Advertisements

ANG PAG-IISIP NI YESHUA/CRISTO JESUS AY TAGLAY NATIN:

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

I CORINTO 2:16 Ganito ang sinasabi ng KASULATAN:
“Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon?
Sino ang makapagpapayo sa kanya?
NGUNIT ANG PAG-IISIP NI CRISTO’Y TAGLAY NATIN. (ISAIAH 40:13)

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 40:13-14 “Sino ang makapagsasabi
Ng dapat gawin ni Yahweh?
May makapagtuturo ba
O makakapagpayo sa kanya?

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: