Advertisements

ANG BATO SA BUNDOK NG HOREB AY SI YESHUA/HESUS.

ANG KATUPARAN NG HULA SA LUMANG TIPAN:

I CORINTHIAN 10:3-5 “Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal
4 at uminom din ng iisang inuming espirituwal, mula sa BATONG IYON AY SI CRISTO.
5 Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila,
kaya’t nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto.

ANG NAGANAP SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI MOISES:

DITO MAY PAGKAKAMALI SILA MOISES NA IKINAGALIT NI YAHWEH:

EXODUS 17:6 Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng MALAKING BATO sa HOREB.
HAMPASIN MO ITO AT BUBUKAL ANG TUBIG NA MAIINOM NG MGA TAO.

ANG PAGKAKAMALI NILA MOISES AT AARON NA IKINAGALIT NI YAHWEH:

BILANG 20:10-13 Tinipon nina Moises at aaron sa harap ng MALAKING BATO ang buong BAYAN.
Sinabi niya “Makinig kayo, mga mapaghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami
ng tubig mula sa batong ito?”

11 Pagkasabi noon, MAKALAWANG PINALO ni Moises ang bato, sa pamamagitan ng tungkod.
Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati na ang kanilang kawan.

12 NGUNIT PINAGSABIHAN NI YAHWEH SINA MOISES AT AARON. Wika Niya:
“DAHIL SA KAKULANGAN NG INYONG PAGTITIWALA NA IPAKILALA ANG AKING
KABANALAN SA HARAPAN NG BAYAN, HINDI KAYO MAKARARATING SA LUPAING
IBIBIGAY KO SA KANILA”

13 Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban kay Yahweh;
ipinakita niya dito ang KANYANG KABANALAN.

PAUNAWA: SABI HAMPASIN, PERO MAKALAWA NIYANG PINALO.
(Kung may iba pa po kayong dahilan maliban dito magcomment na lang po kayo para sa ikagaganda pa ng ating talakayan.)

DEUT. 32:9 “SIYA ang BATO, manlilikha. Walang kapintasan ang lahat niyang gawa.

PAUNAWA: Nangako naman ang DIYOS KAY MOISES NA SASAMAHAN TAYO. EXODUS 33:12-23

FAILURE OF AARON AND MOISES SA LUMANG TIPAN

BILANG 20:12 NGUNIT PINAGSABIHAN NI YAHWEH SINA MOISES AT AARON. Wika Niya: “DAHIL SA KAKULANGAN NG INYONG PAGTITIWALA NA IPAKILALA ANG AKING KABANALAN SA HARAPAN NG BAYAN, HINDI KAYO MAKARARATING SA LUPAING IBIBIGAY KO SA KANILA”

NATUPAD KAY “AARON” ANG SUMPA NA HINDI SILA MAKAKARATING SA LUPANG PANGAKO

BILANG 20:24 “Mamamatay si Aaron at[[[[[[ hindi siya makakapasok sa lupaing ibibigay ko sa Israel sapagkat sinuway ninyo ang utos ko sa inyo sa Meriba.]]]]]]]]]]]]]]

NATUPAD KAY “MOISES” ANG SUMPA NA HINDI SILA MAKAKARATING SA LUPANG PANGAKO.

DEUTORONOMY 34:4 Sinabi sa kanya ni Yahweh, “Iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang ibibigay ko ito sa kanilang lahi.[[[[[[[[[[[[[ Ipinakita ko ito sa iyo ngunit hindi mo mararating.”]]]]]]]]]]]

Amen!

Advertisements

4 responses to this post.

 1. sa aking pagunawa sa iyo pong pahayag ay ang mga nakasulat sa kasulatang bibliya ay may mga kapanahunang nakatalag na ito dito ang katuparan nito. tulad ng pangako ng dios na utusan nya ang kanyang salita upang iligtas sila sa ikapapahamak ay si kristo ang syang naging katuparan nito.. kung gayon sa 19:28 ng mt.(kjv) na ang tunay na sumunod kay kristo ay susunod sa kanyang pag babagong lahi at sa 3:12 ng Apo. ay ang mga magtagumpay ay magiging haligi sa templo ng dios at ito sila ay nakakikilala sa pangalan ng dios at sa bagong pangalan ni kristo jesus… tanongko po, sino si kristo jesus ayon sa Apo. 3:12 sapagkat kung siya ay imanuel noon ayon sa tanda na ibinigay ngayon naman ay hari ng mag hari ayon sa Apo. 19:16…

  Reply

 2. sa ating bansa ay may tinatawag tayong lupang pangako ang mindanao… ng sabihin ni kristo jesus na mas mabuti pang aalisin sa inyo ang kaharian ng Dios at ililipat sa isang bansang nagkakabunga sa mga bunga nito ay maaari bang dito sa pilipinas ang bagong jerusalim na tinutukoy ng bibliya? kung gayon ng mabuhay si kristo jesus galing sa mga patay at napakita sya sa ibang anyo sa dalawa na naglalakad, ibig bang sabihin itoy anyo ng pilipino?

  Reply

 3. […] Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal, 4 at uminom din ng iisang inuming espirituwal, sapagkat uminom sila sa batong espirituwal na sumusubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Crist… 5 Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya’t sila’y isa-isang […]

  Reply

 4. Posted by consorcia amir on January 21, 2016 at 4:06 pm

  ang pag kaintindi ko ang mali na ginawa ni moses at aarun ay ,,inangkin ni moses ang pag bigay ng tubig sa mga tao,,na kanilang inumin,,ang salita ng dios ay sa kanya ,,at walang ibang banal na angkinin ang sa kanya ,,,ang ating panginoong jesus christo lang ang nag mamay ari sa lahat ano man ang nasa mundong ibabaw,,ang kay moses sinabi nya sa mga tao,,ibig ba ninyo na mga mapaghimagsik na magpabukal kami ng tubig sa batong ito?inangkin nya ang hindi sa kanya,,,,,at yan ang mali sa nakita ko,,,

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: