Advertisements

PAGTATAGUMPAY SA PAMAMAGITAN NIYA

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NG AWIT:

Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Cristo?

ROMA 8:36-37

ROMA 8:36 “Ayon sa nasusulat,
“Alang-alang sa iyo, nanganganib
kaming mamatay sa buong
maghapon,
Ibinibilang kami na mga tupang
papatayin”

ROMA 8:37 Hindi! Ang lahat ng ito’y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan NIYA na nagmamahal sa atin.
ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 44:22 Ngunit ikaw ang dahilan kaya laging pinapatay,
Ang katulad nami’y tupang dinadala sa patayan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: