Advertisements

NALUPIG NA ANG KAMATAYAN GANAP NA ANG TAGUMPAY

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

I CORINTO 15:54 Kapag napalita na ng walang pagkabulok ang nabbulok at napalitan
na ng walang kamatayan ang namamatay
matutupad ang nasasaad sa KASULATAN:
“Nalupig na ang kamatayan: ganap na ang tagumpay!”

I CORINTO 15:55 Nasaan, O kamatayan, ang iyong
tagumpay?
Nasaan, O kamatayan, ang iong kamandag?” (Isaiah 25:8)

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 25:8 “Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan,
Papahirin ni Yahweh ang luha ng lahat;
Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan.

APOCALYPSIS 7:17, APOCALYPSIS 21:4

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: