ANG BAHAGHARI OR RAINBOW – HINDI NA TAYO LILIPULIN SA BAHA

ANG PAKIKIPAGTIPAN NG DIYOS KAY NOE NA NATUTUPAD HANGGANG NGAYON NA HINDI NA TAYO LILIPULIN SA BAHA.

GENESIS 9:13-17 Palilitawin ko sa mga ulap ang AKING BAHAGHARI, AT IYAN ANG MAGIGING TANDA NG AKING PAKIKIPAGTIPAN SA INYO.

14 Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari,

15 AALALAHANIN KO ANG AKING PANGAKO SA INYO AT SA LAHAT NG MGA HAYOP. HINDI KO NA LILIPULIN SA BAHA ANG LAHAT NG MGA BUHAY.

16 Tuwing lilitaw ang bahaghari, magugunita ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: