Advertisements

KINAMUMUHIAN NG DIYOS ANG PALALO AT KINAGIGILIWAN ANG MABABANG LOOB

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI SOLOMON:

1 PETER 5:5 “At kayo naman, mga kabataan: pasakop kayo sa matatanda.
Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa’t isa, ayon sa NASUSULAT:
“Kinamumuhian ng Diyos ang palalo, at KINALULUGDAN niya ang MABABANG LOOB.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI SOLOMON

KAWIKAAN 11:34 Ang mga PALALO’Y KANYANG KINASUSUKLAMAN
NGUNIT KINAGIGILIWAN ANG MAY MABABABANG KALOOBAN.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: