Advertisements

NASASALIKSIK NG ESPIRITU ANG LIHIM NG DIYOS

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

I CORINTO 2:9-10 Ganito ang sinasabi ng KASULATAN:
“Hindi pa nakikita ng mata,
ni naririnig ng tainga,
Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao,
Ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa kanya.” (ISAIAH 64:4)

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 64:4 “Wala pang narinig na Diyos na tulad mo,
Wala pang nakita ang sinumang tao;
Pagkat ikaw lamang ang Diyos
Na tumulong sa mga lingkod mo
Na buong tiwalang nanalig sa iyo.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: