Advertisements

LAHAT TAYO’Y MAGBIBIGAY SULIT SA DIYOS

ANG KATUPARAN NG MGA HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ROMA 14:11 Sapagkat sinasabi sa Kasulatan,
“Sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon,
isinusumpa kong ang bawa’t isa’y luluhod sa harapan
ko,
At ang bawat dila’y magpupuri sa Diyos.”
12 Kaya’t lahat tayo ay magbibigay-sulit sa Diyos.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 45:23 Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago,
At tutuparin ko ang aking mga pangako:
‘Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan,
At mangangakong sila’y magtatapat sa akin!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: