Advertisements

( WHEN YOU HERE THE VOICE OF GOD AGAIN!! DO NOT BE HARD HEADED!! ) KAPAG NARINIG NINYO MULI ANG TINIG NG DIYOS HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO

ANG UNANG TINIG NG DIYOS SA LANGIT SA LUMANG TIPAN /

THE FIRST VOICE OF GOD FROM HEAVEN

THE SECOND VOICE OF GOD FROM HEAVEN

ANG KATUPARAN NG MGA HULA SA AKLAT NG AWIT:

HEBREO 3:7-11 Kaya’t gaya ng sabi ng Espiritu Santo,
“Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos,
8 Huwag maging matigas ang iyong ulo,
tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang.
9 ‘Doo’y tinukso ako at sinubok ng inyong mga
magulang’ sabi ng Diyos,
‘Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob
ng apatnapung taon.
10 Kaya’t kinapopootan ko ang lahing iyon,
At sinabi ko, Lagi silang nagpapakaligaw,
Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan.
11 Kaya’t sa galit ko’y aking isinumpang
Hinding-hindi sila makapapasok at
makakapamahinga sa piling ko'” (AWIT 95:7-11)

HEBREO 4:3 Tayong naniniwala ang papasok
at namamahinga sa piling ng Diyos.
Ito’y ayon sa kanyang sinabi,
“Sa galit ko’y aking isinumpang
‘Hinding-hindi sila makapapasok at
makapamamahinga sa piling ko.'”

HEBREO 3:15 Ito ang sinasabi sa KASULATAN:
“KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS
HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO,
GAYA NG INYONG GINAWA NG MAGHIMAGSIK KAYO
SA DIYOS”

HEBREO 4:7 Kaya’t muli siyang nagtakda ng isang araw — “NGAYON
PAGKALIPAS NG NAPAKATAGAL NA PANAHON,
Sinabi niya sa pamamagitan ni David,
“Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos,
Huwag maging matigas ang inyong ulo.”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 95:7-11 “SIYA ang ating Diyos,
Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
Mga tupa tayong inaalagaan.

Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN, tulad ng ginawa
Ng inyong mga magulang
Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
9 Ako ay tinukso’t
Doon ay sinubok ng inyong magulang,
Bagamat nakita
Ang aking ginawang sila’ng
nakinabang.
10 APATNAPUNG TAON,
Sa inyong ninuno ako ay
nagdamdam,
Ang aking sinabi,
‘Sila ay suwail, walang pakundangan
At ang mga utos ko ay sinusuway!”
11 Dahil sa galit ko,
AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”

PAUNAWA: “NGAYO’Y NARINIG NA NATING MULI ANG TINIG NG DIYOS
KAYA’T HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO.”

Amen!

 

Advertisements

One response to this post.

  1. […] KAYA: CLICK HERE..KAPAG NARINIG NINYO [[MULI]] ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG… Share this:FacebookTwitterEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: