Advertisements

NAGLAGAY SA SION NG ISANG BATONG KATITISURAN

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ROMA 9:33 Ayon sa nasusulat,
“Naglagay ako sa Sion ng isang batong-katitisuran
Isang malaking atong kanilang kararapaan
Ngunit hindi mabibigo ang sa kanya’y nananangan.”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 28:16 “Ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh:
“Maglalagay ako ng batong-saligan sa Sion,
Subok, matatag at mahalaga:
Ang magtiwala rito’y hindi mapapahiya”

ISAIAH 8:13-15 Ang Makapangyarihang si Yahweh
ang dapat ninyong igalang,
SIYA ang inyong katakutan,
14 SIYA ANG MAGIGING BATONG KANLUNGAN,,
Ngunit sa dalawang sambahayan ng
Israel ay batong katitisuran
Bitag at patibong sa mga naninirahan sa Jerusalem

PAUNAWA: Makita sana ninyo ang salitang “SIYA” sa ISAIAH 8:14 para malaman ninyo kung SINO yuong naging BATO na yon.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: