Advertisements

MAKAKAKILALA ANG HINDI PA NAKABABALITA TUNGKOL SA KANYA

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ROMA 15:21 Ganito ang sinasabi ng kasulatan,
“Makakakilala ang hindi pa nakababalita
tungkol sa kanya.
Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa kanya.” (ISAIAH 52:15)

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 52:14 Marami ang nagitla
Nang siya’y makita
Dahil sa pagkabugbog sa kanya’y
Halos di makilala kung siya’y tao.

ISAIAH 52:15
Ngayo’y marami rin
Ang mga bansang magugulantang
Pati mga hari pag siya’y nakita ay
matitigilan,
Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan,
At mauunawa ang di pa narinig ninuman!”

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: