HULA AT KATUPARAN NG NAUUHAW AKO!

ANG HULA SA DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN NA DAPAT TUPARIN

HINDI MABUBULOK SI HESUS HULA AT KATUPARAN PA DIN

THE RESSURECTION MULING PAGKABUHAY NAKAHULA PA DIN

Amen!

Advertisements

3 responses to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: