Advertisements

KUMAIN TAYO’T UMINOM, SAPAGKAT BUKAS, TAYO’Y MAMATAY

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPET ISAIAH:

1 CORINTO 15:32 Kung ang pakikpagtunggali ko sa mababangis
na kaaway dito sa Efeso ay para sa tao lamang,
ano ang mapapakinabang ko? Kung hindi rin lamang bubuhaying
muli ang mga patay, mabuti pa’y sundin natin ang kasabihang
ito: “KUMAIN TAYO’T UMINOM, SAPAGKAT BUKAS, TAYO’Y MAMATAY.”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH:22-13 Ngunit sa hali, nagdiwang kayo at nagsaya,
Nagkainan, at nag-inuman. Ang katuwiran ninyo:
“KUMAIN TAYO AT UMINOM BUKAS TAYO’Y MAMAMATAY”

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: