Advertisements

ANG HULA KAY PEDRO “ANG LAHAT NG TAO AY GAYA NG DAMO, GAYA NG BULAKLAK…”

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

I PETER 1:23 Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng TAO (k) kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang SALITA NG DIYOS.
I PETER 1:24-25 AYON SA KASULATAN:
“Ang lahat ng tao ay gaya ng damo,
Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan.
Ang damo ay natutuyo, at nalalanta ang bulaklak.
25 NGUNIT ANG SALITA NG PANGINOON AY MAMALAGI KAILANMAN.”

(k)=binhing may kamatayan.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH:

PROPHECY KAY PETER:

ISAIAH 40:6-8 “Magpahayag ka,” ang sabi ng tinig.
“Ano ang ipahahayag ko?” tanong ko, Sumagot siya,
“Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo,
Ang kanyang buhay aty tulad lamang ng bulaklak sa parang.

7 Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas,
Kung sila’y mahipan ng hangin. Ang tao ay tulad lamang ng damo.

8 Oo, ang damo’y nalalanta, at kumukupas ang mga bulaklak,
NGUNIT ANG SALITA NG DIYOS AY HINDI LILIPAS.

Paunawa: SINO PONG TAO ANG ISINASAAD NG PROPETA DIYAN HINDI PO BA’T ANG NAGPAHAYAG NIYAN AY SI PEDRO?

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: