Advertisements

SI YESHUA/JESUS ANG MAY-ARI AT BUBURA SA AKLAT NG BUHAY (BOOK OF LIFE)

blot_out_my_book

WHY Y/JESUS BECOME THE OWNER OF BOOK OF LIFE OF THE FATHER?

IN OT=FATHER BLOT YOUR NAME
IN NT=Y/JESUS BLOT YOUR NAME

Exodus 32:32-33 (FATHER THE OWNER OF BOOK OF LIFE)

32 Yet now, if thou wilt forgive their sin–; and if not,[[[[ blot me,]] I pray thee, out of thy book which thou hast written.

33 And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, [[[[[[[[[him will I blot out of my book.]]]]]]]

Revelation 3:5

Y/JESUS BLOT YOUR NAME

5 He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[I]]]]]]]]]] will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.

(TAKE NOTE YOU CANNOT FIND ANYMORE THE WORD “FATHER” FROM CHAPTER 15 TO CHAPTER 22, I FINISHED READING THE REVELATION AND IT WAS REVEALED AFTER THE 7TH TRUMPET, HERE’S THE 9X WORSHIP IN HEAVEN, REVELATION/APOCALYPSIS CHAPTERS 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 19A, 19B)

Revelation 21:27

27 And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: but they which are written in the [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Lamb’s book of life]]]]]]].

WHY THE BOOK OF GOD/FATHER IN Exodus 32:32-33 WAS OWNED BY Y/JESUS IN REVELATION 21:27(BOOK OF LAMB)

********
TAGALOG
********

[AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NAKA’Y YAHWEH SA NEW TESTAMENT NAKAY JESUS NA]

EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi… ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

[SI JESUS ANG NAGIINGAT NG AKLAT NG BUHAY]
Pahayag 21:27,
Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na iniingatan ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.

SIYA DIN ANG BUBURA SA ATING PANGALAN.

APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi KOaalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

(KABANATA 15-22 NG APOCALYPSIS AY WALA NG SALITANG “AMA” SA BANDANG HULI ANG “AMA” O DIYOS AY LUMABAS NA SI YESHUA/JESUS DIN
JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA… sabi nila wala raw Diyos sa talatang yan eh…kalinaw na meron diba?
)

*****************************************************
SINO ANG MAY-ARI NG ANGHEL AT NG MGA ANGHEL NA ISINUGO?
*****************************************************

APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

APOCALYPSIS 22:16
AKONG si JESUS ang nagsugo sa AKING ANGHEL upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

IBA PANG TALAKAYAN PATUNGKOL SA AKLAT NG BUHAY

APOCALYPSIS 20:12 At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ANG AKLAT NG BUHAY. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat.

APOCALYPSIS 20:15 Itinapon sa LAWANG APOY ang sinumang hindi nakasulat ang PANGALAN SA AKLAT NG BUHAY.

APOCALYPSIS 17:8 ….Ang mga taong nabubuhay sa lupa, na HINDI NAKASULAT sa AKLAT NG BUHAY ang mga pangalan MULA PA NG LALANGIN ANG SANLIBUTAN…..

DANIEL 12:1-2
Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ANG PANGALAN AY NAKASULAT SA AKLAT NG DIYOS. 2 Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig; ang iba’y sa BUHAY NA WALANG HANGGAN, AT ANG IBA’Y SA KAPARUSAHANG WALANG HANGGAN.
Amen!

Advertisements

6 responses to this post.

 1. […] CLICK HERE: SI JESUS ANG MAY-ARI AT NAG-IINGAT NG AKLAT NG BUHAY “LAMB BOOK OF LIFE” […]

  Reply

 2. UULITIN KO PARA MALINAWAN NINYO BAWASAN NATIN ANG TALATA MGA TAMAD MAGBASA AT BINUBULAG NILA SARILI NILA EH.

  ANG PANGINOONG DIYOS ANG NAGSUGO NG ANGHEL…

  APOCALYPSIS 22:6 [[[[[[MAASAHAN AT TOTOO!!!]]] ang mga salitang ito. Ang [[[[[PANGINOONG DIYOS!!, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ANG SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]

  Ang [[[[[PANGINOONG DIYOS!!, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ANG SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]

  Ang [[[[[PANGINOONG DIYOS!!, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ANG SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]

  Ang [[[[[PANGINOONG DIYOS!!, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ANG SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]

  PAG-AARI PALA NI KRISTO AKING ANGHEL / MY ANGEL

  APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]
  [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]
  [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]
  [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]
  [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]
  [[[[[[[[[[[[“AKING” ANGHEL]]]]][[[[MY ANGEL]]]]

  upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya.

  SIGURO NAMAN EH MALINAW NA MGA DUPLICATE NA YAN!!!

  Reply

 3. Posted by Dem_lloyd01@yahoo.com on May 23, 2012 at 11:08 am

  may tanong lng ako paanong napalitan ang pangalang ng messiah??

  Reply

  • di naman napalitan yan yaang MESSIAH SA MGA HEBREW..OR MESSIANIC…SA GREEK CHRIST KHRISTOS…CHRISTIAN.

   Messiah, or Mashiach, designates a king or High Priest traditionally anointed with holy anointing oil as described in Exodus 30:22-25. The term was not applied exclusively to Jewish kings, and the Hebrew Bible refers to Cyrus the Great, king of Persia, as a messiah. Following the death of Simon bar Kokhba, the term came to refer to a Jewish king who would rule at the end of history. In later Jewish messianic tradition and eschatology, messiah refers to a leader anointed by God, and in some cases, a future King of Israel, physically descended from the Davidic line, who will rule the united tribes of Israel[1] and herald the Messianic Age[2] of global peace.

   The translation of the Hebrew word Mašíaḥ as Χριστός (Khristós) in the Greek Septuagint[3] became the accepted Christian designation and title of Jesus of Nazareth. Christians believe that prophecies in the Hebrew Bible (especially Isaiah) refer to a spiritual savior and believe Jesus to be that Messiah (Christ).

   http://en.wikipedia.org/wiki/Messiah

   Reply

 4. […] CLICK ALSO JESUS THE OWNER OF BOOK OF LIFE OF GOD Share this:FacebookTwitterEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: