Advertisements

ANG PAGKAUNAWA MO SA DIYOS ANG IYONG IPAGMALAKI

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA JEREMIAH:

I CORINTO 1:31 Kaya nga tulad ng nasasabi sa KASULATAN.
“Ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki”

ANG HULA NA NATUPAD SA AKLAT NI PROPETA JEREMIAH:

JEREMIAH 9:23-24 Sinabi ni Yahweh:
“Huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan
o ng malakas ang lakas na taglay niya
ni ng mariwasa ang kanyang kayamanan

24 Kung may ibig magmalaki,
ang pagmalaki niya’y ang
pagkakilala’t pagkaunawa sa akin,
sapagkat ako, si Yahweh, ang
gumagawa ng kabutihan, katarungan, at
katwiran sa sanlibutan.
Ito ang mga bagay na ibig ko.
Akong si Yahweh ang nagsasabi nito.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: