Advertisements

HINDI MAGANDANG LALAKI SI HESUS NG NAGING TAO!

ANG HULA SA KASULATAN

ISAIAS 53:2 Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod,
parang ugat na natanim sa tuyong lupa.
Walang katangian o kagandahang makatawag-pansin,
walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan.

ISAIAH 53:2 For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: he hath no form nor comeliness; and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him.

ANG KATUPARAN NG KASULATAN

JOHN 7:21-24
21 Sumagot si Jesus, Isang bagay pa lamang ang ginawa ko’y nagtataka na kayong lahat. 22 Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli kahit na hindi ito nagmula sa kanya kundi sa inyong mga ninuno, at ginagawa ninyo ito kahit Araw ng Pamamahinga. 23 Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit Araw ng Pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin dahil sa nagpagaling ako ng isang tao sa Araw ng Pamamahinga?
Huwag na kayong humatol batay sa ANYO, kundi humatol kayo ayon sa nararapat.

ENGLISH:

JOHN 7:21 Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel.
22Moses therefore gave unto you circumcision; (not because it is of Moses, but of the fathers;) and ye on the sabbath day circumcise a man.
23If a man on the sabbath day receive circumcision, that the law of Moses should not be broken; are ye angry at me, because I have made a man every whit whole on the sabbath day?
24Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment.

SHROUD OF TURIN

1. Crown of thorn wounds

2. Crease in linen

3. Burns from 1532 fire

4. Scourge marks

5. Repair from fire

6. Side wound from Spear

7. Water stains

8. Blood flow on arms

9. Nail wounds

10. Water stains

11. Nail wounds in feet

VISIT THIS LINK: THE SHROUD OF TURIN

NG MABUHAY NA MAG-ULI IBA NA ANG KANYANG ANYO…ANG SHROUD OF TURIN AY NAMATAY PA LANG SIYA.

MARCOS 16:12 Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa dalawang alagad na naglalakad papuntang bukid, subalit iba ang kanyang anyo noon.

MARCK 16:12 After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.

TEACHING ANOTHER JESUS

Advertisements

2 responses to this post.

  1. […] HINDI MAGANDANG LALAKI SI JESUS (SHROUD OF TURIN) […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: