Advertisements

KUNG ANG MATUWID AY HALOS HINDI MALIGTAS ANO PA KAYA ANG KAHIHINATNAN NG MGA MAKASALANAN

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI SOLOMON:

I PEDRO 4:18 Tulad ng nasasaad sa KASULATAN:
“Kung ang matuwid ay halos hindi maligtas,
Ano kaya ang kahihinatnan ng mga
makasalanan at di kumikilala sa Diyos?

ANG HULA SA AKLAT NI SOLOMON:

KAWIKAAN 11:31 “Ang matuwid ay GINAGANTIMPALAAN NA DITO SA LUPA, AT TIYAK NA PARURUSAHAN ANG MASASAMA.

PAUNAWA: Sino ba ang ipinakikilalang Diyos nila Pedro na tumawag sa kanila bilang mga ALAGAD inuulit ko mga kapatid ALAGAD?
Ito ang nakatala sa isang kasulatan kung may comment kayo pakisabi lamang kung meron pang iba na matatagpuan ang hula na ito.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: