Advertisements

IKAW ANG AKING ANAK, AKO ANG IYONG AMA

ANG KATUPARAN NG ISINULAT NG PROPETA SA IKALAWANG AWIT:

GAWA 13:33 Na kanyang tinupad sa atin ng muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit:

“IKAW ANG AKING ANAK, AKO ANG IYONG AMA”


ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA IKALAWANG AWIT:

AWIT 2:7 “Ganito ang SABI NG LINGKOD ni Yahweh na hari sa Sion:”
“Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon,

IKAW ANG ANAK KONG PINAKAMAMAHAL, AT MAGMULA NGAYON,
AKO NAMANG ITO ANG GILIW MONG AMA SA HABANG PANAHON”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: