Advertisements

KAY ISAAC MATUTUPAD SA KANYANG LAHI ANG PANGAKO NG DIYOS

ANG KATUPARAN NG HULA SA MGA AKLAT NI PROPETA ISAIAH AT PANAHON PROPETA ABRAHAM

ANG KASAYSAYAN NI SARAH AT NI AGAR (GALACIA 4:1-31)

GALACIA 4:27-28 Ayon sa KASULATAN:
“Magsaya ka, O babaing hindi
nagkaanak!
Humiyaw ka dahil sa kagalakan,
ikaw na di nakaranas ng
pagdaramdam sa panganganak!
Sapagkat higit na marami ang anak
ng babaing nangungulila
Kaysa babaing may asawa.

28 Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo’y
mga anak ng Diyos ayon sa pangako.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN AT KAGANAPAN NITO SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH
AT PANAHON NI PROPETA ABRAHAM.

ISAIAH 54:1 “Ikaw ay umawit, O babaing baog,
Tinig mo’y itaas,
O ikaw na hindi nakararanas ng hirap sa panganganak.
Ang magiging supling mo’y
Higit na marami kaysa may asawa.

PAUNAWA: Hindi kasi noon magkaanak si Sarai na naging Sarah hanggang bigyan sila ng
anak ni Yahweh na pinangalanang Isaac.

KAY ISAAC MATUTUPAD ANG PANGAKO NG DIYOS.

GENESIS 17:21 Ngunit hindi sa kanya (ISMAEL) matutupad ang ating tipan.
Matutupad iyon kay ISAAC, ang magiging anak ni Sara na isisilang
sa darating na taon, sa ganito ring panahon.”

ANG PAGKAUSAP NI YAHWEH SA PAGKASILANG KAY ISAAC
GENESIS 18:1-15
SI YAHWEH ANG NAGSASALITA SA GENESIS 18:13
SA ANYONG TAO, ISA SIYA SA TATLONG LALAKI.
GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong
tumanda siya’y saka magkakaanak? TANONG NI YAHWEH.”

ANG KASAYSAYAN NITO AY NASA GENESIS 21:1-20, GENESIS 16:1-15

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: