Advertisements

NGAYON NA ANG PANAHONG NARARAPAT SA PAGLILIGTAS

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

2 CORINTO 6:2 Sapagkat sinasabi niya:
“Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita,
Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 49:8 Sabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan:
“Sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita,
At tutugunin ang paghingi mo ng saklolo.
Babantayan kita at iingatan;
SA PAMAMAGITAN MO’Y
GAGAWA AKO NG TIPAN SA MGA TAO,
IBABALIK KITA SA SARILING LUPAIN
NA NGAYON AY WALANG KAAYUSAN.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: