Advertisements

SINO ANG TAO UPANG IYONG KALINGAIN?

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NG AWIT:

HEBREO 2:6 Sa halip ay ganito ang patunay sa
isang bahagi ng KASULATAN:
“Ano ang tao upang siya’y iyong alalahanin
O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? (AWIT 8:4)

7 Sandaling panahong SIYA’Y PINABABA MO KAYSA MGA ANGHEL,
Ngunit pinagkalooban mo SIYA ng kadakilaan at karangalang
marapat sa isang hari,
8 At IPINAILALIM MO ANG LAHAT NG BAGAY SA KANYANG MGA PAA(k).
(k=footnote/reference)

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 8:4 “Ano ang tao upang iyong alalahanin?
Ay ano nga siya na sukat mong kalingain?”

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: