Advertisements

IBABANGON ANG MULING SAMBAHAYAN NI DAVID

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA AMOS:

GAWA 15:15-18 ayon sa hula ng mga propeta:
16 “Pagkatapos nito ay babalik ako,
At muli kong itatayo ang bumagsak
na tahanan ni David.
Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho.

17 Upang ang panginoon ay hanapin ng IBANG TAO, ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA AMOS:


AMOS 9:11
“Sa araw na yao’y ibabangon kong muliang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak, Itatayo kung muli iyon, kagaya noong araw”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: