Advertisements

NAKAPAKINIG BA SILA?

ANG KATUPARAN NG SALITA NG DIYOS SA AKLAT NG AWIT:

ROMA 10:18 Ngunit ang tanong ko’y hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila! Sapagkat,
“Abot sa lahat ng dako ang tinig nila,
At ang mga salita nila’y laganap sa sanlibutan.”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NG DIYOS SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 19:4 “Gayon pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig,
Ang balita’y umaabot sa duluhan ng daigdig.

PAUNAWA: Sana maunawaan ninyo na hindi lang si Kristo Jesus ang nasa mga hula kundi tayo ring lahat sa taong kasalukuyan.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: