Advertisements

ANG ISANG LIBONG (1,000) TAON SA TAO AY ISANG(1) ARAW LANG SA DIYOS

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NG AWIT:

I PETER 3:8 “Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal: sa Panginoon
ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 90:4 Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw.
Sa mata mo, Panginoon, isang kisap-mata lamang;
Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: