Advertisements

AYON SA MGA NILALAMAN

Mga Minamahal ko sa Panginoong Yeshua/Hesus.

Ayon sa mga nilalaman ng aklat na ito.

1. ANG KATOTOHANAN = Ito ay patungkol sa MGA KATOTOHANAN sa KASULATAAN PATUNGKOL KAY YESHUA/HESUS KASAMA NA ANG MGA HULA NA DAPAT MAGANAP SA KANYA.
2. DEBATE = Ang mga kadebate ng may akda.
3. HULA AT KATUPARAN (A.D.) = MGA HULA PA NA DAPAT MAGANAP AFTER DEATH.
4. HULA AT KATUPARAN (N.T.) = MGA HULANG DAPAT MAGANAP SA BUHAY NI YESHUA/HESUS at mga KATOTOHANAN PATUNGKOL SA KANYA.
5. HULA AT KATUPARAN (O.T.) = MGA HULA SA LUMANG TIPAN NA NAGANAP SA LUMANG TIPAN.
6. IBANG MGA PAKSA = ITO AY ANG MGA IBANG PAKSA NA SUMASALUNGAT SA ATING MABUTING BALITA ANG BIBLIA / KASULATAN. AT IBA PANG MGA KAKAIBANG PAKSA NA DAPAT MATALAKAY.

ANG BAGONG TIPAN AY MGA KATUPARAN LAMANG NG MGA HULA SA LUMANG TIPAN.
NA DAPAT MAGANAP. KAPAG MAY HINDI NAGANAP LAHAT NG HULA, MABABALEWALA ANG
ANG MGA SALITA NG DIYOS.

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: