Advertisements

SISIRAIN KO ANG KARUNUNGAN NG MGA MATATALINO

I CORINTHIAN 1:18 SA MGA NAPAPAHAMAK ANG ARAL TUNGKOL SA PAGKAMATAY NI CRISTO SA KRUS AY KAHANGALAN; NGUNIT SA ATIN NA MGA INILILIGTAS, ITO’Y KAPANGYARIHAN NG DIYOS.

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

I CORINTO 1:19 SAPAGKAT NASUSULAT (ETO HULA SA ISA. 29:14) “SISIRAIN KO ANG KARUNUNGAN NG MARURUNONG AT PAWAWALANG-KABULUHAN ANG KATALINUHAN NG MARURUNONG.”

I CORINTO 1:20 ANO ANG KABULUHAN NGAYON NG MARURUNONG, NG MGA ESKRIBA, NG MAHUHUSAY NA DIBATISTA SA DAIGDIG NA ITO? IPINAKILALA NG DIYOS NA ANG KARUNUNGAN NG SANLIBUTANG ITO AY KAMANGMANGAN.

1 CORINTO 1:21
SAPAGKAT AYON SA KARUNUNGAN NG DIYOS, hindi niya itinulot na SIYA’Y makilala ng TAO sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip minarapat niyang ang mga NANALIG SA KANYA’Y ILIGTAS sa pamamagitan ng MABUTING BALITA na AMING IPINANGANGARAL ngunit ipinapalagay naman ng SANLIBUTAN NA isang KAHANGALAN.

1 CORINTHIAN 1:27-28 Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. 28 Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NA NATUPAD

ISAIAH 29:14 Muli akong gagawa ng kababalaghan sa harapan nila, Mga bagay na kahanga-hanga at kataka-taka; PAWAWALANG BISA KO ANG KARUNUNGAN NG KANILANG MGA PAHAM, AT MAGLALAHO ANG KANILANG KAALAMAN.

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Posted by bernard dizon on January 14, 2011 at 2:34 am

  Question? Ang diyos po ay wlang pasiwala,wlang naglalang sa kanya, ang atin panginoon Jesus ay nilalang ng Diyos Ama. Kung Diyos din po ang atin panginoon Jesus sino ang naglalang sa atin Diyos Ama ang atin panginoon Jesus din ba?

  Reply

 2. Eto brother nagkakatawang tao na ang DIYOS SA LUMANG TIPAN PA LAMANG. https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/nagkakatawang-tao-na-ang-diyos-sa-lumang-tipan/

  Kayang kaya ng Diyos ang lahat ng bagay kaya niyang lalangin ang sarili niya bilang isang tupang/kordero na iaalay sa ARAW NG PASKUWA. IISA LANG ANG BANAL DIYOS LANG KAYA SI KRISTO ANG PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN.

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/09/29/ang-pumasok-sa-dakong-kabanal-banalan/

  Reply

 3. Posted by bible errors on April 19, 2014 at 1:47 pm

  sisirain pa natin total sirang sira na yan eh heto ang patunay na sira na nga yang biblia na yan genesis (21:5) minus genesis(16:16) plus genesis (21:8) in short ang edad ni esmael nuong mangyari ang genesis chapter 21: 8-18 ay nasa 16 taong gulang na po humigit kumulang ngayon play natin ang scene genesis 21:14-15 at 18 pustahan tayo tatawa kayo: Other Translations of Genesis 21:14

  And Abraham rose vp earely in the morning, and tooke bread, and a bottle of water, and gaue it vnto Hagar, (putting it on her shoulder,) and the child, and sent her away: and shee departed, and wandered in the wildernesse of Beer-sheba.
  – King James Version (1611) – View 1611 Bible Scan

  So Abraham rose early in the morning and took bread and a skin of water and gave {them} to Hagar, putting {them} on her shoulder, and {gave her} the boy, and sent her away. And she departed and wandered about in the wilderness of Beersheba.
  – New American Standard Version (1995)

  And Abraham rose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and `gave her’ the child, and sent her away. And she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.
  – American Standard Version (1901)

  And early in the morning Abraham got up, and gave Hagar some bread and a water-skin, and put the boy on her back, and sent her away: and she went, wandering in the waste land of Beer-sheba.
  – Basic English Bible

  And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a flask of water, and gave [it] to Hagar, putting [it] on her shoulder — and the child, and sent her away. And she departed, and wandered about in the wilderness of Beer-sheba.
  – Darby Bible

  And Abraham rose early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it to Hagar (putting it on her shoulder) and the child, and sent her away; and she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.
  – Webster’s Bible

  Abraham rose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it to Hagar, putting it on her shoulder; and gave her the child, and sent her away. She departed, and wandered in the wilderness of Beersheba.
  – World English Bible

  And Abraham riseth early in the morning, and taketh bread, and a bottle of water, and giveth unto Hagar (placing [it] on her shoulder), also the lad, and sendeth her out; and she goeth on, and goeth astray in the wilderness of Beer-Sheba;
  – Youngs Literal Bible

  And Abraham arose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the wilderness of Beer-sheba.
  – Jewish Publication Society Bible

  And the water was spent in the bottle, and shee cast the child vnder one of the shrubs.
  – King James Version (1611) – View 1611 Bible Scan

  When the water in the skin was used up, she left the boy under one of the bushes.
  – New American Standard Version (1995)

  And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.
  – American Standard Version (1901)

  And when all the water in the skin was used up, she put the child down under a tree.
  – Basic English Bible

  And the water was exhausted from the flask; and she cast the child under one of the shrubs,
  – Darby Bible

  And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs.
  – Webster’s Bible

  The water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.
  – World English Bible

  and the water is consumed from the bottle, and she placeth the lad under one of the shrubs.
  – Youngs Literal Bible

  And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

  Other Translations of Genesis 21:18

  Arise, lift vp the lad, and hold him in thine hand: for I will make him a great nation.
  – King James Version (1611) – View 1611 Bible Scan

  “Arise, lift up the lad, and hold him by the hand, for I will make a great nation of him.”
  – New American Standard Version (1995)

  Arise, lift up the lad, and hold him in thy hand. For I will make him a great nation.
  – American Standard Version (1901)

  Come, take your child in your arms, for I will make of him a great nation.
  – Basic English Bible

  Arise, take the lad, and hold him in thy hand; for I will make of him a great nation.
  – Darby Bible

  Arise, lift up the lad, and hold him in thy hand: for I will make him a great nation.
  – Webster’s Bible

  Get up, lift up the boy, and hold him in your hand. For I will make him a great nation.”
  – World English Bible

  rise, lift up the youth, and lay hold on him with thy hand, for for a great nation I set him.’
  – Youngs Literal Bible

  Arise, lift up the lad, and hold him fast by thy hand; for I will make him a great nation.’
  – Jewish Publication Society Bible///

  sige nga kung hindi kayo matatawa binata kinarga binuhat ng nanay dinala sa deserto yung binata pa ang hinimatay blatant errrrroooorrrr!!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: