Advertisements

Sinasabi’t ipinapangaral ninyo na ang “Ama at ang Anak ay Iisa (Juan 10:30)” KUNG IISA ANG AMA AT ANAK, SAAN NAPUNTA ANG ESPIRITU SANTO?

TANONG SA LAHAT NG KRISTIYANO:
Sinasabi’t ipinapangaral ninyo na ang “Ama at ang Anak ay Iisa (Juan 10:30)” KUNG IISA ANG AMA AT ANAK, SAAN NAPUNTA ANG ESPIRITU SANTO?

SAGOT: ANG ESPIRITU SANTO AY SI JESUS DIN SIYA RIN ANG MAGSUSUGO DITO.

JOHN 16:5-15

Ang Gawain ng Espiritu Santo

Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. 5 Ngunit ngayo’y pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. 6 Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. 7 Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko’y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo KO siya sa inyo. 8 Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. 9 Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin (SA AKIN hindi sa AMIN). 10 Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako’y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita; 11 at tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito.

12 Marami pa akong sasabihin sa inyo subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. 13 Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig; at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. 14 Pararangalan niya ako(SI JESUS ANG PARARANGALAN) sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. 15 Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. (WALA NG NAPUNTA SA AMA KINUHA NA LAHAT NI JESUS JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA)

Advertisements

6 responses to this post.

 1. Posted by petrus on March 22, 2011 at 8:05 pm

  Brod naman, basahin mo ulit ang konteksto ng Juan 10:30 para malaman mo kung bakit niya sinabi ito. kapag naintindihan mo iyan malalaman mo kung nasaan ang aral niya tungkol sa Espiritu.

  Reply

 2. Posted by card on May 2, 2011 at 1:14 pm

  Nice article..

  Reply

 3. @PETRUS

  AMA, DIYOS, NAGSUGO AY IISA ANG KAHULUGAN.

  JOHN 10:30 AKO ANG ANG “AMA” AY IISA.(PERIOD)
  JOHN 10:30 AKO ANG ANG “NAGSUGO” AY IISA.(PERIOD)
  JOHN 10:30 AKO ANG ANG “DIYOS” AY IISA.(PERIOD)

  BAWAL MAGDAGDAG AT MAGBAWAS NG MGA TALATA.

  Reply

 4. Posted by card on May 4, 2011 at 1:15 pm

  Mr.Armand de castro,salamat po sa Dios at magkatulad po tayo ng pananampalataya hinggil sa iisang Dios at kung sino ito..God bless po..

  Reply

  • Nagagalak ako kapatid, at KAPATID kita kay Cristo Jesus magpatuloy ka lamang kapatid habang hinihintay natin ang Kanyang pagdating at kung may panahon ka ibahagi mo rin ang WEBSITE na ito sa iyong mga kakilala. Tunay na mahirap paniwalaan kung sariling isipan natin ang ating pagaganahin ngunit kung ANG ESPIRITO SANTO NI JEUSUS ANG MANGUNGUSAP ITO AY MADALI NATING MAUUNAWAAN (NASUSULAT: ANG ISIPAN NI CRISTO’Y ISIPAN NATIN). At kung ang mga DEVINE PROPHECIES ang pag-uusapan hindi na KAYANG BALIIN ITO NG MGA KAAWAY NG NAG-IISANG DIYOS ANG ATING PANGINOONG YESHUA/JESUS. Amen!

   Reply

 5. Posted by card on May 5, 2011 at 4:59 am

  Good afternoon po..tama po ang sinabi niyo,..saan po ba kayo naktira sir?..at ano po ung name ng religion niyo po?..thank you po..Purihin ang Panginoong Hesus!!..=)

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s