Advertisements

HULA SA MAGPAKABANAL KAYO SAPAGKAT AKO AY BANAL

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA MOISES:

1 PETER 1:16 “ayon sa NASUSULAT:
“MAGPAKABANAL KAYO SAPAGKAT AKO’Y BANAL.”

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA MOISES:

LEVITICUS 11:44 Iingatan ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat ako, si Yahweh, ang INYONG DIYOS NA BANAL.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: