Advertisements

SINO ANG NAKAKAALAM NG PAG-IISIP NG PANGINOON

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ROMA 11:34-35 “Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon,
O sino ang naging tagapayo niya?”
35 “Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos
Para siya nama’y gantimpalaan?”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 40:13-14 Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh?
May makakapagtuturo ba O makakapagpayo sa kanya?
14 At sino ang kanyang sinangguni Para malaman
Ang dapat gawin sa alinmang bagay?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: