Advertisements

ILAW SA MGA HENTIL (HULANG ITO AY SI KASAMA ANG PAGDATING NI SAULO/PABLO)

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA ISAIAH PATUNGKOL KAY SAULO/PABLO AT YEHUSHUA/YESHUA/JESUS:

GAWA 13:47 Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon:
“Inilagay kita na maging ilaw ng mga Hentil”
Upang maibalita mo ang kaligtasan (SI PAUL “MO” MANGANGARAL SA MGA HENTIL)
hanggang sa dulo ng daigdig”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH KASAMA SI SAULO/PABLO:

ISAIAH 49:6
Sinabi ni Yahweh sa akin:
“Israel na aking lingkod,
May mas mahalaga pa akong
ipagagawa sa iyo.
Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi
Ay gagawin kitang tanglaw
ng mga bansa (HENTIL)
Upang lahat sa daigdig ay maligtas.

 

ANG PATOTOO O SAKSI NA SI PEDRO NA NAKASAMA NIYA SI PABLO.

2 PETER 3:15 Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos.

SI PABLO AY ISANG ISRAELITA SA LIPI NI BENJAMIN

ROMA 11:1 Ito ngayon ang tanong ko: Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi! Ako’y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin.

PAUNAWA: ITO AY HULA AT KATUPARAN KAY KRISTO KASAMA SI APOSTOL SAULO/PABLO.
Pansinin nasusulat “BUKOD SA PAGPAPANUMBALIK SA
MGA ISRAELITA” BUKOD PA DOON AY IPAPADALA SIYA SA
MGA HENTIL UPANG LAHAT SA DAIGDIG AY MALIGTAS.

Advertisements

2 responses to this post.

  1. […] THE COMING OF PAUL/SAUL IS INCLUDED IN THIS PROPHECY […]

    Reply

  2. […] THE COMING OF PAUL HE IS INCLUDED IN THIS PROPHECY FOR GENTILES […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: