Advertisements

HINDI TUMATAHAN ANG DIYOS SA MGA TEMPLO NA GINAWA NG TAO

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA ISAIAH.

ACTS 7:48 (KJV) Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,

GAWA 7:48-50 “Gayunman, ang Kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao, ayon sa sinabi ng propeta:
49 “ANG LANGIT ANG AKING TRONO, SABI NG PANGINOON,
AT ANG LUPA ANG TUNTUNGAN NG AKING MGA PAA,
ANO PANG BAHAY ANG ITATAYO NINYO PARA SA AKIN,
O LUGAR NA PAGPAPAHINGAHAN KO?
50 Hindi ba’t ako ang gumawa ng lahat ng ito?


ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 66:1-2 “Ito ang salita ni Yahweh:
“Ang aking trono ay ang kalangitan,
At itong daigdig ang aking tuntungan;
Saan ka gagawa, paano mo gagawin ang aking Templo,
Na aking tiraha’t pahingahang dako?

ISAIAH 66:2 “Sa lahat ng bagay ang may likha’y ako, Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod
Ay ang kahabag-habag at mababang-loob,
Sa aking salita siya ay. may takot
ANG HULA NI PROPETA ISAIAH:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: