Advertisements

MARAMI DI LUMABIS, KAUNTI DI KINULANG

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA MOISES:

2 CORINTO 8:15 Naganap sa inyo ang sinabi sa KASULATAN:
“Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis,
At ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA MOISES:

EXODUS 16:18 Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang
kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang.
Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: