WALANG MATUWID WALA KAHIT ISA

ITO ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NG AWIT:

ROMA 3:9-13

ROMA 3:9
Ano nga? Tayo bang mga Judio ay nakalalamang sa mga Hentil? Hindi! Sapagkat napatunayan namin na NASA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NG KASALANAN ANG LAHAT NG TAO, maging Judio o Griego.

ROMA 3:10-12 Ayon sa nasusulat:
“Walang matuwid, wala kahit isa; Walang nakauunawa, walang humahanap sa Dios. 12 Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama; Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa;”
(Awit 14:1)

ROMA 3:13 “Ang lalamunan nila’y tulad ng libingang bukas,
Ang kanilang mga labi’y ginagamit sa pandaraya.”
DILA NILA’Y MAKAMANDA NA PARANG ULUPONG. (Awit 140:3)

ANG MGA HULA SA LUMANG TIPAN NA MAKIKITA SA AWIT:

AWIT 14:1 “Wala namang DIYOS! ang sabi ng hangal, Ito ang palagi nilang katuwiran;
Kaya naman ngayon ang kanilang buhay,
Kakila-kilabot at kasuklam-suklam;
Masasamang gawa’y kanilang libangan,
WALA NG MATUWID, WALA NA ISA MAN!”

AWIT 140:3 “Mabagsik ang dila na tulad ng ahas, Tulad ng ulupong, taglay na kamandag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: