Advertisements

JOHN 16:26 HINDI KAYO IDADALANGIN NI JESUS SA AMA

JOHN 16:26 Sa araw na yao’y hihingi kayo sa KANYA SA “AKING” PANGALAN; AT HINDI KO SINASABI SA INYO NA DADALANGIN AKO sa AMA para sa inyo.

JOHN 10:30
AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: