Advertisements

KAHIT MAGING KASINDAMI NG BUHANGIN (PROPHECY)

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA ISAIAH:

ROMA 9:27-28

ROMA 9:27 “Ito naman ang ipinahayag ni Isaias tungkol sa Israel:
“Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas.

ROMA 9:28 “Sapagkat MAHIGPIT at MABILIS na gaganapin ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig.”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 10:22-23 “Sapagkat kung sindami man ng buhangin sa dagat ang mga Israelita, ilan lamang ang makakabalik. Nakatakda na ang parusa sa iyo, batay sa katarungan. 23 Sa takdang panahon, ang buong bansa ay pupuksain ni YHWH, ang Panginoong Makapangyarihan.

Paunawa: Nawa’y maramdaman ng bawa’t isa sa atin ang nangyayari ngayong kasalukuyan.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: